WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика проведення школою самообстеження - Реферат

Методика проведення школою самообстеження - Реферат

За даними анкетного опитування вчителів гімназії (у травні поточного року), якість навчального процесу в аналізованому навчальному році характеризується такими узагальненими оцінками (за 9-бальною шкалою; було опитано 48 осіб):

чіткість організації навчального процесу - 7,83;

ступінь досягнення в рамках навчального процесу поставлених цілей - 7,85;

стійкість і безпомилковість основних процесів і дій учасників освітнього процесу - 6,39;

чіткість виконання навчальних планів і програм - 7,52;

чіткість дотримання розкладу уроків - 7,82;

соціально-психологічна комфортність у рамках навчального процесу - 6,26;

оптимальність навантажень на учнів у ході опанування навчальних програм - 6,90;

безпека навчального процесу для здоров'я учнів - 7,00.

Аналіз суб'єктивних оцінок навчального процесу вчителями за вищенаведеними критеріями дає змогу дійти висновку, що оцінки організації навчального процесу за критеріями надійності й ефективності (особливо управлінсько-організаційної) прийнятні. За минулий навчальний рік зроблено подальші кроки до забезпечення наступності початкової й основної школи (учителі основної школи й адміністрація відвідали 36 уроків на паралелі 3-х класів; проведено дві методичних наради за участю вчителів початкової й основної школи; під час формування 5-х класів на 95 % збережено класи початкової школи; зрізові контрольні роботи з математики та рідної мови в перший місяць навчання в основній школі на 75-85 % підтвердили підсумкові оцінки, виставлені вчителями початкової школи).

Поряд із досить високими оцінками навчального процесу з погляду критерію надійності помітне певне їх спадання на показниках безпеки та здоров'я учнів. Аналогічну тенденцію виявлено й у ході валеологічного моніторингу навчального процесу в минулому навчальному році. Дані про кількість учнів, які помічають у себе ознаки психосоматичної дезадаптації (ПСД), подано на діаграмі (показник - "Виражена певною мірою втома після уроків").

Аналіз організації навчального процесу в гімназії 2005/06 навчального року з погляду критерію функціональності показав, що середня наповнюваність класів у початковій школі становила 26,5 чоловік; в основній - 29,3; у середній - 28,0; це трохи вище за офіційно запроваджений норматив наповнюваності. Класи ділили на дві групи на уроках іноземної мови, інформатики, фізичної культури та технологій.

Тижневе навантаження на вчителя було трохи вище за офіційно запроваджену норму. Воно становило в середньому 22 год. Тенденція до зростання цього показника має стійкий характер упродовж 7-8 попередніх років. Вона пов'язана з бажанням педагогів отримувати більшу заробітну плату.

Навчальний процес в аналізованому навчальному році характеризувався такими показниками його забезпеченості за основними параметрами:

забезпеченість навчальними площами (у розрахунку на одного учня,) - 3,4 м2;

забезпеченість технічними засобами навчання й оргтехнікою:

- магнітофонів - 17;

- кіноапаратів - 5;

- діапроекторів - 7;

- кодоскопів - 2;

- ксероксів - 6;

- підсилювачів - 3;

- лінгафонних кабінетів - 2;

- проекційних апаратів - 3;

- телевізорів - 11;

- програвачів - 6;

- відеомагнітофонів - 7;

- відеоплеєрів - 2;

- відеокамер - 2;

- відеодвійок - 3;

- електрофонів - 1;

- комп'ютерів "Електроніка" - 14;

- комп'ютерів сучасного покоління - 14;

- серверів - 3;

чисельність бібліотечних фондів (у розрахунку на одного учня чи вчителя): навчальна література - 8,2, художня література - 3,8, наукова та методична література - 1,8;

забезпеченість навчально-методичними комплектами за основними параметрами: підручники, задачники, зошити на друкованій основі, словники, атласи, контурні карти тощо, % потрібної кількості одиниць: історія - 80 %; економіка - 45 %; усі інші предмети - 100 %).

