WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Надання індивідуальної допомоги вчителям початкової школи - Реферат

Надання індивідуальної допомоги вчителям початкової школи - Реферат

Надання індивідуальної допомоги вчителям початкової школи

Орієнтація при виборі та складанні різних експериментальних або авторських програм

Основні вимоги

Програма повинна забезпечувати єдність розвитку, виховання та навчання; формувати позитивні якості особистості молодшого школяра, сумлінне ставлення до навчання та громадсько-корисної праці.

Програма з кожного навчального предмета повинна складатися з таких частин:

1) пояснювальної записки;

2) власне програми (зміст навчання);

3) розділу вимог до навчальних досягнень учнів;

4) літератури для учня та вчителя.

1. Пояснювальна записка

У пояснювальній записці повинні бути сформульовані цілі та задачі передбачуваного курсу; зазначені основні педагогічні ідеї програми, стрижневі поняття розробленого курсу в порівнянні з базовим (якщо подібний курс є в початковій школі). У програмі важливо вказати можливості реалізації міжпредметних зв'язків.

Якщо курс новий у початковій школі, указати перспективи його розвитку в середній школі. Якщо курс інтегрований - розкрити шляхи його реалізації. Указати, зусиллям яких інтегрованих (існуючих) курсів і формування яких нових понять передбачається.

Також у пояснювальній записці необхідно вказати стрижневі теми та розділи, розподіл часу на їх вивчення, показати їх розвиток від класу до класу.

2. Зміст навчання

Необхідно вказати кількість годин для вивчення даного курсу за класами й орієнтовний розподіл годин за розділами та темами, а також розкрити зміст розділів і тем. Указати, якщо цього вимагає специфіка предмета, теми екскурсій, практичних робіт, досвідів тощо.

У курсі читання, літературного читання або літератури вказати коло творів для читання, вивчення, слухання.

Кількість годин у навчальному плані не повинна вступати у протиріччя з базисним навчальним планом початкової школи.

3. Розділ вимог до формування навчальних досягнень

Якщо подібний курс існує в початковій школі, то даний розділ містить у собі обов'язкові вимоги з предметів, що сформульовані у "Програмі освітньої установи", та вимоги даної авторської програми.

При вивченні нового матеріалу:

чи доступний темп викладу матеріалу для учнів із низьким рівнем навчальних досягнень;

чи акцентується увага на найголовніших моментах нової теми (теми даного уроку);

чи з'ясовує вчитель ступінь розуміння матеріалу учнями з низькими навчальними компетентностями, чи стимулює вчитель запитання;

чи використовуються засоби, що викликають інтерес до теми (ТЗН, наочність, аналогія, порівняння тощо);

чи втягує вчитель учнів з низькою навченістю в бесіду при засвоєнні нового матеріалу.

У ході виконання вправ:

чи вдало підбираються вправи для самостійної роботи, чи охоплюються найбільш важливі моменти теми;

чи надається оперативна допомога учням із низькими навчальними досягненнями в ході самостійної роботи;

чи враховується темп роботи учнів;

чи привчаються учні здійснювати самоконтроль у ході самостійної роботи.

При подачі домашнього завдання:

оптимальність обсягу домашнього завдання;

скоординованість домашнього завдання із завданнями інших учителів (на інших уроках);

чи включає домашню роботу над помилками;

чи проводиться інструктаж про виконання домашнього завдання, можливі утруднення;

чи індивідуалізуються завдання для учнів із низькою навченістю.

Пам'ятка з вивчення системи роботи вчителя з попередження низького рівня навчальних досягнень учнів

Мета перевірки: провести аналіз рівня навчальних компетентностей учнів і діяльності адміністрації з попередження низької успішності в початкових класах.

План перевірки:

I. Характеристика кадрів - двох учителів (1-й і 3-й класи): П. І. П., освіта, педагогічний стаж роботи, підвищення кваліфікації за останні п'ять років.

II. Рівень навчальних досягнень учнів:

1. Бесіда з учителями (кількість учнів із низьким рівнем навчальних досягнень та облік їхніх індивідуальних пробілів; форми та методи роботи з попередження слабкої успішності).

2. Аналіз оцінок, поставлених учителями за перше півріччя, їх співвідношення з діючими нормами (аналіз контрольних робіт і зошитів учнів, оцінок у щоденниках і журналах).

3. Форми роботи вчителя на уроці з попередження низького рівня успішності (диференційований підхід на уроках і в домашніх завданнях, робота з попередження помилок).

4. Система роботи над помилками й уміння учнів свідомо користуватись пам'ятками.

5. Діяльність адміністрації з попередження низького рівня успішності учнів.

