WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методична робота в умовах кооперативного навчання - Реферат

Методична робота в умовах кооперативного навчання - Реферат

рефлексувати свої дії та дії інших членів групи;

з повагою ставитися до кожної думки;

вибудовувати міжособистісні взаємини з партнерами;

надавати найвищого пріоритету досягненню колективної мети;

не допускати переростання суперечностей у зіткнення позицій та інтересів;

попереджувати виникнення конфліктів.

Одна з нових і найбільш відповідальних функцій учителя - здійснення спільного з учнями аналізу процесу навчання. Останній аналізується не тільки під кутом зору отриманих результатів, а й доцільності обраних шляхів, способів вирішення поставлених завдань, ефективності кооперування зусиль, міжособистісних взаємин тощо.

Роль учителя у кооперативному навчанні також полягає у плануванні та здійсненні кооперативних уроків, а це:

1. Прийняття організаційних рішень перед початком уроку:

визначення академічних та соціальних цілей;

визначення належного розміру групи;

включення учнів до тієї чи іншої групи (різностатеві, за рівнем і стилем навчання, культури тощо, тривалість знаходження у групі);

вибір кімнати;

підготовка матеріалів.

2. Розробка уроку:

установлення позитивної взаємозалежності;

пояснення академічного завдання (група повинна знати, як її будуть оцінювати, які соціальні навички потрібні і т. д.);

пояснення критеріїв успіху;

особистісний підхід, установлення особистої відповідальності;

визначення бажаної соціальної поведінки.

3. Моніторинг та втручання під час роботи у групах:

моніторинг учнівської поведінки;

втручання під час виконання завдань (цільова допомога, навчання співробітництву).

4. Оцінювання результату та процесу групової роботи:

оцінка академічних цілей;

оцінка соціальних цілей.

Робота в кооперативних групах за методом Jigsaw (Зигзаг) є однією з найпопулярніших на сьогодні. Ця методика вперше була використана у 1971 році в м. Остін, Техас. Працювати за методом jigsaw дуже легко. Якщо ви є вчителем, просто виконуйте такі кроки:

1. Розподіліть учнів на 5-6 jigsaw груп. Групи повинні відрізнятися за статтю, етнічною приналежністю, расою та здібностями.

2. Назначте одного учня бути лідером у цій групі.

3. Розділіть свій урок на 5-6 частин.

4. Розподіліть ці частини між учнями. Переконайтеся, що учні мають доступ лише до однієї частини.

5. Дайте учням час детально прочитати свою частину щонайменше двічі. Учні не повинні все запам'ятовувати.

6. Із тимчасових "експертних груп" виділіть по одному учню та попросіть їх об'єднатися. Дайте учням з цих "експертних груп" час, щоб обговорити зміст їхніх частин і підготувати презентації, які вони будуть робити в себе у групі.

7. Поверніть учнів в їхні jigsaw групи.

8. Попросіть кожного з учнів презентувати свою частину. Заохотьте інших членів групи ставити запитання.

9. Спостерігайте за роботою груп. Якщо в якійсь із груп виникли проблеми (наприклад, один із членів групи заважає або вважає себе домінуючим), втрутьтесь. Але найкраще, щоб це зробив лідер групи. Ви пошепки можете пояснити лідеру, як втрутитися, поки він не справиться із задачею.

10. У кінці уроку підготуйте короткий тест за матеріалом уроку, щоб учні зрозуміли, що це була не тільки розвага або гра, але дійсно навчання.

Як оцінити роботу групи? По-перше, під час роботи групи викладач відслідковує групову динаміку та індивідуальну активність учнів, тому в кінці роботи він уже може зробити певний висновок про навчальний процес. По-друге, звичайним способом перевірки знань учнів за технологією Jigsaw є вибіркове опитування.

Успіх роботи групи кооперації напряму залежить від здатності викладача спланувати роботу груп і від уміння самих учнів побудувати свою навчальну діяльність, поєднуючи індивідуальну роботу з роботою в парах та групою в цілому. При цьому учні повинні розуміти, що це сумісна діяльність, але кожен з них має в цій діяльності "своє обличчя", зберігає свою індивідуальність.

Характеристики кооперативного навчання:

об'єднання у групи для позитивної взаємозалежності;

нові стилі організації роботи у класі;

розвиток соціальних навичок;

підвищення мотивації учнів;

організація уроків з метою розвитку співпраці.

