WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Критичний стан викладання в сукупності педагогічних технологій - Реферат

Критичний стан викладання в сукупності педагогічних технологій - Реферат

Клас як навчальне приміщення є істотним обмеженням для створення сучасного інформаційного середовища - досить важко використати аудіовізуальні та інші ТЗУ, забезпечити їхнє збереження. Більше того, класні меблі не дозволяють створити вільний доступ до джерел на паперових носіях (до книг, журналів, плакатів тощо). Наявна кабінетна система скоріше є формальною - у всякому разі, кабінет, звичайно, не є місцем, де будь-який учень у будь-який час міг би отримати інформацію та консультацію зі свого освітнього запиту.

Серед наявних технічних засобів навчання у класній системі викладання найбільш доступними є аудіовізуальні, зокрема відеомагнітофони, що дозволяють пред'являти учнем різний ілюстративний матеріал, що має високий ступінь структурування, навіть дидактичність. Однак навчальні відеофільми варто розглядати всього лише як елемент, хоча й системоутворюючий, управління освітнім середовищем і мотивації пізнавальної діяльності учнів у ній.

Важливим завданням підвищення ефективності загальної середньої освіти є подолання так званого "школоцентризму", коли освітнє середовище школи вважається достатнім для отримання учнями повноцінної освіти. У той же час, напевно, у загальному інформаційному потоці частка шкільного компонента об'єктивно скорочується, істотно поступаючись ескалації інформації, що подається ЗМІ, електронними носіями та інформаційними мережами. Класна система викладання значною мірою обмежує полігон можливих педагогічних заходів - поза класом їх практично неможливо здійснювати в рамках шкільного розкладу.

Internet дійсно стає реальністю та доступним для використання в освітньому процесі. Він може бути використаний за трьома можливими сценаріями:

по-перше, може бути поставлене завдання знайти додаткову навчальну інформацію зі збереженням її на магнітних носіях для подальшого багаторазового використання різними користувачами;

по-друге, може бути поставлене завдання відшукати принципово нову інформацію, порівняти її з відомою, тобто створити проблемну ситуацію, що ініціює конструктивне спілкування;

по-третє, може бути поставлене завдання створити огляд (аналітичний огляд, дайджест, реферат) за певною сформульованою заздалегідь темою, що може класифікуватися й оцінюватися як проектна робота учнів.

Очевидно, що Internet досить складно вписується у класну систему викладання, імовірно, головним чином він ще довго буде використатися лише у позанавчальний час, у додатковій освіті.

Клас як інформаційне середовище освітньо-виховного процесу у школі вимагає істотного розширення, що впливає на К-П-У, при цьому загострюючи суперечливість К-П-У в цілому.

Своєрідний феномен так званого класного керівництва. Одному з учителів, звичайно з 5-го по 11-й класи, довіряється та доручається бути наставником класного співтовариства учнів, бути емісаром адміністрації школи - розбирати конфлікти, проводити батьківські збори, бути посередником між батьками й учителями-предметниками, організовувати та проводити різні класні заходи, але - головне - давати психолого-педагогічні характеристики учням.

У більшості випадків ці характеристики бувають сугубо суб'єктивними та базуються на формальних критеріях (успішність, поведінка, контактність тощо). Часто ці характеристики мають характер ярликів, змінити які виявляється важко протягом 3-5-и років - психолого-педагогічний портрет конкретного учня може залишатися незмінним і трафаретним.

Звичайно класне керівництво буває плановим навчальним навантаженням учителя, який далеко не обов'язково має необхідну психологічну підготовку, іноді навіть достатній педагогічний досвід, що не заважає класному керівнику практично одноосібно приймати рішення. Досить рідко класні керівники звертаються за консультаціями та по допомогу до шкільних психологів.

В умовах розгортання профільної освіти у старших класах проблема класного керівництва загострюється, тому що вчителі-предметники не мають достатньої компетентності для виконання нового та складного функціонала, особливо в частині проведення діагностування учнів, психолого-педагогічного супроводу вибору учнями життєвих і професійних планів.

Урочна система викладання може бути розглянута з декількох позицій:

урок як обов'язкове виконування всіма та на певний термін навчального завдання;

урок як форма подання нової навчальної інформації, закріплення вправами, виконувані всіма та на певний термін;

урок як форма перевірок на певний термін навчальних завдань;

урок як спосіб нормування навчальної інформації;

урок як навчальний захід, обов'язково проведений у строго певнім класному приміщенні;

урок як одиниця оцінювання роботи, за сутністю, підрядної, учителя з відповідною оплатою;

урок як форма та спосіб взаємозамінності в навчальному процесі, взаємозамінності вчителів.

Предметна система викладання може бути розглянута з декількох позицій:

предмет як певна репліка, зліпок із диференційованої області наукового знання;

предмет як сума навчальної інформації, диференційовано переданої учнем;

предмет як область спеціалізованої навчальної діяльності учнів;

предмет як форма оцінювання академічної та інтелектуальної підготовленості учнів.

Нормативна база К-П-У може бути розглянута з декількох позицій:

навчальний план школи як певний документ, що встановлює послідовність викладання навчальних дисциплін із вказівкою витрат навчального часу;

програма як певний документ, що встановлює, часто з нормуванням навчального часу, зміст того чи іншого навчального предмета;

нормативи наповнюваності навчальних класів;

методичні вказівки та рекомендації з подання навчальної інформації з конкретних тем навчального предмета;

оцінювання успішності учнів на кожному уроці, за семестр та навчальний рік;

оцінювання результативності роботи вчителя.

Зробимо спробу зробити загальні висновки

1. Відмова від ідей та практики, від розвитку й удосконалення трудової школи, що з'явилася на початку ХХ століття, реально збільшив кризу освіти, зробив загальну та спеціальну середню освіту неефективною за новими запитами, що відповідають цивілізаційному розвитку із середини ХХ століття.

2. Недооцінка ідей і практики продуктивного навчання, ідей і практики особистісно зорієнтованої педагогіки останньої чверті ХХ століття містить небезпеку затримати необхідне вдосконалення освіти або вибрати сумнівні орієнтування вдосконалення, наприклад, екстенсивно збільшувати обсяг змісту освіти, збільшувати витрати на передачу знань, умінь і навичок удосконалюванням К-П-У.

3. К-П-У є консервантом кризового стану освіти, тому що при його домінуючому положенні у викладанні практично не можна домогтися підвищення якості освіти, а тим більше зробити освіту засобом розвитку особистості, поліпшення якостей людей і перебороти наростаюче відчуження учнів від процесу та значимих результатів утворення.

К-П-У входить у суперечність з ескалацією нових інформаційних технологій не тільки в освіті, а й в інформаційному суспільстві взагалі - виявляється архаїчним у поданнях нових генерацій за сутністю.

4. Скосування К-П-У може істотно змінити нормування, фінансування, навіть тривалість загальної середньої освіти - буде сприяти відмові від оцінювання освіти за витратним принципом: строками навчання, кількістю годин, "підрядній" оплаті праці вчителів.

5. Відмова від К-П-УП може істотно збільшити затребуваність банку інноваційних педагогічних технологій, створить умови та передумови для професійної творчості та вільного росту вчителів зі зменшенням професійного "вигоряння" учителів.

6. К-П-У є обмеженням необхідного перегляду змісту освіти, у першу чергу в частині скорочення теоретичних і декларативних знань за рахунок збільшення процесуальних (континуальних) і технологічних знань.


 
 

Цікаве

Загрузка...