WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагога - Реферат

Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагога - Реферат

передбачуваний продукт (наукова, навчально-методична та інша продукція, яка буде отримана після закінчення експериментальної роботи);

можливі побічні освітні ефекти або негативні наслідки, які можуть виникнути в результаті практичної реалізації ідей експерименту;

пропозиції про можливе розповсюдження результатів експерименту;

розрахунок необхідних наукових, кадрових, матеріально-технічних та інших ресурсів, а також передбачувані джерела фінансування.

Постановка проблеми

У вступі заявки, який часто називають "Обґрунтування проблеми", "Основні ідеї науково-дослідної, експериментальної роботи", "Концептуальні основи експерименту" тощо, необхідно описати актуальність ініціативи. Експерт має з'ясувати для себе сферу діяльності - над чим працюєте, позицію, де виникла суперечність уже існуючої діяльності та її результатів і бажаної, запрошуваної "споживачем". Треба точно викласти конкретну проблему, яку передбачається вирішити за допомогою даного проекту.

Постановка проблеми має вирішальне значення для вироблення програми експерименту. Описується ситуація поза даною освітньою установою, тобто проблеми, що спонукали взятися за розробку проекту. Сформульовані проблеми не повинні бути внутрішніми проблемами тільки даної установи, за винятком випадків, коли шукаються способи для підвищення ефективності власне педагогічної діяльності. Зокрема, відсутність кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази - це не проблема.

Важливо відповісти на запитання, для вирішення якої загальної педагогічної проблеми потрібен експеримент. На що спрямована діяльність? Для доведення даного питання до експертів у проект включаються відповідні статистичні дані, виступи представників органів влади, визначається, яке конкретне завдання розв'язується. Краще всього навести ряд даних, що найбільш наочно ілюструють ситуацію.

При описі проблеми треба зробити таке:

логічно зв'язати завдання, що виконуються освітньою установою (організацією), з проблемами, які передбачається розв'язати;

чітко визначити всі проблеми, з якими доведеться працювати, упевнитись у тому, що поставлене завдання можна здійснити, тобто його можна встигнути розв'язати в реальний строк з наявними ресурсами;

підтвердити наявність проблеми за допомогою додаткових матеріалів - статистичних даних, даних моніторингу, досліджень професіоналів, які працюють у даній сфері, тощо;

бути реалістичними - не намагатись розв'язати всі проблеми відразу в найближчі два-три роки.

Попередня оцінка або експертиза заявок - це процес визначення та прогнозування "цінності" діяльності освітньої установи із заявленої проблеми. Заявка є патентом на реєстрацію ексклюзивних прав на роботу за даною проблематикою та її результатів (інші можуть включатись в експеримент, розширюючи базу експериментальної роботи, зберігаючи свою специфіку, але працюючи на загальний результат), так й інструментом залучення потенційних "партнерів", "споживачів", джерел фінансування (залучаючи до обговорення заявки або на щорічні звіти про діяльність майданчика представників органів управління освітою, громадських інститутів, професійних експертів тощо, тим самим створюється реклама експериментальної діяльності).

Плануючи організацію експерименту, передбачається результат - створення певного продукту. Прогнозування його цінності здійснюється в заявці. Цінність залежить від того, хто замовив цей продукт, хто його використовуватиме, який часовий відрізок необхідний для отримання кінцевого результату, яка ресурсна база потрібна. Необхідно детально описати діяльність усіх учасників експерименту, результати якої працюватимуть на кінцевий продукт і які можна відстежити.

У заявку, зокрема, включається опис елементів, необхідних для подальшої оцінки діяльності освітньої установи в рамках експерименту. Це можуть бути якісь "початкові показники", з якими можна буде співставити результати проекту, механізм контролю досягнень проекту (моніторинг) під час його виконання. Також має бути визначено, використовуються у проекті відомі технології чи це інноваційний проект, що вимагає значно більших внесків у моніторинг та оцінку.

