WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методичні рекомендації з експертизи матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи - Реферат

Методичні рекомендації з експертизи матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи - Реферат

4.3. Можливі спірні питання тлумачення матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи можуть бути з'ясовані з авторами протягом цього строку.

4.4. Матеріали науково-дослідної, експериментальної роботи обговорюються тільки за наявності експертних висновків, оформлених відповідно до справжньої інструкції.

4.5. Експерт присутній на обговоренні й у разі потреби дає обґрунтування своїм оцінкам. Якщо експертна рада визнає обґрунтування недостатнім, оцінки можуть бути скоректовані.

4.6. Експерт має право включити в рішення експертної ради свою особливу думку про питання оцінюваних ним матеріалів.

Експертний висновок про окремі результати науково-дослідної, експериментальної роботи

1. Освітня установа

2. Формулювання творчого завдання

3. Найменування матеріалу

4. Якісна оцінка змісту

4.1. Новизна - 0, 1, 2, 3.

4.2. Теоретична значущість - 0, 1, 2, 3.

4.3. Актуальність змісту (проблеми, що вирішується) - 0, 1,2, 3.

4.4. Рекомендований масштаб застосування (упровадження) 0, 1, 2, 3.

4.5. Масштаб проблеми, що вирішується, - 0, 1, 2, 3.

4.6. Ефективність пропозицій - 0, 1, 2, 3.

4.7. Готовність до впровадження - 0, 1, 2, 3.

4.8. Загальна оцінка

5. Висновок про прийом матеріалу як готового результату науково-дослідної, експериментальної роботи (так, ні)

Експерт: підпис (прізвище) дата

Експертний висновок про виконання творчого завдання науково-дослідної, експериментальної роботи на навчальний рік

1. Освітня установа

2. Формулювання творчого завдання

3. Представлені матеріали (назва матеріалу, оцінка):

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4. Оцінка виконання творчого завдання

4.1. Повнота виконання %.

4.2. Середня якість виконання

4.3. Загальна оцінка

5. Пропозиції

5.1. Доцільність продовження робіт у рамках даного творчого завдання (так, ні).

5.2. Можливе формулювання творчого завдання для продовження науково-дослідної, експериментальної роботи на основі отриманих результатів

Експерт: підпис (прізвище) дата

В окремих випадках можливе визначення додаткових критеріїв оцінювання. Наприклад.

Критерії оцінювання експертною комісією навчально-дослідної роботи

Оцінювані параметри

Можливі оцінки в балах

1

Актуальність поставленого завдання:

 • Представляє великий практичний та теоретичний інтерес.

 • Має допоміжний характер.

 • Ступінь актуальності визначити складно.

 • Не актуальна

 • 3

 • 2

 • 1

 • 0

2

Уміння автора виділити та сформулювати проблему, цілі й завдання дослідження:

 • Автор чітко виділяє та формулює проблему, цілі й завдання дослідження.

 • Недостатній рівень опрацьованості проблеми, мети та завдань дослідження.

 • Проблеми, цілі й завдання дослідження не виділені та не сформульовані

 • 2

 • 1

 • 0

3

Оригінальність методів вирішення задачі, дослідження:

 • Вирішена новими, оригінальними методами.

 • Має новий підхід до вирішення, використані нові ідеї.

 • Використовуються традиційні методи вирішення

 • 3

 • 2

 • 1

4

Новизна отриманих результатів:

 • Отримані нові теоретичні та практичні результати.

 • Розроблений і виконаний оригінальний експеримент.

 • Є новий підхід до рішення відомої проблеми.

 • Є елементи новизни.

 • Нічого нового не має

 • 4

 • 3

 • 2

 • 1

 • 0

5

Значення результатів роботи:

 • Результати заслуговують публікації та практичного виконання.

 • Можна використовувати в науковій роботі школярів.

 • Можна використовувати в навчальному процесі.

 • Не заслуговують уваги

 • 3

 • 2

 • 1

 • 0

6

Рівень опрацьованості дослідження, вирішення задач:

 • Завдання вирішене повністю й детально з виконанням усіх необхідних елементів дослідження.

 • Недостатній рівень опрацьованості вирішення.

 • Вирішення не може розглядатись як задовільне

 • 2

 • 1

 • 0

7

Оформлення навчально-дослідницької роботи:

 • Робота оформлена грамотно.

 • Є зауваження до оформлення роботи.

 • Не відповідає вимогам оформлення

 • 2

 • 1

 • 0

8

Ерудованість автора в даній галузі:

 • Використання відомих результатів і наукових фактів у роботі.

 • Знайомство із сучасним станом проблеми.

 • Чітке розуміння мети роботи.

 • Логіка викладу, переконливість міркувань, оригінальність висновків

 • Так - 1

 • Ні - 0

ЕКСПЕРТНА КАРТАзаявки на відкриття обласного експериментального майданчика

ТемаП. І. Б. експерта, посада, місце роботи

Критерії оцінки

Бали

Коментарі

1

Результати даної експериментальної роботи можуть мати значення для вирішення соціальних і/або соціально-педагогічних проблем на рівні:

 • освітньої установи;

 • регіональної системи освіти;

 • міської (районної) системи освіти

2

Відповідність:

 • завдань - цілям;

 • способів вирішення задач - завданням;

 • критеріїв оцінки досягнутих результатів на даному етапі - цілям

3

Реалістичність:

 • достатність часу, що заявляється, для досягнення передбачуваного результату;

 • урахування прогнозованої в майбутньому ситуації в освіті

4

Реалізується: передбачає системне ресурсне забезпечення реалізації програми експериментальної роботи

5

Обґрунтованість представленого кошторису:

 • відповідність програмі дій;

 • реалістичність

Заповнюється окремо по кожному підкритерію за шкалою 1-10 балів.

Головні достоїнства проекту:

Основні недоліки проекту:

Основний висновок експерта:


 
 

Цікаве

Загрузка...