WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Надання індивідуальної допомоги вчителям початкової школи - Реферат

Надання індивідуальної допомоги вчителям початкової школи - Реферат

Пам'ятайте, будь ласка, що ваш виступ повинен виконувати функції навчання дорослих (у даному випадку колег).

Щоб ваш виступ було максимально корисним, він повинен бути адресним, ураховуючи конкретні проблеми-ускладнення та їх причини в конкретних учителів. Для цього до початку виступу треба з'ясувати:

а) які проблеми і чому виникають у діяльності вчителів (на підставі діагностичних анкет, індивідуальних бесід чи опитувальника);

б) структурувати, тобто уявити собі в загальному вигляді ці проблеми, які можуть представити для вас цілі та задачі свого виступу, а також необхідний зміст, що має бути розкритий у вигляді визначених компонентів (при необхідності показати його на конкретних зразках діяльності).

Щоб узагальнення й розповідь про досвід були більш змістовними, варто дотримуватись визначених вимог, що можуть служити логіко-композиційним каркасом виступу. Розповідаючи про досвід, необхідно:

1. Розкрити потребу, що наштовхнула вас на пошук (оскільки потреба виникає при необхідності розв'язати яке-небудь протиріччя, за своїм характером це може бути протиріччя між складністю теоретичних знань і необхідністю знань прикладних; між об'єктивною складністю матеріалу й необхідністю зробити його більш доступним тощо).

2. Розкрити задум у цілісному контексті з найважливішими внутрішнім і зовнішнім зв'язками, систему умов у їх послідовності, що забезпечують досягнення найвищих результатів.

3. Розкрити методику в усій її операційній повноті. Методика повинна розкриватись як цілеспрямована діяльність через визначені цілі, задачі, організацію способів діяльності, тобто форми, методи, цікаві прийоми тощо. Оскільки в реалізації будь-якої цілеспрямованої діяльності існують етапи (планування - здійснення - аналіз, контроль і корекція результатів), то доцільно показати, які моменти обов'язково потрібно враховувати вчителю на цих етапах.

4. Розповісти про виявлені труднощі, що виникають, негативні наслідки (наприклад, у плануванні, у постановці задач, виборі адекватного й оптимального педагогічного засобу, у доборі кількості завдань і питань, які треба вивчити на уроці).

5. Розкрити потреби, що задовольняються досвідом, і межі його застосування.

6. Помилки, допущені вчителем у процесі становлення досвіду й визначення умов, коли його використання небажане та неприпустиме.

7. Осмислення питань, що не одержали в досвіді достатніх рішень і потребують подальшої поглибленої роботи.

Урахування реальних ускладнень і дотримання логіки розповідей полегшить учителям перенесення вашого досвіду в діяльність інших педагогів.

Досвід може бути розкритий через визначені технологічні прийоми та засоби, добре відомі вам, а саме: деталізацію, порівняння, лексико-семантичний переклад (розкриття змісту мовою, зрозумілою й доступною іншим), аналітичні судження та висловлення, що дозволяють з'ясувати, яким чином учитель вирішує педагогічні методичні проблеми, як учитель активізує учнів, робить важкий матеріал доступним і т. д.

Оформлення доповіді

Учителю, який взявся узагальнити й оформити в доповідь свій досвід роботи з підвищення рівня навчальних досягнень учнів, можна рекомендувати такий план:

1. Заголовок роботи - дуже важлива частина (і часто те, що повідомляється в доповідях, не відповідає заголовку).

2. Недоліки в навчальних досягненнях учнів і причини цих недоліків - це вступна частина, логічний підхід до головного, мотивування вашої доповіді, відправна частина.

3. Мій досвід з добору прийомів і методів навчання (уроки, домашні завдання, позакласна робота) - це цілеспрямована частина. Заради цього вся доповідь. До цієї частини відноситься й заголовок. Тут найбільша кількість фактів, тут аналіз і логіка. Саме в цій частині оформлюється система роботи, представляється ваш досвід як система.

4. Досягнення та недоліки. Важливий не прийом, а його результат. Що добре виходить, що ще вирішено, які є сумніви?

5. Висновки та пропозиції. Ясно, що в цій частині формулюються закономірності, педагогічні обґрунтування, рекомендації, даються перспективні зауваження: над чим ще треба працювати?

6. Виступ із доповіддю на засіданні методичного об'єднання. Це також має пряме відношення до оформлення досвіду, тому що в обговоренні з'ясовуються прорахунки, які треба усунути надалі.

