WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика експрес-оцінки якості освіти - Реферат

Методика експрес-оцінки якості освіти - Реферат

Методика експрес-оцінки якості освіти

Експрес-оцінка призначена оперативно визначати якість поточної діяльності й розвитку школи в інтересах здійснення більш ефективної управлінської діяльності.

Її головна відмінність від попередніх методик полягає в тому, що вона цілком зорієнтована тільки на кількісні показники. Це її слабка сторона, тому що використання тільки кількісних показників збіднює уявлення про такий складний об'єкт оцінки, яким є якість освіти. Кількісні показники та шкали бідніше за змістом від якісних. Це - аксіома кваліметрії та теорії оцінки якості.

Методика являє собою комплект із оцінних аркушів. Усього в методиці використовується 139 діагностичних індикаторів, що мають переважно об'єктивну основу.

За результатами заповнення оцінних аркушів, тобто тоді, коли буде зібрана інформація з усім масивом індикаторів, проводиться "згортання" інформації всередині кожного з оцінних аркушів, оцінюють якість того чи іншого напряму (аспекту) освітнього процесу за 5-бальною шкалою на підставі ряду критеріїв. Наприклад, для оцінки якості із блоку "Організація навчального процесу" можна використовувати критерії функціональності, надійності, досконалості підходу; для оцінки якості із блоку "Методичний потенціал" - критерії продуктивності, достатності; із блоку "Організація виховного процесу" - критерії досконалості підходу, системності виховної роботи, систематичності виховної роботи, досконалості й адекватності організаційних форм виховної роботи; із блоку "Управління освітньою установою й освітнім процесом" - критерії адаптивності, гнучкості, економічності, надійності та продуктивності організаційних структур управління школою й освітнім процесом, ефективності, оперативності управління, досконалості підходу і т. д.

При експертному оцінюванні можна використовувати два підходи:

а) один індикатор - кілька інтерпретуючих його критеріїв;

б) кілька індикаторів - один інтерпретуючий їхній критерій.

Інтерпретація 5-бальної шкали для проведення експертного оцінювання:

5 балів - ознака виражена гранично повно, вона однозначно позитивна;

4 бали - ознака виражена досить повно, вона більш позитивна, ніж негативна;

3 бали - ознака виражена неповно, не можна виразно стверджувати, позитивна вона чи негативна;

2 бали - з визначеним ступенем упевненості можна стверджувати, що ознака більш негативна, ніж позитивна;

1 бал - ознака однозначно негативна.

КОМПЛЕКТ

оцінних аркушів для експрес-оцінки якості освіти у школі

ОЦІННИЙ ЛИСТ

Організація навчального процесу

1.1. Кількість одиниць збереження навчальної літератури у шкільній бібліотеці

1.1.1. З них: поповнення фонду за останні три календарних роки

1.2. Кількість одиниць збереження художньої літератури у шкільній бібліотеці

1.2.1. З них: поповнення фонду за останні три календарних роки

1.3. Кількість повних навчально-методичних комплектів із предметів навчання

1.4. Кількість посадкових місць у навчальних класах і кабінетах

1.5. Загальна площа навчальних класів і кабінетів

1.6. Загальна площа закритих спортивно-гімнастичних залів

1.7. Відсоток забезпеченості навчального процесу ТСО

1.7.1. Відсоток забезпеченості навчального процесу спортивним інвентарем, приладами й наочним обладнанням

1.7.2. Відсоток забезпеченості навчального процесу видатковими матеріалами, реактивами

1.8. Кількість класів, що освоюють навчальні програми підвищеного рівня

1.9. Кількість уроків, проведених у минулому навчальному році представниками адміністрації школи та її методистами

1.10. Експертна оцінка стану у школі планувальної, облікової, звітної та програмно-нормативної документації для організації навчального процесу

1.11. Кількість пропусків навчальних занять у минулому навчальному році через хворобу школярів (людино-години)

1.12. Кількість пропусків навчальних занять у минулому навчальному році через хворобу вчителів (людино-години)

1.13. Кількість занять, проведених з учнями в минулому навчальному році в системі позакласної роботи

ОЦІННИЙ ЛИСТ

Методичний потенціал

2.1. Кількість використовуваних у школі авторських, експериментальних, скоректованих навчальних програм

2.2. Кількість проведених у минулому навчальному році (запланованих у поточному) методичних семінарів у масштабі школи ___, району ___, міста (області)

