WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика експрес-оцінки якості освіти - Реферат

Методика експрес-оцінки якості освіти - Реферат

5.3. Загальна площа приміщень для проведення виховної, культурно-масової й дозвільної роботи у школі (актові зали, студії, рекреації, ігрові кімнати)

5.4. Кількість обладнаних у школі відкритих спортивних площадок (та їх загальна площа) ___/___

5.5. Кількість одиниць працюючої у школі комп'ютерної техніки (системні блоки/монітори/принтери/модеми/сканери) ___/___/___/___/___

5.6. Кількість одиниць працюючої у школі копіювально-розмножувальної техніки та засобів комунікації (ксерокси/різографи/факси/електронна пошта) ___/___/___/___

5.7. Кількість вакансій учителів на момент самообстеження

5.8. Обсяг робіт, виконаних у школі з косметичного й середнього ремонту приміщень, залів, споруд (за підсумками минулого календарного року) (тис. грн.)

5.9. Кількість одиниць меблів, необхідна для виконання заміни тих, що вийшли з ладу або негідних для подальшої експлуатації (шаф/столів/парт/стільців/диванів) ___/___/___/___/___

ОЦІННИЙ ЛИСТ

Потенціал педагогічних кадрів

6.1. Кількість учителів першої та вищої категорії у школі

6.2. Кількість учителів у складі педагогічного колективу, які мають учені ступені та звання, професійні відзнаки й нагороди

6.3. Кількість учителів, які мають педагогічний стаж 10 років і більше

6.4. Кількість учителів, які працюють у даній школі 10 років і більше

6.5. Кількість учителів, які мають вищу освіту, у тому числі педагогічну ___/___

6.6. Кількість представників педагогічного колективу, які пройшли в минулому навчальному році професійну перепідготовку, у тому числі плановий показник ___/___

6.7. Кількість учителів, які підвищили в минулому навчальному році кваліфікаційну категорію, у тому числі плановий показник ___/___

6.8. Кількість учителів, які приймають участь у дослідно-експериментальній роботі, упровадженні й освоєнні інновацій

6.9. Кількість учителів, які використовують в освітньому процесі авторські програми, методики, технології, курси (у тому числі скоректовані навчальні програми)

6.10. Кількість педагогів школи, які є працівниками ВНЗ

6.11. Кількість працюючих у школі творчих груп учителів

6.12. Середній вік учителів школи

ОЦІННИЙ ЛИСТ

Управління освітньою установою й освітнім процесом

7.1. Середній стаж роботи на адміністративних посадах у школі директора й завучів

7.2. Наявність у школі локальної комп'ютерної мережі + або - , кількість засобів оргтехніки, використовуваної в управлінні

7.3. Відсоток виконання у школі рішень педради

7.4. Відсоток виконання у школі заходів річного плану

7.5. Оцінка за 5-бальною шкалою задоволеності вчителів системою управління у школі, взаєминами по вертикалі

7.6. Кількість реалізованих у школі програм, проектів, що представляють контур управління розвитком її освітньої системи

7.7. Кількість нормативних документів, що регламентують управління школою й освітнім процесом (включаючи накази, положення, правила, пам'ятки, посадові інструкції й т. п.)

7.8. Кількість функціональних підрозділів школи, що здійснюють функції збору, збереження, аналізу інформації, супроводу, моніторингу освітнього процесу, консалтингу, експертизи і т. п., у тому числі штатних співробітників ___/___

7.9. Кількість громадських органів та організацій, що функціонують у школі й беруть участь в управлінні

7.10. Кількість форм облікової, звітної й іншої документації, що використовується у внутрішньошкільному управлінському процесі

7.11. Кількість виданих у минулому навчальному році наказів директора школи, які стосуються питань освітнього процесу

7.12. Кількість використовуваних у школі критеріїв і показників для оцінки ефективності управління (з яких є відповідна аналітична інформація)

ОЦІННИЙ ЛИСТ

Особистісні досягнення педагогів

10.1. Кількість учителів, які прийняли участь у професійних конкурсах, у тому числі тих, хто став переможцями, лауреатами ___/___

10.2. Кількість публікацій у наукових виданнях, підготовлених представниками школи (усього/у тому числі, обсяг в авторських аркушах) ___/___

