WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Наступність початкової, дошкільної та середньої освіти - Реферат

Наступність початкової, дошкільної та середньої освіти - Реферат

Наступність початкової, дошкільної та середньої освіти

Реформаційні процеси, що відбуваються у вітчизняному освітянському просторі, зумовлюють нагальність розв'язання комплексних соціально-педагогічних завдань, одним з яких є перехід до систематичного навчання дітей із шести років

Відомо, що одним із найвідповідальніших життєвих циклів людини є дошкільний період, тому інноваційні шляхи творчого розвитку дошкільників сприяють опануванню ними не тільки премудростей шкільної науки, а й науки життя, набувають у сучасних умовах особливого значення.

Сьогодні вже не стоїть питання про те - можна чи ні вчити шестилітніх дітей. Учені, медики, педагоги і психологи дійшли єдиної думки: діти шестилітнього віку можуть навчатись в школі. Інше запитання: як учити цих дітей? Адже за своїми психофізичними особливостями шестилітні дітки різко відрізняються від учнів семилітнього віку. Дуже активні, допитливі, вони потребують особливої уваги, детального вивчення вікових особливостей, нових підходів до навчання.

Що змінюється в дитячій душі зі вступом до школи? Серед гармонійних стосунків, які не порушують балансу природної пізнавальної активності дитини, з'являються нові речі, які складають світ важливих, необхідних, але незнайомих за своїм призначенням явищ. Усе це стає змістом нової діяльності - навчання. Для тогою, щоб засвоїти невідоме, необхідно виконати складні дії, набути нових умінь, навичок, стереотипів. Вони і складають розумову діяльність у зовсім нових умовах - умовах масової школи, коли власна активність підкоряється законам навчання.

Отже, у шість років дитина від природи активна, вона хоче пізнавати, учитись, але це бажання можна дитині реалізувати лише з власної внутрішньої позиції дослідника, а не школяра. Школярем дитина стане лише в сім років, коли почне володіти навичками діяльності.

Ось тут і виникає головна дитяча проблема. Справа в тому, що дитина хоче й активно прагне пізнавати, але не може спрямувати свої дії на навчання, яке потребує самозміни, а не природного саморуху. У поведінці шестиліток домінує пізнавальна активність, яка виявляється у грі - конструктивній, образотворчій, хореографічній та інших видах діяльності, в яких пізнання йде через предмету дію, рух, образ.

У шестиліток є пізнавальна потреба, але немає внутрішньої позиції школяра. Це означає, що в цьому віці діти не готові до шкільного навчання, яке базується на традиційній схемі навчального процесу, а стосунки з учителем для них ще не передбачають довільності психічних процесів і соціальних мотивів уміння. Учитель для шестиліток виконує ще опікувальну роль організатора діяльності, він співучасник спільних дій із дитиною, співучасник гри.

Навчально-виховний процес має будуватися на глибоких знаннях учителем вікових психофізичних дітей сьомого року життя через співпрацю та психолого-педагогічну підтримку маленького учня. Завдяки організації навчання з урахуванням стану здоров'я дитини, впровадження інноваційних освітніх технологій учитель зможе не тільки сформувати в учня потребу в навчанні та спілкуванні, та і зберегти його здоров'я.

Проблемною підготовки дітей до шкільного навчання стурбовані всі: батьки, дошкільні працівники, учителі, органи управління освітою, і кожен по-своєму намагається вирішити цю проблему.

Уся система нашої освіти, прочинаючи з першої ланки - дошкільного виховання, гартує дітей до виконавської діяльності через репродуктивні методи навчання, розвиваючи саме виконавські здібності. У даний час потрібні такі заклади освіти, які працюють на інших педагогічних і психологічних принципах, а саме на основі розвитку творчих здібностей дітей. У пошуковій творчій діяльності відбувається розвиток пізнавальних інтересів, включаються механізми саморозвитку особистості. У наш час набуває цінності особисте формування дитини.

