WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методичні рекомендації щодо проведення експериментальної роботи в навчальному закладі - Реферат

Методичні рекомендації щодо проведення експериментальної роботи в навчальному закладі - Реферат

Методичні рекомендації щодо проведення експериментальної роботи в навчальному закладі

Пропонуємо для розгляду Методичні рекомендації щодо проведення експериментальної роботи в навчальному закладі, які підготовані Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти педагогічних працівників

Як подати заявку на експеримент

Заявка на організацію дослідно-експериментальної роботи подається ініціатором у ту експертну раду, претендентом на статус якої він є (міський, обласний).

Авторами заявки можуть бути окремі педагогічні працівники, освітні установи будь-якого типу, державні та обласні органи управління загальної середньої освіти.

Заявка подається в довільному письмовому вигляді та має містити:

тему експерименту;

дані про наукового керівника;

указівку бази експерименту, найменування освітньої установи, в якій планується його проведення;

виклад суті експерименту, обґрунтування його значущості для розвитку освіти в системі заявленого рівня;

програму експерименту (основні ідеї експерименту, цілі, теоретичні положення, етапи експерименту та прогнозовані результати по кожному етапу, методи, необхідні умови проведення експерименту, засоби контролю й забезпечення достовірності результатів експерименту, перелік навчально-методичних розробок, що забезпечують програму експерименту);

календарний план проведення експерименту;

пропозиції з можливого розповсюдження результатів експерименту;

джерела фінансування.

Необхідною умовою для розгляду заявки та затвердження програми експерименту є її попереднє обговорення та ухвалення в педагогічному колективі: на науково-методичній раді, педагогічній раді, раді освітньої установи, залежно від рівня планованого дослідження.

Потім заявка розглядається експертною комісією, що створюється наказом керівника відповідного органу управління освітою (міського, регіонального) при експертній раді.

Строк розгляду заявки - два місяці з дня її надходження у відповідний орган управління освітою.

За наслідками експертизи оформляється висновок.

Органи управління освітою (відповідно до заявленого статусу) при позитивному висновку експертної комісії готують проект наказу про організацію експериментальної роботи, затвердження програми та строків експерименту.

Наказ органу управління освіти і науки є підставою для організації експериментальної діяльності в загальноосвітній установі.

Як одержати дозвіл на експеримент

Будь-який учитель, який має відповідну професійну освіту, має право на експериментування. Такі експерименти вирішуються педрадою школи і включаються у план відповідного методичного об'єднання вчителів.

Учитель подає адміністрації загальноосвітньої установи заявку на експеримент, докладає програму експерименту та план проведення експерименту.

Директор загальноосвітньої установи видає наказ по загальноосвітній установі "Про дозвіл експерименту з певної теми певному педагогу (або творчій групі)".

Хід експерименту періодично розглядається на засіданнях творчої групи чи засіданнях методичного об'єднання, на педагогічній чи науково-методичній раді.

При цьому керівникам загальноосвітніх установ слід урахувати, що необхідно узгоджувати ряд педагогічних експериментів шкіл з міськими, регіональними органами управління освіти і науки. Чим масштабніше експеримент, тим більше потрібен дозвіл вищого органу управління освітою.

Загальноосвітня установа подає до експертної ради заявку на експеримент і розгорнену програму експерименту.

Дозвіл на експеримент (вірніше, узгодження, візування програми експерименту) вигідний експериментатору, бо він забезпечує:

аналіз результатів моніторингових досліджень; контроль ходу експерименту;

розподіл відповідальності.

Якщо загальноосвітня установа має намір працювати в режимі "експериментального майданчика" з метою подальшої зміни статусу, створення навчального закладу нового типу (гімназія, ліцей, коледж), то дозвіл на експеримент видається відповідним органом управління освітою. Для отримання дозволу загальноосвітня установа подає на висновок відповідній експертній раді пакет розроблених нею документів (заявку на експеримент, програму експерименту, документи, що визначають відповідальність учителя, керівника методичного об'єднання педагогів, кафедри, наукового керівника, заступника директора та інших посадовців, відповідальних за забезпечення умов, ходу й результатів дослідження (експерименту).

Як розробити програму експериментально-дослідної діяльності

педагога-експериментатора або управлінця-експериментатора

Перш ніж приступити до розробки програми експерименту, слід вивчити відповідну нормативну базу, де визначені його рівні, вимоги до нього.

