WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методичні рекомендації з експертизи матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи - Реферат

Методичні рекомендації з експертизи матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи - Реферат

Методичні рекомендації з експертизи матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи

Інструкція експертам

1. Загальні положення

1.1. Експертиза матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи проводиться на підставі положення "Про науково-дослідну, експериментальну роботу в освітніх установах Донецької області", обласної програми "Залучення практичних працівників освіти до науково-дослідної, експериментальної діяльності", положення "Про обласну експертну раду з питань науково-дослідної, експериментальної роботи".

1.2. Оцінка матеріалів організується експертною групою фахівців.

1.3. Результати експертизи затверджуються обласною експертною радою.

2. Цілі й завдання експертизи

2.1. Мета експертизи - оцінка якості науково-дослідної, експериментальної роботи в освітніх установах і вироблення рекомендацій з її продовження.

2.2. До завдань експертизи відносяться:

а) оцінка якості науково-дослідної, експериментальної роботи;

б) висновок про можливість прийняти матеріал як готовий результат науково-дослідної, експериментальної роботи;

в) оцінка повноти та якості виконання творчого завдання за попередній період науково-дослідної, експериментальної роботи;

г) розробка пропозицій за змістом творчого завдання науково-дослідної, експериментальної роботи на майбутній рік.

3. Методика експертизи

3.1. Основними інструментами експертизи є "Бланк оцінки окремих результатів науково-дослідної, експериментальної роботи" та "Бланк оцінки творчого завдання науково-дослідної, експериментальної роботи".

3.2. У першу чергу заповнюються бланки оцінки окремих результатів науково-дослідної, експериментальної роботи. На кожний з результатів заповнюється окремий бланк.

3.3. У п. 1-4 бланка фіксуються реквізити оцінюваного матеріалу: найменування освітньої установи, на базі якої отримано даний результат, формулювання творчого завдання, результатом виконання якого є оцінюваний матеріал, назва матеріалу та вид (жанр педагогічного дослідження), у формі якого викладений його зміст.

3.4. У п. 5 фіксуються оцінки якості змісту за такими позиціями:

1) Новизна результатів

можливі оцінки:

0 - не оцінюється;

1 - низька;

2 - середня;

3 - висока;

критерії оцінки:

1 - результат повторює (повторює з неістотними змінами) наявні зразки;

2 - результат конкретизує та доповнює існуючі зразки;

3 - результат істотно відрізняється від наявних аналогів і повинен бути визнаний новим.

2) Теоретична значущість результатів

можливі оцінки:

0 - не оцінюється;

1 - низька;

2 - середня;

3 - висока;

критерії оцінки:

1 - отриманий результат нічого не змінює в теорії питання;

2 - отриманий результат конкретизує та доповнює теоретичні уявлення про дане питання;

3 - результат істотно змінює теоретичні уявлення про дане питання й відкриває перспективи для прикладних досліджень.

3) Актуальність результатів

можливі оцінки:

0 - не оцінюється;

1 - достатня (достатньо актуально);

2 - середня (актуально);

3 - висока (високоактуально);

критерії оцінки: описані в розділі 3 "Положення про науково-дослідну, експериментальну роботу".

4) Рекомендований масштаб застосування результатів

можливі оцінки:

0 - не оцінюється;

1 - результат вузького та спеціального застосування;

2 - результат обмеженого застосування;

3 - результат широкого застосування;

критерії оцінки:

1 - рекомендується застосування представлених результатів науково-дослідної, експериментальної роботи в масштабі конкретної освітньої установи;

2 - рекомендується застосування в масштабі певної групи освітніх установ;

3 - рекомендується широке впровадження в масштабах області.

5) Масштаб проблем, що вирішуються

можливі оцінки:

0 - не оцінюється;

1 - результат вузького та спеціального застосування;

2 - результат обмеженого застосування;

3 - результат широкого застосування;

критерії оцінки:

1 - матеріал призначений для вирішення проблем навчання й виховання, що зустрічається в обмеженому колі тем конкретної навчальної програми або у конкретних ситуаціях;

2 - матеріал призначений для вирішення проблем, що зустрічаються в навчанні за кількома навчальними програмами (категорії навчальних програм) або в значущому для освітніх установ типі виховних ситуацій;

3 - матеріал призначений для вирішення загальних проблем навчання й виховання.

