WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Матеріали для розробки програми управління якістю освіти - Реферат

Матеріали для розробки програми управління якістю освіти - Реферат

Споконвічно в навчальний план паралелі 5-х класів були введені додаткові години на фізичну культуру, англійську мову, музику, інформаційні технології. Але обставини на початку навчального року склалися так, що саме обіцяного ми п'ятикласникам запропонувати не змогли. Більше того, ситуація ускладнилася тим, що обидва 5-х класи в силу випадку залишились без класних керівників. Напевно, випадок грає не останню роль в експерименті, тому що завдяки непередбаченим обставинам ми змогли інакше поглянути на навчальний процес у паралелі 5-х класів. Так, наприклад, відсутніх класних керівників замінив вільний вихователь, що курирує діяльність усіх п'ятикласників. Завдяки відсутності іноземної мови, музики та інформатики з'явився чудовий курс лінгвістики, що поєднує в собі елементи всіх перерахованих курсів. З'явився день майстерень, у рамках якого вдалося, як нам здається, здійснити діяльнісний підхід до навчання.

Треба сказати, що із ситуації з 5-ми класами ми взяли досить багато корисного. Це й робота з батьками, яких ми включили в активну діяльність із нормалізації ситуації, це й усвідомлення можливостей експериментального навчального плану для основної школи (своєчасна заміна курсів, реалізація модульного навчання, можливість перенесення курсів на більш пізніший строк тощо), це і розмаїтість форм навчання. Зрозуміло, отриманий досвід покладено в основу принципу складання навчального плану на майбутній рік. Суть його у визначенні результату року: чому ми хочемо навчити? Чому зможемо? Що учні будуть уміти робити в результаті вивчення курсу? Як ми будемо домагатися результату? І тільки після цього буде здійснюватися добір курсів, що дозволяють досягти планованого результату, і в останню чергу буде визначатися кількість годин, що відводяться на вивчення даного курсу. Такий підхід, як нам здається, буде працювати на посилення взаємодії між учителями, розширення складу команд учителів, тому що очевидно, що завдання року - у сфері надпредметних умінь і навичок.

Залишається відкритим питання з організацією передпрофільного навчання у 8-9-х класах. Цього року восьмикласникам були запропоновані модульні курси надпредметного характеру, через які пройшли всі учні, і цей досвід ми плануємо перенести й на майбутній рік. Як нам здається, 9-й клас буде передпрофільним не за рахунок поглиблення у зміст деяких предметів. Скоріше, передпрофільність розуміється нами як сукупність метапредметних умінь, що обумовлюють успішне навчання у профільній школі. І для формування цих умінь необхідно відповісти на запитання: які вміння допоможуть учневі зробити усвідомлений вибір, легко вписатися в уклад старшої школи, надбати навички самоосвіти тощо.

Педагогічна рада "Що необхідно змінити в навчальній програмі школи у зв'язку з модернізацією освіти".

Навчальна програма відповідає загальній концепції розвитку нашої школи "Створення умов для розвитку особистісного потенціалу учня". У зв'язку із цим багато чого вже створено:

Ураховуються індивідуальні особливості учнів за допомогою різних освітніх маршрутів на всіх ступенях освіти.

Розвинено мережу класів на І та ІІ ступені з розширеною програмою навчання.

Створено програми додаткової освіти в різних галузях на всіх ступенях навчання.

Відкрито логопедичні класи в початковій школі для дітей із мовними проблемами.

З 1999 р. у старшій школі працюють профільні класи (економічний, юридичний і соціологічний профіль).

Здійснюється індивідуальна консультативна психологічна допомога учням.

У зв'язку з коректуванням цілей освіти у процесі її модернізації необхідна програма підвищення якості освіти, що опиралася б на нові цілі.

Мета № 1. "Навчитися вчитись". Ця мета має на увазі освоєння учнями універсальних навчальних навичок, що сприяють успішній навчальній діяльності.

Якщо взяти цю мету за основу перетворень у нашій школі, то можна запропонувати перелік надпредметних програм на всіх ступенях навчання, які доповнять і збагатять навчальну програму школи.

На ІІ ступені навчання доцільно навчити дітей правильно працювати із зошитами та щоденником, а також прищепити звичку писати грамотно не тільки на уроках російської мови. У паралелі 5-х класів тільки в деяких учнів зошит або щоденник приємно взяти в руки. Відсутня навичка акуратного ведення зошита, чіткості письма, виділення заголовків, дотримання полів тощо. Читаючи, діти часто не розуміють змісту прочитаного. Тому необхідно вжити своєчасні заходи вже в початковій школі. У другій практичній частині педагогічної ради, коли пройдуть засідання у групах, методичному об'єднанню вчителів початкової школи буде запропоновано назвати пріоритетні надпредметні програми для II ступеня навчання й дати своє обґрунтування.

