WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи активного навчання - Реферат

Методи активного навчання - Реферат

Поняття атмосфери охоплює не лише соціальний особистісний аспект. До неї належить і якість матеріального середовища, що оточує людей. Тепло, достатнє освітлення, зручна обстановка, наявність місця для рухових пауз, питної води, часу на перерви - усе це суттєво допомагає створити атмосферу, в якій комфортно та ефективно працювати.

Атмосфера тренінгів залежить не тільки від тренера, його взірцевої поведінки, організованості та старанності. Кожен учасник занять вносить свою частку у створення цілісного мікроклімату, багато важать у цьому його відповідальність та толерантність, культура поведінки та повага до інших, моральні цінності та переконання.

Відзначимо, що на тренінгах "Крок за кроком", - і це визнають усі учні, - звичним явищем є надзвичайно тепла і дружня атмосфера, яка допомагає в навчанні, сприяє засвоєнню інформації, спонукає до подальших зустрічей на тренінгах.

Навчання стає ефективнішим, коли учасники самі керують ним

Серед труднощів, які треба долати під час тренінгової діяльності, - стимулювання подальшої самоосвіти дорослих учнів, їхньої потреби самовдосконалюватися. Якщо такої потреби немає, якщо тренеру не вдалося пробудити допитливість і зацікавленість, важко розраховувати, що учні докладуть зусиль, аби рушити далі стежиною знань.

Будуючи тренінгову діяльність, дуже важливо відчути баланс між процесами розвитку та саморозвитку, керування та самокерування, унормувати поняття "сам" і "не см". Якщо учень вправний у самостійних діях, має внутрішні резерви до самовдосконалення, прагне йти вперед - це позитивна база для здійснення навчальної діяльності, на неї може спиратися тренер. В іншому випадку необхідно розсудливо включати можливості зовнішнього впливу, які пробуджують потребу в самовихованні та озброюють учня засобами професійного саморозвитку.

Тематика та будова тренінгів програми "Крок за кроком" є надзвичайно ефективною базою для цього. На кожному занятті відбувається вивчення особливостей розвитку особистості, визначення індивідуальних відмінностей, самооцінювання, під час якого виявляються різноманітні аспекти пізнавальних, вольових, емоційних процесів і станів, з'ясовується специфіка професійних умінь і навичок, стану різних аспектів педагогічної роботи. Такий шлях веде до осмислення проблеми, якщо така є. А це - перший крок до її подолання. Отже, покладаючись на самосвідомість дорослих учнів, ми насамперед розраховуємо на власне бачення та рефлексію і створюємо для цього відповідні умови.

Але в ряді випадків тренеру варто потурбуватися про надання відповідної допомоги учасникам занять - допомогти у визначенні своїх намірів і скеруванні діяльності. Здійснюється це через планування подальших дій, заходів, кроків упровадження та ін. Найчастіше така робота, в усній або письмовій формі, проводиться на заключному етапі тренінгової діяльності. У цих планах звертають увагу на етапи реалізації запланованих завдань, конкретні терміни, виконавців, допоможні засоби та ресурси. Дуже важливо досягати конкретики та чіткості у поставлених завданнях. Це стосується як індивідуального, так і групового планування подальших дій. У наступному розділі ми розгорнемо розмаїття варіантів цікавої організації планування та завершення, сприятливих для подальшого самоуправління.

Належно застосувавши цей принцип навчання дорослих, тренер досягне подвійного педагогічного результату:

зазнають змін особистісні якості;

учні оволодіють засобами самоуправління, процесами розвитку. Цілепокладання у власному розвитку стає визначенішим і конкретнішим, зміст процесів самоуправління ускладнюється, планування здійснюється швидко і легко. Усі основні операції самоуправління: цілепокладання, планування, самоконтроль, самокорекція, - здійснюються без напруги, звісно, з радістю.

Навчання дорослих є практичним і спрямованим на вирішення проблеми

Суть цього принципу полягає в забезпеченні можливостей інтегрувати здобуті знання, уміння, навички у вирішення повсякденних педагогічних проблем. Найважливішим засобом досягнення цього є ретельне планування тренерської роботи. Планування тренінгу гарантує відповідне охоплення матеріалу з тим, щоб жоден важливий момент чи дія не були пропущені. Планування вимагає від тренера цілеспрямованості та обов'язковості. Проте, на відміну від структурованого підходу, спланованість не виключає можливості спонтанних дій і виникнення несподіваних ситуацій. Планування - це підмостки сцени, на якій розігрується вистава тренінгу.

