WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Надання індивідуальної допомоги вчителям початкової школи - Реферат

Надання індивідуальної допомоги вчителям початкової школи - Реферат

4. Слухає досить уважно тільки в тому випадку, якщо йому цікаво. Часто відволікається. Постійно робить помилки через неуважність, при перевірці не завжди виправляє їх.

5. Як правило, повільно та важко зосереджує свою увагу на уроці, мало що засвоює з пояснення вчителя, тому що постійно відволікається. Робить багато помилок через неуважність і не зауважує їх при перевірці.

II. Пам'ять

1. При заучуванні завжди розбирається у структурі та змісті матеріалу. Але і матеріал, що вимагає механічного заучування, запам'ятовує легко.

2. При вивченні може запам'ятати лише те, у чому попередньо розібрався, зрозумів. Матеріал, що вимагає механічного заучування, дається важко.

3. Матеріал, що вимагає механічного заучування, засвоює дуже легко, один-два рази переглянувши його. Має звичку не розбиратись у структурі та змісті матеріалу, що заучується.

4. При заучуванні довго розбирається в матеріалі. При викладі робить помилки за формою, але зміст викладає точно.

5. Для запам'ятовування матеріалу багаторазово механічно повторює його, не перечитуючи й не осмислюючи, робить значеннєві помилки.

III. Мислення

1. Швидко схоплює суть матеріалу, завжди в числі перших вирішує задачі, часто пропонує власні оригінальні рішення.

2. Досить швидко розуміє матеріал, завжди в числі перших вирішує задачі, часто пропонує власні оригінальні рішення.

3. Задовільно розуміє матеріал після пояснення вчителя, вирішує задачі в середньому довше, зазвичай власних оригінальних рішень не пропонує.

4. У числі останніх уловлює суть пояснення викладача, відрізняється повільністю обмірковування та рішення задач.

5. Розуміє матеріали тільки після додаткових занять, украй повільно вирішує задачі, при рішенні задач сліпо використовує відомі "шаблони".

IV. Емоційна реактивність

1. Завжди емоційно реагує на будь-які життєві явища, його може глибоко, до сліз, розхвилювати розповідь, кінофільм.

2. Зазвичай емоційно реагує на життєві явища, але мало що його може глибоко схвилювати.

3. Рідко виявляє живу емоційну реакцію на події.

4. Жива емоційна реакція практично відсутня.

V. Загальний емоційний тонус

1. Постійно оживлений, дуже активний у всіх сферах шкільного життя, в усе втручається, береться за всі справи.

2. Жвавий, у міру активний у всіх сферах шкільного життя.

3. Жвавий, активний тільки в деяких сферах шкільного життя.

4. У порівнянні з товаришами менш активний і пожвавлений.

5. Практично завжди зів'ялий, апатичний у всіх сферах шкільного життя, незважаючи на те, що здоровий.

VI. Емоційна врівноваженість

1. Завжди спокійний, не буває сильних емоційних спалахів.

2. Зазвичай спокійний, емоційні спалахи дуже рідкі.

3. Емоційно врівноважений.

4. Підвищена емоційна збудливість, схильний до бурхливих емоційних проявів.

5. Запальний: часті сильні емоційні спалахи з незначного приводу.

Примітка: задача даної карти-схеми - допомогти вчителю найбільш точно й наочно уявити собі індивідуальні особливості учня, щоб в остаточному підсумку виявити в кожної дитини ті позитивні моменти, з опорою на які повинен будуватись виховний процес.

Заповнення даної карти-схеми в основному здійснюється за принципом "потрібне підкреслити", тобто в кожному з пунктів, що містять шкалу можливих проявів тієї чи іншої якості, учню, батькам, учителю необхідно підкреслити властивий ступінь виразності цієї якості. Учень дає собі самооцінку, підкреслюючи по лінійці олівцем, батьки - синім кольором, учитель - зеленим.

Пам'ятка зі складання характеристики класу

1. Кількість учнів у класі, наявність учнів з низькими навчальними досягненнями та переростків.

2. Загальна характеристика класного колективу: особливості класного активу, ступінь його впливу на життя класу й кожного школяра, коло колективних інтересів, ставлення класу до загальношкільних справ і громадських доручень, відповідність вимог вихователя внутрішнім вимогам колективу, традиції класного колективу, ступінь згуртованості, взаємодопомога, система взаємин і залежностей усередині колективу, система громадських доручень (постійних і періодичних) у кожного школяра.

3. Сприйнятливість колективу до рекомендацій старших, особливості впливу на колектив класного керівника, учителів, батьків, авторитети, визнані класом.

4. Ставлення класу до навчальної роботи: розподіл учнів у класі стосовно навчання - скільки учнів, які учаться зацікавлено, багато читають, активно працюють на уроках, допомагають у навчанні товаришам, скільки виконавчих і старанних, але з низькими навчальними показниками, байдужих і пасивних до навчальної праці. Заходи педагогічного впливу, прийняті для підвищення рівня навчальної роботи, та їх результативність.