У тексті заявки та програми науково-дослідної, експериментальної роботи рекомендується використовувати короткі фрази, зрозумілі неспеціалісту в даній галузі, тобто без використання вузьких наукових термінів.

Актуальність, або як вибрати тему експерименту

Після окреслення кола проблем, через які починається експеримент, треба вказати:

з яких потреб виникає необхідність даної дослідно-експериментальної роботи;

які суперечності практики навчання й виховання примушують відмовитись від традиційної теми експерименту.

Тема - точне відображення предмета експериментального дослідження. Приклад, коли одна державна проблема може бути сформульована у вигляді кількох тем експериментальної роботи.

Тема 1. Проектування навчального плану малокомплектної міської школи на основі інтеграції навчальних предметів.

Тема 2. Розробка методики проведення занять у різновікових групах на основі імітаційного моделювання.

Тема 3. Моделювання технології навчання в малих різновікових групах.

Тема 4. Розробка методики проведення занять у групах із малою наповнюваністю.

Тема 5. Проектування навчального плану малокомплектної та нечисленної сільської школи з урахуванням регіонального компонента змісту освіти.

Тема 6. Розробка механізмів укрупнення сільських шкіл за рахунок закриття шкіл з малою чисельністю учнів.

Об'єкт дослідження - це педагогічний простір, ділянка, у рамках якої і знаходиться те, що вивчатиметься: педагогічний чи учнівський колектив, система виховної роботи школи, навчально-виховний процес, викладання якогось предмета тощо.

У результаті кінцевим споживачем експерименту завжди будуть діти, необхідне обережне планування експерименту, наявність компенсуючого часу, заходів тощо.

Предмет дослідження - конкретна частина об'єкта або процес, що відбувається в ньому, який, власне, й досліджується. Предмет може співпадати з темою дослідження. Об'єкт - місце діяльності, система виховної роботи освітньої установи. Предмет - процес її оптимізації, дослідження.

Наприклад, тема "Формування громадянськості в учнів середніх навчальних закладів України".

Об'єкт: навчально-виховний процес у середньому навчальному закладі.

Предмет: теорія та практика формування громадянськості в учнів середніх навчальних закладів.

Цілі та завдання проекту

Виявлення проблеми та формулювання теми експерименту логічно переходить до постановки цілей і завдань.

Цілі - це найбільш загальні твердження типу: "Створити додаткові джерела інформації про допрофільну підготовку для учнів району"; "Знизити кількість хворих дітей серед учнів середньої ланки"; "Створити службу моніторингу допрофільної освіти" тощо.

Твердження подібного роду не можуть бути оцінені кількісно. Їх головне завдання - показати тип проблеми, з яким має справу проект. Тим самим цілі відрізняються від завдань.

Мета може починатися зі слів: з'ясувати..., виявити..., сформувати..., обґрунтувати..., провести..., визначити..., створити..., побудувати...

Завдання - конкретні задачі й результати роботи проекту, що піддаються вимірюванню. Завдання - це ті можливості поліпшення ситуації, які описуються в розділі "Постановка проблеми". Наприклад, якщо проблема полягає в тому, що деякі діти у школі читають у кілька разів гірше, ніж решта дітей їх віку, то завдання може полягати в тому, щоб до закінчення проекту певний відсоток таких дітей навчився читати значно краще, ніж раніше. Вони читатимуть краще, ніж ті їх однолітки, хто був раніше на одному з ними рівні, але не був охоплений проектом. У подібних завданнях слід указувати, хто охоплюється проектом, що слід змінити, в якому напрямі, наскільки та до якого строку.

Розглянемо ще один приклад завдання, що піддається вимірюванню: "Після закінчення 144-годинної програми перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогів-предметників 75 % із 80-ти осіб, які навчаються в дистанційній формі, пройдуть атестацію та збережуть якісні кваліфікаційні характеристики та спеціалізацію не менше трьох років". Завдання повинні бути максимально конкретизовані, у них мають міститись кількісні дані про ступінь корисності проекту. Завдання повинні бути реалістичними та здійсненними.


 
 

Цікаве

Загрузка...