III. Форми контролю роботи учнів із низькою навченістю.

Психологічна характеристика учня

Розділ I. Загальні відомості про учня

I. Анкетні дані:

1. Прізвище, ім'я .

2. Дата народження .

3. Школа, клас .

4. Спеціалізація школи .

II. Відомості про стан здоров'я:

1. Чи часто хворіє (часто, середньо, рідко) .

2. Хронічні захворювання (які) .

3. Особливості функціонування нервової системи:

швидко стомлюється; стомлюється після тривалого навантаження; невтомний;

швидко переходить зі стану радості до смутку без видимої причини; адекватна зміна настроїв; стабільний у прояві настрою;

переважає порушення; порушення й гальмування урівноважені;

переважає гальмування.

III. Успішність (відмінна, добра, задовільна, незадовільна)

IV. Позашкільні заняття (систематичні)

1. Заняття громадсько-корисною працею (якою) .

2. Заняття художньою самодіяльністю (якою) .

3. Заняття в гуртках, клубах, штабах, бригадах (яких) .

4. Заняття спортом (яким) .

5. Заняття організаційною роботою (якою) .

Розділ 2. Прояв особистісних якостей у поведінці учня

А. Спрямованість інтересів:

1) на навчальну діяльність;

2) на трудову діяльність;

3) на художньо-естетичну діяльність;

4) на досягнення у спорті, туризмі;

5) на відносини між людьми.

Б. Ставлення до справи

I. Громадська активність

1. Активно бере участь у всіх громадських справах, не зважаючи на власний час.

2. Бере активну участь у громадських справах, але намагається не витрачати на це свого власного часу.

3. Не виявляє активності у громадському житті, але доручення виконує.

4. Рідко бере участь у громадських справах.

5. Відмовляється брати участь у громадських справах

II. Працьовитість

1. Будь-яку роботу завжди виконує охоче, шукає роботу сам і намагається зробити її добре.

2. Як правило, охоче береться за роботу, намагаючись виконати її добре. Випадки протилежного характеру рідкі.

3. Рідко береться за роботу охоче.

4. Частіш за все намагається ухилитись від будь-якої роботи.

5. Завжди ухиляється від виконання будь-якої справи.

III. Відповідальність

1. Завжди добре й у призначений строк виконує будь-яку доручену йому справу.

2. У більшості випадків добре й у строк виконує доручену йому роботу.

3. Часто не виконує у строк (або виконує погано) доручену йому справу.

4. Дуже рідко виконує доручену йому справу.

5. Ніколи не доводить до кінця доручені йому справи.

IV. Ініціативність

1. Завжди правильно розподіляє свою роботу в часі та виконує її відповідно до плану.

2. У більшості випадків правильно розподіляє й у строк виконує свою роботу.

3. Уміє правильно розподілити й у строк виконує свою роботу, тільки якщо за кожний її етап треба звітувати.

4. Частіше не вміє правильно розподілити свою роботу в часі.

5. Не вміє розподіляти свою роботу в часі, витрачає час даремно.

VI. Допитливість

1. Постійно активно довідується про щось нове в різних галузях науки та культури.

2. У більшості випадків зацікавлений в одержанні нових знань з різних галузей науки та культури.

3. Рідко прагне довідатись про щось нове; як правило, цікавиться тільки однією галуззю знань.

4. Як правило, не виявляє зацікавленості в отриманні нових знань.

5. Байдужий до всякого роду нових знань.

VII. Акуратність

1. Завжди тримає свої речі в ідеальному порядку. Завжди охайно одягнений, підтягнутий - і за партою, і біля дошки. Береже громадське майно, завжди намагається привести його в порядок.

2. Тримає в належному порядку власні й позичені йому речі (книги, конспекти). Допомагає упорядковувати громадське майно (парти, інвентар і т. п.) скоріше з обов'язку.

3. Не виявляє великого прагнення до підтримки порядку навколо себе. Іноді приходить у школу неохайний, неохайно одягнений. Байдужий до тих, хто псує громадське майно.

4. Часто не піклується про свій зовнішній вигляд, стан своїх книжок, речей, не береже громадське майно, навіть псує його.

5. Зовсім не піклується про те, щоб тримати свої речі в належному порядку, завжди неохайний, неохайно вдягнений. При нагоді не замислюючись псує громадське майно.

В. Ставлення до людей

VIII. Колективізм

1. Завжди виявляє турботу про знайомих і незнайомих людей, намагається кожному надати допомогу й підтримку.

2. Схильний піклуватись про незнайомих людей, якщо це не заважає його особистим планам і справам.

3. Нерідко виявляє байдужість до чужих справ і турбот, якщо це не стосується його особисто.


 
 

Цікаве

Загрузка...