WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Логіка. Програма курсу для 2-4-х класів загальноосвітньої школи - Реферат

Логіка. Програма курсу для 2-4-х класів загальноосвітньої школи - Реферат

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Пізнання учнями об'єктивного світу на уроках логіки має здійснюватися через конструктивну взаємодію між учителем та учнями. Специфіка конструктивної взаємодії в підсистемах "учитель- клас", "учитель-учень" полягає в тому, що основна увага вчителя спрямовується не на результат засвоєння певних знань, а на процес його досягнення. Зміст наукових понять під час конструктивної взаємодії з учителем не стільки укорінюється у свідомість кожного учня, скільки узгоджується зі змістом, що притаманний учневі в момент засвоєння. Його суб'єктивний зміст може збігатися, а може й розходитись із заданим, але він завжди в центрі уваги вчителя. Здійснення конструктивної взаємодії в підсистемах "учитель- клас", "учитель-учень" відбувається так: спочатку вчитель виявляє різні індивідуальні семантики розуміння учнем змісту поняття, яке він засвоює, потім колективне обговорення їх, вибір найточніших з точки зору науки, підкріплення власними міркуваннями.

У процесі колективно-розподільної діяльності в підсистемах "учитель-клас", "учитель-учень", "учень-учень", "учень-клас", спрямованої на пошук істини, відбувається рівномірний розвиток обох півкуль мозку учня, поєднання "лівопівкульного" раціоналізму та цілісного асоціативного інтуїтивного мислення. Надбання учнем нової інформації через мислення-спілкування з учителем та однокласниками, де істина постає як суперечка про істину, як діалог, постійний обмін знаннями, переживаннями між учасниками навчально-виховного процесу, породжує інверсію: учитель стає "учнем", а учень - "учителем".

Програма курсу "Логіка" розрахована на одну годину на тиждень з другого по шостий клас і пропонується як предмет варіативної частини навчального плану.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З ПРОГРАМОЮ

Реалізація програми здійснюється за навчальними посібниками, які заплановані окремо на кожний рік навчання. Уже вийшли друком у видавництві "Початкова школа" експериментальні навчальні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України: "Логіка. 2 клас", "Логіка. 3 клас", "Логіка. 4 клас". У проекті програма та навчальні посібники "Логіка. 5 клас" і "Логіка. 6 клас". Увесь матеріал у посібниках подається за темами. Завдання, які вміщено до кожної теми, це: приклади для докладного аналізу на уроках, що допомагають усвідомити (закріпити) теоретичний матеріал; індивідуальні завдання учням для самостійної роботи у класі та вдома. Усі завдання з тем "Завдання на повторення" (узагальнення та систематизація вивченого) поділено умовно на блоки-уроки (до восьми завдань у кожному). У кожному такому блоці подаються різні види завдань. Завдання "Перевір себе" учитель може використати як підготовчі перед контрольною роботою. Після контрольного уроку запланований урок - аналіз контрольної роботи. На таких уроках учитель може використовувати завдання з додаткових, які вміщено наприкінці кожного посібника.

Усі наукові терміни, які є у змісті програми, подаються виключно для вчителя!

Кількість годин на вивчення кожного розділу подається орієнтовно.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ. 2-Й КЛАС

ПОНЯТТЯ (16 год)

(у плані практичного ознайомлення)

Поняття та його ознаки. Зміст, обсяг поняття. Родове і видове поняття. Види понять: загальні, конкретні, одиничні, збірні, абстрактні. Визначення поняття через найближчий рід та видову ознаку. Відношення "більше", "менше", "стільки, скільки"; "старший", "молодший".

Логічні задачі на порівняння предметів за кольором, розміром, формою, кількістю; порівняння людей за віком. Установлення порядку розміщення предметів за певною властивістю. Завдання типу: "Знайди зайвий предмет", "Де схований предмет", "Перевір свою пам'ять". Завдання з паличками.

СУДЖЕННЯ (15 год)

Суть логічного судження. Істинні та хибні судження. Судження із словами: "усі", "кожний", "завжди", "деякі", "принаймні один". Заперечна частка "не" у судженні.

Логічні задачі, які розв'язуються методом припущення та методом вилучення.

Завдання типу: "Знайди зайвий предмет", "Знайди відсутню фігуру". Завдання на тренування уваги та швидкості реакції.

