WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчаючи, розвивати та виховувати - Реферат

Навчаючи, розвивати та виховувати - Реферат

ІІ. Узагальнення, систематизація, оцінка:

визначення понять, оцінка;

узагальнення та систематизація;

конкретизація;

доведення та спростування.

ІІІ. Творчі вміння:

комбінаторики;

проблемні вміння;

моделювання;

синтетики;

прогнозування, інші методи наукового пізнання.

Формування вмінь в учнів відбувається за такими етапами: кумуляція - діагностика - мотивація - рефлексія - застосування - узагальнення - перенесення - контроль - корекція.

У віковому аспекті вміння розрізняються за ступенем складності, обсягом, структурно. Якщо в молодших класах уміння формуються практично, у процесі засвоєння знань, то у старших класах - на теоретичній основі, як спеціальний, прямий продукт засвоєння. Прийоми навчальної діяльності поступово трансформуються в методи наукового пізнання (наприклад, конкретне порівняння - у теоретичний метод порівняння, емпіричні аналіз і синтез - у системно-структурний підхід). У програмі передбачені різні види діяльності учнів: навчальна, ігрова, трудова, суспільна. У закладах нових типів програма може реалізуватися у випереджальному темпі, диференційовано. У цілому ж вона має глобальний характер (її назва - "глобус інтелектус"), оскільки побудована на глобальних закономірностях функціонування людського мислення.

Зазначено, що розробка та втілення різноманітних "надпрограм" розвитку особистості мають світову тенденцію. Це програми інтелектуального, соціального, профорієнтаційного, валеологічного, полікультурного та інших сфер розвитку учнів.

Ми розглянули можливості розвивальних технологій у загальному розвитку старшокласників. Інші технології - інформаційні, інтерактивні, модульні, ігрові, інтегровані, дистанційні - ще вимагають свого дослідження.

Високий інтелектуальний рівень учнів сприяє продуктивній соціалізації, а валеологічний розвиток підтримує компетенції особистості. Соціальне та валеологічне в особистості старшокласника є предметом спеціального обговорення.

Програма розвитку інтелектуальних умінь для 11-12-х класів

І. 1. Аналіз (синтез). Застосовувати сформовані в попередніх класах різноманітні види емпіричного та теоретичного (у тому числі системного) аналізу залежно від мети та характеру навчального завдання. Уміти розкривати тенденції, закономірності, переносити сформовані вміння аналізу з одного виду діяльності на інший. Користуватись уміннями аналізу різних способів навчальної діяльності в репродуктивних, конструктивних і творчих задачах. Учитись аналізувати хід дискусій, утримувати "у полі зору" основну тему. Розвивати вміння аналізувати ділові, імітаційні ігри. Удосконалювати різні види аналізу (синтезу) за допомогою ТЗН і нових інформаційних технологій.

Виділення головного. Застосовувати сформоване вміння виділяти головне, переносити його на різні види діяльності (навчальну, трудову, суспільну тощо). Уміти виділяти головне в різній за обсягом, характером і призначенням інформації, у способах діяльності методологічного характеру.

Фіксувати головне в різній знаковій та образній формі. Аналізувати та самостійно складати опорні конспекти-моделі виділення головного, тези, складні плани, самостійно розробляти правила-орієнтири виділення головного. Увести вміння виділяти головне в загальну систему вмінь.

І. 2. Порівняння. Творчо застосовувати сформовані за роки навчання різні види та форми порівняння. Уміти виконувати проблемні завдання порівняльно-узагальнюючого характеру, продовжувати вчитися методу системно-структурованого підходу, здійснювати історико-генетичне порівняння. Продовжувати вчитися порівнювати способи діяльності, у тому числі методологічного характеру. Виконувати пізнавальні завдання різного ступеня складності, в основі яких лежить порівняння. Користуватись міжпредметнми порівняннями. Продовжувати вчитись порівнювати не тільки навчально-пізнавальну, а й усі види навчальної, громадської та трудової діяльності окремих осіб, груп і колективів. Творчо застосовувати основні правила-орієнтири та моделі порівняння, учитися фіксувати результати порівняння самостійно в різній знаковій формі. Робити теоретичні та практичні висновки з порівняння, закінчуючи його узагальненням, застосовувати прийом порівняння та його результати у творчій діяльності.