В основній школі необхідно розвивати й доповнювати універсальні навчальні навички, переводячи їх на більш високий рівень. Зустрічаючись щороку з новими предметами навчального плану, учень повинен уміти працювати як із художнім, так і з нехудожнім текстом (наприклад, із параграфом підручника з фізики), що крім тексту та малюнків може містити таблиці, діаграми, графіки та інші види інформації. Формування цих чинників повинно стати основою для розробки надпредметних програм в основній школі. У другій частині педагогічної ради методичні об'єднання педагогів повинні будуть висловити свої пропозиції із цього приводу, а також стосовно старших класів. Старшокласники мають потребу в таких програмах, які допомогли б їм адаптуватися до успішного завершення шкільної та продовження подальшої освіти, а також рішення післяшкільних проблем.

Але ми все повинні розуміти, що на надпредметні програми не приділяється додаткових годин навчального плану. У нас у школі вже є досвід створення двох надпредметних програм. Це програма "Культурна спадщина" для ІІ ступеня навчання, що охоплює кілька предметів у паралелі 5-7-х класів, і програма "Дослідження" для основної та старшої школи в галузі екології, біології, історії та культурології. Труднощі в тому, що частина педагогів, які беруть участь у створенні цих програм, уже не працюють у школі, тому їхнє продовження проблематичне, хоча екологічний напрям успішно працює й сьогодні.

Мета № 2. "Навчити учнів вирішувати стандартні життєві проблеми". Ця мета припускає створення надпредметних програм, що дозволяють розвинути вміння, необхідні для успішного та безпечного існування дитини за межами школи, тобто в соціумі (наприклад, уміння правильно написати заяву, пояснювальну записку, звернутися в суд, скласти автобіографію тощо). Така робота вже велася в нашій школі в рамках окремих методичних об'єднань, але вона не перетворилася у струнку систему в силу ряду причин.

Мета № 3. "Формування в учнів орієнтації на культурні цінності". Вона може бути вирішена як у рамках предмета, так і на міжпредметному та надпредметному рівні.

Мета № 4. "Організація профільної та передпрофільної підготовки учнів у старшій та основній школі". Ця мета може бути досягнута впровадженням селективних курсів у середній школі, що допомагають вибору профілю учнями у старшій школі, а також правильному складанню навчального плану для профільних класів.

Мета № 5. "Підготовка учнів до рішення нестандартних проблем". Ця мета виводь учнів на дослідницький та аналітичний рівень. Це завдання частково вирішує програма "Дослідження".

Ставлячи перед колективом завдання розробки надпредметних програм, які можуть збагатити освітню програму школи, доцільно було би звернути увагу педагогів на цілі № 1 і № 2.

Удосконалювання робочих програм з навчального предмета (етапи роботи колективу)

1. Визначення способів діяльності (умінь), які можуть бути використані поза рамками навчального предмета.

2. Визначення у змісті програми матеріалу, який можна розглядати як ознайомлювальний.

3. Визначення кола "першоджерел", з якими повинні ознайомитись учні.

4. Удосконалювання планування навчальних занять (збільшення часу на самостійну роботу; зміна тематики занять).

5. Використання різноманітних форм навчальних занять, удосконалювання системи домашніх завдань (відмова від необов'язкових завдань і використання факультативних завдань; скорочення обсягу поточних завдань і використання перспективних завдань).

6. Обґрунтований вибір закінченої лінії навчальних посібників. Зміни в системі контролю й оцінювання (визначення набору завдань, виконання яких повинно бути оцінене на основі використання ясних для учнів критеріїв; відмова від оцінювання творчих робіт; поєднання формалізованих та якісних оцінок; метод портфоліо). Визначення бажаних змін у програмі, які, однак, неможливо здійснити на шкільному рівні.

7. Створення системи оцінювання інтегративних результатів шкільної освіти (олімпіади, конкурси, змагання, спрямовані на виявлення функціональних навичок і ключових компетентностей).

8. Удосконалювання системи інформування батьків про результати навчальної діяльності учнів ("вкладиші" до щоденника, табелі успішності; сертифікати про особисті досягнення).


 
 

Цікаве

Загрузка...