Слід зазначити, що чим вище статус чи масштаб експерименту, тим більш детальною та складно організованою має бути його програма.

До початку експерименту необхідно розробити його програму, в якій плани, очікування педагога, діагностичний інструментарій зібрані в якусь цілісність, яка допоможе управляти педагогічним процесом, вносити, за потребою, корекцію (контрольовані зміни) в навчально-виховний процес.

Після закінчення певного етапу експерименту необхідно проаналізувати отримані результати, які зазвичай оформляються у вигляді звіту, рефлексії, довідки про результати, доповіді, реферату, замітки, статті тощо.

Отримані в експерименті результати повинні бути доказовими, а дії педагога-експериментатора - усвідомленими. Без осмислення вчитель не зможе зрозуміти й чітко відповідати за питання:

Що він робить як експериментатор?

Чому так діє?

Що очікує в результаті і як збирається його перевірити?

Що вийшло в результаті?

Чи підтвердились очікування?

Тому першим кроком у розгортанні експерименту постарайтеся зробити мотиваційний ("хочу"), другим - самовизначальний ("можу"), а третім - проектувальний ("як зробити?"), пов'язаний з розробкою програми експерименту.

У своїй книзі "Експеримент в освіті" О. Сіденко й Т. Новікова відзначають, що, перш ніж приступити до розробки програми будь-якого експерименту, слід визначити рівень експерименту всередині навчального закладу:

дослідна робота;

дослідно-експериментальна діяльність;

експериментально-пошукова діяльність;

експериментально-дослідна діяльність.

Підставою для розподілу за запропонованими рівнями є міра достовірності й відтворюваності результату експерименту.

Чим більш доказовим та аргументованим є результат експерименту, тим вище його рівень.

Чим технологічнішим і можливим для повторення є результат експерименту, тим вище його рівень.

Чим більше параметрів, властивостей досліджуваного явища охоплює експеримент, тим вище його рівень.

Програма експериментально-дослідницької діяльності педагога-експериментатора або творчого колективу педагогів-експериментаторів може містити близько 25-ти позицій, представлених у нижченаведеній таблиці.

Слід зазначити, що найбільш ефективним підходом до розвитку експериментальної діяльності на рівні навчального закладу є розробка всередині школи документа "Положення про внутрішньошкільний експеримент", у якому визначаються рівні внутрішньошкільного експерименту й вимоги до нього. Виходячи з цих вимог і розробляється програма експерименту.

Етапи експерименту визначають деякі частини, проміжні результати та послідовність їх досягнення. Частини дозволяють у певні тимчасові інтервали реалізувати систему заходів, закладену в гіпотезі. Етапи служать для фіксації проміжних результатів їх оцінювання й коректування. При виділенні етапів експерименту вчитель відповідає на запитання: які проміжні результати і в якій послідовності вони передбачаються для досягнення мети?

Етапи підготовки та проведення експерименту

I. Діагностичний етап

Аналіз ускладнень учителя, аналіз навчально-виховного процесу, виявлення та формулювання суперечностей, які можна вирішити за допомогою нововведення. Виявлення проблеми й обґрунтування її актуальності.

II . Прогностичний етап

Постановка цілей і завдань, формулювання гіпотези, прогнозування очікуваних позитивних результатів, а також негативних наслідків. Розробка програми експерименту.

III. Організаційний етап

Створення всіх необхідних умов для забезпечення розробки та засвоєння нововведень:

матеріальних (приміщення, ТЕО, меблі, база виховної роботи тощо);

кадрових;

науково-методичних (нові програми, технології, тести, анкети, дидактичний матеріал);

фінансових;

мотиваційних (морально-психологічна атмосфера серед педагогів-експериментаторів);

організаційних (нові структури, наукові керівники).

IV. Практичний етап

Констатуючі зрізи, відстеження результатів, моніторингові дослідження.

V. Узагальнюючий етап

Обробка даних, співвіднесення результатів експерименту з поставленою метою, коректування гіпотези, оформлення та опис ходу й результатів експерименту.

Види та типи експериментів

Експеримент - це дослідницька діяльність, яка призначена для перевірки висунутої гіпотези, яка розгортається у природних або штучних умовах, результатом якої є нове знання, що включає виділення істотних чинників, які впливають на результати педагогічної діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...