WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи активного навчання - Реферат

Методи активного навчання - Реферат

6. Сильними другорядними мотивами навчання є зростання або підтримка почуття поваги до самого себе і задоволення під час навчання. Володіння деякими навичками або збільшення та збагачення знань можуть залежать від індивідуальних можливостей.

Найбільшу інформацію про мотивацію до навчання в дорослих людей ми отримали від Аллена Тоу, Кароля Асланяна, Генрі Бріккела, Кейл Рубенсом та Гаррі Л. Міллера.

Маючи певний життєвий досвід, дорослі учні привносять у процес навчання комплекс складових, який охоплює наявний досвід, інтереси та здібності, знання, навички, набір уявлень про себе, власний навчальний стиль, досвід дитинства, культурні особливості, етапи індивідуального розвитку. Багато в кого з дорослих немає визначених цінностей, бракує самоусвідомлення. В інших є сильне відчуття власної ідентичності. Деякі дорослі лише починають працювати з дітьми, тоді як інші мають багаторічний досвід роботи. Працюючи з учителями, нам треба виявити, які здібності вони мають і що вони можуть привнести у процес навчання.

Завдяки праці багатьох дослідників визнання здібностей та відмінностей у процесі навчання дорослих є сьогодні дуже популярним явищем. Існують, наприклад, різноманітні методи визначення та врахування різних навчальних стилів. Деякі дослідники пропонують виокремлювати візуальний, аудиторний та кінестатичний типи навчальних стилів. Наше зацікавлення викликала книга Говарда Ґарднера, в якій викладено теорію множинного інтелекту (Howard Gardner, "Frames of Mind: The Theory of Multiply Intelligences" Basic Books, 1983) - теорію, що найповніше описує палітру типів навчальних стилів у дітей. Безперечними перевагами цієї теорії є:

нове розуміння інтелекту та визначення його;

широкі можливості розвитку здібностей дітей з різними типами інтелекту;

множинність проявів людського інтелекту в літературі, науці, мистецтві, музиці, спорті, політиці, релігії тощо;

демократичний характер теорії: всякий тип інтелекту має право на існування та розвиток.

Дуже важливо враховувати особливості сприйняття інформації, яким віддають перевагу учасники занять. Для того щоб урахувати індивідуальні здібності до навчання, підсумувати або презентувати які-небудь види діяльності, тренерам доцільно використовувати записи на великому аркуші або прозірці. Таким чином задовольняється потреба і у візуальному, і у вербальному сприйнятті інформації. Водночас варто звертати увагу на тих, хто нерішуче брав участь в обговореннях, записував, активно слухав чи відволікався. Залежно від виявлених особливостей та проявів поведінки в подальшому будується тренінгове заняття та використовуються ті чи інші техніки. Створюючи на занятті ситуації саморозкриття та успіху, необхідно давати учасникам змогу виявити свої здібності, продемонструвати найсильніші сторони своєї особистості, отримати визнання та підтримку від колег і тренерів.

Навчання залежить від минулого та теперішнього досвіду

Дуже часто тренери, які працюють з дорослою аудиторією, відводять значну кількість часу на збір інформації про досвід учителів. Намагаючись орієнтуватися на широкий спектр досвіду учасників, вони мають тенденцію адресувати свій тренінг "середній категорії" учасників. Тренери, які мають справу з учителями-початківцями, часто фокусують свою увагу на дотриманні певних учительських технік і рецептів реалізації навчальних планів, забуваючи запропонувати сам процес роздумів про дітей та рефлексії щодо власного розуміння навчання та викладання.

Навіть якщо молоді вчителі часто видаються дещо наївними, використовують не зовсім відповідні практики, вони потребують поваги. Як тренери вчителів, ми повинні виходити насамперед не з того, що знаємо ми, а з того, що вже знають учителі. Наша роль буде полягати в тому, щоб організувати середовище та спланувати такі стратегії, які допоможуть учасникам визначити свої знання. Ми допомагаємо вчителям пов'язати те, що вони вже знають, їхні запитання з новими знаннями, досвідом колег, новими практиками, стандартами. Часто інтеграція нових знань викликає почуття деякого дискомфорту, особливо коли нові знання, ідеї суперечать наявним, а тому для вчителів так багато важить зворотний зв'язок, можливість практикуватися та рефлексувати.

