WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Нові можливості школи в умовах модернізації освіти - Реферат

Нові можливості школи в умовах модернізації освіти - Реферат

Нові можливості школи в умовах модернізації освіти

Ми продовжуємо публікацію матеріалів, які презентують методичні матеріали з розробки програм управління якістю освіти в сучасних умовах реформування системи освіти

Поєднання навчання дітей із формуванням їхнього життєвого досвіду

Зміни у змісті навчального матеріалу, організації освітнього процесу в освітніх технологіях стосуються лише одного шляху досягнення нової якості освіти - навчального процесу. Але якість освіти визначається не тільки результатами, досягнутими в навчальному процесі, навіть якщо ці результати мають інтегративний характер. Якість освіти визначається співвідношенням "шкільних знань" і життєвого досвіду учнів, що представляє собою сукупність знань про способи рішення проблем, норми поведінки, існуючі правила, яких варто дотримуватись. Такі знання формуються в усіх людей у процесі спілкування та практичної діяльності. Нерідко "шкільні знання" та життєвий досвід являють собою паралельні системи. Діти в міру дорослішання все більше починають розрізняти ситуації "як у книжці" та "як у житті".

Поєднання навчання дітей із формуванням їхнього життєвого досвіду можливе за декількох умов:

якщо елементом змісту освіти стає життєвий досвід учнів (на уроках розглядаються явища, протиріччя, проблеми, з якими учні зустрічаються у своєму житті);

якщо у школі використовуються можливості для залучення учнів у проектну діяльність, у процесі якої реалізуються "шкільні знання";

якщо у школі формуються міжособистісні відносини учасників освітнього процесу, засновані на принципах, що відповідають цілям шкільної освіти.

Створення умов, названих вище, залежить від сформованого у школі укладу життя - прийнятих норм існуючих взаємин, традицій, ритуалів, видів діяльності.

Оптимізація відносин між учасниками освітнього процесу - учнями, їхніми батьками, учителями - пов'язана з регулюванням їхніх прав та обов'язків. Під час обговорення питання про права дітей у педагогічній аудиторії нерідко виникає питання про обов'язки дітей. Це цілком логічно, тому що будь-які права завжди пов'язані з певними обов'язками.

Необхідність розгляду питання про взаємозв'язок прав та обов'язків дітей обумовлена досить важливою обставиною, характерною для сучасного етапу розвитку освіти. Проблема прав дітей має кілька аспектів. Вона може бути проаналізована з різних точок зору. Дана проблема насамперед розглядається з погляду обов'язків суспільства зі створення умов для повноцінного фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей. Якщо зізнається право дітей на освіту, то це означає, що суспільство зобов'язане створити необхідні умови для того, щоби всі діти могли отримати таку освіту. При цьому самі діти можуть нічого не знати про свої права.

Але на певному етапі розвитку суспільства ситуація змінюється. Обов'язки суспільства стосовно дітей не зникають. Але самі діти починають усвідомлювати себе суб'єктами права, починають усвідомлювати, що вони мають певні права, з якими повинні рахуватись дорослі. Виникає проблема відносин дітей і дорослих на основі взаємного визнання прав.

Проведене у 2002 р. дослідження дало цікаву картину усвідомлення учнями своїх прав. В анкету для школярів було включене запитання про те, як вони оцінюють дотримання різних прав дітей в умовах своєї школи. Серед можливих варіантів відповідей був запропонований і такий: взагалі не знаю про таке право. Частка опитаних учнів, які вибрали цей варіант, склала в середньому від 2,7 % (право вільно виражати свою думку) до 12,3 % (право на професійну орієнтацію). Але в переважної більшості учнів не виникло яких-небудь сумнівів у існуванні своїх прав.

Цікаве й інше - про існування прав дітей, з якими повинні рахуватись дорослі, 54,8 % опитаних учнів довідались у школі; 27,7 % чули по радіо, телебаченню; 25,2 % опитаних школярів довідались про дані права від батьків; 22,1 % прочитали самі.

Орієнтація у правах дітей - необхідний компонент громадянської освіти. Але разом із тим орієнтація у правах породжує й виховну проблему: діти повинні усвідомлювати, що їхні права повною мірою можуть бути реалізовані, якщо вони самі виконують певні обов'язки та з повагою ставляться до прав інших людей, починаючи зі свого сусіда по парті. Мова йде про обов'язки учня, без виконання яких неможливо реалізувати право на освіту; і про обов'язки члена колективу, без виконання яких не можна створити у школі комфортне та безпечне середовище; і про обов'язки піклуватися про власне здоров'я, без чого оздоровчі заходи не принесуть будь-якої користі.

