WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи активного навчання - Реферат

Методи активного навчання - Реферат

Крім цього важливе значення мають відповідна комплектація дорослих учнів у робочих підгрупах, а також набір видів діяльності, що пропонуються учасникам тренінгів. Постійно перегруповуючи учасників та виконуючи різні види завдань, як правило, знаходиш серед групи людину, хоч і не визнану лідером, зате більш умілу в певній діяльності. Наприклад, хтось може бути лідером у презентації досвіду, хтось у прийнятті важливих рішень, інший виявить себе в оформленні матеріалів, а дехто - у застосуванні практичного досвіду. Таким чином, під час тренінгів, які враховують інтереси та здібності, розвиваються лідерські навички учнів.

Тренери дають стимули та нагороди і морального, і матеріального характеру

Результативність тренінгів можна підвищити стимулами та нагородами. Той, хто планує діяльність з навчання дорослих, може визначити, орієнтуючись на особисті риси певного учасника, які нагороди йому будуть найдоречнішими - сертифікати, додатковий час на навчання, схвальний відгук керівника, можливість обговорити результати своєї діяльності з колегою, публічне визнання, гроші, література, підтримка в діяльності тощо. Така система стимулювання є досить ефективною, оскільки враховує досягнення кожного етапу або частини роботи, підтверджує та закріплює у свідомості учасників наявність певного, конкретно вираженого успіху, створює ситуації колективного визнання, підвищує авторитет людини у групі, врешті-решт просто приносить радість і задоволення.

Навчання охоплює звіт і оцінку

Оцінка повинна відповідним чином ураховувати реакції учасника, процес його навчання, поведінку та результати. Рівень задоволення учасника, оцінка здобутих знань і самооцінка, а також подальші спостереження під час занять і пізніше, у класі, можуть бути критеріями оцінки роботи. Результати оцінки слід використовувати для покращення тренінгів, розв'язання навчальних проблем, спонукання відповідальності та налагодження зворотного зв'язку між тренером та учнями. Звіт про навчання може бути усним або письмовим, відбуватися у вигляді презентації напрацювань команди або представлення результатів анкетування. Важливо, щоб у будь-яких ситуаціях звітності та оцінювання не зникала атмосфера доброзичливості та толерантності, щоб оцінювання переводилося у площину самооцінювання та самопорівняння, а звітність - у площину самозвітності та самоконтролю.

Перешкоди активному навчанню та шляхи їх подолання

Попри те, що важливість навчатися в новий спосіб розуміють усі, зміни даються важко. Кожному педагогу, тренеру, який у своїй роботі застосовує методи активного навчання, слід пам'ятати, що існують певні перешкоди в їх запровадженні. Ось деякі з бар'єрів на шляху до змін.

Вплив освітніх традицій. Традиційне навчання дорослих передбачає наявність у дорослих учнів довільної поведінки, організованості, уміння долати посильні труднощі та зосереджено сприймати інформацію, тобто сформованість уміння вчитися у традиційному значенні цих слів. Такі чинники не можуть не впливати на наше звичне ставлення до організації навчального процесу, тому зазвичай, готуючись до навчальних занять, викладач приділяє значну увагу розробці змісту, який відповідав би потребам дорослої аудиторії. Проте, як правило, замало уваги надається добору форм і методів роботи, за допомогою яких учасники занять ставали б активнішими.

Почуття дискомфорту, який спричиняють будь-які зміни. Під час упровадження активних методів навчання може виникнути дискомфорт і у викладачів, які мають невеликий досвід використання цих методів, і в учнів. Проте ця ситуація виникає в разі, якщо учні попередньо не підготовлені до того, що їм доведеться працювати в активному режимі, якщо вони налаштовані на те, що на занятті їм треба буде лише пасивно слухати та сприймати інформацію. Дискомфорт можливий і тоді, коли між викладачем та учнями немає порозуміння, не виникла атмосфера толерантності та поваги, і викладач застосовує методи активного навчання штучно, вимушено, авторитарно впливаючи на учнів.

Брак мотивації до змін. Перед кожним викладачем, який розпочинає послуговуватися методами активного навчання, постає проблема мотивації до оновлення своєї діяльності. Зрозуміло, що використання методів активного навчання потребує постійної роботи над своєю фаховою майстерністю, розробки нової тематики, змісту, планів і програм. Мотивації ж до такої активної роботи часто бракує. Навпаки, викладач може стикнутися з нерозумінням, неприйняттям з боку адміністрації або колег, для яких навчання в такий спосіб є незвичним. Тоді найважливішими мотивами для викладача стають його власні переконання у правильності обраного шляху, ідей демократизації та гуманізації, розуміння важливості особистісно зорієнтованого навчання дітей для подальшого розвитку суспільства. Систематичність і послідовність у впровадженні змін поступово змінять ставлення тих, хто вас оточує, налаштують їх на позитивне сприйняття цих навчальних моделей.

