WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель стратегічного планування - Реферат

Модель стратегічного планування - Реферат

Які види освітніх і навчальних послуг надає організація (спосіб викладання, види програм, навчальних планів тощо).

Які наші вимоги до зарахування учнів, навчання, оцінювання.

Чи існують обов'язкові зв'язки із зовнішніми організаціями?

Коло повноважень указує на повноваження, надані організації ззовні - у випадку державних організацій та установ це, як правило, місцева та (або) державна влада.

Таким чином, як тільки визначено коло повноважень організації, їх повинні затвердити органи, які надають повноваження (наприклад, обласна державна адміністрація для обласних стратегічних планів або місцеві органи влади для стратегічних планів окремих навчальних закладів). Тому формулювання повноважень повинно бути розроблено при консультації із цими органами. Крім того, процес стратегічного планування можна продовжувати тільки в тому випадку, коли отримано письмову згоду керівних органів. Оскільки повноваження надаються державними органами, консультації із зовнішніми зацікавленими сторонами не є обов'язковими (але бажаними). Остаточно сформульоване коло повноважень організації утворює, таким чином, основу, на якій розроблятиметься весь стратегічний план.

Остаточне узгодження формулювання кола повноважень дозволить забезпечити таке:

визначити чіткі повноваження та підзвітність організації;

довести до відома внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін, що може та чого не може робити навчальний заклад, утворюючи таким чином рамки для процесу стратегічного планування.

Розробка місії організації

Місія визначає, що робитиме організація для досягнення мети сформульованих колом повноважень. Саме тому визначення місії є більш конкретним, ніж коло повноважень. Воно визначає найважливіші зацікавлені сторони та вказує, яким чином забезпечуватимуться їхні очікування. Визначення місії, крім того, демонструє для всіх зацікавлених сторін пріоритети та цінності, якими керуватиметься організація при прийнятті рішень.

Отже, у правильному визначенні місії кожен має знайти короткі відповіді на такі запитання про організацію:

Яка наша мета? Чому ми робимо те, що ми робимо?

Для кого ми працюємо і як?

Чому саме наші послуги потрібні?

Які цінності та пріоритети нашого навчального закладу?

Наша місія - забезпечувати якісну освітню підготовку учнів на рівні (або вище) державних освітніх стандартів з метою здобуття їхньої конкурентоспроможності задля працевлаштування та самовизначення.

Наш навчальний заклад уважає пріоритетом доступність і рівність освіти для всіх членів громад мікрорайону.

Основоположною складовою визначення місії є декларація цінностей, якими керується організація при прийнятті рішень. Це доводить до відома як внутрішніх, так і зовнішніх зацікавлених сторін пріоритети організації. У галузі освіти існує чимало цінностей, які нерідко між собою конкурують. Так, цінністю для системи є доступність, тобто у безоплатне одержання освіти соціально незахищеними верствами населення. Нерідко, однак, така цінність несумісна із системою навчання, яка головним пріоритетом ставить академічну успішність. Особливо у випадку обмеженості ресурсів керівництву навчального закладу доводиться приймати непрості рішення на основі пріоритетів і цінностей організації. Місія підказує всім зацікавленим сторонам, які міркування будуть найголовнішими, коли потрібно буде зробити непростий вибір.

Після розмірковувань, однак, між цими, на перший погляд, конфліктуючими цінностями можна знайти спільні сторони. З іншого боку, відбираючи цінності для визначення місії, група зі стратегічного планування повинна пам'ятати, що вони можуть нести як позитивне, так і потенційно негативне значення для внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін. Тому із представниками всіх сторін необхідно проводити всебічні консультації через фокус-групи, які не тільки визначать відповідні цінності, а й дозволять уникнути такого сприйняття конфліктуючих цінностей, що може призвести до зворотного результату.

Отже, основні характеристики визначення місії мають бути такими.

Лаконічність: Кілька речень - близько десяти рядків. Воно повинно у стислій формі давати сторонній людині об'єктивне уявлення про навчальний заклад, його призначення та діяльність.

Зрозумілість: Уникайте професійних термінів. Визначення місії повинно бути зрозумілим для кожного.

