WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи активного навчання - Реферат

Методи активного навчання - Реферат

Діяльність із професійної підготовки/перепідготовки буває ефективнішою, коли учасники цього процесу самі беруть участь у плануванні цілей і видів своєї діяльності. Самостійно спланована професійна підготовка здається учасникам більш осмисленою і сприймається з більшою готовністю. Досягається такий результат досить складно, шляхом постійних зустрічей педагогів, обговорень подальших планів і намірів, колективного добору найбільш ефективних форм роботи, визначення зручних термінів, сприятливого режиму роботи. Коли всі ці компоненти планування навчальної діяльності вчасно враховані, передбачені можливі ускладнення в застосуванні методів активного навчання, воно стає максимально ефективним як для самої людини, так і для виробничої діяльності.

Навчання здійснює добрий тренер

У нашому розумінні добрий тренер - це фасилітативний тренер. Тільки в його вмілих руках методи та прийоми активного навчання використовуються доречно, виважено, оптимізують пізнавальні процеси, сприяють створенню атмосфери взаєморозуміння. Тренер-фасилітатор визнає, що однобічне подання знань є обмеженим поглядом на навчання, і що залучення до цього процесу учнів, їхня відповідальність і зворотний зв'язок - суттєві елементи ефективного навчання дорослих. Тренер, не здатний справляти позитивний вплив на аудиторію, навіть маючи глибокі знання, не у змозі забезпечити адекватне, ефективне та захоплююче навчання.

Крім того, справжній фасилітатор орієнтований на збалансований розподіл навчальних повноважень і відповідальності, різних видів діяльності, емоційну насиченість занять, саморозкриття учасників, створення ситуацій успіху, визнання та підтримки.

Учасники програми "Крок за кроком" переконані, що тренер є ключовим фактором ефективного навчання дорослих. П'ять найважливіших рис тренера вони визначають так:

добре підготовлений;

обізнаний зі своїм предметом;

забезпечує можливості набуття практичного досвіду та взаємодії між учасниками навчального процесу;

ентузіаст;

застосовує різноманітні техніки тренінгу.

Педагоги отримують підтримку з боку адміністрації/керівництва

Коли впроваджуються будь-які нові ідеї або підходи (у нашому випадку - методи активного навчання), розуміння керівництва суттєво впливає на зацікавленість і вмотивованість педагогів. Саме тому слід доводити адміністрації, переконувати її, що використання методів активного навчання істотно вплине на якість навчального процесу, і що воно потребує створення сприятливих умов.

Підтримка й зацікавленість з боку адміністрації є вирішальною умовою для того, щоб у персоналу з'явилося прагнення до наполегливої праці та до змін у своїй навчальній практиці. Участь адміністрації

в навчальному процесі полягає передусім у здобутті інформації, яку слід практично використовувати у відповідній галузі. Не маючи достатнього обсягу такої інформації, керівники повинні оцінити й осмислити наявні знання, а також забезпечити доступ до матеріалів, напрацьованих у процесі тренінгів в інших галузях.

Педагоги одержують підтримку один від одного

Професійному зростанню, що відбувається в результаті заходів з підвищення кваліфікації, значно сприяють здорові робочі стосунки серед членів колективу. Аби досягти взаємообміну знаннями, педагоги потребують підтримки як адміністрації, так і один одного. Інтенсивність обміну залежить від того, наскільки тісно вчителі співпрацюють один з одним і допомагають один одному. Звична практика - передавати досвід, отриманий на тренінгах, своїм колегам. Таке розширення інформаційного кола відбувається через повідомлення, розповіді, демонстрування фрагментів навчального процесу під час педагогічних заходів, проведення серії спеціальних занять тощо. Не слід виключати ситуації, коли ставлення когось із членів педагогічного колективу до застосування методів активного навчання буде несприятливим, критичним. Тут варто проаналізувати вжиті заходи і знову повернутись до більш успішних форм і методів роботи, які врешті-решт переконають колег. Якщо ж усі члени колективу схвалюють принципи активного навчання, фокусуйте увагу на поповненні скарбнички форм роботи вправами, розмаїттям завдань, можливостями їх варіативного застосування та змістовного наповнення.

Навчання узгоджується із прийнятними для дорослих принципами навчання

Урахування тренером принципів навчання дорослих - ще одна важлива умова ефективного використання методів активного навчання. Цей підхід формулюють не тільки тренери чи викладачі. Цю умову висувають самі дорослі учні. Як з'ясовано під час тренінгів, проведених тренерами ВФ "Крок за кроком", дорослі учні бажають, щоб діяльність із професійної підготовки:

відповідала їхнім нинішнім потребам;

була придатною для практичного використання та безпосередньо стосувалася їхньої роботи;

давала їм справжні можливості для професійного зростання;

активно залучала їх до навчальної діяльності;

брала за відправну точку їхній попередній досвід;

заохочувала до роздумів про минулий досвід, досягнення та просування по службі;

приносила насолоду;

давала змогу відчути себе переможцем.

