WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель стратегічного планування - Реферат

Модель стратегічного планування - Реферат

Джерела даних

Визначальними для SWOT-аналізу будуть дані, зібрані від ключових зацікавлених сторін. Саме тому першочергової ваги набувають правильне визначення основних сторін групою стратегічного планування та розробка стратегії ефективного збору даних. Для допомоги на початкових етапах цього пропонується опис зацікавлених сторін для системи професійно-технічної освіти.

Роботодавці

Роботодавці є головним джерелом інформації про ринок праці та сильні і слабкі сторони систем освіти. При підготовці репрезентативної вибірки роботодавців слід взяти до уваги такі міркування:

розмір підприємства та поширеність підприємств такого масштабу в загальній структурі економіки. Наприклад, якщо ви аналізуєте сектор виробництва в області, необхідно визначити, наскільки важливими для нього є малі, середні та великі підприємства. Пропорційно до цього підприємства різного масштабу повинні бути представлені в репрезентативній вибірці;

слід також узяти до уваги географічне розташування. Наприклад, якщо ви проводите дослідження ринку праці для сільської місцевості, слід визначити, наскільки важливими для невеликих сільських регіонів є роботодавці у великих містах. Тут потрібно поставити собі запитання: чи поширюється наше коло повноважень на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації населення із сільської місцевості для роботи в містах? Якщо так, чи готові вони переїхати туди заради роботи?

необхідно відібрати підприємства різної форми власності, від державних до приватних, або, якщо є, транснаціональних. Знову ж таки, важливо підтримувати репрезентативність кожного виду підприємств.

Об'єднання громадян

Об'єднання громадян (у громадах) надають інформацію про "реальну" ситуацію та справжнє розуміння потреб потенційних споживачів освітніх послуг - учнів (слухачів). Об'єднання людей у громадах краще обізнані про місцеві та регіональні проблеми, а також тенденції, що стосуються наявної та потенційної робочої сили. Хоча вони не завжди є найкращим джерелом інформації про тенденції працевлаштування, ці групи роблять цінний внесок у розуміння ситуації на ринку праці для населення в цілому та людей з особливими потребами зокрема. До об'єднань громадян можна віднести НУО, які працюють із конкретними зацікавленими сторонами, такими як безробітні, представники різноманітних груп з особливими інтересами, включно з національними меншинами та жінками, які не мають рівного доступу до робочих місць.

Бізнес-асоціації

Бізнес-асоціації, такі як Торгово-промислові палати та інші, можуть давати цінну інформацію про поточну ситуацію із працевлаштуванням, сектори промисловості, де відчувається дисбаланс між наявною робочою силою та потребами в кадрах для кожного сектора. Бізнес-асоціації також є цінним джерелом інформації про тенденції у промисловості та можуть підказати, якому сектору потрібні будуть людські ресурси в найближчий час, у середній перспективі та у віддаленому майбутньому.

Центри зайнятості

Центри зайнятості є ключовими зацікавленими сторонами для отримання інформації про ринок праці. На додаток до ролі, яку вони відіграють, надаючи вторинні данні на основі регулярних і постійних досліджень, вони мають інформацію як щодо тих, хто шукає роботу (безробітних), так і щодо поточних можливостей працевлаштування (запити з вакансіями від роботодавців). Також як організації, відповідальні за програми професійного навчання, вони є ключовою зацікавленою стороною у визначенні галузі, на якій будуть зосередженні зусилля із забезпечення кадрами.

Методи збору даних

Тоді як більшість кількісних даних доступна з офіційних джерел системи управління освітою та держадміністрацій, водночас необхідно зібрати якісні дані для уявлень про організацію з боку внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін. Це можна зробити кількома шляхами.

Анкети/опитування

Зацікавленим сторонам можна розіслати анкети для самостійного заповнення. Однак їх повертають далеко не завжди, тому не слід покладати особливі надії на дані, отримані за допомогою таких опитувань. Зацікавленим сторонам (особливо зовнішнім) особливо легко проігнорувати такі анкети. Крім того, зовнішні зацікавлені сторони часто підозріло ставляться до мотивів організаторів дослідження, тому існує значна ймовірність ненадійності отриманої інформації. Багатьом державним організаціям і закладам слід розвивати міцніші відносини з їхніми зацікавленими сторонами - особливо із приватними. Найкраще це досягається через безпосередній особистий контакт.

