WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Нововведення в початковій школі - Реферат

Нововведення в початковій школі - Реферат

державно-громадська модель управління школою передбачає широке залучення до управлінських процесів педагогів, батьків, громадських організацій;

ділові, творчі зв'язки школи з науковцями, культурно-освітянськими установками, громадськістю;

створення органів самоуправління в освітніх округах, територіальної громади;

прогноз, моніторинговий супровід та аналіз робот закладів освіти в окрузі;

впровадження освітнього менеджменту;

створення ефективно діючої системи стимулювання праці я к педагогів, так і учнів;

раціональне поєднання центральних, регіональних та місцевих органів управління освітою.

Фінансування проекту здійснюється як за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, так і з інших джерел, не заборонених законодавством (спонсори, добровільне відрахування батьків, виробнича діяльність школи тощо).

Технології навчання, розвитку та виховання:

сприйняття навчального процесу як цілісної взаємодії двох рівноправних її учасників;

постановка мети розвитку особистості;

перевага організаційної і стимулюючої функції вчителя;

діалогічний стиль спілкування, взаємодія між учнями (інтерактивне навчання), підтримка ініціативи дітей;

основні форми навчання - групова ті індивідуальна, що ґрунтується на довірі, на здатності відповідати за себе;

максимальне залучення власного досвіду учнів;

мотивація на "досягнення", утвердження почуття гідності особистості;

направлення системи навчання на розвиток різних компетентностей учнів.

Концептуальна відмінність традиційного та особистісно зорієнтованого навчання призводить до суттєвих змін у педагогічній діяльності вчителя та навчальній діяльності учня - інноваційних змін.

Критерії, за якими можна оцінити інноваційний процес:

здатність забезпечити диференційний підхід до учнів;

широта освітньої бази;

здатність учнів до саморозвитку.

Інноваційні технології:

розвиток творчих здібностей учнів;

комп'ютерно-орієнтовані технології;

методи проектів;

модульне навчання;

використання нових навчальних систем, зокрема системи дистанційної освіти.

Пріоритетом навчальної виховної роботи оновленої школи є створення моделі особистості - "Я - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ".

Напрями виховної роботи в системі освітнього округу:

Виховання повинно бути гармонійним, усебічним.

Моральне, духовне виховання повинно займати центральне місце в загальній системі виховання.

Пріоритетним напрямом виховання повинно стати громадянське та національне виховання.

Формування фізично здорової особистості.

В основу виховання має бути покладена розумно організована фізична праця.

Оптимальне поєднання навчання та виховання. Посилення виховного потенціалу уроку.

Удосконалення роботи учнівського самоврядування.

Формування та закріплення традицій навчального закладу, округу, регіону.

Система навчання, розвитку та виховання базується на принципах:

природовідповідності;

демократизації;

гуманізації та гуманітаризації;

національної спрямованності;

диференціації та соціалізації;

безперервності й єдності, перетворення їх у процеси які продовжується упродовж усього життя.

Система оцінювання

Система оцінювання - 12-бальна.

Мета оцінювання - визначити рівень сформованості основних компетентностей учнів:

обов'язкове поточне оцінювання навчальних досягнень учнів і врахування його при тематичному оцінюванні;

рейтинги навчальних компетентностей учнів;

узагальнення досягнень учнів в особистих портфоліо;

у випускних класах проведення тестового оцінювання навчальних компетентностей учнів з обов'язковим виведенням на шкільний портал, яке буде враховуватися при переході до вищих навчальних закладів.

Передбачити в навчальних планах дві-чотири години на тиждень на індивідуальну роботу та консультації.

Світова інтеграція

Для наближення до стандартів європейського освітнього простору необхідні:

Перетворення системи освіти на засіб надання високорівневих професійних дипломів усім представникам молодого покоління.

Перетворення навчання на освіту як засіб надання новим поколінням професійної компетентності та гарантування їхнього успіху на ринку праці.

Професіоналізація змісту освіти, осучаснення засобів й методів навчання молоді.

Розвиток усіх рівнів освіти, приділяючи увагу насамперед проблемі формування у молоді виробничої компетентності - реалізації знань, умінь та навичок, необхідних для успішної життєдіяльності в умовах глобалізованого світу.

Інтернаціоналізація освіти, обмін групами учнівської молоді для навчання в освітніх системах інших країн.

Організація інформаційних потоків

Реалії сьогодення переконливо доводять, що майбутнє освітніх закладів залежатиме від їх здатності адаптуватися в новому інформаційному суспільстві. Тому актуальною є проблема створення технічної, методичної та інформаційної бази комп'ютерно-орієнтованого освітнього середовища. Потужним каталізатором такого процесу є використання інноваційних освітніх технологій:

розробка мультимедійних курсів;

дистанційне навчання;

вихід в Інтернет.