Під час поточного навчального року в забезпеченні навчального процесу були такі тенденції, зрушення та зміни:

площа навчальних приміщень збільшилася на 62 м2 внаслідок засклення двох лоджій і їх переустаткування під клас і читальний зал;

загальна кількість ТЗН й оргтехніки збільшилося на 16 одиниць збереження;

як і раніше, кількість ТЗН було збільшено лише внаслідок використання позабюджетних коштів;

є тенденція до морального та фізичного старіння ТЗН і оргтехніки;

збільшився обсяг бібліотечних фондів у блоках "навчальна література" та "наукова література": у першому на 350 одиниць, у другому - на 26;

кількість примірників навчальної літератури збільшується завдяки не тільки централізованому постачанню, але й закупівлям учнями та передання ними книг у дарунок шкільній бібліотеці;

нині гостро відчувається потреба в придбанні навчальної та методичної літератури нового покоління з ОБЖ, природознавства, економіки, фізики, права.

Якість проведення уроків в аналізованому навчальному році оцінено в 71,0 % максимально можливого результату. Таку оцінку отримано з використанням методики, розробленої в гімназії 2006 р. Порівняно з попереднім навчальним роком оцінка якості уроків виросла на 3,0 %. Якість проведення уроків було забезпечено завдяки ретельнішому тематичному та поурочному плануванню, підвищенню відповідальності вчителів, усвідомленню ними важливості орієнтації на всієї складові та аспекти уроку відповідно до моделі його оцінювання. Із 368 перевірених адміністрацією та методистами уроків 145 оцінено на "відмінно"; 132 - на "добре"; 73 - на "задовільно"; 5 - на "незадовільно". Аналіз якості проведення уроків у гімназії свідчить про такі загальні тенденції:

недостатнє використання більшістю учителів валеологічних технологій під час уроків;

недостатнє вміння деяких учителів забезпечувати в ході викладання матеріалу проблемність і привабливість навчальної інформації (із рідної літератури, природознавства);

низький ККД використання наочного приладдя, ТЗН, устаткування кабінетів;

недостатнє опанування вчителями сучасних оцінних технологій, зокрема тих, що ґрунтуються на застосуванні досягнень кваліметрії, унаслідок чого спостерігається суб'єктивізм у виставлянні оцінок за роботу на уроці, є певна обмеженість у застосуванні форм оцінювання навчальних досягнень.

Оптимальність навчального процесу з погляду навантаження на учнів, зменшення його шкідливого впливу на їхнє здоров'я в минулому навчальному році було забезпечено такими методами:

реалізацією скринінгової валеологічної програми (кожного учня два-чотири рази за навчальний рік було обстежено щодо того, чи немає в нього ознак психосоматичної дезадаптації);

навчанням учителів способів зняття напруження в ході уроку;

підвищенням знань учителів у галузі валеології, ергономіки;

урахуванням валеологічного фактора під час складання розкладу уроків.

Упродовж навчального року шкільна валеологічна служба провела два навчальні семінари з учителями гімназії, а також 36 індивідуальних і групових консультацій.

Соціально-психологічна комфортність навчального процесу за результатами проведення психологічною службою вибіркового опитування учнів усіх паралелей основної та середньої школи становила за 7-бальною шкалою 5,86 (опитано 384 чоловік). Комфортність навчального процесу зменшують такі фактори:

жорсткий ритм навчального процесу (відзначили 56,8 %);

орієнтація вчителів у ході визначення вимог на "сильних" учнів (38,4 %);

виражена конкуренція та суперництво з боку однокласників (28,0 %).

У поточному навчальному року тривали роботи з реалізації п'ятирічної програми "Здоров'я". Минулого навчального року було досягнуто таких значущих її результатів:

завершено розробку інтегрованої навчальної програми з ОБЖ із включенням до неї елементів валеологічних знань;

упроваджено в практику роботи гімназії загальноєвропейські тести фізичного стану;

розроблено положення про конкурс педагогічних досягнень "За безпеку викладання" та визначено його переможців;

установлено контакти та проведено заходи з медичними установами міста й району;

упроваджено в практику діагностичної роботи методику визначення активності учнів у навчанні (тепінг-тест).

У рамках програми "Здоров'я" минулого навчального року почато роботи з визначення та створення організаційного механізму, нормативної та критерійної бази для проведення експертиз навчальних програм, упровадження організаційних і методичних нововведень, педагогічних і оцінних технологій із погляду безпеки здоров'я учнів.

Позакласна робота в поточному навчальному році містила в собі 20 факультативів і занять на вибір, 17 гуртків і студій. Системою позакласної роботи впродовж аналізованого навчального року було охоплено 94,2 % учнів. Фонд навчальних програм для використання в системі позаурочної роботи й додаткової освіти поповнився 10 навчальними програмами.


 
 

Цікаве

Загрузка...