Інтерв'ю

Сходні програми у Східній Європі довели, що особисті інтерв'ю є надійним методом збору даних. Вони дають ідеальну можливість для взаємодії між організацією та її зацікавленою стороною. Власне кажучи, у багатьох випадках інтерв'ю як частина SWOT-аналізу може бути першим проявом змістовних відносин між організацією та багатьма зовнішніми зацікавленими сторонами.

Стандартний формат інтерв'ю повинна розробити група стратегічного планування, яка зосереджується на отриманні необхідних даних КІП. Після цього слід скласти невеликого (одна-дві сторінки) листа, який би пояснював мету процесу стратегічного планування та яким чином отримані дані будуть використовуватись для покращення послуг, що надаються зацікавленим сторонам. Наприкінці в листі повинно міститись прохання про зустріч для проведення інтерв'ю протягом найближчих двох-трьох тижнів.

Лист повинна підписати відповідна посадова особа на обласному або місцевому рівні (голова або його заступник) чи координатор процесу. Наступний телефонний дзвінок до зацікавленої сторони через два-три дні після отримання листа підтвердить призначену зустріч і відповість на можливі запитання щодо безпосереднього процесу інтерв'ю.

Хоча проведення інтерв'ю вимагає часу, критично необхідним є встановлення міцніших взаємозв'язків із зацікавленою стороною. Процес проведення інтерв'ю не слід розглядати як загрозу. Той, хто його проводить, має представити це як щире намагання покращити якість освітніх послуг. Зайвими, особливо для зовнішніх зацікавлених сторін, будуть нав'язливі запитання, наприклад, про рівень оплати праці. Вони не створять довірливого клімату, необхідного для збору достовірних якісних даних. Подібним чином внутрішні зацікавлені сторони (такі, як працівники) можуть сприйняти деякі запитання як перевірку відданості організації. Тому запитання слід зосередити на тому, як покращити роботу організації загалом, та уникати запитань, які можуть вимагати критики конкретних осіб.

Фокус-групи

Досвід показує, що для процесу стратегічного планування надзвичайно корисними є засідання фокус-груп, на яких присутні представники зацікавлених сторін (як правило, від 10-ти до 15-ти осіб). Їх зазвичай проводять відразу після інтерв'ю для перевірки зроблених на їх основі висновків.

На коротке (максимум на половину дня) засідання запрошують від 10-ти до 15-ти представників зацікавлених сторін. Групи підбираються на основі спільних інтересів, які випливають із даних інтерв'ю. В ідеалі, протягом стратегічного планування проводиться від п'яти до десяти засідань різних фокус-груп. Кожна група складається із представників однієї зацікавленої сторони (наприклад, директорів навчальних закладів) та обговорює одну спільну тему. Типовими фокус-групами є такі:

Внутрішні зацікавлені сторони

Керівники навчальних закладів

Адміністрація

Педагогічні працівники

Обслуговуючий персонал

Зовнішні зацікавлені сторони

Роботодавці

Фахівці центру зайнятості

Лідери громади/етнічних груп

Батьки

Учні (слухачі)

Під керівництвом представника ГСП фокус-група використовує колективний інтерес, відомий як "мозковий штурм", для перевірки підсумків, зроблених на основі даних інтерв'ю. Група з 10-15-ти осіб розбивається на менші, які складаються з п'яти-шести. Меншим групам ставиться серія запитань і очікуються їхні відповіді. Запитання повинні бути широкими, проте вимагати конкретних відповідей.

Наприклад:

Для роботодавців

Що потрібно змінити в системі навчання, щоби після проходження навчання вони були більш привабливими в якості працівників для роботодавців?

Для лідерів громад (наприклад, сільських громад)

Як за допомогою профільного навчання можливо зменшити рівень сільського безробіття?

Для керівників навчальних закладів


 
 

Цікаве

Загрузка...