WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель стратегічного планування - Реферат

Модель стратегічного планування - Реферат

Як можуть органи влади забезпечити більш ефективне використання ресурсів навчальних закладів?

Для педагогічних працівників навчальних закладів

Чи маєте ви потребу в підвищенні кваліфікації, працюючи у класах профільного навчання, й яку саме допомогу ви б хотіли отримати?

Учасники розбиваються на кілька невеликих груп і в межах кожної з них проводять "мозковий штурм" кожного запитання. Висловлені ідеї ретельно занотовуються. Учасників заохочуватимуть використовувати ідеї один одного для розвитку своїх власних міркувань. Координатор головуватиме на дискусіях тільки з тим, щоби групи дотримувалисяя своєї теми. "Неправильних" ідей не існує, тому записуються всі пропозиції. Коли ідеї вичерпуються, кожна мала група пропонує загалу результат своєї роботи над запитанням. Усі коментарі та ідеї записуються та додаються до даних інтерв'ю для подальшого аналізу.

Протягом засідання фокус-груп чорновий варіант визначення місії (див. другий етап: повноваження та місія), розроблений ГСП, повинен розглядатись як внутрішніми, так і зовнішніми зацікавленими сторонами. На основі зібраних зауважень ГСП має переглянути визначення місії з метою забезпечити узгодженість із поглядами ключових зацікавлених сторін.

Внутрішній аналіз

Внутрішній аналіз визначає, наскільки ефективна діяльність організації на даний момент. Після завершення такої перевірки можна буде зробити висновок, яку діяльність навчальний заклад або керівний орган освіти проводить виключно добре, які внутрішні ресурси особливо міцні. З іншого боку, цей процес повинен також визначити діяльність і ресурси організації, які вимагають покращення.

Внутрішній аналіз складається із групування основних тем у межах даних про саму організацію. У контексті навчальних закладів і відповідної системи загалом ці теми найчастіше стосуються чотирьох головних сфер (Сіннет, 1995).

Людські ресурси

Приклади: навички та ентузіазм адміністрації, педагогічних працівників і добровольців із громади.

Навчальні програми

Приклади: відповідність змісту програм індивідуальним потребам учнів, батьків, громади, особливостям регіонального ринку, відповідність умов навчання цілям навчання, гнучкість і варіативність програм, участь батьків, громади, роботодавців в організації навчального процесу тощо.

Матеріально-технічне забезпечення

Приклади: навчально-методичні комплекси, обладнання, бібліотека, гуртожитки, поточне обслуговування та ремонт, відповідність наявних навчальних приміщень санітарно-технічним нормам, наявність їдальні тощо.

Процедури

Приклади: правильний розподіл ресурсів, накопичення ресурсів для забезпечення навчального процесу, спілкування з працівниками, управлінцями, методистами та громадою, консультації тощо.

Загалом, більшість зібраних у результаті внутрішнього аналізу даних можна класифікувати як СИЛЬНІ та СЛАБКІ СТОРОНИ організації. З ними порівнюють ключові індикатори продуктивності, а також дані інтерв'ю і фокус-груп для визначення збігів і суперечностей. Збіги вказують на високий ступінь достовірності, з якою можна зробити висновок про сильні чи слабкі сторони організації.

Суперечності, однак, теж несуть інформацію. Наприклад, кількість місць для прийому учнів і рівень працевлаштованості можуть бути високими, проте думка зацікавлених сторін, висловлена при інтерв'ю та у фокус-групах, може трактувати це як слабку сторону. У результаті аналізу такої ситуації можна дійти висновку, що навчальні заклади добре проводять набір учнів (слухачів), проте широкому загалу про це невідомо або надано хибну інформацію.

Даним КІП, оскільки вони є конкретними та вимірюваними, схильні довіряти беззастережно. Однак у випадках, коли дані КІП отримати неможливо або їх важко виміряти, інтерв'ю та фокус-групи можуть надати важливі дані щодо уявлень зацікавлених сторін.

У межах внутрішнього аналізу особливо важливим є збір такої інформації від різних зацікавлених сторін самої організації.

Керівники навчальних закладів і педагогічні працівники:

Що навчальний заклад робить добре і що можна покращити?

Які заходи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників можуть підвищити якість освітніх послуг?

