WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища навчального закладу - Реферат

Моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища навчального закладу - Реферат

В освітньому середовищі відбуваються інформаційний, статусний, рольові обміни особистостей, функціонують емоційно-чуттєві поля взаємодій та взаємовпливів.

Експертиза управлінського аспекту в дослідженні освітнього середовища полягає в "узгодженості дій усіх позитивних джерел впливу, в тому числі можливе переведення не керуючих, стихійних впливів у керуючі".

В. Ясвін пропонує варіант експертизи освітнього середовища шляхом векторного моделювання, використовуючи запропоновану Я. Корчаком класифікацію освітніх середовищ, які представлені такими типами: догматичний, кар'єрний, безтурботний, творчий. Сьогодення сфери управління освітою розглядає традиційне, інноваційне та експериментальне освітнє середовище.

Результат дослідження

Аналіз літератури з педагогіки та освітнього менеджменту дає підстави стверджувати, що освітнє середовище є динамічним, еволюційно розвивається, змінюється під впливом освітніх реформ і соціуму. На думку автора, освітнє середовище - це сукупність природних, фізичних та соціальних об'єктів, які впливають на формування учня, сприяють становленню паритетних міжсуб'єктних, об'єктно-суб'єктних взаємодій в освітньому процесі, або перешкоджають цьому, формуючи негативне поле впливів на особистість дитини.

Освітній простір будемо трактувати як сукупність певних об'єктів, а освітнє середовище - не тільки як сукупність, але й певні взаємовідносини між об'єктами всередині виділених підмножин. Соціальне та освітнє середовища як множини мають непорожній перетин. Жодне з цих середовищ не є частиною іншого і, в принципі, вони не можуть існувати незалежно один від одного. Чим більший перетин із соціальним середовищем, тим ефективнішим є освітнє середовище. Це зумовлює врахування соціальних чинників при його експертизі. На наш погляд, в освітньому середовищі можна виділити інформаційну, мотиваційну, соціокультурну, комунікативну сфери впливу на учня.

Об'єктами дослідження в освітньому середовищі можуть бути його складові, структура, критерії оцінки, позитивні та негативні взаємодії та впливи на учня різних суб'єктів освітнього процесу, спрямованість мотивації учнів, виявлення ціннісних орієнтацій, застосування механізмів управління освітнім середовищем з метою мінімізації негативних впливів на учня, визначення порогових рівнів інтеграції освітнього та соціального середовищ.

В основу методології нашого дослідження освітнього середовища на прикладі конкретного навчального закладу покладено концептуальні засади моніторингу та самоекспертизи. Поєднання їх механізмів зумовлене тим, що моніторинг відображає динаміку змін, а самоекспертиза дозволяє сформулювати причинно-наслідкові зв'язки та вказати перспективи розвитку різних аспектів і процесів в освітньому середовищі. Вибір проведення моніторингу та експертизи внутрішніми силами школи обумовлений передусім потребою в отриманні об'єктивної оцінки досліджуваного об'єкта при мінімальних затратах.

Моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища проводились на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Лозова Тернопільського району Тернопільської області, у якій діє експериментальний педагогічний майданчик "Самоаналіз та самооцінка освітньої діяльності школи". Науковий супровід функціонування майданчика здійснює лабораторія атестаційно-експертної оцінки Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. Головна мета моніторингового проекту - відстеження динаміки змін, аналіз та експертна оцінка освітнього середовища, параметрів, рівнів взаємодій та впливів на учня, шляхів прийняття рішень щодо управління змінами, мотиваціями поведінки учня як структурного центру освітнього середовища.

Моніторинг функціонування освітнього середовища було розпочато зі збору вхідних даних у вигляді дескриптивних характеристик: територіальний радіус школи, контингент учнів, соціальні об'єкти та аналіз внутрішньої соціальної структури учнівського та педагогічного колективів. Дослідження проводили члени моніторингової групи навчального закладу, яка була створена в ході організації експериментального педагогічного майданчика при залученні зовнішніх експертів-консультантів.

Основу моніторингового дослідження склали міжсуб'єктні, суб'єктно-об'єктні взаємодії та впливи. Міжсуб'єктні відношення розглядались у системах з центром "учень": учень - учень, учні - педагоги, учні - батьки, учні - мешканці мікрорайону школи та системи взаємодії з центром "педагоги": педагоги - учні, педагоги - керівництво закладом, педагоги - батьки. Об'єктно-суб'єктні взаємодії експертизувались за рівнями впливу: школа - учень, школа - педагог, школа - сім'я, школа - жителі мікрорайону навколо школи.

Моніторинг та самоекспертиза освітнього середовища здійснювалась протягом двох років.

Окремі результати експериментальних досліджень

Територіальний окіл охоплює шість навколишніх сіл та околиці міста Тернополя, оскільки школа знаходиться за 15 км від обласного центру. За кількістю житлових будинків села представлені такими статистиками: села Гаї Шевченківські - близько 2 000 буд., Лозова - до 2 000 буд., Курники - до 800 буд., Стегниківці - близько 1 000 і масив Тернополя, на території якого розміщено чотири загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня.

Функціонування даної загальноосвітньої школи як середньої розпочалось у 1986 році.

Моніторингові дослідження структури учнівського контингенту дають підстави стверджувати, що кількість учнів, починаючи з 2001 року, суттєво зменшується: з 301 учня у 2001 році до 275 учнів у 2004 році. Фактично лише 52 учні на даний момент є корінними мешканцями села, тобто 81 % учнів доїжджають із сусідніх сіл, 1 % - з м. Тернополя.

Головна тенденція демографічної ситуації - спад народжуваності дітей. Найменша кількість немовлят була у 2001 році - 4, найбільше з 2000 року народилось дітей у 2003 році - 14. Така демографічна ситуація дає змогу зробити прогноз щодо набору учнів у перший клас за рахунок виключно місцевих мешканців, тобто, це гарантований контингент.

Експертний висновок. Наповнюваність класів досліджуваної школи може збільшитись за рахунок села Гаї Шевченківські, в якому йде активна забудова та заселення сімей. Проте в перспективі через кілька років набір учнів у перші класи може і зменшитись через відкриття у цьому селі школи-садка. Однак є перспектива збільшення контингенту учнів за рахунок старшокласників, яких може привабити отримання у школі професій оператора комп'ютерного набору та секретаря-референта, на які школа отримала ліцензію у лютому 2005 року.

Під'їзд дітей. За програмою "Шкільний автобус" школа отримала транспортний засіб на 26 посадкових місць. Проте це не вирішує питання довозу дітей повною мірою. Близько 180 дітей добирається власним та громадським транспортом. Опитування підтвердило, що в середньому 15 дітей щодень ходять до школи пішки (це близько 4 км) і витрачають при цьому на дорогу від 40 хвилин до 1 години часу.

Експертний висновок. Власними ресурсами школа цього питання вирішити не може.

Система взаємодій учні - батьки містила дослідження соціальної структури учнівського та батьківського колективів.


 
 

Цікаве

Загрузка...