5. Громадське обличчя класу - склад учнів та їхнє ставлення до громадсько-корисної діяльності: багато й зацікавлено працюють, активні у громадській роботі, беруть участь у громадській діяльності без особливого ентузіазму й інтересу, виявляють інертність.

6. Висновки: оцінка керівниками, їхня результативність, перспективи розвитку колективу, шляхи та засоби його подальшого вдосконалювання.

ПІДСУМКОВА ЗАПИСКА

П. І. П. (на основі проведеного анкетування серед учителів школи, батьків тощо)

За останні три навчальних роки у зв'язку з підготовкою до різних педагогічних рад школи були проведені опитування вчителів з метою виявлення їхніх професійних умінь, навичок уміння проводити аналіз, самоаналіз своєї діяльності. В усіх проведених дослідженнях учитель брав участь.

1. Самооцінка вчителя, здатність до саморозвитку

Було проведено опитування вчителів з метою виявлення здатності вчителя до саморозвитку, визначення факторів та умов, що сприяють розвитку й саморозвитку вчителя у школі.

У цьому анкетуванні вчитель брав участь у 2006/07 навчальному році й у поточному навчальному році. Слід зазначити, що аналіз анкет дозволяє зробити висновок про те, що в даного вчителя за минулі роки процес саморозвитку має позитивну спрямованість. Його можна охарактеризувати як учителя, який здійснює активний саморозвиток: прагне вивчати себе, шукає зворотний зв'язок, рефлексує свою діяльність, прагне бути більш відкритим, одержує задоволення від освоєння нового. Причому протягом двох останніх років учитель цілеспрямовано працює над самовдосконаленням.

Серед факторів, що стимулюють розвиток, учитель відзначає насамперед такі:

а) навчання на курсах;

б) приклад і вплив колег;

в) довіра;

г) новизна діяльності, умов роботи та можливість експериментувати;

д) зростаюча відповідальність;

е) інтерес до роботи.

2. Порівняння самооцінки вчителя й оцінки заступника директора школи з навчально-виховної роботи

Наступна група анкет містить у собі питання володіння вчителем окремими напрямами педагогічної майстерності, прийомами професійної діяльності.

Оцінка проводиться з двох сторін: самооцінка вчителя та його оцінка заступником директора з навчальної роботи. Слід зазначити, що за основними параметрами самооцінка й оцінка зі сторони збігаються, але іноді вчитель занижує рівень своїх знань чи вмінь. За підсумками дослідження можна відзначити, що у своїй педагогічній діяльності вчитель прагне ставити розвивальні й виховні задачі поряд із навчальними, опановує варіативну методику. У спілкуванні з учнями вчитель створює у класі обстановку довіри, психологічної безпеки. Прагне виходити із цінності особистості кожного учня. Особистість даного вчителя має педагогічну спрямованість, позитивну "Я-концепцію". У питаннях навченості, вихованості й навчання учнів ставить задачі формування у школярів уміння учитись, прагне усталити вихованість як єдність знань, переконань, поведінки учнів.

3. Оцінка батьків

Анкетування у класах, де працює вчитель, проводилось два рази: у 199.../9... навчальному році серед батьків учнів ... класу, у поточному році - серед батьків учнів ... класу (причому більшість батьків уже знали цього вчителя по його роботі з дошкільниками у прогімназії при нашій школі в минулому навчальному році). За підсумками останнього анкетування, в яких 64 % батьків відзначили, що надії стосовно навчання дитини в нашій школі виправдовуються; 72 % батьків назвали переважно настрой, з яким дитина йде у школу, радісним; 76 % батьків указали на те, що їхні діти досить часто за власним спонуканням розповідають про школу; 76 % батьків подобається система роботи з дітьми вчителів школи. Ніяких зауважень на адресу даного вчителя з боку батьків за підсумками обох анкетувань висловлено не було.

4. Оцінка колег по роботі

З метою з'ясування думки вчителів про професійні знання один одного, бажання звернутися за порадою до своїх колег було проведено анкетування вчителів. За підсумками цього анкетування можна відзначити, що 73 % колег уважають цього вчителя творчою людиною з цікавим досвідом роботи, людиною, яка схиляє до спілкування, готова поділитися своїми знаннями з колегами.

ПАМ'ЯТКА ВЧИТЕЛЯ

Шановний учитель!

Ви маєте виступити з доповіддю про досвід власної роботи на шкільних педагогічних читаннях. Оскільки педагогічні читання збирають весь педагогічний колектив, то досвід вашої роботи повинен не стільки розкритись на конкретному матеріалі вашого предмета, скільки виявляти загальнометодичну логіку, тобто аспекти, важливі й істотні для даної аудиторії в цілому.


 
 

Цікаве

Загрузка...