І. 3. Узагальнення. Застосувати сформовані вміння узагальнювати різноманітну за джерелом, обсягом, характером, складністю інформацію. Продовжувати вчитися найбільш складним способам узагальнення: діалектичному, системно-структурному. Складати лінійні класифікації. Виконувати завдання пророблено-узагальнюючого характеру, установлювати міжпредметні зв'язки в різній навчальній інформації. Широко переносити вміння узагальнювати на інші види діяльності (практичну, організаторську, суспільну і т. ін.), узагальнювати методи та прийоми інтелектуальної та практичної діяльності. Учитись методу інтеграції. Фіксувати узагальнення в оптимальній формі.

І. 4. Конкретизація. Творчо застосовувати сформовані вміння конкретизувати для дослідження, розшифровки та застосування різноманітної інформації. Продовжувати вчитись найбільш складним видам конкретизації: сходження від абстрактного до конкретного на основі системно-структурного аналізу, моделей. Уміти розшифровувати міжпредметні зв'язки в різній інформації. Учитись переносити вміння та навички конкретизації на інші види діяльності, розшифровувати узагальнення, подані в будь-якій знаковій формі.

І. 5. Доведення. Активно застосовувати засвоєні види та форми доведення: пряме й непряме, індуктивне й дедуктивне, за аналогією, проблемне, "мозкового штурму", синектики. Володіти всіма видами спростування. Брати участь у доповідях, диспутах, дискусіях, конференціях; уміти відстоювати свої погляди, ставити запитання. Розрізняти лояльні та некоректні прийоми евристики.

І. 6. Визначення. Застосовувати вміння будувати емпіричне та теоретичне визначення при освоєнні, застосуванні й узагальненні різноманітної навчальної інформації класного та позакласного характеру. Удосконалювати оцінні судження школярів за заданими критеріями, учити встановлювати такі критерії самостійно. Виправляти неправильні класифікації й генетичні визначення. Переводити реальне визначення в номінальне.

Уводити сформовані мислительні вміння та навички навчання й самоосвіти в загальну систему загальнонавчальних умінь (систематизувати перелік умінь, критично оцінювати будь-яку інформацію на основі засвоєних умінь і навичок, користуватися прийомами взаєморецензування, взаємонавчання, навчання молодших і т. ін.). Творчо застосувати знання, уміння та навички в нових умовах, у різних видах навчально-пізнавальної та організаційної діяльності (на уроках, семінарах, конференціях, факультативах, МАН тощо).

ІІ. 1. Системно-структурний підхід. Відпрацьовувати поняття системно-структурного підходу (система, компоненти системи, взаємозв'язки; ознаки, що характеризують внутрішній стан системи, специфічні властивості, поведінку системи та ін.). Міжпредметно формувати вміння працювати з логічними схемами системного характеру, розробляти такі схеми та конспекти самостійно. Виконувати навчальні та дослідницькі завдання системного характеру. Застосовувати комп'ютер та Інтернет з метою відпрацювання системного методу пізнання.

ІІ. 2. Методи постановки й розв'язання проблем ("проблемні методи"). Застосовувати тактичні та стратегічні методи пізнання, процедури творчої діяльності для розуміння, постановки та розв'язання проблем. Учитися формулювати гіпотези, розробляти плани розв'язання проблеми, відшукувати необхідну інформацію, різні варіанти розв'язання проблеми. Уміти проблемно викладати інформацію, брати участь в евристичній бесіді та дискусії, розв'язувати різні за рівнем складності пізнавальні завдання, дослідницькі задачі. Переносити здобуті проблемні вміння на розв'язання проблем міжпредметного характеру, у роботу з новими інформаційними технологіями, у позакласну й позашкільну роботу.


 
 

Цікаве

Загрузка...