WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель учителя-новатора - Реферат

Модель учителя-новатора - Реферат

Модель учителя-новатора

Одне з найголовніших завдань освіти - зробити людину творчою особистістю. Пріоритет особистості має стати основою філософії та ідеологією навчання, виховання, центральною ціннісною орієнтацією як учителя, так і обдарованого учня. То хто ж він, успішний учитель?

1. Натхненний:

надихає учнів на успішну діяльність;

учні відчувають його захоплення своєю роботою та предметом.

2. Професійно підготовлений:

добре знає свій предмет;

щоденно планує й готує свої уроки.

3. Підтримує учнів:

розвиває й підтримує творчість і допитливість учнів;

дружній і доброзичливий;

підтримує й заохочує;

усміхнений, уважний і люблячий.

4. Послідовний, принциповий і вимогливий у викладанні та в оцінюванні:

доброзичливо принциповий;

цілеспрямований і послідовний;

толерантний і терплячий.

5. Забезпечує ефективне навчання й виховання:

дає зрозумілі пояснення;

навчає цікаво й весело;

не принижує особисту гідність учня.

6. Завжди дає відповідь на несподівані запитання, а якщо не знає відповіді, визнає це, зауваживши, що знає, як і де знайти відповідь.

7. Визнає й практикує різноманіття у викладанні:

урізноманітнює навчальний процес;

використовує та запроваджує новітні навчальні методи.

8. Гнучкий - позитивно ставиться до змін.

9. Проводить уроки не тільки сидячи.

10. Залишає негативний емоційний вантаж поза дверима класу.

Ще понад три століття тому великий чеський педагог Ян Амос Коменський дивувався з того, наскільки в сучасних йому школах вивчення іноземної мови було важким. "Боже мій, - писав він, - як ускладнено і розтягнуто вивчення навіть однієї латинської мови. Кухарі на кухні, слуги при обозі, майстровий люд - усі вони, роблячи свою справу чи знаходячись при війську, під час походів швидше засвоюють чужу мову, навіть дві або три, ніж вихованці шкіл за умови вільного часу й величезного напруження - одну латинську мову. І з яким нерівним успіхом! Ті після кількох місяців вільно гомонять про те, що їм потрібно, а ці через п'ятнадцять і навіть двадцять років можуть вимовити лише дещо з латини і то в більшості випадків за допомогою граматик і словників."

Сучасна педагогічна практика також не вільна від проблем трьохсотрічної давності. Навпаки, з кожним роком усе гостріше заявляє про себе, оскільки Україна поступово інтегрується в загальносвітовий простір, який для вільної орієнтації вимагає знання як мінімум 2-3-х іноземних мов. Виходячи з цього, зрозумілим є інтерес широкої педагогічної громадськості до нових ефективних методів вивчення іноземних мов. Знання іноземної мови є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів молодої людини. Оновлення цілей та змісту навчання зумовлює й оновлення освітніх технологій, що розглядають навчання іноземним мовам як процес особистісного розвитку учня в контексті взаємодії культур. У період невпинного зростання науково-технічного процесу кожне наступне покоління стикається з необхідністю засвоювати все більший обсяг знань. У цих умовах виникає потреба інтенсифікації процесу навчання, застосування прийомів, щоби забезпечували активну участь у мовленнєвій діяльності на уроці кожного учня.

Ефективність навчання іноземної мови у значній мірі залежить від чіткої та гнучкої організації навчального процесу на уроці, від уміння вчителя враховувати реальне засвоєння матеріалу кожним учнем та індивідуальні особливості кожного учня. Методика сучасного уроку іноземної мови тісно пов'язана з інтерактивними методами. Адже ми працюємо за підручниками Оксфордського видавництва, які просто насичені такими видами роботи. Розроблення проектів, парна та групова робота, вирішення проблемних питань і ситуацій, прес-конференції - без цього не проходить ні один наш урок. Проте лише підручник не може забезпечити визначеного державою рівня володіння іноземною мовою. Ми постійно використовуємо й інші засоби: робочі зошити, аудіо- та відеоматеріали, книжки для домашнього читання, текстові завдання, тести тощо. Що це дає? Наші учні постійно слухають носіїв мови, працюють з автентичними матеріалами. У цьому аспекті нам можна лише позаздрити.

