WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Напруженість у відносинах: педагог - обдарований учень - Реферат

Напруженість у відносинах: педагог - обдарований учень - Реферат

Напруженість у відносинах: педагог - обдарований учень

Останнім часом, із кінця 70-х років ХХ ст., в усьому світі стали часто народжуватись діти з незвичайними здібностями, так звані "індиго-діти". Це діти надзвичайно обдаровані, їхній психологічний потенціал у порівнянні з іншими дуже високий

Не вдаючись у причини цього феномена, зупинимось на підходах до таких дітей з боку їхніх вихователів, педагогів. Як виховувати та навчати таких дітей? Як жити з ними у співтворчості, гармонійно сполучаючи їхні здібності й потенціал педагогів? Адже ми представляємо поки здебільшого традиційну культуру.

У найближчій перспективі, схоже, можливий ріст напруженості у процесах освіти та виховання, у відносинах "педагог-"індіго-дитина". В якому плані будуть розгортатись подібні конфлікти і як їх оптимізувати? Насамперед, як виявити "індіго-дитину"? У рамках якої класифікації суб'єктів, дітей це буде плідним? Широко розповсюджені системи тестування інтелекту (наприклад, через коефіцієнт ІQ) для цієї мети не підходять. ІQ дозволяє визначити ступінь ерудованості людини, чи навіть, тільки міцність її пам'яті.

Залишаючи осторонь методи тестування, засновані на науках, які ще не оформились (наприклад, таких як ауродіагностика), звернімося до психологічної діагностики. Такою є, наприклад, діагностика, що базується на психології або на психології сутності. Остання - це концепція каліфорнійських психологів, що розробляється ними вже років сорок-п'ятдесят. Хоча можна сперечатись про світоглядні передумови пропонованої ними психологічної класифікації, але практична ефективність її вже продемонстрована досить успішно. Сутнісна психологія дає нам корисну (у зв'язку з нашою темою) класифікацію суб'єктів з аудиторії педагогічного впливу. Окреслимо таку класифікацію коротенько.

Стадії розвитку особистості. Градації віку душі

З позиції сутнісної психології, усі особистості (за ступенем їхньої розвиненості) можна розподілити за сімома класами. Це - наступна "октава віків душі":

Немовляткова душа (Н).

Дитяча душа (Д).

Юна душа (Ю).

Зріла душа (З).

Стара душа (С).

Трансцендентна душа (Т).

Безмежна душа (Б).

Більш зріла душа є більш складною системою. Зокрема, досвід більш зрілих душ багатше, різноманітніше, змістовніше.

Кожний вік душі умовно підрозділяється за сімома рівнями. Їм поставлено у відповідність октаву: "до", "ре", "мі", "фа", "соль", "ля", "сі", "до". Ця октава рівнів розвитку циклічно повторюється всередині кожного віку.

"Старше" ще не значить "краще", адже в кожному віці душі є свої задачі. Та й у кожної людини є більш-менш розвинені компоненти (чи аспекти), що відповідають зазначеному віку. Наприклад, дитячий чи старечий компонент.

Кореляція між складністю життєвого середовища в мешканців і розвиненістю їх особистості

Дитячі і тим більше немовляткові душі з'являються в більшій мірі там, у тих краях, де складність життя менше, тобто простоти більше. За нашими спостереженнями, згустки складності (як параметра в системі життєво важливих обставин) є, наприклад, у таких зонах України: Центр, Східний промисловий регіон, Одесько-Придністровський регіон, Західний (Прикарпаття), Крим (південна частина), прикордонні райони, а також рубежі географічних середовищ (зокрема узбережжя та передгір'я)*. Концентрація більш зрілих, більш старих душ прогнозується, таким чином, у тих районах, де складність згущується.

Якщо суспільство вельми складне, а його проблеми занадто заплутані, то немовляткові душі почуваються в ньому дискомфортно. Також і дитячі душі воліють жити в більш простій обстановці. Розвиток системи гальмується в дуже складному для неї середовищі. Там виникають численні труднощі. З іншого боку, надмірно примітивне середовище змушує деградувати в собі і складні системи, пов'язані з ним. Для оптимального розвитку системи її середовище повинно їй відповідати. Як найперше, у плані простоти-складності.

Із цієї причини, зокрема, більш старі душі зазнають великих труднощів: від різкого контрасту в тому середовищі, де домінують немовляткові чи дитячі душі. Проте дуже примітивне середовище іноді притягає до себе дуже старі душі з морально-етичних причин. У середовищі дитячих душ старі душі беруть на себе роль захисників, вихователів, помічників і наставників тих, хто має потребу в цьому.

Україна як молода нація

Україна залишається ще нацією молодою. Це - нація молодих душ, юних душ. За відповідними ключовими ознаками, у середньому її душі молодші ніж, скажімо, у Росії або Чехії.

Країни з атрибутами зрілих душ схильні приділяти більшу увагу суспільним відносинам, колективній свідомості, ніж матеріальним цінностям.

В Україні хоча й найбільш часто зустрічаються юні душі, але, врешті, сумарно в ній превалюють більш зрілі душі (від юних - до старших). Це особливо стало помітно після Помаранчевої революції. Пік відповідної кривої розподілу ймовірностей відзначився на переломі тонів від "мі" до "фа".