2.3. Кількість проведених у школі в минулому навчальному році відкритих уроків для її вчителів

2.4. Кількість упроваджуваних у школі інноваційних ідей, проведених експериментів

2.5. Відсоток забезпеченості навчального процесу методичними розробками відповідно до навчальних програм

2.6. Кількість підготовлених представниками школи публікацій методичного характеру, матеріалів з узагальненням досвіду кращих учителів

2.7. Кількість проведених у минулому навчальному році засідань методичних об'єднань (кафедр)

2.8. Кількість комплектів роздавальних матеріалів, використовуваних у навчальному процесі

2.9. Експертна оцінка стану у школі документації, що регламентує методичну роботу

ОЦІННИЙ ЛИСТ

Організація виховного процесу

3.1. Кількість функціонуючих у школі гуртків культурно-масової та спортивної спрямованості

3.2. Кількість змагань, конкурсів, оглядів, акцій, проведених у минулому навчальному році в масштабі школи

3.3. Кількість установ культури, з якими школа мала в поточному навчальному році контакти (спільні проекти, акції, шефство, відвідування учнями цих установ і т. п.)

3.4. Кількість проведених з ініціативи адміністрації школи в поточному навчальному році заходів, спрямованих на підвищення ефективності виховного процесу (збори батьків, вечори запитань і відповідей, обговорення на педрадах, анкетування школярів і вчителів і т. п.)

3.5. Обсяг коштів, виділених у минулому навчальному році на оплату витрат, пов'язаних із проведенням культурно-виховних заходів

3.6. Кількість проведених у школі в минулому навчальному році заходів тематичної, дозвільної спрямованості

3.7. Кількість змагань, конкурсів, оглядів, акцій у масштабі району, міста, в яких школа та її представники взяли участь у минулому навчальному році

3.8. Кількість учнів, які беруть участь у роботі гуртків масової та спортивної спрямованості

3.9. Експертна оцінка стану у школі планувальної, облікової, звітної й нормативної документації, що регламентує організацію виховного процесу

3.10. Середня тривалість роботи з конкретними класами діючих класних керівників

ОЦІННИЙ ЛИСТ

Зміст освіти

4.1. Кількість навчальних програм, за якими здійснений мінімум один повний цикл підготовки учнів

4.2. Кількість навчальних програм, розрахованих на "наскрізне" застосування з 1-го по 11-й (з 1-го по 9-й; з 5-го по 11-й) класи ___/___/___/

4.3. Середня тривалість використання діючих навчальних програм (років з моменту впровадження)

4.4. Кількість змін, доповнень, внесених у раніше затверджені (діючі) навчальні програми

4.5. Кількість діючих навчальних програм, запланованих для переробки найближчим часом

4.6. Кількість навчальних програм, за результатам освоєння яких учні випускних класів здавали іспити незалежної ДЕК

4.7. Кількість використовуваних у даний час у школі варіантів освітніх програм, концепцій класів, напрямів їх профілізації та спеціалізації

4.8. Відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівні ___/___

4.9. Кількість передбачених навчальним планом інтегрованих, бінарних та інших форм уроків, що припускають синтез матеріалу з двох і більше навчальних програм

4.10. Момент початку освоєння у школі програм підвищеного рівня

4.11. Кількість навчальних предметів і курсів, представлених в інваріантному й варіативному блоках навчального плану

4.12. Кількість навчальних предметів інваріантного блоку, з яких передбачене виділення більшої кількості годин, ніж установлено типовим навчальним планом

4.13. Кількість існуючих у школі навчальних програм для використання в системі позакласної роботи

4.14. Кількість навчальних програм, уперше введених у навчальний план у минулому навчальному році

ОЦІННИЙ ЛИСТ

Матеріально-фінансові умови й освітня інфраструктура

5.1. Річний обсяг отриманих школою позабюджетних засобів (за підсумками минулого календарного року)

5.2. Річний обсяг отриманих школою бюджетних засобів, крім засобів, що виділені на заробітну плату (за підсумками минулого календарного року)

5.2.1. Із загального обсягу засобів, показаних у пп. 5.1 і 5.2, витрачено на придбання технічних засобів для використання в навчальному процесі (комп'ютери, телевізори, магнітофони, відеомагнітофони, діапроектори тощо)


 
 

Цікаве

Загрузка...