WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагога - Реферат

Методичний супровід науково-дослідної, експериментальної роботи педагога - Реферат

Ефект - прояв властивостей досліджуваного об'єкта (процесу), що являють інтерес для дослідника. Ефект може бути зафіксований (наприклад, за допомогою приладів), виявлений, описаний.

Класифікація - один з основних способів загальної методології будь-якого наукового дослідження. Вона дає можливість найбільш коротким і наочним шляхом увійти в коло розглянутих проблемних питань чи наукового завдання, а також полегшує аналіз раніше не виявлених зв'язків і залежностей. Практично будь-яка наукова побудова чи висновок неможливі без розробки й аналізу класифікації.

Як оформити заявки та програми науково-дослідної, експериментальної роботи

Експериментальна робота - це комплексний багатофункціональний метод, призначений для розв'язання різноманітних завдань і має такі рівні творчої діяльності:

модифікаційний - передбачає вдосконалення, раціоналізацію, модернізацію, видозміну якоїсь відомої методики, прийому. Сюди ж можна віднести відтворення в нових умовах того, що існувало раніше, але в інших умовах, або було втрачено масовою практикою, забуте;

комбінаторний - передбачає нове конструктивне поєднання елементів раніше відомих методик, які в даному поєднанні дотепер не використовувались (треба мати на увазі, що інтеграція відомих елементів може породити абсолютно новий ефект, нові системні якості, інакше кажучи, нову технологію);

радикальний (інноваційний) - передбачає народження принципово нових, новаторських підходів, що не мають досі ні аналогів, ані прототипів.

Якщо освітня установа бажає внести які-небудь зміни у власну діяльність, оновити зміст освіти учнів, упровадити нові предмети або нові форми отримання освіти, то цей процес проводиться, поступово залучаючи все більше учасників освітнього процесу. Для такого поступового введення нового змісту необхідно розробити програму експерименту й заявити експериментальний майданчик з даної теми.

Офіційно привласнений статус експериментального майданчика, наявність програми експерименту дають право освітній установі вносити зміни в типовий регламент своєї діяльності, змінювати зміст, форми, методи освіти відповідно до теми експериментальної роботи; проводити початкову діяльність за наслідками експерименту для працівників освіти та поширювати навчально-методичну літературу, що узагальнює підсумки експерименту.

Рівень експерименту визначається значущістю його результатів для розвитку освіти й рівнем офіційного замовлення на проведення дослідницької роботи. Одночасно в одній освітній установі можуть проводитись експерименти на різних рівнях. Наприклад, актуальна на сьогоднішній момент ситуація із введення допрофільної підготовки та профільної освіти у школах Донецької області може бути представлена на кількох рівнях:

державний, обласний. Управління введенням допрофільної підготовки та профільної освіти на рівні суб'єкта держави;

обласний, міський. Розробка й апробація моделі взаємодії освітніх установ, що організують допрофільну підготовку учнів;

міський, районний. Розробка системи оцінювання навчальних досягнень учнів із допрофільної підготовки;

шкільний. Розробка, апробація індивідуального навчального плану освітньої установи, учня з реалізації допрофільної підготовки. Розробка моделі, змісту, форм, методів навчання, програм курсів за вибором для допрофільної підготовки учнів.

Звичайно, даний розподіл тем за рівнями експерименту умовний і зі шкільного може перейти на обласний або навпаки. Якщо навчальний заклад претендує на статус обласного експериментального майданчика, то й розв'язані в ході експерименту проблеми повинні працювати на обласну програму розвитку освіти, відповідно, якщо коло проблем специфічне для міста чи району, то і рівень експерименту буде міським чи районним.

Для того щоб відкрити експериментальний майданчик на базі освітньої установи або групи установ, органів управління освітою, необхідно провести попередню експертизу документів, у яких відбита майбутня експериментальна діяльність авторів ініціативи.

На підставі положення "Про науково-дослідну, експериментальну роботу в освітніх установах Донецької області" право організації та проведення експертизи надане обласній експертній раді Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Для проходження цієї процедури необхідно подати власне заявку на відкриття обласного експериментального майданчика та програму експериментальної діяльності за названою в заявці темою експериментальної роботи. Це два обов'язкові документи, в яких повинен бути розкритий зміст основних питань для попередньої експертизи. Якщо який-небудь із цих документів відсутній або вони в недостатньому ступені відображають суть і результати експериментальної діяльності, експерт може повернути матеріали на подальше доопрацювання для уточнення.

На підставі положення "Про обласну експертну раду з питань науково-дослідної, експериментальної роботи" експерти повинні бути незалежні від авторів ініціативи, але компетентні в тому виді аналітичної й дослідної діяльності, яку вони здійснюють.

Попередня експертиза заявки та програми експериментальної діяльності - це процес визначення та прогнозування "цінності" планованої моделі діяльності чи кінцевого результату, "продукту" до початку процесу експерименту або розробки "продукту". Заявка в даному випадку служить якимсь ескізом, рекламою, має відображати та привертати потенційних споживачів "продукту".

Прогнозування цінності проекту, що заявляється, здійснюється у співставленні зі справжнім станом справ, стратегічними напрямами розвитку всієї системи освіти, конкретним тимчасовим відрізком і матеріально-технічним забезпеченням, на які претендує автор ініціативи.

Одним із завдань фахівця з попередньої експертизи є перевірка, наскільки детально у представленій заявці описані види діяльності, результати яких буде можна оцінити в майбутньому. Чи є проект "рутинним" (звичайним) додатком відомих технологій, чи це інноваційний проект, що вимагає значно більших внесків у моніторинг та оцінку.

Експерт також повинен визначити, чи включає пропонований проект елементи, необхідні для його подальшої оцінки. Це можуть бути якісь "початкові показники", з якими можна буде співставити результати проекту і які позначені до здійснення проекту, а також механізм контролю досягнень проекту (моніторинг) під час його виконання.

Щоб дати експертам можливість провести найбільш достовірний аналіз матеріалів і документів, пропонуємо звернути увагу на конструювання формулювань у тексті заявки та програми, орієнтуючись на такі рекомендації.

Структура та зміст заявки на відкриття обласного експериментального майданчика та програми діяльності автора ініціативи мають відповідати державному "Положенню про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад".

Заявка повинна містити:

виклад суті ініціативи й обґрунтування її значущості для розвитку системи освіти;

пропозиції авторів з вибору освітньої установи (установ), на базі якої може бути проведений експеримент, або відомості про конкретну установу, що дала відповідну згоду (юридична й фактична адреса, контактні телефони, а також адреса електронної пошти та інших засобів зв'язку, якщо такі є);

відомості про автора (авторів) ініціативи - прізвища, ініціали, посада й місце роботи, поштова адреса, контактні телефони та інші засоби зв'язку.

Програма експерименту повинна включати:

формулювання теми експериментальної роботи;

мету експериментальної роботи;

основні ідеї (початкові теоретичні положення, визначення ключових понять);

гіпотезу;

коло завдань, які необхідно розв'язати у зв'язку з постановкою даної мети та висунутою гіпотезою;

перелік організаційно-управлінських, педагогічних та інших умов, необхідних для початку експерименту;

етапи експерименту, їх передбачуваний зміст і строки проходження, методи дослідження, засоби контролю та забезпечення достовірності результатів, перелік навчально-методичних розробок, що забезпечують експериментальну діяльність;


 
 

Цікаве

Загрузка...