WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація евристичного навчання - Реферат

Організація евристичного навчання - Реферат

Відкриті завдання не мають однозначних результатів їх виконання. Такі завдання принципово відрізняються від традиційних запитань, тестів, задач і вправ, на які є "правильні" відповіді, з якими порівнюється отриманий учнем результат. Відкриті завдання припускають тільки можливі напрями. Одержуваний же учнем результат завжди унікальний і відбиває його творче самовираження, а не вірно вгадану або отриману відповідь.

Період часу, що відводиться на виконання завдань, - від однієї хвилини до декількох занять. Застосування таких завдань, з одного боку, спрямоване на творче освоєння базового змісту навчальних курсів, з іншого - забезпечує розвиток когнітивних, креативних та оргдіяльнісних та інших якостей учнів. Відкриті завдання дозволяють учням не просто вивчати матеріал, а конструювати власні знання про реальні об'єкти пізнання. Розходження в особистісних якостях учнів виражається в освітніх продуктах, створюваних ними, і, отже, забезпечуються індивідуальні освітні траєкторії дітей, які вивчають ті самі навчальні теми.

Вимоги до відкритих завдань:

завдання повинні відноситись до конкретного базового питання, теми чи об'єктів вивчення, позначених у навчальній програмі, наприклад, "Правила додавання з переходом через десяток";

завдання не повинні мати заздалегідь відомого для вчителя рішення, наприклад: "Поясніть графічну форму зображення цифр 1 і 0";

формулювання завдання повинно бути цікавим або незвичайним як для учнів, так і для автора - учителя, наприклад: "Чому А - перша буква алфавіту?".

Для того щоб розробити або підібрати відкриті завдання, треба вміти прогнозувати образ результату, що передбачається, а не тільки його конкретний зміст. Складаючи відкрите завдання, учитель може знати 2-3 варіанта його можливих рішень, але остаточна кількість та якість рішень не повинні обмежуватись. При розробці відкритих завдань учителю буває важко відмовитись від власних уявлень про одержані учнями результати. Краще завдання - те, рішення якого невідоме вчителю заздалегідь, але цікаве й посильне для виконання учнем. Передчуття оригінальних відповідей учнів - важливий суб'єктивний критерій якості відкритого завдання.

Наведемо загальні напрями конструювання відкритих завдань, кожне з яких може бути реалізоване по-різному в залежності від навчального курсу, цілей учителя й умов навчання. Завдання згруповані за домінуючими видами евристичної діяльності учнів: когнітивної, креативної, оргдіяльністної.

ЗАВДАННЯ КОГНІТИВНОГО ТИПУ

Наукова проблема. Рішення реальної проблеми, що існує у відповідному досліджуваному предметі науки чи іншої сфери діяльності, наприклад: запропонуйте свою версію походження алфавіту; доведіть математичну закономірність або теорему; запропонуйте версію походження Землі (людини, держави, алфавіту, окремих слів, конкретних культурних традицій).

Дослідження об'єкта. У завданні наводяться вказівки з дослідження об'єкта: слова, тексту, числа, рівняння, задачі, явища, правила, музики, обряду тощо. Наприклад: "Дослідіть слово "місто", установіть його походження, зміст, будову, ознаки, функції, зв'язки"; "Розробіть і проведіть дослідження з установлення залежності настрою людини від кольору її одягу".

Структура. Відшукання принципів побудови різних структур (видів і стилів тексту, математичних безлічей, технічних пристосувань, біологічних популяцій, держав). Наприклад: "Виведіть закономірності власної мови".

Досвід. Проведення досвіду, експерименту (природничо-наукового, словесного, математичного, психологічного й ін.).

"Відновлення" історії. З'ясування причин сформованої ситуації, наприклад: "Поясніть причини застосування десятиричної системи обчислення при вимірюванні відстаней, а дванадцятиричної - при вимірюванні часу"; "Поясніть графічну форму букв (цифр, нот), їх взаємозв'язок і послідовність".

Доказ. Пошук способів підтвердження версій чи знань, наприклад: "Доведіть або спростуйте існування богів (духів, домових)"; "Знайдіть загальні елементи в орнаментах (традиціях, мовах) різних культур"; "Відшукайте загальні принципи побудови різних держав".

Загальне в різному. Вичленування загального й відмінного в різних системах, наприклад, у різних типах мов: іноземних мовах, мовах міміки, жесту, кольору, музики, чисел, форм.

