WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи активного навчання - Реферат

Методи активного навчання - Реферат

Уважне ставлення до кожного з названих компонентів, розуміння принципів навчання дорослих, створення для нього максимально сприятливих умов, беручи до уваги можливі перешкоди, забезпечує успішність тренінгової діяльності, виникнення справжньої взаємодії між її учасниками, реалізацію освітніх завдань, а отже, і втілення дорослими учнями у практику своєї діяльності концептуальних і практичних засад демократичної освіти.

Основні принципи навчання дорослих

Ми знаємо не надто багато про механізми навчання дорослих людей. Принаймні не в розумінні того, що ми знаємо. "Якими є мінімальні умови - необхідні та достатні, щоби вплинути на постійну зміну дорослої людини?" Ми не самотні в цьому питанні. Доктор Малколм Ноулз дійшов майже такого самого висновку в роботі "Дорослий учень: занедбаний вид". Вісім років тому він порівняв свої зусилля (з узагальнення того, що на той час було відомо про навчання дорослих) з мандрівкою у верхів'я Амазонки: "Ми спільно збираємось відвідати дивний світ з багатою рослинністю й тваринним світом, з племенами, які зіткнулися між собою у запеклій битві. Я сам власне здійснив таку подорож у верхів'я ріки і можу сказати вам, що в мене голова йде обертом". Зараз Ноулз говорить: "Ріка стала значно спокійнішою". Ми починаємо розуміти те, що робимо і чому те, що Ноулз вважає спокійною мандрівкою, для більшості з нас може бути швидким, пінистим водяним потоком.

Надзвичайно важливо пам'ятати, що дорослі учні мають своєрідні особливості, які впливають на сприйняття ними пізнавальної інформації та зумовлюють специфічну будову освітнього процесу. Ця будова і подібна до структури освіти дітей, і не схожа на неї. Неправильним є підхід до організації навчання дорослих, коли повністю відкидаються всі "дитячі" методи роботи, скажімо, не застосовуються ігрові вправи та прийоми, мало використовується наочність, немає самостійних практичних завдань, рухових пауз тощо. З іншого боку, штучна опора тільки на принципи навчання дітей - дитячий характер пояснень, інтонувань, звертань, перенасиченість іграми та забавами за рахунок необхідного для роботи пізнавального змісту, - такий підхід теж малоефективний.

Тренеру слід пам'ятати, що дорослі - це досвідчені учні, вони вміють учитися, мають певний позитивний або негативний навчальний та життєвий досвід. Вони можуть мати більше упереджень і стереотипів, аніж учень-початківець, проте їхні запити та потреби чіткіші, інтереси й уподобання усталеніші, погляди помірковані та виважені. Дорослі учні мають більше обов'язків у зовнішньому світі, вони більше заклопотані, але водночас і більше втомлені від традиційної виробничої діяльності або домашнього господарювання, тому з радістю переключаються на інші види діяльності. Крім цього, з віком коло спілкування дорослої людини звужується, як правило, обмежуючись старими друзями або колегами по роботі, тому навчання для дорослих стає можливістю розширити та оновити контакти, створити нові взаємини, зав'язати знайомства. Суттєво відрізняються також і поведінка досвідченого учня та учня-початківця в аудиторії - діти рухливіші, енергійніші, процеси довільності в них тільки формуються та усталюються. Що ж до дорослих, то в них довільна поведінка вже сформована, вони спроможні працювати довше та зосередженіше, щоправда, за умови, якщо навчальна діяльність для них має важливе практичне значення, дає змогу виявляти свої думки та переконання. Ці та інші особливості впливають на процес учіння дорослих учнів. Їх повинен ураховувати тренер.

Елізабет Джонс у своїй книзі "Зростання вчителя: партнерство в підготовці персоналу" так описала спільні та відмінні риси процесів навчання дорослих та дітей:

І в умовах безпеки, і за певних критичних умов усім людським істотам притаманні допитливість, внутрішня мотивація до навчання та самокерованість.

Учень сам конструює свої знання, взаємодіючи з навколишнім світом та з іншими людьми.

Конструювання знань передбачає встановлення соціальноемоційних і логічних взаємозв'язків.

Активний процес навчання є насамперед соціальним процесом; він робить свій внесок у розвиток демократичної спільноти людей, які вміють критично мислити.

Навчання відбувається в контексті соціально-політичних реалій. У громаді члени груп, які не мають рівного доступу до влади, часто відчувають пригнічення або поразку від неможливості ефективно впливати на суспільні процеси.

Освіта не буває нейтральною; вона може забезпечувати дотримання або зміну чинного "статусу-кво".

Викладачі досягнуть найбільшого успіху використання та адаптації методів активного навчання, якщо знатимуть особливості навчальної діяльності дорослих і спиратимуться на основні принципи навчання дорослих людей.