Тренери орієнтуються на чітко визначені цілі

Чим конкретніше та чіткіше визначено завдання і сплановано результати навчання, тим більшого вдається досягнути. Завдання повинні враховувати бажані знання, уміння, навички і бути зорієнтованими на відповідну групу дорослих учнів. Цілі та завдання треба диференціювати залежно від загальної стратегії тренінгу, а також конкретизувати відповідно до окремих змістових частин або тем. Добре, якщо тренеру вдається, формулюючи цілі та завдання, урахувати інтереси аудиторії, внести відповідні виправлення та доповнення і досягти додаткових цілей у результаті роботи. Таке ставлення до дорослих учнів зміцнює позитивні стосунки, активізує пізнавальну діяльність, підвищує відповідальність учасників занять, сприяє формуванню позитивної самооцінки. Окремо слід згадати ще й спонтанне реагування, коли виникає необхідність уточнити завдання на початку тренінгу та відповідно перебудувати зміст або уточнювати структуру тренінгу. Але така зовнішня спонтанність є свідченням високої майстерності тренера, його професіоналізму та гнучкості.

Тренери узгоджують стратегії тренінгу із запланованим результатом

Дослідження свідчать, що навчальні завдання різного типу стимулюють в учнях зміни різного ступеня прояву. Опанування знаннями потребує найменших змін; перенесення знань на практику вимагає складніших змін. Різні види навчальної та тренінгової діяльності, як і навчальні цілі, можуть бути джерелом імпульсів різної сили. Найменший імпульс надають лекції, можливо, їхній вплив збільшується, коли учні залучаються до певної діяльності. Сила імпульсу відповідної навчальної діяльності повинна узгоджуватися з рівнем умотивованості. Наприклад, складні цілі, - ті, що повинні сприяти переносу нових знань на цілі конкретної роботи або формуванню нових ставлень і переконань - вимагають поєднання складних методів і прийомів, коли учень спостерігає, бере участь у дискусіях, має можливість практикуватися та отримує зворотний зв'язок. Простіші та легко досяжні цілі, спрямовані на оновлення пізнавальної інформації, потребують застосування менш складного комплексу методів активного навчання. Але в будь-якому разі для тренера надзвичайно важливо вміти прогнозувати кінцеві результати тренінгової діяльності, мати бачення того, який багаж знань, умінь і навичок отримає дорослий учень, і відповідно до цього дібрати найбільш удалі методи роботи.

Тренери використовують ефективні методи та прийоми

Відповідаючи на запитання, які методи та прийоми тренінгу найкраще допомагають підвищити кваліфікацію, педагоги, залучені до програми "Крок за кроком", назвали такі з них:

спостереження за реальною практикою;

наслідування робочих операцій в роботі асистента;

обговорення в невеликих групах;

роздаткові матеріали;

демонстрація/моделювання;

можливість практикуватися/ практичний досвід.

Методи, яким вони віддали перевагу, майже повністю збігаються з результатами досліджень, які свідчать: якщо ви хочете, щоби люди використовували на практиці нові навички, використайте у ваших тренінгах такі методи та прийоми:

Презентація (скажіть їм, що, як, навіщо).

Демонстрація (покажіть їм, як це робиться - або на відео, або за допомогою рольової гри).

Практика (дайте їм змогу спробувати скористатися новими навичками - чи то за схемою відповідного процесу, чи за допомогою рольових ігор, відеоматеріалів, що відображають відповідну діяльність).

Зворотний зв'язок (після практики обговоріть, що вони зробили добре, а що можна було зробити краще).

Обговорення в невеликих групах (дайте їм можливість поговорити про нові методи та обмінятися думками про можливості їх практичного використання).

Планування подальших дій (нехай вони окреслять для себе, що робитимуть по-новому, пройшовши цей курс).

Тренінги розвивають лідерські навички

Діяльність з навчання педагогів може сприяти розвитку лідерських навичок, коли тренерами виступають працівники тієї ж організації. Опитування вчителів виявили, що їм, як правило, хочеться, аби їхнім тренінгом займалися рівні їм за посадою вчителі, а не шкільні інспектори тощо. Керівника навчальної діяльності треба обирати скоріше відповідно до його досвідченості, аніж посади. Однак йому, аби мати змогу проводити таку діяльність, знадобиться вагома підтримка, включаючи надання вільного часу для планування та практичну допомогу в різноманітних питаннях.


 
 

Цікаве

Загрузка...