WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Культурна творча світська діяльність ліцеїстів - Реферат

Культурна творча світська діяльність ліцеїстів - Реферат

Основними формами науково-педагогічної діяльності кафедри є:

засідання кафедри;

науково-методичні семінари;

участь у педагогічних нарадах;

звіти педагогів-організаторів класів про свою роботу.

Разом з тим, члени кафедри (педагоги-організатори класів) ведуть системний навчальний процес з етики, педагогічної просвіти батьків ліцеїстів тощо.

У діяльності кафедри світського виховання беруть участь заступники директора ліцею з навчально-виховної роботи, науково-методичної та завідуючі інших кафедр (в першу чергу - екології, здоров'я), які системно намагаються, координуючи свої дії, створювати "поле сприятливості" творчої різноманітної діяльності ліцеїстів, груп ліцеїстів, класів та загальноліцейського колективу.

Концепція креативного виховання в Саксаганському ліцеї передбачає формування творчої особистості, якій притаманні такі якості:

схильність і потреба у творчій діяльності;

творча інтелектуальна, трудова, вольова і громадська активність;

висока розумова і фізична працездатність;

висока сприйнятливість до виховання, навчання і розвитку;

схильність до самоосвіти, самовиховання і саморозвитку;

соціальна мотивованість поведінки;

нормальний фізичний розвиток, здоров'я та гігієнічність.

Основними критеріями педагогічної ефективності креативного виховного процесу в Саксаганському ліцеї вважаються:

активна творча позиція ліцеїстів у будь-яких формах своєї діяльності;

єдність виховних впливів і вимог з боку педагогів;

ріст педагогічної майстерності вчителів та педагогів-організаторів;

сформованість якостей особистості у ліцеїста;

взаємозв'язок виховання і самовиховання.

Загальним універсальним критерієм сформованості творчої особистості ліцеїстів та якості креативного виховного процесу є сформованість інтегративних особистісних якостей.

Положення про організацію світської діяльності ліцею

Дане положення визначає організацію та зміст світської діяльності ліцею, спрямованої на виховання соціально активної, творчої, високо культурної особи.

Світське виховання ліцеїстів - це багатогранна діяльність, спрямована на розвиток почуття дієвої Любові до Батьківщини, Знань, Праці, Природи, Людей, до себе і формування сучасного інтелігента-гуманіста глобального мислення.

Педагогічна мета і завдання виховання визначені "Законом про освіту", "Положенням про середню загальноосвітню школу", Статутом ліцею та особистими програмами індивідуального самовдосконалення ліцеїстів. Дане положення має на меті визначити основні напрямки виховної і розвиваючої діяльності ліцеїстів та форми їх реалізації.

Основні напрямки і форми організації діяльності ліцеїстів

Громадянське виховання має на меті формування громадянина і патріота України, який усвідомлював би свій громадянський обов'язок перед Вітчизною, сім'єю, трудовим колективом та знав би державні закони і свідомо дотримувався їх, і реалізувався в суспільно-політичній діяльності та міжнародному співробітництві.

Уроки суспільствознавства, допризовної підготовки юнаків, історії формують внутрішню громадянську позицію ліцеїста, патріота своєї суверенної держави, виховують готовність знати і виконувати закони України, захищати її інтереси, як свої власні.

Загальнопедагогічний напрям передбачає формування позитивного ставлення до знань за рахунок участі ліцеїстів у таких формах:

уроки за навчальним планом (у першій половині навчального дня);

факультативи;

індивідуально-групові заняття;

навчально-дослідницька робота ліцеїстів;

участь в інтелектуальних іграх-марафонах "Творчість-2000";

участь в олімпіадах, конкурсах;

видавнича діяльність в ліцейській газеті та ін.

Виховання гуманного ставлення до людей і до себе як потреба в повноцінному, здоровому способі життя передбачає використання традиційних форм організації діяльності - туризм, уроки здоров'я, заняття у плавальному басейні, спортивні змагання, заняття у секціях різних видів спорту, а також нетрадиційні форми діяльності, психокорекції та психорозвантаження, проведення уроків валеології психологами ліцею.

Культурно-освітній напрям діяльності ліцеїстів орієнтований на розвиток та збагачення потенціалу зовнішньої та внутрішньої естетики, розвиток почуттєвої сфери особистості. Цей напрямок реалізується в таких формах:

організація концертів, балів, КВК, тематичних вечорів;

влаштування загальноліцейських свят, спрямованих на виховання громадянських, патріотичних почуттів та на утвердження традицій ліцею.