10.3. Захищено дисертацій представниками школи за аналізований період (усього/у тому числі докторських) ___/___

10.4. Підготовлено й затверджено в минулому навчальному році авторських, експериментальних, скоректованих навчальних програм

10.5. Кількість учителів школи, які стали в минулому навчальному році членами різних профільних академій, творчих спілок

10.6. Кількість учителів школи, які керують творчими, спортивними колективами учнів, які стали в минулому навчальному році лауреатами, дипломантами різних конкурсів, змагань

10.7. Кількість учителів школи, яким у минулому навчальному році присуджені державні, міжнародні, громадські премії, гранти

ОЦІННИЙ ЛИСТ

Результати вдосконалення освітнього процесу

11.1. Кількість нових навчальних програм, упроваджених у минулому навчальному році в освітній процес

11.2. Кількість інновацій, упроваджених у минулому навчальному році в управлінський процес

11.3. Кількість проведених у минулому році експериментів, апробацій

11.4. Кількість упроваджених у минулому році в освітній процес нових технологій навчання

11.5. Кількість упроваджених (освоєних) у минулому навчальному році нових засобів, методик, технологій педагогічного контролю

11.6. Кількість розроблених у минулому навчальному році документів нормативно-методичного характеру

ОЦІННИЙ ЛИСТ

Досягнення школи. Рівень її впливу на суспільство, інші освітні системи

12.1. Кількість конкурсів, у яких брала участь школа, у тому числі стала переможцем і призером ___/___

12.2. Кількість випускників школи, які вступили до ВНЗ (усього/у тому числі на бюджетні відділення) ___/___

12.3. Кількість випускників, які вступили до ВНЗ відповідно до договорів типу "школа-ВНЗ"

12.4. Кількість проведених школою в минулому навчальному році акцій, шефських заходів у районі, місті

12.5. Кількість програм, проектів міських, регіональних, федерального рівня, у реалізації яких у минулому навчальному році брала участь школа

12.6. Кількість семінарів, проведених школою в минулому навчальному році для представників інших шкіл району, міста, області, держави

12.7. Загальний обсяг ліцензованих освітніх послуг, наданих школою в минулому навчальному році населенню району (людино-година)

12.8. Кількість укладених школою та реалізованих у минулому навчальному році договорів про співробітництво та взаємодопомогу

12.9. Кількість жителів, родин району, охоплених шефською допомогою школи

ОЦІННИЙ ЛИСТ

Соціальна ефективність діяльності школи та її ланок

14.1. Середня оцінка задоволеності школою, її роботою, якістю освіти учнями старших класів (умовна 5-бальна шкала)

14.2. Середня оцінка задоволеності школою, її роботою, якістю освіти, що забезпечується вчителями (умовна 5-бальна шкала)

14.3. Середня оцінка задоволеності школою, її роботою, якістю освіти, що забезпечується батьками (умовна 5-бальна шкала)

14.4. Кількість скарг, поданих в органи управління освіти, контрольні органи, суди, прокуратуру, громадські організації з приводу недоглядів і неправомірних дій адміністрації школи

14.5. Кількість конфліктів і трудових суперечок, зафіксованих у школі протягом минулого навчального року

14.6. Кількість звільнень учителів протягом минулого навчального року (усього/у тому числі з ініціативи адміністрації) ___/___

14.7. Відсоток учителів, які мали протягом минулого навчального року заохочення

14.8. Кількість учителів, представлених протягом минулого навчального року до звань, нагород, премій

14.9. Кількість випускників школи, на яких у школі є відомості про успішність їхньої діяльності після випуску

14.10. Співвідношення кількості вакансій і поданих заяв на вступ до школи в ході конкурсного набору (у 1, 5, 10-і класи) ___/___/___

14.11. Кількість освітніх установ, з якими школа має договори, стійкі зв'язки, підтримує партнерські відносини

14.12. Кількість акцій, заходів, проведених школою з метою підвищення довіри до неї, інформування громадськості про її місію, освітню політику

14.13. Кількість опитувань учителів, учнів, батьків із питань поліпшення діяльності школи, задоволеності її роботою (усього опитувань/у тому числі кількість респондентів) ___/___


 
 

Цікаве

Загрузка...