Серед методів кооперативного навчання виділяють такі:

Думай - працюй у парі - ділись.

Кажи та переключайся.

"Круглий стіл".

Трьохступеневе інтерв'ю.

Кути.

Графіті.

Навчання разом.

Команди - ігри - турніри.

Складана картинка.

Групове дослідження.

"Кути" (Каган, 1990) - кооперативна структура, що дає можливість учням вибирати та обговорювати окремі виміри теми. Щоби полегшити діяльність, різні аспекти теми розташовують у визначених кутах кімнати. Потім кожен учень обирає окремий аспект відповіді на запитання вчителя та слідує до відповідного кута. Наприклад, припустимо, що імена різних персонажів з оповідання або роману розташовані в кожному куті. Учитель може запитати: "Якій твій улюблений персонаж?" або "Який персонаж, на твій погляд, найбільш відповідає дилемі?". Один раз у вибраному куті учні парами обговорюють причини їхнього вибору. Учні можуть також адресувати додаткові запитання, що заохочують критичний погляд на тему. Після дискусії вчитель навмання вибирає пари з кожного кута для того, щоб учні висловили свої думки перед класом. Наявність представників з кожного кута урізноманітнює перспективи та забезпечує можливості для вибору. Учителі чи учні можуть визначати теми або аспекти тем для дискусії. Наприклад, можуть бути запропоновані такі теми та відповідні їх аспекти.

Як зазначено в посібнику ВФ "Крок за кроком" "Про сто і один метод активного навчання", кути - це спосіб колективного навчання, що вимагає від учасників здійснювати вибір, шукати обґрунтування свого вибору та практикуватися в уважному вислуховуванні інших точок зору. В якості розминки спосіб "Кути" здатен зосередити учасників на темі та змусити їх докладати більше зусиль у її вивченні. Такий підхід дає вчителю можливість зібрати інформацію про початкові знання, помилкові позиції та шляхи обдумування теми.

"Думай - Працюй у парі - Ділись" (Каган, 1990) - кооперативна структура, в якій партнери особисто думають про питання (справу, ситуацію, ідею тощо), потім обговорюють це з кимсь іншим. Як відносно проста структура, що може бути впроваджена швидко, "Думай - Працюй у парі - Ділись" може включатися в будь-яку форму інструкції. Зокрема вона зручна для залучення всіх учнів протягом лекції.

"Формулюй - Ділись - Слухай - Створюй" (Джонсон, Джонсон і Барлет, 1990) - подібна структура, в якій члени команди спочатку особисто формулюють відповіді, кожний проговорює свої відповіді вголос (ділиться) та слухає формулювання інших. Потім разом створюють нову відповідь або перспективу за допомогою обговорення та розробки (уточнення). Ця структура також має широке застосування й заохочує учнів краще думати.

Упровадження сфокусованих, короткочасних цільових розмов серед учнів, неформальних кооперативних навчальних структур, таких як "Думай - Працюй у парі - Ділись" і "Формулюй - Ділись - Слухай - Створюй" дасть можливість створити із самого початку кооперативні рівні відносини між учнями. Коли учні почнуть учитися працювати спільно над більш складними груповими завданнями, ці неформальні структури можуть бути використані для полегшення групової взаємодії.

"Кажи та переключайся" - кооперативна структура, в якій партнери послідовно дають відповіді на запитання або тему дискусії за сигналом (інтервали зміни ролей часом непередбачені). Після того як тема дискусії визначена, перший партнер починає давати відповіді на запитання або висловлювати власну точку зору з даної теми. Інший партнер у цей час уважно слухає. За сигналом ролі змінюються. Тоді другий партнер відповідає, а перший уважно слухає. Коли відбувається зміна, обов'язковим завданням для другого партнера є продовжити (або закінчити) спрямування думки першого партнера перед тим, як представити нові ідеї. Може відбутися декілька змін протягом періоду часу, визначеного для дискусії. "Кажи та переключайся" є зручною в якості структури для перегляду, повторення або перевірки розуміння. Окрім того, цей вид кооперативного навчання вимагає від учнів відповідальності за участь, особистий вклад у спільну роботу.


 
 

Цікаве

Загрузка...