Розважально-пізнавальна діяльність спрямована на розширення світогляду особистості, виховання потреби у творчому, пізнавальному відпочинку. Основні форми реалізації цього напрямку в ліцеї - проведення клубів цікавих зустрічей, інтелектуальної гри-марафону, культпоходів, турпоїздок під керівництвом педагогів ліцею.

Етико-естетичне виховання особистості в першу чергу реалізується на уроках кафедри світського виховання: образотворче мистецтво, музична культура, хореографія, сучасна етика і етикет, годинах дружнього спілкування, самоуправлінні, благодійній діяльності, а також через участь ліцеїстів у роботі творчих танцювальних, вокальних, художніх колективів, керівниками яких є учителі кафедри світського виховання.

З метою формування соціально-активної особистості впроваджуються такі види діяльності, через які виникають педагогічні ситуації, що розвивають уміння і навички жити в суспільстві і сім'ї. Цей напрямок реалізується через такі форми, як "Клуб вчених природодослідників", дослідницька практика ліцеїстів, "Енциклопедія рекордів та чудес ліцею", через систему самоуправління, видавничу діяльність в газеті, рольову гру "Вибори Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй".

Екологічне, трудове виховання, побудоване на принципі усвідомлення себе кожним невід'ємною часткою Природи, передбачає діяльність у різних формах урочних та позаурочних колективних творчих справ. Проведення щорічного конкурсу "Ліцей - моя планета", суть якого - перетворення ліцею в екологічно чисту систему.

Конкурсна система організації екопрактики стимулює класні колективи на чолі з деканами до активнішої діяльності.

Дослідницька практика з екологічної тематики влаштовується у літній час на території Кривбасу.

Центральною формою ековиховання є фестиваль "ЕКО-ХХІ", всеукраїнський, традиційний, щорічний, підготовці до якого підпорядкована вся громадська робота в ліцеї, організована під девізом: "Мислити - глобально, діяти - локально!"

Господарське обслуговування ліцеїстів передбачає організацію постійної роботи класних колективів щодо підтримання території, рекреацій та кабінетів у належному порядку в рамках умов конкурсу "Ліцей - моя планета".

Літня трудова практика є необхідною умовою для переведення на наступний курс навчання.

Виховання милосердя ведеться через благодійну діяльність класних колективів стосовно учителів-пенсіонерів та інвалідів війни згідно з програми "Милосердя", яким надається моральна підтримка та матеріальна допомога.

Виховний батьківський вплив на ліцеїстів узгоджується із загальною концепцією світського виховання шляхом участі батьківської колегії у розробці виховного плану, програми. Її складають найавторитетніші представники (по одному) з кожного класу.

Координація педагогічного впливу ведеться в процесі проведення занять "Педагогічного батьківського ліцею", під час якого проводяться конференції, семінари, збори тощо.

Управління світським вихованням у ліцеї

Управління світським вихованням веде рада керівників ліцею на основі плану роботи ліцею, яку очолює директор ліцею.

Безпосередньо організовує усі напрямки діяльності і веде контроль заступник директора з організації світського життя та діяльності ліцею.

Відповідальність за організацію виховної роботи у класах несуть педагоги-організатори класів та вчителі.

Система адміністративного управління виховним процесом підкреслюється учнівським самоврядуванням в ліцеї, центральним органом якого є рада деканів класів.

Рада деканів як орган учнівського самоврядування планує діяльність класного колективу з реалізації усіх напрямків виховання. Деканат класу в особі декана та його заступників - виконавчі органи щодо організації роботи у кожному класі.

Основні види педагогічного впливу

Педагогічний вплив може бути чотирьох видів:

концентрований педагогічний вплив, який передбачає групову участь ліцеїстів (в основному з ініціативи педагога-організатора класу) у створенні ситуації виховного характеру;

роззосереджений педагогічний вплив, який передбачає організацію загальноліцейських творчих справ під керівництвом ради деканів і контролем ради керівників ліцею, спрямований на створення загального сприятливого мікроклімату в ліцеї;

індивідуальний педагогічний вплив, який здійснюється в рамках систем "учитель-учень", "керівник-учень", "педагог-організатор класу- учень", "батьки-учень", спрямований на активізацію виконання програми індивідуального самовдосконалення;


 
 

Цікаве

Загрузка...