Найголовнішим результатами цієї роботи слід вважати створення потужної комп'ютерної мережі, повне забезпечення сучасною комп'ютерною технікою всіх підрозділів освітнього округу, створення системи централізованого інформаційного простору (комп'ютерного й телекомунікаційного).

Мотивація учасників навчально-виховного процессу

Особистісне орієнтування навчання і виховання включає і таку важливу потребу, як комфортність учнів. Треба зробити такі умови, щоб внутрішні особистісні мотиви переважали над зовнішніми, вихідними від авторитета вчителя. Тоді і результати навчання будуть кращі, особистість буде розвиватися більш гармонійно. Тому учень повинен мати перспективу, мотивацію успішності.

Мотивацію успішного навчання треба створювати ще задовго до навчання у школі в дошкільному навчальному закладі, у родині.

Освітній округ - це розташування і єдність існування на певній території системи взамоєдіючих інституцій:

дитячі садки мікрорайонів округу;

загальноосвітні школи (базова та профільні);

Центр розвитку творчості та здоров'я з спортивним комплексом, до якого входять басейн, стадіон, спортивні зали для різних спортивних секцій;

інституції культури: окружна бібліотека, музична школа, етнографічний музей тощо;

парк відпочинку з ігровими майданчиками.

Але центральне місце у цій системі належить школі.

Модель навчального закладу

Структура навчально-виховного процесу:

Кількість дітей у класах:

1-4-ті класи - не більше 20;

5-9-ті класи - не більше 25;

10-12-ті класи - не більше 20.

Класи розподіляються на групи для вивчення української, російської, іноземної мови та для вивчення профільних курсів у 10-12-х класах.

Семестрова система навчання.

У старших класах уроки-пари.

Обов'язкові індивідуальні заняття та консультаційна робота.

Наявність варіативної складової навчальних планів на всіх ступенях навчання.

Система гурткової роботи.

П'ятиденний робочий тиждень.

Наявність груп подовженого дня для учнів початкових класів.

Штрихи до портрету школи:

з'єднання школи з системою Інтернет;

у школі працює психологічний і логопедичний кабінети;

атмосфера в школі спокійна, розкута;

просторі коридори, великі світлі класи, з яких є вихід і на шкільний двір з ігровими зонами для молодших школярів;

технічне оснащення школи на найвищому рівні;

велика кількість комп'ютерів, копіювальної техніки, аудіовізуальної техніки;

своя телестудія, видавничий центр, де створюють шкільну газету;

велика сучасна бібліотека, яка введена в систему шкільного сайту;

є ціле крило з актовими залами та кабінетами, відведеними для занять музикою, театром, художньою творчістю;

у школі декілька спортивних залів, спортивні майданчики, сучасно обладнані для дітей різного віку, міні-стадіон, свій басейн;

у школі функціонують різні клуби, товариства;

усюди різноманітні виставки, запрошення, оголошення - проява громадського життя учнів;

кожний бажаючий проводить наукове дослідження, самостійно обираючи собі тему, але у кожного з них є свій науковий керівник;

у колі є кімната для відпочинку вчителів.

Реалізація особистісно зорієнтованого навчання

Диференціація - одна з ключових проблем організації сучасної школи. У зв'язку з переходом загальноосвітньої школи на шлях профілізації, значна увага має приділятися організації впровадження шкільного компонента на особистісно орієнтованій основі. Необхідно ввести варіативну частину навчального плану на всіх ступенях навчання (від дошкільного до старшої школи), поступово розширюючи і поглиблюючи шкільний компонент.

Для проведення окремих спецкурсів у старших класах доцільно залучати викладачів вищих навчальних закладів, з якими підписані договори на співробітництво, і використовувати їхні кафедри і лабораторії.

Профіль (або профілі) школа обирає відповідно до наявності матеріально-технічної бази й аналізу попиту учнів та їхніх батьків, а також враховуючи запит на ринку праці і розвиток вищої освіти регіону.

Школа ІІ ступеня проводить поглиблене вивчення окремих предметів у гімназійних класах та розвиток інтелектуальних інтересів та нахилів особистості учнів усіх класів.

Мета введення варіативного компонента навчального плану в початковій школі - розширення світогляду молодших школярів, розвиток духовних та інтелектуальних інтересів та комунікативних навичок.

Одним з якісних аспектів упровадження шкільного компонента є використання комп'ютерних технологій та можливостей дистанційної освіти та самоосвіти як учнів, так і вчителів.

Для використання у школах округу можливе впровадження міжшкільних факультативів і курсів за вибором.

Створення освітніх округів - це один із засобів ефективного втілення регіональних програм розвитку освіти.


 
 

Цікаве

Загрузка...