WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Культурна творча світська діяльність ліцеїстів - Реферат

Культурна творча світська діяльність ліцеїстів - Реферат

індивідуальний виховний самовплив (самовиховання), який узгоджується із загальними цілями діяльності ліцею і спрямований на виховання особистої програми індивідуального самовдосконалення, складеної за консультацією педагога-організатора класу.

Матеріальне забезпечення системи виховної роботи

Матеріально-фінансове забезпечення системи виховної роботи здійснюється виділенням необхідних коштів бюджетного фонду в бухгалтерію ліцею на підставі кошторисних видатків, затверджених директором ліцею.

Концепція екологічної освіти і виховання

Мислити і вчити - локально, діяти - глобально (девіз ІІ міжнародного конкурсу "Учителі світу - за мир")

Місто Кривий Ріг - великий промисловий центр України з розвиненою багатогалузевою промисловістю. Його економічний профіль визначила потужна залізорудна база. У місті працюють гіганти: металургійний і гірничо-збагачувальний комбінати. Кривий Ріг - місто-трудівник, яке не обійшли притаманні сучасним промисловим центрам України проблеми. Одна з найбільш гострих - екологічна.

Тому місту необхідні професіонали якісно нового мислення, підготовки, котрі були б здатні творчо вирішувати всі проблеми життя, в тому числі - екологічні.

Саксаганський природничо-науковий ліцей поставив своєю метою сприяти підготовці саме таких кадрів.

Згідно з Концепцією глобальної освіти сучасний світ - єдина історикосоціальна і полікультурна система. Виходячи з цього, наш педагогічний підхід спрямований на створення таких умов діяльності ліцеїстів, в яких вони виробляють філософське планетарне мислення, притаманне творчій особистості громадянина, що сприймає Світ як багатогранну систему культур, мов, ідей, поглядів і всіляко намагається його вдосконалювати.

Головна педагогічна ідея екологічного виховання полягає в тому, що екологічна освіта в Саксаганському природничо-науковому ліцеї розглядається не окремим аспектом, а як новий зміст і мета всього освітнього процесу.

Шляхом до втілення цієї ідеї в реальне життя є гуманітаризація і гуманізація освіти, основу якої складає раціональний антропоцентризм, що полягає у визнанні унікальності кожного з ліцеїстів і як головних дійових осіб всього освітнього процесу, направленого на їх всебічний розвиток.

Педагогічний процес у Саксаганському природничо-науковому ліцеї передбачає перш за все те, щоб дитина усвідомила свою невід'ємність від Природи, Світу, Всесвіту, прагнула вищих цінностей: Ідеалу, Сенсу, стини, Добра, Любові і Краси.

Вважаючи гуманітаризацію освіти одним з основних принципів своєї діяльності, педагогічний колектив Саксаганського природничо-наукового ліцею визначає навчально-виховний процес як дієве начало (К. Ушинський). При цьому відкидаються методи інформаційно-пояснювального репродуктивного засвоєння навчального матеріалу, а вводиться якісно нова освітня креативна - створення умов індивідуальної, групової чи колективної творчої пізнавальної діяльності ліцеїстів як природодослідників.

У зв'язку з цим фронтальні методи, форми роботи все частіше, поступаються місцем груповій, парній, індивідуальній роботі. Гуманітаризацію освіти ми вбачаємо у залученні ліцеїстів до загальнолюдських культурних цінностей, дослідження Природи, Суспільства і Людини; а гуманізацію - у відмові від будь-якого тиску в організації повсякденного креативного навчально-виховного процесу, що надає умови вияву зіркості у пошуках проблем, оригінального, гнучкого мислення, нетрадиційних рішень, вчинків, підходів і можливостям створювати нові, екологічно чисті промислові технології, успішно вирішувати локальні і глобальні екологічні проблеми. Кожен педагог у поточній педагогічній діяльності виходить з необхідності діяти за принципом: "Якщо не творчо, то для чого?!", а також - "Якщо хочеш виховати творця, треба любити непосидька" і "Якщо не я, то хто?!".

Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати такі задачі:

створювати умови глибокого переживання, відповідальності за природу краю, держави, світу, активного наукового дослідження змісту сучасних екологічних проблем і їх практичного вирішення ліцеїстами як майбутніми лідерами будь-якої галузі господарства України;

систематично аналізувати особисте життя і виконання обов'язків перед близькими, рідними, співвітчизниками та цивілізацією взагалі;

оволодівати знаннями про природу і механізми взаємодії з нею людини і суспільства;

закріплювати у свідомості ліцеїстів стійку потребу, глибокий інтерес, сміливість у вивченні природи та щиру любов до неї;

формувати навички експериментального дослідження природних явищ з метою вирішення тих чи інших екологічних проблем;

Принципами екологічної освіти в ліцеї є:

визнання цілісності оточуючого середовища;

використання комплексного підходу на основі інтеграції наук і їх комп'ютеризацію;

взаємозв'язок і взаємозалежність глобального, національного і краєзнавчого;

направленість екологічної освіти на розвиток ціннісно-мотиваційної сфери особистості;

безперервність екологічної освіти;

системність досліджень (навчальних, наукових) на рівні досягнень сучасної науки

оптимістичний настрій і віра як в особисте майбутнє, своєї сім'ї, так і Людської цивілізації.

Екологічна освіта і виховання здійснюються шляхом:

вивчення "екологізованих" курсів навчальних предметів базового циклу навчального плану;

засвоєння спеціальних факультативних курсів: "Основи загальної екології" (8-11 кл.), "Основи науково-технічної творчості та наукових досліджень". Останній містить курси: основи науково-технічної творчості, технологія вирішення творчих задач у техніці, розвиток творчого уявлення, життєва стратегія творчої особистості, основи наукових досліджень, вирішення дослідницьких задач;

проведення науково-дослідницької польової літньої практики на екологічну тематику: "Ріки України", "Рекультивація відвалів", "Очистка шахтних вод";

виконання щорічних фенологічних спостережень за рослинами, птахами тощо;

дослідження гірничо-металургійного комплексу Кривбасу під час навчально-дослідницької літньої практики;

проведення на базі Саксаганського ліцею Всеукраїнського екологічного фестивалю "ЕКО-XXI" - за участю всіх членів педагогічного, учнівського колективу дослідників-екологів;

озеленення пришкільної ділянки, участь у міському конкурсі;

озеленення приміщень ліцею;

проведення екологічних робіт на прохання чи за заявками підприємств району, міста;

випуску газети "Ліцейські відомості".

Для втілення системи креативної екологічної освіти у Саксаганському ліцеї створені і функціонують кабінети предметних кафедр і зокрема екологічна лабораторія кафедри хімії та валелогічна - кафедри здоров'я.

Вони у своєму розпорядженні мають радіодозиметричні прилади, приладдя й різне обладнання для екологічних експериментальних досліджень.

Водночас екологічна лабораторія тісно співпрацює з кафедрами ліцею й лабораторією інформаційних технологій. У розпорядженні останньої є персональні комп'ютери і програмне забезпечення екологічних досліджень.

При ліцеї створено Музей науки і техніки Кривбасу як центр пошукової роботи ліцеїстів. Він створений і функціонує в кабінеті історії ліцею і організовує науково-дослідницьку роботу з теорії розвитку Кривбасу, нерозривно пов'язаної з особливостями географії корисних копалин і його екологічного становища.

Експозиція музею висвітлює проблеми становлення та історію Саксаганського ліцею, спадкоємність його випускників у поповненні студентської молоді вищих навчальних закладів, що готують спеціалістів з екології, металургії, медицини, хімічної, гірничодобувної й інших галузей промисловості.

Науково-методична діяльність активу музею відбувається шляхом проведення консультацій, а також рецензування науково-експозиційної й екскурсійної тематики з історії розвитку науки і техніки із спеціалістами музеїв Кривого Рогу.

Ліцей розробляє проект науково-дослідницької станції і зимового саду, в яких передбачається ведення екологічних досліджень, одночасно супровідне оздоровлення дітей і педагогів.

Науково-дослідницькою роботою педагогів керують заступники директора ліцею, а дослідницькою роботою ліцеїстів - наукові керівники, лаборанти й інші робітники. Усі вони мають спеціальну освіту й проходять обов'язкову перепідготовку при ліцеї як Центру екологічної освіти міста і Регіонального центру перепідготовки педагогічних працівників Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


 
 

Цікаве

Загрузка...