Зорієнтованість на майбутнє: Визначає виклики, з якими навчальний заклад стикатиметься в майбутньому, та роз'яснює, яким чином їх буде подолано.

На відміну від визначення кола повноважень визначення місії в першу чергу спрямоване на зацікавлені сторони. Його повинні затвердити внутрішні (адміністрація, педагогічні працівники, інші фахівці) та зовнішні (лідери громад, роботодавці, організації й установи, інші) зацікавлені сторони. Місія вказує, яким чином система чи навчальний заклад обслуговують своїх споживачів. Якщо зацікавлені сторони не погоджуються з визначенням місії, її слід переглянути й узгодити з їх потребами та інтересами.

Для початку ГСП пропонується підготувати три варіанти визначення місії. Їх можна використати для спрямованої дискусії між зацікавленими сторонами. Після цього єдиний і остаточний варіант визначення редагується на основі пропозицій зацікавлених сторін, внесених протягом третього етапу - SWOT-аналізу (про нього йтиметься далі).

Після того як група із стратегічного планування розробить визначення місії й узгодить його із зацікавленими сторонами, визначення передається у відповідні органи влади, що забезпечить узгодження місії з колом повноважень організації.

Нижче наведено приклад місії регіональної системи освіти.

Система професійного навчання безробітних прагне забезпечити підвищення рівня зайнятості офіційно зареєстрованих безробітних шляхом удосконалення регіональної системи професійного навчання безробітних для надання професійних знань і формування навичок, орієнтованих на потреби місцевого ринку праці.

Досягнення місії може бути забезпечене завдяки співпраці обласного центру зайнятості, представників роботодавців, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, безробітних, осіб, які бажають змінити професію, осіб з особливими потребами та професійних спілок.

Система освіти дотримується принципів доступності для різних гендерних і соціальних груп, свободи вибору та якості навчальних послуг.

Третій етап: проведення SWOT-аналізу

Виконавши цей етап, учасники процесу стратегічного планування:

Зберуть інформацію від зацікавлених сторін організації, використовуючи анкети, інтерв'ю та фокус-групи.

Почнуть аналізувати дані для визначення сильних і слабких сторін організації, її можливостей і загроз.

Для планування майбутнього організації необхідно знати сучасний стан справ. Вона повинна знати свої власні сильні та слабкі сторони, а також можливості та загрози, які розвиваються за межами організації. Дані стосовно ринку праці, для якого навчальний заклад готує кваліфікованих робітників, є найважливішим зовнішнім чинником, який впливає на шлях розвитку організації, що займається професійно-технічним навчанням. Ретельний аналіз ринку праці надає основну інформацію для визначення загроз і можливостей. SWOT-аналіз (від англійського Strength, Weakness, Opportunity, and Threat - сильна сторона, слабкість, можливість і загроза) складає основу для перевірки цих змінних показників, а також визначення їх впливу на процеси стратегічного планування.

Для проведення SWOT-аналізу застосовуються певні засоби збору необхідної інформації. Перш за все слід зібрати якомога більше інформації стосовно стану системи освіти, а також відповідних навчальних закладів.

До релевантних даних (якщо їх можливо отримати) відносяться:

кількість учнів, які пройшли навчання;

відсоток відрахованих із навчальних закладів;

відсоток меншин при вступі/ випуску;

кількість (перелік) пропонованих профілів навчання;

академічна успішність;

рівень задоволення освітніх потреб учнів;

рівень безробіття на місцевому та регіональному рівні;

рівень працевлаштування випускників;

відсоток випускників, які продовжують навчання у вищих навчальних закладах;

кількість педагогічних працівників на одного учня;

навчальні плани та програми;

витрати та утримання та технічне обслуговування;

довготермінові ресурси бюджетів;

кількість продовжених програм;

можливості для працевлаштування випускників на місцевому та регіональному рівні.

Такі дані, які мають назву "Ключові індикатори продуктивності" (КІП), є надзвичайно цінними, проте не завжди доступними для проведення стратегічного планування. Деякі КІП, відсутні на даний момент, будуть зібрані у процесі стратегічного планування (сьомий етап - моніторинг виконання).


 
 

Цікаве

Загрузка...