6) Ефективність пропозицій

можливі оцінки:

0 - не оцінюється;

1 - низька;

2 - відчутна;

3 - висока;

критерії оцінки:

1 - ефективність пропозицій трохи відрізняється від ефективності існуючих варіантів вирішення заявлених проблем;

2 - є дані про значно більшу ефективність пропозицій у порівнянні з діючими аналогами. Проте не можна вважати, що пропозиції вирішують проблему повністю. Можна назвати випадки, ситуації, в яких ефективність пропозицій недостатня.

3 - пропозиції дозволяють ефективно вирішувати поставлену проблему в усіх випадках, що зустрічаються, та умовах.

7) Готовність до впровадження

можливі оцінки:

0 - не оцінюється;

1 - низька;

2 - середня;

3 - висока;

критерії оцінки:

1 - матеріал вимагає істотного доопрацювання за змістом;

2 - матеріал вимагає деякого доопрацювання за формою викладу;

3 - матеріал готовий до використання в існуючому вигляді, відповідає професійним вимогам, що висуваються до подібних матеріалів.

Загальна оцінка виставляється в результаті узагальнення оцінок за окремими позиціями. Вона є середнім арифметичним, тобто загальна сума одержаних балів, що ділиться на число позицій, за якими оцінювався результат (оцінка вище 0).

3.5. Необхідною умовою позитивного висновку про прийом матеріалу як готового результату науково-дослідної, експериментальної роботи є вища оцінка ступеня готовності результатів до впровадження. Додатковою достатньою умовою позитивного висновку можуть служити:

а) точна відповідність змісту матеріалу творчого завдання;

б) наявність в експертному висновку вищої оцінки хоч би однієї з позицій якісної оцінки змісту матеріалу (за винятком п. 5.5 "масштаб вирішуваної проблеми").

У решті випадків позитивний висновок про прийом матеріалу як готового результату науково-дослідної, експериментальної роботи вимагає спеціального змістовного обґрунтування.

3.6. У бланку експертного висновку про виконання творчого завдання науково-дослідної, експериментальної роботи пункти 1-2 заповнюються так само, як і в попередньому бланку.

3.7. Пункти 3.1-3.2 заповнюються на підставі бланків експертних висновків про окремі результати науково-дослідної, експериментальної роботи. В окремих пунктах фіксуються назва та загальна якісна оцінка результату.

3.8. На підставі даних, указаних у п. 3, визначається оцінка виконання творчого завдання.

Повнота виконання творчого завдання умовно оцінюється у відсотках від заданого обсягу робіт.

Середня якість виконання творчого завдання обчислюється як середнє арифметичне якості всіх створених у ході виконання творчого завдання матеріалів.

3.9. Загальна оцінка виконання творчого завдання визначається як добуток середньої якості матеріалів та обсягу виконання творчого завдання (вираженого у вигляді коефіцієнта, меншого або який дорівнює одиниці).

3.10. У п. 5.1 оцінюється перспективність продовження робіт за творчим завданням у наявному формулюванні. У разі негативної оцінки експерт пропонує свій варіант напряму для продовження робіт у вигляді формулювання творчого завдання науково-дослідної, експериментальної роботи наступного року. При цьому слід спиратись на зміст програми науково-дослідної, експериментальної роботи даної освітньої установи.

4. Організація експертизи

4.1. Експертиза матеріалів науково-дослідної, експериментальної роботи виконується членами обласної експертної ради або спеціально запрошеними для цієї мети фахівцями.

4.2. Експерти одержують матеріали від керівника постійно діючої групи обласної секції з експертизи науково-дослідної, експериментальної роботи в освітній установі не пізніше ніж за п'ять днів до їх обговорення на засіданні групи.


 
 

Цікаве

Загрузка...