Усвідомлення відмінностей у досвіді дорослих учнів вимагає вдумливо добирати методи активного навчання. І це не означає, що справа тренера лише забезпечити розмаїття тренінгових технік, з яких учасники можуть вибирати. Він ще й повинен адекватно діяти, орієнтуючись на рівень знань і досвід учасників тренінгу. Ефективним видом діяльності на початку тренінгу є ознайомлення з досвідом учасників. Різновидів цього виду діяльності безліч: представлення, спогади дитинства, короткі симулятивні вправи тощо. Елеонора Дакворт стверджує, що основним завданням викладача повинно стати вміння ставити запитання дорослим учням та активізувати їхнє мислення. Чітке викладання своїх думок допомагає людям краще зрозуміти себе. Для учнів відчуття значущості, коли схвалюють їхні судження, дає більший ефект у навчанні, аніж просте повторення того, що повідомляє викладач. Якщо вчителі відчують на собі, що означає, коли їхній досвід ураховують, вони усвідомлять важливість застосування такої практики для роботи за своїми дітьми.

Навчання залежить від активного залучення учасників

Тренер повинен постійно піклуватися про максимальне залучення всіх учасників до процесу навчання - від досвідчених учителів до новачків. Досвід та особливості навчальної діяльності мають значення для вибору методів активного навчання, але не впливають на ступінь задіяності у тренінговому процесі учасників навчання. Кожен учень повинен мати можливість висловлюватись, брати участь в обговореннях, рольових і ділових іграх, виконанні практичних завдань, "мозкових штурмах", виробленні правил поведінки, розпорядку та інших видах роботи. Зрозуміло, що природний рівень активності в кожної людини різний, але саме від майстерності тренера залежить створення умов для активного залучення учасників у процес навчання. В основі цього підходу лежить переконання, що дорослі навчаються ефективно, коли взаємодіють не лише з тренером, а й один з одним.

Значно впливає на залученість учасників наявність відповідного облаштування, необхідної кількості роздаткових і демонстраційних матеріалів, посібників та інших допоміжних засобів. Тренер повинен завжди пам'ятати про це і до початку занять подбати, щоб ніхто з учнів не залишився без необхідних для активної роботи матеріалів. Треба допильнувати і те, як розставлено меблі та необхідні технічні засоби, адже від розташування столів, стільців залежить те, чи буде зручно учасникам дискутувати, чи буде їм видно те, що демонструється у відеозаписі, чи буде в них шанс понудьгувати або відволіктися.

Найсуттєвішим є добір найефективніших методів роботи, що дадуть змогу активно залучити всіх учасників занять. Тренери "Крок за кроком" з досвіду віддають перевагу роботі в малих групах, парах, індивідуальному виконанню практичних завдань, "мозковим штурмам", дискусіям. Особливо слід відзначити перегрупування учасників як ефективний засіб познайомитися, установити контакт, налаштуватися на взаємодію. Адже відомо, що попервах учасники заняття сідають в аудиторії поруч зі своїми друзями, знайомими, колегами, створюючи своєрідні "земляцтва". Аби активізувати включення учасників у навчальний процес, такі усталені контакти треба періодично розбивати, оскільки в них зафіксовано певні ролі, офіційні та ділові стосунки тощо. У такій ситуації "підлеглі" або менш досвідчені можуть почуватися пригнічено, не наважитися розкрити себе, бути пасивними, скутими або ніяковими. Наші тренери розробили та нагромадили чимало способів перегрупування, про них ітиметься в наступних розділах.

Навчання залежить від створеної атмосфери комфорту та взаємоповаги

Успіх фасилітативного тренінгу залежить від атмосфери, яка виникла у процесі навчальної взаємодії. Атмосфера в аудиторії чи класі справляє значний вплив на мотивацію кожного учня, полегшує усвідомлення розвитку необхідних професійно значущих рис, активізує процеси творчості та пізнання. Уся діяльність тренера має бути насичена турботою про створення сприятливого психологічного клімату на заняттях. Досягається це насамперед через поведінку самого тренера - він повинен схвалювати, підтримувати міркування та висловлювання різного характеру, не вдаватися до зауважень, заборон, критикування, а тим більше до погроз чи принижень. Метою тренера, крім виконання навчальних завдань, є зміцнення впевненості учасників, підтримка позитивної самооцінки та самоповаги. Тільки в такій атмосфері комфорту та взаємоповаги виникає ґрунт, на якому виростають нові ідеї, погляди, міркування. Тільки такий підхід дозволяє учасникам максимально розгорнути свої можливості та ефективно працювати.

Сприятливими для створення атмосфери є "криголами" - вправи, що їх застосовують на початку занять задля встановлення позитивних стосунків, знайомства, розкриття учасників. В основній частині занять звертають увагу також на те, як учні ставляться один до одного, співпрацюють, допомагають, висловлюються. Заключна частина тренінгу дозволяє встановити, задоволені чи не задоволені учасники різними аспектами навчального процесу, у тому числі й атмосферою, що утворилася. Допоміжні методи навчання також ефективно "працюють на атмосферу", оскільки допомагають зняти емоційне напруження, збалансувати різні види діяльності, стимулювати пам'ять та увагу. Усе це сприяє успішній роботі кожного учасника, спонукає його максимально реалізуватися.


 
 

Цікаве

Загрузка...