Навчання залежить від мотивації

Залучення дорослих до активного навчання значною мірою залежить від наявності конструктивної мотивації до навчальної діяльності. Тренеру варто пам'ятати, що кожна людина шукає в навчанні відповіді на питання, що стосуються її особистого життя, можуть підказати вихід у кризовій ситуації, дати змогу реалізувати себе, задовольнити допитливий розум. Професійне виховання та самовиховання педагогів є найважливішою передумовою самоствердження в ролі гідного вчителя, фахівця, майстра своєї справи. Дорослі учні вважають висококваліфіковану професійну діяльність не лише соціально важливим явищем, а насамперед, особистісною, суб'єктивною цінністю. Тому тренер мусить зважати, що мотивування навчальної діяльності дорослих учнів - своєрідна та необхідна складова тренінгів. Мотивація навчання забезпечується через цікаву, змістовну діяльність, актуальність тематики, самопізнання та самооцінювання, використання нестандартних технік, практичну значущість учіння, самостійну насиченість взаємодії, колегіальну підтримку та ін. Сприяють реалізації цих підходів конкретні ситуації, якими має бути насичена тренінгова діяльність - ситуації визнання, успіху, емпатії, обговорення, колективного перегляду, полілогічного спілкування, самооцінювання, самоаналізу, самовипробування, самопорівняння.

Тренер має враховувати вікові особливості дорослих учнів, мотивуючи їхню діяльність, знати, що подання нової інформації повинно спиратися на раніше здобуті знання, інтегрувати нові ідеї в контекст відомого, оскільки досвідчений більше, ніж учень-початківець, соромиться чогось не знати.

Дорослі учні мають тенденцію переживати свої помилки, тому вони застосовують вивірені рішення і менше ризикують. Впливає на мотивацію навчальної діяльності й організація навчального процесу, яка також повинна враховувати специфіку дорослих учнів. Наш досвід свідчить, що вони віддають перевагу індивідуалізованому або груповому навчанню, організованому за їхніми побажаннями; що вони хотіли б самі вирішувати, яким буде розклад, розпорядок їхньої роботи. Якщо ці побажання максимально враховуються, мотивація активної навчальної діяльності посилаються. Другорядними, але також важливими мотивами для дорослих, є сподівання задовольнити потребу у спілкуванні, зав'язати нові знайомства, виконати запити офіційних осіб, подолати нудьгу, внести зміни в напружений ритм життя.

Систематично піклуючись про мотивування активної навчальної діяльності, тренер може спостерігати в дорослих учнів низку позитивних проявів - відповідальність

і вимогливість до свої діяльності, самоконтроль, заміну зовнішніх факторів упливу внутрішніми, відсутність тиску під час виконання навчальних завдань, появу справжньої потреби пізнавати нове, задоволення від спілкування з колегами та тренерами.

Навчання залежить від здібностей тих, хто навчається

Дорослих не можна примусити, щоб вони навчались чого-небудь нового. Не можна використати підступ чи насилля. Дорослим можна сказати зайти в аудиторію та зайняти місця, але їх не можна примусити вчитись. Хоча тренери досить часто зустрічаються з дорослими, яких послали на навчання, певні дані про їхню мотивацію можна знайти в дослідженнях про дорослих, які самостійно розпочинають вивчення якогось предмета принаймні два рази на рік:

1. Дорослі хочуть чогось навчитися, щоб дати собі раду з певними проблемами, які змінюють їхнє життя (наприклад, шлюб, розлучення, нова посада у громадській організації, утрата роботи, вихід на пенсію, утрата коханої людини, переїзд в інше місто).

2. Чим більше таких випадків зустрічає доросла людина, тим більш імовірно, що вона буде шукати можливості для навчання. Чим більше зростає стрес, нагромаджуються випадки, які змінюють життя, тим більше зростає мотивація зарадити собі за допомогою навчання.

3. Коли дорослі хочуть самостійно чогось навчитись, це безпосередньо пов'язано (принаймні на їхню думку) з подіями, які змінюють життя та які стимулювали появу бажання. Тому, якщо 80 відсотків змін пов'язані з роботою, то 80 відсотків очікуваних ефектів під час навчання теж повинні бути пов'язані з роботою.

4. Дорослі, як правило, з бажанням задіються в навчання чогось перед, після і навіть під час події, яка змінює життя. Коли вони один раз переконаються, що зміна є чимось серйозним, то задіються в будь-яке навчання, яке обіцяє їм допомогу в тому, щоб зарадити собі під час перехідного періоду.

5. Хоча стверджується, що дорослі навчаються з різних причин - підвищення по роботі, задоволення, любов до навчання тощо схоже, що для більшості дорослих одного навчання не вистачає як нагороди. Дорослі, які навчаються, роблять це, головним чином (80-90 %) шукаючи застосування для здобутих знань чи навичок. Навчання є засобом для досягнення мети, а не самою метою.


 
 

Цікаве

Загрузка...