WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагога - Реферат

Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагога - Реферат

Якщо важко відразу описати всі завдання, треба уявити, чим ви займатиметесь через рік-два. Які б хотіли побачити зміни? Які відмінності між тим станом справ, що існує, і майбутнім? Досягнення подібних змін і може бути завданням проекту.

Методи

У розділі "Методи" треба достатньо детально описати ті види діяльності, які необхідні для отримання бажаних результатів. Із цього розділу має стати абсолютно ясно, як виконуватиметься робота, які будуть потрібні пристрої й обладнання, чим займатимуться виконавці; як, де і які додаткові ресурси залучатимуться тощо.

Існує два головних запитання, які повинні бути роз'яснені в цьому розділі: яка стратегія в досягненні бажаних результатів? Чому вибрана саме вона з-посеред усіх інших можливих?

Відповідь на останнє запитання вимагає аналізу аналогічних даному проектів. Хто ще працював у цій проблемі в районі чи де-небудь ще? Які методи застосовувались раніше й застосовуються зараз і з якими результатами? Інакше кажучи, треба обґрунтувати вибір методів.

Отже, у розділі "Методи" указується, хто, що та для кого робить і чому робить саме так. Підхід до розв'язання проблеми має бути для рецензента привабливим.

Програма експерименту

Представлення програми як об'єкта експериментування вимагає робочого визначення того, що розуміється під програмою. Програма - майбутня діяльність; вона є її "прикидкою" та її організацією, вона орієнтована на майбутнє, на те, чого ще немає.

Із цього виходять принципи розробки програми експерименту:

1) реалістичності програми. Реалістичність майбутньої діяльності може бути оцінена тільки в її співставленні з прогнозованими результатами (і в цьому сенсі, що враховуються), ситуаціями майбутнього в їх конкретності, а зовсім не з нормативами сьогодення. Реалістичність відповідна не тільки ситуаціям майбутнього, що треба розглянути та прогнозувати, а і зразковому плануванню дій, адекватних цим ситуаціям;

2) принцип програми, що реалізується: залученість розробника в те, що він реалізує (у програму). Програма може виглядати вельми реалістично, але в той же час не реалізуватись, тобто немає групи, кадрів, споживача.

Реалістичність визначається співвіднесенням з умовами, в яких протікатиме планована діяльність, а реалізується діячами, які "несуть програму на собі".

Будь-яка планована дія разом з необхідними включає й дії інших людей, контингент яких із певним ступенем точності завжди можна встановити.

Можливо, комусь буде зручно уявити програму діяльності у вигляді таблиці, наприклад, такої:

Назва етапу

Цілі

Завдання

Планована діяльність

Отримані результати

Критерій оцінки і/або підстави моніторингу

І.

ІІ.

Які проблеми найчастіше виникають при проектуванні діяльності науково-дослідної, експериментальної роботи освітньої установи?

Немає ініціативного колективу (група як тимчасове явище, а не реальні учасники).

Не можна залучати до роботи над програмою експерименту сторонніх, незацікавлених людей.

Автори проекту не до кінця знайомі із ситуацією в області та країні з даної теми. Необхідна теоретична база з досліджуваної теми.

При небезпеці негативного ходу експерименту чи втрати актуальності теми для даної освітньої установи різкий перехід на іншу тему. У результаті в інших виникає можливість повторення помилок.

Негативний результат - це дуже добрий результат: оберігає інших від помилкового шляху.

Критерії самоаналізу заявки та програми експериментальної роботи

I. Вступ заявки:

1) Указує, хто є заявником і замовником експерименту.

2) Включає принаймні один опис проблеми.

3) Включає формулювання теми, цілей, завдань, гіпотези експерименту.

4) Включає принаймні одне формулювання можливого розвитку експерименту за іншим сценарієм.

5) Включає принаймні одну пропозицію про методи реалізації проекту.

6) Указує повну вартість проекту, суму, що вже є в заявника, й необхідну суму.

7) Підтверджує наявність рівня компетентності, достатнього для виконання завдань (досліджень, навчання тощо).

8) Логічно підводить до розділу "Постановка проблеми".

9) Цікаво.

IІ. Постановка проблеми:

1) Відноситься до цілей і завдань організації заявника.

2) Розділ обмежений за обсягом - не робляться спроби розв'язати всі світові проблеми.

3) Підтримується статистикою.

4) Підтримується посиланнями на авторитети в даній сфері.

5) Формулюється з точки зору клієнта, а не заявника.

6) Розвивається за участю клієнтів.

7) Являє собою неординарний випадок.

III. Цілі та завдання проекту

1) Наведене принаймні одне завдання з кожної проблеми, сформульованої в попередньому розділі.

2) Вирішення задач є результатом проекту.

3) Завдання не є методами.

4) У розділі вказується, хто отримає користь від виконання проекту.

5) Указується час досягнення мети.

6) Цілі, у принципі, досяжні й підсумки піддаються вимірюванню.

IV. Методи (указуються заходи, які необхідно виконати для досягнення наміченої мети та розв'язання поставлених завдань):

1) Зазвичай виходять із проблем і цілей.

2) У розділі чітко описуються заходи в рамках програми.

3) Наводиться пояснення вибору заходів.

4) Наводиться послідовність виконання заходів.

5) Описуються обов'язки виконавців програми.

6) Описуються база експерименту та принципи її підбору.

7) Указується обмежений набір заходів, які можуть бути виконані у строк і в межах загальної вартості проекту.

V. Оцінка (представлений план визначення ступеня відповідності отриманих результатів цілям і використаним методам, що пропонувались як результат):

1) У розділі представлений план оцінки ступеня досягнення мети.

2) Представлений план оцінки та коректування методів у процесі виконання проекту.

3) Описується, хто проводитиме оцінку та як відбиратимуться оцінювачі.

4) Чітко встановлюються критерії успіху проекту.

5) Описується, як відбиратимуться дані.

6) Пояснюється, які способи оцінки застосовуватимуться (експертиза, тестування тощо).

7) Описується процес аналізу даних.

VI. Фінансування після закінчення (описуються можливості фінансування після закінчення строку дії гранту й/або наявність інших ресурсів для роботи за проектом):

1) Представлений конкретний план отримання фінансування в майбутньому.

2) Описується, чи будуть отримані кошти з інших джерел і як саме.

3) Заявник мінімально покладається на подальшу підтримку спонсора.

VII. Бюджет (чітко розмежовуються засоби, що отримуються від фонду та з інших джерел):

1) Відповідає описовій частині заявки.

2) Докладний.

3) Ціни вказані на момент початку виконання проекту, а не його написання.

4) Включає всі статті, що фінансуються фондом.

5) Включає всі статті, що фінансуються з інших джерел.

6) Включає всі види робіт на добровільній основі.

7) Відокремлює пільги та допомогу від заробітної платні.

8) Включає оплату консультантів.

9) Відокремлює оплату праці від інших витрат.

10) Включає всі непрямі витрати, якщо потрібно.

11) Достатній для забезпечення всіх робіт, указаних в описовій частині заявки.


 
 

Цікаве

Загрузка...