Переклад. Переведення з мови одного предмета на іншій: намалювати музику, "оживити" число, визначити колір днів тижня, намалювати картину природи.

Різнонаукове пізнання. Одночасна робота з різними способами дослідження того самого об'єкта - природничо-науковими, гуманітарними, соціологічними. Наприклад: "З'ясуйте, що є загального в кольорі та музиці (у числах і геометричних фігурах)".

ЗАВДАННЯ КРЕАТИВНОГО ТИПУ

Зроби по-своєму. Запропонувати учню по-своєму виконати те, що йому чи вчителю вже відомо: а) придумати позначення числа, звуку, букви; б) дати визначення досліджуваному поняттю, об'єкту, явищу; в) сформулювати граматичне правило, математичну закономірність, спосіб виготовлення виробу тощо.

"Проживання" історії. "Проживання" історичних подій та явищ в одній з освітніх галузей: народження мови, писемності (виготовлення берестяних грамот), граматичних правил; створення десятиричної системи обчислення, появи революцій та інших історичних подій, винаходу колеса, пороху; розвитку рослини, тварини, людини, інших організмів.

Образ. Придумати та зобразити образ - малюнковий, руховий, музичний, словесний за допомогою відповідних цьому образу засобів.

Емпатія. Подумки "прожити" об'єкт й етапи розвитку (рослини, держави, рідної мови й т. п.), опишіть свої почуття.

Жанри тексту. Створити словесний продукт у різних формах і жанрах: інтерв'ю, реклама, ділові діалоги і т. п. Скласти задачу, приказку, прислів'я, риму, вірш, сюжет, роль, пісню, нарис, трактат.

Винаходження. Винаходження букв, цифр, інших знаків, символів. Технічні пристосування, прилади та пристрої. Соціальні, екологічні, наукові проекти. Наприклад: "Сформулюйте закон відштовхування у природі".

Твір. Скласти казку, задачу, приказку, прислів'я, риму, вірш, сюжет, роль, пісню, нарис, трактат.

Складання. Скласти словник, кросворд, гру, вікторину, родовід, прикмету, сценарій спектаклю, своє завдання для інших учнів, збірник своїх задач, програму концерту.

Виготовлення. Виготовити виріб, модель, макет, газету, журнал, математичну фігуру, "геометричний сад", вишиванку, фотографію, відеофільм.

Навчальний посібник. Розробити свої навчальні посібники (прописи, комп'ютерні програми, алгоритми рішення задач, пам'ятки). Провести урок у ролі вчителя.

ЗАВДАННЯ ОРГДІЯЛЬНІСНОГО ТИПУ

Цілі. Розробити цілі своїх занять із кожного з досліджуваних курсів (розділів) на день, чверть, рік.

Плани. Розробити план домашньої, класної або творчої роботи. Скласти індивідуальну програму занять за курсом.

Виступ. Скласти та провести показовий виступ, змагання, концерт, вікторину, кросворд, урок для молодших учнів.

Рефлексія. Усвідомити свою діяльність (мова, письмо, читання, обчислення, міркування) протягом певного відрізку часу. Вивести правила й закономірності цієї діяльності.

Оцінка. Написати рецензію на текст, фільм, роботу іншого учня; підготувати самооцінку (якісну характеристику) своєї роботи на певну тему за певний період.

Як скласти евристичне завдання. Нижче перераховані етапи розробки відкритого евристичного завдання. Складені за даною методикою завдання можуть з успіхом використовуватись учителем на уроках, під час конкурсів та евристичних олімпіад. Послідовність реалізації перерахованих нижче етапів може бути й іншою, але сама їх наявність створює умови для конструювання якісного евристичного завдання.

1. З освітніх стандартів за навчальним курсом відбираються такі освітні об'єкти, що стають основою евристичного завдання. Це можуть бути фундаментальні поняття (точка, число, таблиця, молекула, знак, час), конкретно-предметні поняття (модальні дієслова, тетраедр, історична подія, революція, сила ваги), конкретні реальні об'єкти (береза, олівець, цвях, словник, поліетиленовий пакет, дзеркало), правила або закономірності (додавання дробів, закони притягання та відштовхування, принцип єдності протилежностей) та ін. Освітні об'єкти, які відбираються для завдання, що складається, відшукуються у програмах, підручниках, задачниках чи інших посібниках. Важливо, щоб це були дійсно базові об'єкти курсу, а не просто додаткові або розважальні елементи.


 
 

Цікаве

Загрузка...