WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація методичної роботи в умовах особистісно зорієнтованого навчання - Реферат

Організація методичної роботи в умовах особистісно зорієнтованого навчання - Реферат

Організація методичної роботи в умовах особистісно зорієнтованого навчання

Локальні документи, на основі яких будується методична робота в школі: положення про методичну раду, положення про методичні об'єднання, положення про соціально-психологічну службу, положення про наукове товариство учнів

1. Функціональні обов'язки адміністрації школи

Директор школи курирує викладання математики й фізики.

Заступник директора з навчально-виховної роботи організує методичну роботу в школі, курси підвищення кваліфікації педагогів, атестацію педагогів і курирує викладання літератури, російської мови, історії, суспільствознавства, музики, економіки, англійської мови, інформатики, інформаційних технологій, фізичної культури та викладання предметів у початковій школі.

Заступник директора з навчально-виховної роботи курирує викладання біології, природознавства, географії, хімії, технології, складає розклад.

Заступник директора з виховної роботи курирує викладання ОБЖ.

2. Структура управління методичною роботою

3. Зміст діяльності методичної роботи

Із 1998 року темою методичної роботи в школі є особистісно зорієнтоване навчання. Вивчення нових педагогічних технологій, необхідність діагностики навчальної діяльності учнів і професійного рівня вчителів було викликано створенням необхідних умов для роботи педагогічного колективу в режимі експериментальної площадки з різнорівневого та різноспрямованого навчання з поглибленим вивченням математики, фізики й економіки.

Основою методичної роботи в школі стало вивчення методики ОЗН, розробленої доктором психологічних наук, професором Іраїдою Сергіївною Якиманською, яка проводила семінар для вчителів школи.

Вивчення й упровадження у практику вчителів елементів ОЗН визначило проблему: невідповідність сформованої традиційної системи методичної роботи сучасним вимогам до професійної діяльності вчителя, коли відсутнє знання вчителя про самого себе, про свої можливості та здібності, що заважає творчому розвитку вчителя, а отже, й учня.

Ця проблема вирішувалася через "Програму вдосконалення психолого-педагогічної майстерності через діагностику та самодіагностику вчителя на основі особистісно зорієнтованого навчання", що була продемонстрована на семінарі для заступників директорів шкіл міста. Доповідачем була заступник директора з НВР Л. І. Сусуйкіна.

Об'єкт дослідження "Програми": методична робота.

Мета: розвиток творчої особистості вчителя.

Завдання:

1. Виявлення професійної успішності та неуспішності кожного вчителя.

2. Удосконалення професійних якостей учителя.

3. Перенесення творчої діяльності вчителя на створення сучасного уроку й розвиток особистості учня.

Гіпотеза: якщо вчитель усвідомлює свої педагогічні успіхи та проблеми, то це допоможе йому мати лінію перспектив розвитку й у результаті самореалізуватися в уроці та учні.

Етапи:

1. Первісна діагностика професійної діяльності вчителя.

2. Поглиблена діагностика.

3. Остаточний етап діагностики.

Результати виконання "Програми вдосконалення психолого-педагогічної майстерності через діагностику та самодіагностику вчителя на основі особистісно зорієнтованого навчання" дозволили визначити основні напрями діяльності методичних об'єднань учителів, методичної ради та внутрішкільного контролю.

Структура "Програми"

"Програма вдосконалення психолого-педагогічної майстерності через діагностику та самодіагностику вчителя на основі ОЗН" дозволила вирішити проблему оцінки професіоналізму вчителя та рівня його професійної компетентності.

Параметри діагностики:

кредо вчителя;

здатність до самоосвіти;

знання методів і форм навчання;

знання психологічних особливостей учнів;

стиль спілкування на уроці.

Визначилися групи вчителів, які працюють творчо, зі сталим стилем роботи, та потребуючих посиленої уваги.

Результати діагностики дали інформацію для подальшого аналізу та сприяли визначенню напрямів і перспектив професійного росту та психологічної захищеності вчителя.

Діагностика - один з початкових етапів у методичній роботі. Збір інформації дозволив проаналізувати фактичну ситуацію, спланувати бажаний результат і способи досягнення проміжних і кінцевих цілей.

Для того щоб досягти бажаного результату, необхідно було визначити проміжні результати та спланувати способи їхнього досягнення, тобто забезпечити ефективність моніторингу результативності діяльності вчителя.

Моніторинг, для того щоби стати реальним фактором управління, був організований через:

діяльність методичної ради та методичних об'єднань учителів;

психолого-педагогічні семінари, ділові ігри та педагогічні ради;

індивідуальні консультації для вчителів;

діяльність "Групи підтримки професійного росту";

відвідування уроків з наступним аналізом і самоаналізом;

діяльність творчої групи "ОЗН";

самоосвіта вчителів;

відстеження пізнавальних здібностей учнів.

Моніторинг визначав і тематику семінарів та педрад:

семінар "ОЗН: цілі, принципи, дидактичний матеріал, "пізнавальний профіль" учня, критерії";

семінар "Перевірка й оцінка ступеня навченості учнів";

ділова гра "Науково-дослідний підхід у відстеженні пізнавальних здібностей учнів";

семінар-практикум "Як управляти домашнім завданням?";

семінар-практикум "Елементи ОЗН у практиці наших учителів" (узагальнення досвіду);

педрада "Професійний ріст учителя" (узагальнення досвіду);

семінар "Аналіз уроку, проведений учителем".

Разом із соціально-психологічною службою в системі проводяться традиційні малі педради "Удосконалення наступності на I та II рівнях навчання" за підсумками класно-узагальнювальної перевірки 5-х класів; педагогічні консиліуми "Адаптація учнів 10-х класів до нових умов"; малі педради за підсумками класно-узагальнювальної перевірки 9-х класів; "круглий стіл" "Рівень навченості й освіченості учнів 4-х класів".

Соціально-психологічна служба є аналітичною довідкою з результатами проведеного психодіагностичного дослідження учнів.

Параметри діагностики:

особливості особистісного розвитку (тривожність, самооцінка, соціометричний статус);

особливості пізнавальної сфери (мислення, пам'ять, увага);

психофізіологічні особливості (темперамент, характер сприймання навчального матеріалу).

З результатами діагностики (наскільки це можливо) знайомляться класні керівники, учителі-предметники через малі педради та консиліуми, а учні через індивідуальні консультації. Надалі планується корекційна робота і з учителями, і з учнями.

Шкільний психолог і соціальний педагог працюють із неблагополучними родинами: безкоштовні обіди, соціально-психологічний супровід дитини, консультації з батьками.

Учні 9-11-х класів включені соціально-психологічною службою до програми "Профілактика наркоманії, алкоголю, табакокуріння" у рамках здорового способу життя та до програми "Я вибираю професію" (із профорієнтації).

Проводяться тематичні класні години за запитами класних керівників та учнів:


 
 

Цікаве

Загрузка...