WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика проведення школою самообстеження - Реферат

Методика проведення школою самообстеження - Реферат

За узгодженням із батьківським комітетом і піклувальною радою гімназії поточного навчального року збільшено обсяг надаваних учням освітніх послуг, особливо з організації додаткових оплачуваних уроків із загальноосвітніх предметів для якіснішого засвоєння навчальних програм. Загальний обсяг таких занять із математики, рідної мови та літератури, інших предметів становив 82 738 людино-годин.

Якість організації навчального процесу в гімназії було забезпечено також завдяки застосуванню раніше апробованих і впроваджених форм, засобів і підходів:

функціонуванню курсів із підготовки дітей мікрорайону до навчання в початковій школі (переважно для дітей, які не відвідували дитячі садки, - курси "Ладусі");

наданню широких можливостей для вибору та коректування індивідуального освітнього маршруту, зокрема навчання вдома (поточного навчального року вдома навчалися 28 чоловік);

систематичному відстеженню задоволеності учнів і їхніх батьків школою, урахуванню їхніх побажань щодо вдосконалення організації навчального процесу, визначення режиму навчального тижня (задоволеність батьків школою впродовж аналізованого навчального року була 4,5 бала за 5-бальною шкалою; учнів - 4,2 - у принципі, на тому самому рівні, що й у минулі роки);

реалізації наукового, системного підходу до комплектування 1, 8 (профільних) і 10-х (спеціалізованих) класів, зокрема урахуванню сформованості основних інтелектуальних умінь, особливостей ціннісно-мотиваційної сфери, валеологічного статусу, успішності опанування навчальних програм базового та підвищеного рівня;

удосконаленню форм і методів роботи з обдарованими дітьми;

розвитку системи атестації досягнень учнів, упровадженню різноманітних кваліметричних шкал і оцінних процедур у систему дидактичного контролю (діагностики техніки читання в молодших школярів, процедур комплексного підсумкового контролю знань учнів у формі "Фестивалю знань", оцінювання освіченості учнів на основі їхніх особистих досягнень, безоцінкового навчання, навчального тестування тощо);

підвищенню внеску психолого-валеологічної служби гімназії у відстеження процесу адаптації дітей до навчального процесу у школі, емоційної й інтелектуальної динаміки стану учнів, проведенню просвітительської та консультаційної роботи зі школярами та їхніми батьками;

удосконалюванню технологій навчання, корекції навчальних програм (зокрема їх інтеграції), реалізації ідеї диференційованого навчання;

забезпеченню наступності за основними позиціями навчального процесу й етапами шкільної освіти, що забезпечує дитині вибір і реалізацію прийнятного індивідуального освітнього маршруту;

створенню позитивного психологічного клімату в гімназії, погодженню вимог учителів-предметників у навчальному процесі, формуванню в суспільній думці установок на успішне опанування навчальних програм, утвердженню цінностей освіченості, інтелектуальної культури, самовираження в навчально-пізнавальній діяльності;

ужиттю заходів матеріального та морального стимулювання вчителів і учнів за успіхи в пізнавальній і навчальній діяльності (підсумки в конкурсі педагогічних досягнень поточного навчального року підбили в 11 номінаціях; 24 вчителя представлено до присвоєння вищої категорії; золотою медаллю відзначено одного випускника, срібною - шістьох; у гімназії функціонує шість творчих груп учителів).

Упродовж поточного навчального року тривала робота щодо вдосконалювання нормативної бази навчального процесу, забезпечення його якості. Розроблено, перероблено та доповнено такі документи:

Положення про методичне об'єднання;

Положення про рейтинг учителя;

Положення про атестації учнів;

Положення про порядок проведення конкурсного набору в 10-ті класи;

Правила внутрішнього трудового розпорядку;

Посібник із якості гімназії та пакет інших документів щодо системи якості гімназії відповідно до міжнародних стандартів якості ISO.

Досягнення гімназії. Рівень її впливу на суспільство, інші освітні установи

Упродовж поточного навчального року гімназія досягла таких результатів.