Розвиток творчої особистості потребує відповідних умов, від яких залежить його ефективність, продуктивність виявів особистості як суб'єкта діяльності. Цьому найбільшою мірою сприяє навчально-виховний комплекс з єдиними підходами та вимогами до кожної дитини, наданням їй максимальних можливостей для виявлення і розкриття творчих здібностей, обдаровань на всіх етапах - від дошкільника до молодого школяра і в подальшому житті.

Навчально-виховний процес у дитячому закладі, початковій школі забезпечує творчий розвиток і особистісно зорієнтовану підготовку, гуманістичну систему взаємовідносин дитини й дорослого, взаємодію у діяльності сім'ї, дошкільної і початкової освітніх ланок, створює єдиний соціально-педагогічний простір для успішного творчого розвитку дошкільника та школяра, здійснення завдань навчання й виховання.

Процес творчого розвитку дитини в умовах навчально-виховного комплексу передбачає на першому етапі - достатньо організовану взаємодію сім'ї, дошкільного закладу й початкової школи як цілісного соціально-педагогічного середовища навчально-виховного комплексу, на другому - уключення різних форм підготовки до школи, на третьому етапі виникають якісні зміни особистості (активність, самостійність, творчість).

Залучення батьків до співпраці з педагогами щодо творчого розвитку дитини та підготовки до школи - це одне з базових завдань дошкільного компонента навчального закладу. У межах програми роботи з батьками можна застосовувати найрізноманітніші заходи: анкетування, індивідуальні консультації, відриті контрольно-перевірочні уроки, тематичний лекторій і родинний клуб. Унаслідок такої співпраці виробляються однакові погляди на процес розвитку, виховання та навчання дитини.

У роботі з дошкільниками важливо встановлювати комунікативні зв'язки під час спілкування через гру. Саме через гру діти засвоюють норми поведінки, взаємостосунків у колективі. Відомо, що навчальний матеріал засвоюється у продуктивних видах діяльності: малюванні, ліпленні, аплікації, конструюванні з паперу і природного матеріалу, виготовленні іграшок. Такі заняття сприяють інтелектуальному розвитку дітей через їхню активність, розвивають дрібну моторику рук, необхідну для навчання письма.

Наступність дошкільного навчального закладу й початкової школи передбачає опору на знання, уміння, творчі якості та здібності, які дитина здобула у дитячому садку, і така наступність між дошкільним навчальним закладом і початковою школою здійснюється як за змістом, так і за методами, прийомами, організаційними формами.

Найважливішим показником розвитку дошкільника є рівень оволодіння різними видами діяльності, що, по-перше, є джерелом і рушійною силою розвитку, а, по друге, - виявом досягнень. Рівень розвитку будь-якого виду дитячої діяльності оцінюється двома найважливішими характеристиками. Перша - це ступінь оволодіння діяльністю, друга рівень - освоєння операційно-технічного боку діяльності, тобто оволодіння необхідними навичками.

Найважливішою сферою, яка характеризує рівень готовності дитини у роботі навчального закладу, є соціальний розвиток, тобто ті якісні зміни, від яких залежить можливість жити в суспільстві, взаємодіяти з іншими людьми, дітьми і дорослими. Соціальний розвиток, насамперед, характеризується рівнем освоєння дітьми різних норм і правил поведінки.

Наступність у навчально-виховному комплексі, виступаючи основною умовою переходу дитини від дошкільного навчального закладу до початкової школи, забезпечує неперервність освітнього простору дошкільників і молодших школярів, цілісний особистісний творчий розвиток кожної дитини, створює середовище для повної соціальної життєдіяльності дитини, її творчого розвитку, навчання, виховання, реалізації пізнавальних потреб протягом дошкільного дитинства і планового переходу до вищих освітніх ступенів.

Перехід із молодшої школи в середню - важливий перехід у житті школяра. У 5-му класі для дітей багато чого стає новим: учителі, форма навчання, яка в середній школі стає предметною, а інколи і однокласники. Крім того, нерідко діти переходять із одного приміщення в інше, де їм доводиться звикати і до нового приміщення.


 
 

Цікаве

Загрузка...