WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи активного навчання - Реферат

Методи активного навчання - Реферат

Методи активного навчання

Матеріали мають бути корисними всім, хто вважає: учитель зобов'язаний учитися все життя, тільки тоді він виборює право вчити інших. І якщо ви, як директор сучасного навчального закладу, плануєте організацію навчання педагогічного колективу вашої школи - ви знайдете для себе неперевершені зразки такої діяльності

У цьому випадку ви шановний директоре, маєте виступати в ролі тренера, який разом із колегами просувається до більш високих щаблів педагогічної майстерності.

Ключові поняття: умовно пасивні, активні та інтерактивні методи навчання, тренінг, тренер, фасилітатор.

Структура публікації:

Поняття "активне навчання", обґрунтування його значущості та вузлові поняття.

Концепція активного навчання дорослих.

Основні принципи навчання дорослих.

Умови ефективного використання методів активного навчання.

Перешкоди активному навчанню та шляхи їх подолання.

Що таке активне навчання і чому воно важливе

Використання методів активного навчання є вкрай важливим тому, що вони мають великий вплив на учіння, засвоєння навчальної інформації та вироблення особистісних якостей. Так, одні дослідження свідчать, що дорослі учні віддають перевагу методам активного навчання, інші вказують на те, що з точки зору оцінки методів активного навчання та традиційних лекцій показники успішності засвоєння знань студентів є співвимірними, а от показники опанування нових навичок значно перевищують ті, що їх було досягнуто після курсу звичайних лекцій. Досліджено також, що значна кількість дорослих із різними індивідуальними навчальними стилями засвоює знання ефективніше, коли використовуються активні методи навчання. Іншими словами, для нас, як викладачів, має бути важливішим не лише те, як багато вони дізналися, навчаючись, а й те, як вони використовуватимуть здобуті знання. Отже, вдумливий підхід до використання методів активного навчання охоплює такі моменти: ми все більше дізнаємося про безліч способів, за допомогою яких можемо ефективно активізувати нашу вчительську практику, і залучаємося до практики саморефлексії щодо власного викладання, а також вивчаємо, яким чином дорослі учні навчаються найефективніше.

З'ясуймо сутність основних понять, які ми плануємо використовувати в подальшому.

Активне навчання

Часто цим терміном послуговуються надто вільно, хоча він має специфічне значення. Багато освітян стверджують, що навчання саме по собі є активним, а учні активні навіть під час слухання лекції. Але ми визначаємо активне навчання як таке, що залучає учнів до участі у виробленні пізнавальної інформації та пробуджує особисту відповідальність за те, що вони роблять. Учасниками активного навчання для нас є дорослі учні-старшокласники, учителі, вихователі, які мають більший або менший досвід педагогічної діяльності та можливість втілювати засвоєне у практику освітянської роботи з дітьми.

Методи активного навчання

Методи активного навчання розподіляємо залежно від структури тренінгової діяльності та завдань кожного етапу: на підготовчому, основному, завершальному. Основною метою методів, які використовуються на підготовчому етапі, є створення атмосфери порозуміння й емоційного комфорту, виявлення очікувань учасників, а також вникнення в тему. У ключовій частині тренінгу відбувається засвоєння основного змісту. Тому й методи основної частини спрямовані саме на забезпечення максимально успішного засвоєння пізнавальної інформації. Методи завершального етапу спрямовуються на підсумкову роботу закріплення інформації, а також допомагають установлювати зворотні зв'язки. Методи компенсуючого впливу активізують увагу учнів, допомагають конструктивно організувати роботу, уміло зробити психологічне розвантаження, перепочинок, збалансувати різні види діяльності, створити позитивний емоційний настрій. Методи активного навчання втілюються за допомогою низки більш конкретизованих прийомів роботи тренера - ігрових вправ, практичних завдань, рольових та ділових ігор, мозкових штурмів, обговорення проблеми в командах та парах тощо.

Тренінг

Сформулювати концепт або визначання тренінгу важко, оскільки часто цей термін вживається зі спортивною конотацією. У підручнику для тренерів Жіночого консорціуму ННД-США (Київ-1997) ми знайшли таке визначення тренінгу: "запланований процес, призначений поновити навички та знання і перевірити ставлення, ідеї, поведінку з метою їх зміни й оновлення. Він містить широке коло навчальних завдань - від формування технічних навичок (наприклад, користування комп'ютером) до складніших комплексів, що можуть повністю змінити або посилити шкалу оцінок і цінностей".