1. У конкурсі на здобуття Премії Уряду РФ в галузі якості набрала 625 балів із 1000 можливих і стала лауреатом цього престижного конкурсу (уперше серед освітніх установ країни), водночас здобувши право впродовж п'яти років брати участь у європейському конкурсі якості.

2. Школа здобула статус гімназії за великі досягнення в якості освіти, обґрунтуванні й упровадженні внутрішньошкільної системи якості. Акредитацію гімназія одержала в січні попереднього навчального року без проходження атестації в знак визнання високого рівня якості забезпечуваної нею освіти впродовж низки останніх років.

3. Гімназія за підсумками поточного навчального року стала переможцем на районному турі конкурсу педагогічних досягнень і вийшла в міський тур у номінації "Школа року".

4. За підсумками виступів учнів на районних турах предметних олімпіад гімназія посіла I місце, випередивши 48 шкіл. Загальна кількість переможців міських предметних олімпіад - 14; призерів - 29.

Гімназія одержала високий рейтинг і за виступ учнів у соросівській олімпіаді з математики, фізики, біології, хімії; у конкурсах "Навколишній світ очима дітей" (II місце в Санкт-Петербурзі); у районних спортивних змаганнях (I місця з баскетболу, волейболу, футболу та міні-футболу); у міському конкурсі на краще знання міфології Давньої Греції та Риму (III місце); у районної олімпіаді з історичного краєзнавства (II місце). За підсумками виступів у районних і міських предметних олімпіадах гімназією показано один із найвищих результатів за останні п'ять років.

Як один із визнаних лідерів у Виборзькому районі та Санкт-Петербурзі за результативністю та якістю роботи, гімназія впродовж поточного навчального року впливала на суспільство й інші освітні системи.

Нагромадивши чималий досвід теоретичних і дослідно-експериментальних досліджень в галузі якості освіти, установивши тісні та змістовні зв'язки з Дослідницьким центром проблем якості підготовки фахівців, Всеросійським науково-дослідним інститутом стандартизації та сертифікації, Академією проблем якості, гімназія активно та систематично передавала свій досвід іншим освітнім установам, ініціювала розгортання широкомасштабних робіт у галузі якості освіти в Санкт-Петербурзі та Росії (упродовж аналізованого навчального року на базі гімназії проведено п'ять семінарів районного та міського масштабу з проблематики якості освіти; у них узяли участь понад 150 чоловік із 63 шкіл; гімназію відвідали для вивчення її досвіду представники шкіл і структур управління освітою Самарської, Ленінградської та Волгоградської областей; освітнім установам інших міст надано консультативні й інформаційні послуги за допомогою пошти та візитів представників гімназії; упродовж навчального року представники гімназії брали участь у чотирьох наукових конференціях, зокрема VII симпозіумі "Кваліметрія людини й освіти: методологія та практика", IX Міжнародній конференції "Менеджмент якості на порозі XXI століття"; представник гімназії, методист із якості В. Панасюк виконує дослідження в рамках тематики НДР Російської академії освіти в напрямі "Наукові основи проектування систем керування якістю освітнього процесу в 12-літній школі" (результати подано у звіті та монографії обсягом 15 друкованих аркушів); він же у складі дослідницького колективу взяв участь у розробці науково-методичних основ комплексного аналізу стану систем якості (забезпечення та керування якістю) освіти у вищих навчальних закладах і загальноосвітніх школах з огляду на міжнародний і вітчизняний досвід аудиторської діяльності в галузі систем якості).

Упродовж аналізованого навчального року гімназія організувала шість виставок дитячої творчості (виробів із природного матеріалу, малюнка, виробів із дерева, тканини тощо); її художні колективи дали 18 концертів для ветеранів війни, жителів блокадного Ленінграда. У рамках програми збереження національних традицій проведено фольклорне свято "Масниця". Учні та вчителі гімназії взяли участь у масових акціях під час святкування річниці прориву блокади, перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Гімназія останніми роками виконує велику роботу в своєму освітньому окрузі, зокрема під час поточного навчального року - навчання представників шкіл методам роботи в галузі якості, надання допомоги в освоєнні кваліметричних методик і процедур, обмін досвідом, ідеями, наробітками.


 
 

Цікаве

Загрузка...