7. Редагування та представлення на педагогічні читання. Особистість автора має відчуватись у всій системі викладу.

Опитування

Просимо вас оцінити свою педагогічну діяльність і можливості під запропонованим параметрам.

Намагайтесь уникати самобичування чи вихваляння при самооцінці. Пам'ятайте, краща позиція - гранична об'єктивність і щирість!

Відзначте обраний вами варіант відповіді. Відповідайте на всі запитання поспіль, попередньо прочитавши весь запропонований набір відповідей.

1. Знання свого предмета:

а) тверде, у рамках програми, є інтерес до спеціальної та методичної літератури;

б) на рівні програми, але є пробіли, допускаються фактичні перекручування у викладанні та перевірці знань;

в) глибоке, значно перевищуюче вимоги програми, вільна орієнтація у спеціальній і науково-популярній літературі.

2. Ставлення до предмета:

а) з інтересом;

б) байдуже;

в) із захопленням, є потреба в педагогічній діяльності.

3. Уміння планувати навчальну програму:

а) тематичне та поурочне планування здійснюється в основному правильно;

б) часто використовуються штампи у плануванні, не завжди враховуються особливості класу;

в) ведеться робота над системою уроків за темою, розмаїтістю форм і методів навчання з урахуванням особливостей класу.

4. Відчуття нового:

а) позитивне ставлення до нових педагогічних ідей, але їх реалізація тільки при впливі адміністрації;

б) скептичне або негативне ставлення, ускладнене залучення у процес рішення нових задач;

в) самостійний пошук нових ідей, рішення нових педагогічних задач.

5. Знання психолого-педагогічних основ навчання:

а) достатня орієнтованість в основних сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання, але рідке застосування їх на практиці;

б) вільна орієнтація в сучасних концепціях, використання їх як основи своєї педагогічної діяльності;

в) наявність лише загальних уявлень про сучасні концепції навчання.

6. Педагогічний такт:

а) при зовнішньому дотриманні спостерігаються зриви у стосунках з учнями;

б) наявний у достатньому ступені, порушення рідкі;

в) є основою у стосунках з дітьми, присутні повага, довіра, вимогливість і справедливість.

7. Індивідуальний підхід до учнів:

а) в основному забезпечується;

б) практично не здійснюється, додаткові заняття проводяться рідко;

в) систематично вивчаються особливості учнів, диференціюються обсяг, складність знань, допомога відстаючим, оцінювання учнів різних "рівнів".

8. Розвиток навичок навчальної праці учнів:

а) скептичне ставлення до цієї роботи, немає позитивних результатів рішення цієї задачі;

б) прагнення до формування навичок раціональної організації учнів, навчальної праці;

в) цілеспрямована та систематична робота в цьому напрямку (розвиток самоконтролю в навчанні раціонального планування, належний темп читання, письма, обчислень і т. п.).

9. Розвиток мислення учня:

а) виконуються основні рекомендації програм із посилення розвивального навчання, застосовуються лише деякі заходи для розвитку мислення;

б) забезпечується ефективне розвивальне навчання, глибоке й усебічне;

в) формальне виконання рекомендацій програм, орієнтація учнів лише на запам'ятовування.

10. Розвиток в учнів інтересу до предмета:

а) в основному ведеться робота з розвитку інтересу до предмета;

б) така робота не ведеться;

в) використовуються спеціальні прийоми (наприклад, показ практичної значущості знань, зацікавленість, індивідуальний підхід до учнів).

11. Уміння оцінити рівень навчальних компетентностей учнів:

а) допускаються формалізм і необ'єктивність при оцінці навчальних досягнень;

б) об'єктивність в оцінці рівня навчальних досягнень дотримується;

в) ретельне вивчення критеріїв оцінок, уміле використання їх на практиці, об'єктивність.

П. І. П. Дата заповнення

Заступник директора школи повинен уміти:

аналізувати організацію навчально-виховного процесу;

аналізувати показники результативності навчально-виховного процесу;

аналізувати стан педагогічного та дитячого колективів;

розуміти мотиви поведінки;

спонукати колег до продуктивної роботи, стимулювати їхній професійний ріст;

створювати в колективі відносини, максимально сприятливі для продуктивної роботи;

ефективно керувати та контролювати роботу колег;

адекватно оцінювати своїх колег, їхні можливості та інтереси;

попереджати та розв'язувати конфлікти в колективі;

будувати ділове спілкування з підлеглими відповідно до їх індивідуальних особливостей і ситуації.


 
 

Цікаве

Загрузка...