Доповнюючи це визначення, що під час тренінгів постійно використовуються методи активного навчання, оскільки саме завдяки їм з'являються або поновлюються вміння та навички, розвиваються позитивні якості особистості, формується система ставлень до вчіння та пізнання, активізується взаємодія між учасниками занять - це система концептуально, логічно, тематично та структурно пов'язаних занять, під час яких широко застосовуються методи активного навчання, а основною методикою яких є формування або оновлення системи ставлень, професійних умінь і навичок, розвиток у педагогів необхідних для здійснення особистісно зорієнтованої освіти якостей.

Тренер

Цей термін також часто викликає в уяві образ спортивного керівника, який піклується про розвиток фізичних навичок, бездоганне виконання спортивних технік, спостерігає, слухає, ділиться своїми спостереженнями тощо. Професію тренера, як освітнього фахівця, ще не включили до державного класифікатора професій. Ми, тренери, працюючи з дорослими, також можемо час від часу фокусувати увагу на вдосконалюванні певних технік. Але найголовнішим об'єктом нашої уваги повинен стати власне сам процес навчання дорослих і методи, що допомагають учителеві бути самостійним і вдумливим, прогнозуючи вияви дитячої поведінки та реагуючи на них. Тобто головними функціями тренера, у нашому розумінні, стають турбота про розвиток у дорослих учнів педагогічних навичок і вмінь, системи ціннісних ставлень, а також позитивних особистих рис, необхідних для здійснення особистісно зорієнтованого навчання та виховання дітей.

Фасилітація

Аби досягти під час тренінгу максимально успішної взаємодії між його учасниками, тренер повинен постійно турбуватися про те, як полегшити та покращити навчальний процес, справити позитивний стимулюючий вплив на поведінку дорослих учнів, надати їм виважену підтримку та помірну допомогу. Навіть активне навчання та тренінг за стилем спілкування, характером взаємодії тренера з учасниками бувають різними - і позитивним, і негативним. Скажімо, некомпетентний тренер зазвичай зловживає вказівками або поясненнями, використовує накази або непрямі погрози, неуважний до аудиторії, облаштування класу та ін. Атрибут "фасилітативний" означає, що тренер обов'язково має позитивно впливати на навчальну діяльність інших, стимулювати її, унаслідок чого вона стає активнішою, вільнішою та розкутішою. Фасилітативний тренер є диригентом навчального процесу. Супутніми до фасилітації, як правило, є процеси наслідування та сугестії, що висувають складні та суворі вимоги як до організації навчання, так і до особистості тренера та його поведінки. Суть концепції фасилітативного навчання можна резюмувати в такому вислові: тренери звертають більше уваги на вчіння учнів, аніж на своє викладання.

КОНЦЕПЦІЯ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Концепція активного навчання дорослих

Ця частина публікації має на меті допомогти викладачам з'ясувати концептуальні питання активного навчання, зрозуміти, що супроводжує тренінгову діяльність, від яких факторів та умов залежить її успішність, що може стати на заваді реалізації принципів активного навчання. Зауважимо, що тренінгова діяльність, як і будь-яке викладання, складається з таких головних компонентів: підготовки до проведення тренінгу, власне самого тренінгу та постійного фахового самовдосконалення в цій галузі.

Підготовка до проведення тренінгів передбачає вивчення та врахування багатьох важливих моментів: вікових особливостей дорослих учнів, їхніх здібностей та можливостей, наявності або відсутності власної мотивації до навчальної діяльності, досвіду, стажу педагогічної праці. Усе це не лише суттєво впливає на своєрідну комплектацію змісту тренінгів, а й визначає добір методів активного навчання, зумовлює вплив на рівень і характер цієї активності, особливості структурування занять і процедур встановлення зворотних зв'язків.

Тренінгова діяльність здійснюється через застосування певних навчальних методів і прийомів. Саме цей компонент забезпечує засвоєння навчального змісту учнями, формування в них професійних умінь та навичок, формує систему ставлення дорослих учнів до демократичної освіти, установлює взаємозв'язки та активізує досвід. Для забезпечення успішності тренінгової діяльності тренеру важливо враховувати особливості навчальних стилів, робити інформацію варіативною, практично значущою. Ці фактори впливають на створення атмосфери порозуміння та співпраці, хорошого настрою, дають змогу відчувати радість від спілкування та пізнання.

Фахове самовдосконалення у тренінгової діяльності - постійний та циклічний процес, основою якого є рефлективне ставлення тренера до своєї роботи. Цей процес охоплює такі складові: установлення зворотних зв'язків, аналіз одержаної інформації, найефективніші зміни своєї подальшої тренінгової діяльності, ураховуючи попередній досвід. Але найважливішим чинником цього компонента є пошук можливостей для поліпшення професійної діяльності - прагнення опанувати нестандартні фахові вміння, поповнити свою тренерську скарбничку новими педагогічними знахідками, скористатися своїм досвідом в інших умовах або взяти участь у навчальних семінарах із тренінгової майстерності.


 
 

Цікаве

Загрузка...