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО (4 год)

Основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець навчального року

Учні повинні

мати уявлення про:

родові та видові ознаки предмета;

ознаки поняття;

види понять - загальні та одиничні, збірні, конкретні та абстрактні;

знати:

зміст слів: "усі", "кожний", "завжди", "деякі", "принаймні один", частки "не";

загальний спосіб розв'язування задач методом припущення та методом вилучення;

усвідомлювати:

зміст відношень "більше-менше", "стільки-скільки", "старший-молодший";

уміти:

складати судження зі словами "усі", "деякі", "принаймні один";

установлювати порядок розміщення предметів за певною властивістю;

виділяти склад предмета, родові та видові ознаки;

розрізняти та складати істинні й хибні судження, перетворювати зміст судження з істинного на хибне і навпаки;

розв'язувати елементарні задачі методом припущення та методом вилучення;

знаходити певну закономірність, продовжувати ряд фігур.

3-Й КЛАС

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА 2-Й КЛАС (3 год)

Поняття. Види понять. Судження. Установлення порядку розміщення предметів за певною властивістю. Визначення поняття через найближчий рід і видову ознаку. Задачі, які розв'язуються методом припущення та методом вилучення.

ПОНЯТТЯ (15 год)

Зміст і обсяг понять. Порівнянні та непорівнянні поняття. Сумісні поняття: тотожні (рівнозначні), перехресні, підпорядковані. Несумісні поняття: співпідпорядковані, протилежні, суперечні. Круги Ейлера. Зображення обсягу понять за допомогою кругів Ейлера. Визначення понять.

Множина. Переріз та об'єднання множин. Круги Ейлера. Підмножина. Рівні множини. Доповнення до підмножини.

Логічні задачі на знаходження кількості елементів перерізу та об'єднання двох множин.

СУДЖЕННЯ (12 год)

Просте і складне судження зі сполучниками "і", "або", їх істинність і хибність.

Зашифровані дії. Числові ребуси, які містять операції додавання й віднімання.

Задачі, які розв'язуються методом припущення та методом вилучення.

Завдання пошукового типу на кмітливість, швидкість реакції.

Завдання з паличками.

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК (5 год)

Основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець навчального року

Учні повинні

мати уявлення про:

зміст і обсяг понять, порівнянні та непорівнянні поняття; сумісні поняття - тотожні (рівнозначні), перехресні, підпорядковані; несумісні поняття - співпідпорядковані, протилежні, суперечні;

правила визначення понять через найближчий рід та видову відмінність;

усвідомлювати:

зміст понять "множина", "переріз", "об'єднання" множин;

знати:

істинність (хибність) суджень зі сполучниками "і", "чи";

уміти:

визначати обсяг поняття, показувати його за допомогою кругів Ейлера;

показувати співвідношення між обсягами двох понять і між множинами за допомогою кругів Ейлера;

складати істинні й хибні судження за допомогою сполучників "і", "або";

розв'язувати задачі за допомогою методів припущення та вилучення;

знаходити кількість елементів у перерізі та в об'єднанні множин;

розгадувати числові ребуси, в яких містяться тільки операції додавання й віднімання натуральних чисел.

4-Й КЛАС

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 3-МУ КЛАСІ (2 год)

Судження зі сполучниками "і", "або". Істинність, хибність простих і складних суджень. Поняття. Зображення обсягу понять за допомогою кругів Ейлера. Множина. Переріз, об'єднання множин.

Задачі, які розв'язуються методом вилучення та методом припущення. Задачі на знаходження кількості елементів у перерізі та в об'єднанні множин.

СУДЖЕННЯ (10 год)

Просте судження та його структура. Суб'єкт судження, предикат судження. Види простих суджень. Складне судження. Судження із сполучниками "і", "або", "якщо..., то". Таблиці істинності складних суджень. Слова "необхідно", "достатньо". Побудова суджень зі словами "необхідно", "достатньо". Частка "не".

Задачі, які розв'язуються методом припущення та методом вилучення.

ПЛАНУВАННЯ ДІЙ (12 год)

Планування дій. Алгоритм.

Логічні задачі. Задачі на планування найгіршого варіанта. Задачі, які розв'язуються з кінця.

УМОВИВОДИ (6 год)

(у плані практичного ознайомлення)

Поняття "умовивід". Безпосередні умовиводи (умовиводи з одним засновком). Перетворення. Обернення.

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК (5 год)

Основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець навчального року

Учні повинні

мати уявлення про:

про зміст поняття "умовивід"; операцій "перетворення", "обернення";

зміст слів "необхідно", "достатньо";

усвідомлювати:

зміст понять "прості та складні судження";

знати:

алгоритм розв'язання задач на планування найгіршого варіанта; задач, які розв'язуються з кінця;

таблицю істинності складних суджень;

уміти:

складати судження зі сполучниками "і", "або", "якщо, то"; зі словами "необхідно", "достатньо"; з часткою "не", визначати їх істинність (хибність);

виконувати перетворення й обернення;

розв'язувати задачі методом припущення та методом вилучення; задачі, які розв'язуються з кінця;

планувати найгірший варіант для розв'язання задачі.


 
 

Цікаве

Загрузка...