Питання про співвідношення прав та обов'язків учнів пов'язане з питанням про співвідношення прав та обов'язків учителів. Для того щоби діти навчилися виконувати свої обов'язки, учитель повинен виконувати свої. При цьому треба зважати на те, що обов'язки вчителя не можуть бути безмежні - щось учитель зобов'язаний робити, а щось робити він зовсім не зобов'язаний. Безмежним може бути почуття педагогічного обов'язку, але педагогічний обов'язок відноситься до категорії моральних зобов'язань, які кожний учитель приймає добровільно, самостійно визначаючи межі таких зобов'язань.

Для виконання своїх обов'язків учитель повинен мати певні права, у тому числі при пред'явленні вимог до учня, при необхідності впливати на недбайливого учня й у багатьох інших ситуаціях шкільного життя. Природно, що і права вчителя, як і його обов'язки, не можуть бути безмежні: є речі, на які вчитель має право, а є - на які він права не має.

Для рішення проблеми оптимального співвідношення прав та обов'язків учасників освітнього процесу треба знайти сам спосіб рішення. Можна, звичайно, спробувати сформулювати права й обов'язки учнів, батьків і вчителів і викласти їх в якому-небудь нормативному документі державного чи регіонального рівня. Але спроба регламентувати відносини учасників освітнього процесу "зверху" нічого хорошого не дасть. Адміністративним шляхом вирішити дану проблему не вдасться.

Проблему взаємозв'язку прав та обов'язків учасників освітнього процесу краще вирішувати на рівні освітньої установи шляхом переговорів і дискусій.

Результатом переговорів і дискусій може стати визначення нормативів діяльності школи. Існують нормативи, які задаються управлінськими структурами: освітні стандарти, мінімальні соціальні нормативи (визначальні норми забезпечення установ освіти матеріальними ресурсами), санітарно-гігієнічні та інші нормативи, спрямовані на забезпечення безпеки дітей і персоналу освітніх установ. У цьому випадку мова йде про норми діяльності, яких дотримуються в конкретній школі.

Прикладом подібних норм може служити сукупність характеристик школи, здатна гарантувати дотримання прав дітей, передбачених нижче зазначеними основними рисами школи, що гарантує реалізацію прав учнів.

Така школа готова прийняти всіх бажаючих у ній учитись і дати можливість вибору освітніх програм.

Ця школа має у своєму розпорядженні необхідні навчальні кабінети, спортивну базу; кількість учнів на один комп'ютер наближається до рівня найбільш розвинених країн.

Школа безкоштовно забезпечує всіх учнів посібниками, що відповідають державному переліку підручників.

Шкільна бібліотека у своєму фонді має всі видання, включені у списки літератури, що рекомендуються для учнів.

Учні школи мають можливість отримати додаткові освітні послуги, що відповідають їхнім запитам.

Учні навчаються в першу зміну, у класах, наповнюваність яких не перевищує встановлені норми.

Персонал школи проявляє поважне ставлення до учнів та їхніх батьків.

У статуті школи конкретно визначені види соціально-педагогічної, психолого-педагогічної, консультативної допомоги, які можуть отримати учні у школі.

Школа дає батькам учнів усю інформацію, що їх цікавить, про свою діяльність.

Обсяг домашніх завдань для учнів не перевищує встановлених норм і дає їм реальну можливість займатися додатковою освітою та спортом.

Кваліфікація педагогічного персоналу є достатньою для ефективного навчання дітей з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

Режим роботи школи відповідає інтересам збереження здоров'я дітей, він погоджується з батьками.

Години змін строго дотримуються; цей час достатній для приймання учнями гарячої їжі.

У школі є медичний кабінет, регулярно проводяться профілактичні медичні огляди, надаються стоматологічні послуги, гарантована екстрена медична допомога; є можливість отримати інформацію про консультації фахівців медичних установ.

У школі систематично проводяться оздоровчі заходи, спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я учнів.

Усі учні мають можливість отримати якісне гаряче харчування безкоштовно або за плату, що відповідає реальним фінансовим можливостям родини.

Школа сприяє додатковій освіті дітей, їхнім творчим заняттям, забезпечує можливість занять спортом.

У школі для учнів проводяться розважальні заняття, що відповідають запитам різних вікових груп школярів.

У статуті школи чітко визначено, у чому полягає право учнів вільно виражати свою думку, з яких питань життя школи думка учнів повинна систематично вивчатися, при рішенні яких персональних питань учнів їхня думка повинна обов'язково враховуватися.


 
 

Цікаве

Загрузка...