У вступній частині тренер привертає увагу до проблеми, з'ясовує очікування учасників, зацікавлює темою, дає можливість визначити проблему і переконатися в тому, що зміст роботи має значення для практичної діяльності. Тренер-фасилітатор одразу готовий сказати, які очікування справдяться, а які ні. В основній частині тренінгу викладається найважливіший зміст. Тренери програми "Крок за кроком" намагаються починати заняття з того, що учні вже знають, і на цій основі давати нову інформацію. Якщо нехтувати цим правилом, навчання для досвідчених учнів утратить свою проблемність і стане нецікавим.

Крім цього, постійно звертається увага на формування практичних навичок, які застосовуватимуться в педагогічній роботі. Спеціальний добір завдань, вправ, формулювання спонукальних запитань, перевірка якості виконання завдань, презентування результатів роботи в групах, яке здійснюють самі учасники, - усе це дає змогу виробити певні навички, які допоможуть у реальних ситуаціях. Заключна частина тренінгу має поглибити розуміння того, як були пов'язані між собою окремі частини заняття, яке значення мала кожна з них для практичної роботи. Окрім того, вона встановлює зворотні зв'язки. Зворотний зв'язок дозволяє конкретніше з'ясувати практичні потреби того, хто його надає, відповідно до цього внести зміни в ході тренінгу.

Зважаючи на вікові особливості дорослих учнів, їхню досвідченість та розвинуту самосвідомість, ми переконані, що тренер може досягти успіху, проводячи навчальну діяльність, лише забезпечивши практичну значущість змістових і методичних аспектів своєї роботи, постійно створюючи проблемні ситуації, стимулюючи мисленнєві операції, розмірковування, практичні дії. У цьому разі навчання стає для дорослих потрібним, вагомим, вони отримують задоволення від тренінгового процесу та стають повносправними суб'єктами навчання.

Навчання дорослих повинно відповідати індивідуальним відмінностям учасників

Цей принцип акумулює в собі всі попередні та спирається на них. Ми вже згадували про індивідуальні відмінності учасників занять, коли вели розмову про залежність навчання від здібностей та досвіду учнів. Своєрідністю цього принципу є врахування ширшого кола відмінностей як індивідного, так і особистісного характеру. До індивідуальних відмінностей відносимо вік, стать, тип вищої нервової діяльності, стан здоров'я, стан аналізаторів та інші характеристики природного, біологічного розвитку людини. До особистісних зараховуємо відмінності характеру, інтересів, мотивів, спрямованості, цінностей, досвіду, поглядів і переконань.

Аби реалізувати цей принцип, тренер насамперед повинен уміло використовувати різноманітні методи виявлення індивідуальних відмінностей дорослих учнів - від простого спостереження за поведінкою та діяльністю учасників, опитування та анкетування, до аналізу продуктів їхньої індивідуальної діяльності, створення нескладних експериментальних ситуацій природного характеру. Застосування методів активного навчання дає змогу наситити навчальну діяльність формами роботи, які висвітлюють відмінності характеру, темпераменту, мотивів, інтересів, захоплень дорослих учнів. У подальшій роботі тренер аналізує заведену інформацію про того чи іншого учасника та приймає рішення про найефективнішу організацію його навчання. Це позначається на залученості до різних видів роботи дорослого учня, виборі шляхів упливу на його погляди та переконання, індивідуальних поясненнях, темпі діяльності тощо. Гнучкий режим тренінгу дозволяє роботи це, оскільки тренери, визначаючи тривалість виконання певного завдання, орієнтуються не стільки на свої плани та програми, скільки на реальні можливості учнів та їхнє зацікавлення проблемою.

Умови ефективного використання методів активного навчання

Результати оцінювання практики тренінгової діяльності допомагають визначити умови ефективного використання методів активного навчання. Від них значною мірою залежить результативність подальшого впровадження названих методів у практику освітянської діяльності. Перелік цих умов охоплює питання планування навчальної діяльності, залежність потреб кожної особи від потреб організації, компетентність і професіоналізм тренера, підтримка й розуміння з боку адміністрації та колег. Сюди також входять узгодження тренінгової діяльності з основними принципами навчання дорослих, орієнтація на чітко визначені цілі, бачення та прогнозування конкретних результатів тренінгової діяльності. Умовами ефективного використання активних методів навчання є застосування тільки випробуваних, ефективних для цих учнів технік, методів та видів роботи, опора на використання практичного досвіду учасників, розвиток лідерських навичок, використання стимулів і нагород, установлення зворотних зв'язків, забезпечення звітності та оцінювання. Ці умови дієві в комплексі, який значно впливає на цілісність моделей навчальної діяльності, успішність засвоєння дорослими учнями відповідних умінь і навичок. Отже, методи активного навчання впливають на навчальний процес і впроваджуються в подальшу практику успішно тоді, коли: правильно сплановано навчальну діяльність/


 
 

Цікаве

Загрузка...