Конфлікт між юними та більш зрілими душами почне визначати духовний клімат у суспільстві найближчого майбутнього. Україна стала виявляти більшу цікавість до зрілої свідомості: серед населення виявилось більше зрілих душ, аніж юних, і колишня рівновага порушилась. Україна ще буде сприйматись якийсь час як юна, але в ній стали піклуватись і про далеко сягаючі наслідки вчинків. Наслідком того, що в Україні превалюють над юними більш розвинені душі, послужила також програма післяреволюційного уряду. Її було оголошено прем'єр-міністром Ю. Тимошенко на Верховній Раді 4.02.2005 р. У програмі ставилась головна мета - розвиток соціального середовища не за залишковим принципом. Зокрема мета - відродити не тільки систему освіти та духовність, але навіть воскресити в суспільстві віру в Бога...

Зріла душа хоче емоційної гармонії й у себе, у країні, й у взаємодії з її сусідами. Зріла свідомість починає розуміти, що всі ми складаємо єдине ціле - і люди, і все живе. Разом з еволюцією до зрілого сприйняття з'явиться духовна свідомість і здатність зрілих і старих душ проявлятись більш вільно.

Сім віків душі

Немовляткова душа. Мета її - навчитись виживанню. Україна в цілому донавчалась цьому після розпаду СРСР. Виживання для багатьох почалось із тіньових міні-ринків, із ручних візків-"кравчучок" тощо...

Дитяча душа. Її мета - вписатись у надсистему, в організацію, у програму; запрограмувати себе; внутрішньо організуватись (причому досить строго й міцно); яскраво відчути свою роль у системі.

Юна душа. Її мета - установити глобальну мету життя. Крім того, дисциплінувати себе, затвердитись у своїх вольових, владних і досить твердих проявах. Потім - досягти впевненості в житті, успіху, випробувати лідерство на окремому полюсі влади, освоїти певний режим управління власністю.

Зріла душа. Мета - не життєвий успіх, не влада, а повне емоційне розкриття своєї індивідуальності, самобутності. Крім того, створення атмосфери любові в оточенні своїх близьких і духовно ближніх, установлення мирних, довірчих відносин з усім живим. До цього примикають: творчий розквіт, пізнання життя через філософію, культуру, мистецтво, осмислення вищих культурних цінностей цивілізації, освоєння нетрадиційних для співгромадян систем знань і методів пізнання (часто елітарних), набуття екзотичних практик.

Стара душа. Мета - духовне зростання, мудрість; духовний розвиток без кайданів, що накладаються емоціями; ріст через посилення цілісного інтелектуального підходу до існування та з урахуванням тієї глобальної надсистеми, в якій ми функціонуємо. Інтенсивний духовний ріст особистості має забезпечуватись доречним, толерантним і гармонійним включенням її до мікросоціуму. Світогляд старої душі повинен бути цілісним, з високорозвиненою саморефлексією. Стара душа навчає людей, які прагнуть до мудрості, до інтелектуального й духовного прогресу. Стара душа вчиться, звикає відчувати безумовну, нічим мирським не обумовлену любов до всього - агапе. Ставлення до життя у старих душах має в цілому метафізичний характер.

Найстарші душі (трансцендентні та безмежні, чи нескінченні).

Два цикли розвитку найстарших душ (типи Т і Б) не завжди підкоряються всім тим законам психічного розвитку, що характерні для перших п'яти циклів. Представників найстарших душ люди схильні сприймати як тих, хто "не від світу цього". Вони стають більш помітними в перехідні історичні моменти. Чим старіше душа, тим більше вона усвідомлює себе, пізнає себе, саморефлектує. Стара душа прагне не породжувати нових, складних проблем у своєму житті, тих, котрі ми гостро переживаємо. Вона намагається лише розв'язувати колишні, давно заплутані нею житейські вузли.

Трансцендентна душа. Головним чином, виявляються як приклади збалансованих особистостей, які як би ототожнюють себе з колективною свідомістю. Це можуть бути виразники менталітету людського співтовариства (скажімо, нації), індивіди, які не йдуть своїм суто особистим шляхом, але живуть загальнолюдськими інтересами. Вони є немов би трансперсоналами. Це такі душі, наприклад, як Сократ, Махатма Ганді, П. Йогананда, св. Франциск Ассизький. І далі багато хто з інших, широко відомих.

Безмежна, чи нескінченна, душа. Це душа найвищого людського рівня. Вона допомагає людству цілком та остаточно перейти з рівня юних душ до колективної свідомості зрілої душі й розвиватись далі. На цьому шляху люди навчаться користуватись тими видатними здібностями, що зараз мало поширені та майже вщент придушуються консервативним оточенням іще в дитячому віці. Гіпотетично людство прийде до своєї трансцендентності не раніше ніж через 6000 років.

Загальні тенденції розвитку особистості в Україні

У тому соціумі, що найбільш пристосований до активності молодих, юних душ, який орієнтує на самовпевненість, на досягнення матеріальних цілей, успіх і кар'єру, у тім світі більш зрілим, старим душам загрожує загибель. І вони спонукаються надмірно багато піклуватись про збереження своїх елементарних побутових умов для виживання. Вони відволікають свої сили від виконання свого покликання, своєї життєвої місії. Отже, щоб ми могли нормально функціонувати на Землі, даний аспект повинен знаходитись у рівновазі зі всіма іншими.


 
 

Цікаве

Загрузка...