Яким чином система навчання або навчальний заклад може найефективніше інвестувати свої ресурси в майбутнє?

Учні та випускники:

Чи задоволені учні та випускники якістю освітніх послуг, які вони отримали (отримують) у конкретному навчальному закладі?

Чи відповідали навчальні плани та програми вимогам конкурентності на ринку праці та їх особистим потребам?

Чи проводилось навчання у зручний час?

Що би ви змінили в навчальних планах і програмах?

Об'єднання громадян, жіночі організації:

Як можна покращити доступність навчальних планів і програми для окремих груп населення?

Чи можуть жінки та інші соціальні групи знайти роботу та залишатись на ній після закінчення навчання?

Чи враховують навчальні плани та програми унікальні потреби жінок та інших соціальних груп?

Зовнішній аналіз

Зовнішній аналіз визначає поточні або очікувані тенденції в економічній, соціальній і політичній сферах, які можуть вплинути на організацію. Такий аналіз указує, які із зазначених тенденцій і питань становлять МОЖЛИВОСТІ або ЗАГРОЗУ для організації.

Дані стосовно зовнішніх тенденцій і питань зазвичай можна віднести до чотирьох головних категорій (за Сіннетом, 1995) із прикладами для України.

Соціальні

Приклади: етнічні, демографічні зміни, міграція населення всередині країни тощо.

Технологічні

Приклади: інформаційні технології, ширше використання новітніх технологій, потреба в постійному навчанні для користування технологіями, що постійно оновлюються.

Економічні

Приклади: занепад державних підприємств, зростання малих і середніх підприємств, рівень працевлаштування.

Політичні

Потенційна інтеграція в ЄС, децентралізація влади.

Поєднання КІП, даних інтерв'ю та фокус-груп можуть визначити можливості та загрози (тенденції та події, від яких організація може отримати користь або шкоду). У цьому зв'язку надзвичайно важливими є міркування зовнішніх зацікавлених сторін. Наприклад, ключові індикатори продуктивності можуть указувати, що в сільському господарстві відбувається пожвавлення економічної активності. Однак, якщо це підтверджується даними інтерв'ю та фокус-груп (а також випускників, які знаходять роботу в цьому секторі) на місцях, дані КІП слід ставити під сумнів.

Особливо важливим при проведенні зовнішнього аналізу є збір таких даних від різних зацікавлених сторін.

Роботодавці

Які професії в регіоні даватимуть можливість отримати роботу відразу після закінчення навчального закладу?

Як можуть система освіти та професійного навчання, а також навчальні заклади краще допомогти випускникам скористатися цими можливостями?

Агенції регіонального розвитку

Які сектори економічного та соціального розвитку є стратегічно важливими для регіону?

Як політичні тенденції, такі як децентралізація влади та потенційна інтеграція в ЄС, впливатимуть на ринок праці в регіоні?

Консультації з місцевими роботодавцями становитимуть наріжний камінь стратегічного плану. Як уже зазначалось, підхід до збору інформації є визначальним для загального успіху плану. Ми наполегливо рекомендуємо учасникам процесу стратегічного планування ретельно ознайомитися з цим процесом.

SWOT-таблиця

Після завершення збору та аналізу інформації (оцінка, групування та підтвердження спільних сторін) висновки можна записати у вигляді таблиці під заголовками "Сильні сторони", "Слабкі сторони", "Можливості та загрози".

Як тільки визначено спільні теми, підкріплені даними досліджень, група зі стратегічного планування може переходити до наступного етапу та визначати пріоритети питань, які стоять перед організацією.

Сильні сторони

Наявність напрацьованих зв'язків між навчальними закладами та Центром зайнятості

Існування розгалуженої мережі навчальних закладів

Наявність висококваліфікованих інженерно-педагогічних кадрів

Наявність у навчальних закладів широкого спектру проліцензованих професій

Наявність навчального центру, а також альтернативних можливостей профнавчання на базі громадських організацій

Наявність прецедентів професійного навчання безпосередньо на робочому місці (що сприяє адаптації навчальних програм до вимог роботодавця)

Наявність центрів зайнятості в районах області

Слабкі сторони

Слабка матеріальна та методична база навчальних закладів

Невідповідність навчальних програм конкретним вимогам роботодавців, недостатня гнучкість (багато теорії, мало виробничого навчання)


 
 

Цікаве

Загрузка...