Брак моделей та інформації про ефективне навчання. Аби викладач, застосовуючи методи активного навчання, почувався впевнено, володів аудиторією, був спроможний варіювати зміст і методи залежно від індивідуальних особливостей учнів, він повинен оволодіти значним арсеналом тренінгових технік, мати досвід участі у тренінгах у ролі і учасника, і тренера. Такий досвід допомагає одержати конкретну пізнавальну інформацію про методи активного навчання, свідомо сприймати інформацію з літератури. На жаль, досвід проведення тренінгів у освітніх установах поки що дуже обмежений, а це гальмує процеси активізації навчання дорослих людей.

Можливо, найбільшим бар'єром у використанні методів активного навчання є ризик, що учні не братимуть активної участі в роботі, не застосовуватимуть мисленнєві операції вищого рівня чи недостатньо засвоять зміст; ризик, що викладач утратить контроль, йому забракне навичок, або його розкритикують за неортодоксальний стиль навчання. Проте ми виявили, що результати, отримані внаслідок використання активних методів навчання, значно перевищують усі ризики.

Як же подолати перешкоди?

Найбільша та найтриваліша освітня реформа матиме успіх, якщо кожен викладач або невелика група викладачів уважатимуть себе реформаторами свого щоденного навчального досвіду. Чудовий перший крок на шляху до змін - обрати навчальні методи активізації, які найлегше здійснити. Такі методи здебільшого короткотривалі, структуровані, сфокусовані на предметі, що не є ані занадто абстрактним, ані надто суперечливим, однак водночас знайомим для викладача та учнів. Наприклад, ви можете запропонувати учням проаналізувати ситуацію або вирішити проблему в невеликих групах протягом 10-15-ти хвилин, можете також дати лекцію із включеними в неї питаннями до обговорення або провести "мозковий штурм", аби генерувати ідеї з певної проблеми. Ви також можете відвідати один із тренінгів для викладачів у рамках програми "Крок за кроком", де побачите демонстрацію цих технік і матимете можливість розробити та випробувати інші альтернативні підходи. І нарешті, ви можете розпочати індивідуальне дослідження найефективніших методів навчання.

Ось деякі поради, як подолати ці та інші перешкоди у використанні активних методів навчання:

не експериментуйте одразу надто широко. Спробуйте один з нових запропонованих методів (не більше одного на тиждень);

представляючи новий метод учасникам, пропонуйте його як альтернативу наявним методам. Установлюйте зворотний зв'язок і відповідно реагуйте;

не перевантажуйте учасників надто великою кількістю видів діяльності. Менше часто означає більше. Використовуйте кілька методів, щоби "оживити" вашу програму;

чітко інструктуйте. Лаконічно формулюйте, чого ви очікуєте від учасників. Так ви уникнете спантеличення від розпливчастих інструкцій і дасте змогу аудиторії здобути максимум від запропонованого методу.

Аби навчання дорослих сприяло реальним змінам, зрозумійте, що зміни - це процес, який потребує часу. Значні зміни потребують безперервних тривалих зусиль і підтримки. Післятренінгове впровадження є одним з ефективних способів забезпечити постійну підтримку процесу змін.

Наступний розділ цього "путівника" присвячено детальнішому обговоренню конкретних методів активного навчання.

Самоосвітні завдання

1. Давайте остаточно з'ясуємо принципову різницю між уроком і тренінгом, учителем і фасилітатором. Для цього визначимося з критеріями:

за метою, задачами, змістом, методами та технологіями, формами, засобами, контрольно-оцінювальними процедурами, що використовуються в разі уроку та тренінгу учителем у класичному розумінні цього поняття й учителем-фасилітатором.

2. Зробимо спробу проаналізувати умови ефективного використання активного навчання та відповімо на запитання:

Наскільки ваш навчальний заклад готовий до повномасштабного впровадження активного навчання?

Що треба зробити задля того, щоби таке впровадження відбулося?

Наскільки прогнозовані перешкоди на цьому шляху є об'єктивними, а наскільки суб'єктивними?


 
 

Цікаве

Загрузка...