Для зразка хочу описати роботу над темою "Злочин" у 7-му класі, підручник "PROJECT". Кожний текст записаний на касету з музичним супроводом. Розслідування ведеться двома добре відомими дітям детективами, які ведуть допит свідків. Один з детективів відразу розкриває злочин. Як? На це питання ми повинні дати відповідь після свого розслідування (проблемне питання).

Завдання 1 - (робота в парах, рольова гра) допитати решту свідків, використовуючи дані нотатки.

Завдання 2 - перемалювати план будинку та написати імена людей і що вони роблять у даний момент (опрацювання часової форми дієслів).

Завдання 3 - (робота у групах) прочитайте додаткову інформацію та обговоріть у групах особу можливого вбивці. Поясніть свій вибір.

Завдання 4 - прослухайте весь діалог, заповніть таблицю "Питання-відповіді" та назвіть ім'я вбивці. Доведіть його вину. Домашнє завдання: напишіть про відпустку одного з детективів, використовуючи дані малюнки з робочого зошита. Цікаво? Доступно? Творчо?

Я думаю, що так. Так формуються мовна компетенція учнів та їх творча уява.

Але, відповідно до програми з іноземної мови, ми повинні вивчити теми країнознавчого характеру, теми, пов'язані з життям в Україні, які вимагають вивчення великої кількості мовного матеріалу. Тому для більш ефективного використання робочого часу уроки ми розділили на типи: урок мовлення (один раз на тиждень), уроки-топіки (два рази), урок домашнього читання (один), урок практичної граматики (один). Це додало роботи кожному вчителю, але дозволило кожному учневі отримувати менше домашніх завдань.

У цьому році ми активно продовжуємо накопичення тематичного матеріалу й починаємо працювати над розв'язанням іншої проблеми. За програмою, у кінці семестру ми повинні написати чотири контрольні роботи: з мовлення, аудіювання, читання та письма. Розроблених і надрукованих таких робіт немає. Наше завдання - скласти семестрові контрольні роботи для класів із поглибленим вивченням.

Якби порахувати частоту вживання різних педагогічних термінів за останні два роки, то найбільш уживаними, мабуть, будуть "реформи", "особистісно зорієнтований підхід" і "проект" (метод проектів, проектна технологія). На жаль, в Україні сьогодні ще досить мало досвіду використання методу проектів у навчально-виховному процесі сучасної школи, але він набуває широкого використання. Адже кожен навчальний предмет має свою специфіку і, відповідно, специфіку використання тих або інших методів, технологій навчання. Метод проектів поєднує традиційний підхід з інноваційними методами навчання англійської мови.

Проект - це робота, що самостійно планується та реалізується учнями. Робота над проектом на кафедрі іноземної мови - практика особистісно зорієнтованого навчання у процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. При виконанні проекту спілкування англійською мовою органічно поєднуємо з інтелектуально-емоційною діяльністю у формі гри, інтерв'ю, подорожі. Це передбачає, що мета кожного уроку визначається з позиції надбання учнем знань і вмінь, але з погляду прогресивних змін у структурі його особистості. Опановуючи культуру проектування, учень привчається творчо мислити, самостійно планувати свої дії, естетично реалізувати засвоєні засоби та способи роботи, а також удосконалює свої навички та культуру особистого спілкування і співробітництва.

У проектній методиці чітко виражена тенденція до інтеграції у викладанні багатьох дисциплін. Зміст кожного проекту співвідноситься з рівнем розвитку учня, його інформованістю з проблеми. Учитель повинен порадити учню, якими інформаційними джерелами можна скористуватися.

Результати виконання проектів мають бути відчутними: якщо це теоретична проблема, то конкретне її рішення, якщо практично-конкретний результат, то готовий до впровадження. Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.

Отже, суть проектної технології - стимулювати інтерес учнів до певних проблем, які передбачають володіння певною сумою знань, і через проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань. Від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуючись їх відповідного балансу на кожному етапі навчання.

Метою навчального проектування є створення педагогом під час освітнього процесу таких умов, за яких результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня. Під час використання технології вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються пізнавальні навички учнів, формуються вміння самостійно конструювати свої знання, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається критичне мислення, сфери комунікації.

Таким чином, проект - це цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси учня.


 
 

Цікаве

Загрузка...