WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Критерії ефективності виховання творчої особистості старшокласника - Реферат

Критерії ефективності виховання творчої особистості старшокласника - Реферат

Зміст: наявність поглядів, принципів, чіткої життєвої позиції, узагальненого, філософського підходу до обмірковування дійсності.

Ситуації прояву: на заняттях гуманітарного і природничо-математичного циклу, у спілкуванні з однолітками і дорослими, у дискусіях, диспутах, суперечках.

Критерії оцінки: ступінь прояву в спілкуванні і діяльності.

Практична модель: наявність усвідомленого світогляду; уміння відстоювати свої погляди, принципи, порівнювати їх з іншими і робити об'єктивні висновки; уміння змінювати невірні уявлення, погляди під впливом доказів, аргументів, фактів.

2. Самоповага особистості

Зміст: виявлення своїх найкращих якостей людини і особистості, визнання себе особистістю.

Ситуації прояву: у вчинках, висловлюваннях, у конфліктних обставинах, які стосуються особистості, у дискусіях, суперечках.

Критерії оцінки: ступінь вираження у діяльності, поведінці.

Практична модель: самоповага розвивається через розвиток своїх найкращих якостей, на підставі цього з'являється повага інших людей.

3. Незалежність особистості

Зміст: незалежність поглядів, уявлень від загальноприйнятих стереотипних суджень; самостійність у діяльності; здібність відстоювати особистий погляд.

Ситуації прояву: у вчинках, висловлюваннях, у конфліктних ситуаціях, у дискусіях, суперечках.

Критерії оцінки: ступінь відображення у діяльності, спілкуванні.

Практична модель: уміння не йти на поводу чужого недовисловлюваного погляду; уміння вірити лише фактам, доказам, наявність особистого погляду у тих сферах життя, науки, мистецтва, в яких компетентний, уміння відстоювати його за допомогою системи доказів.

4. Висока самоорганізація, здатність до самоврядування

Зміст: уміння поставити мету, запланувати роботу, мобілізувати себе на досягнення мети; здатність до рефлексії, самоконтролю.

Ситуації прояву: на уроках, на позакласних заняттях, в організації класних, внутрішньошкільних та інших справ; при виконанні домашніх, самостійних, контрольних робіт, у навчальній діяльності.

Критерії оцінки: ступінь прояву в усіх видах діяльності, у т. ч. в указаних ситуаціях; частота прояву ініціативи у всіх видах, діяльності; кількість помилок у діяльності та її результатах (творах, переказах, диктантах, самостійних роботах тощо).

Практична модель: активність на уроках, у суспільному та особистому житті; прагнення першим братися за складні справи; упертість, завзятість і рішучість у досягненні поставленої мети; уміння самоорганізуватись, ставити мету, планувати свою діяльність, виконувати ]ї, проконтролювати себе і оцінити; уміння довести почате до кінця; бути сміливим при зіткненні з труднощами, складними завданнями; висловлювати і відстоювати найнеймовірніші гіпотези.

5. Комунікативні якості

Зміст: здатність швидко оволодівати досвідом творчої діяльності інших; здатність до співробітництва у творчості; уміння спілкуватися, слухати, говорити і контролювати себе в спілкуванні; здатність розв'язувати конфлікти, викликані зіткненням інтересів; володіння етикетом спілкування.

Ситуації прояву: спілкування на уроках, після уроків, неформальне спілкування; спілкування в новій, незнайомій ситуації; спілкування з учителями, вихователями, товаришами; спілкування з незнайомими людьми.

Критерії оцінки: ступінь прояву в ситуаціях спілкування; відсоток часу, відведеного на різні моменти спілкування; розмову, слухання, входження та виходу з конфлікту.

Практична модель: уміння формулювати питання до вчителя, вихователя, товаришів, активно працювати на уроці, підіймати руку, виступати; брати участь в обговоренні зі своїми товаришами побаченого, почутого, прочитаного; уміння будувати логічно вірні висловлювання; вірно, грамотно говорити; уміння висловлювати особисте ставлення до фактів і подій, аргументувати його; уміння чути і бути уважним до співрозмовника; уміння співпрацювати при вирішенні завдань, у творчості.

6. Організаторські якості

Зміст: організаторське чуття до психології відносин інших людей, емоційно-вольовий вплив на людей, здатність заряджати енергією: за допомогою енергійно-мовленнєвого впливу, вимогливість до себе та інших, критичність; схильність до організаторської діяльності, бажання займатися нею; інші якості, які сприяють успіху організаторської діяльності.

Ситуації прояву: пропонування цікавих справ з боку учнів; підготовка і проведення вечорів, конкурсів, дискотек, суботників, організація інших класних та ліцейських справ, творчої діяльності.

Критерії оцінки: ступінь, частота та ефективність прояву в організації діяльності.

Практична модель: запропонувати декілька цікавих і корисних для саморозвитку справ; взяти участь у підготовці і проведенні декількох загальношкільних і класних справ.

7. Якості вихованості

Критерії оцінки: ступінь прояву в спілкуванні та діяльності параметрів, указаних у змісті якостей, наявність їх чи відсутність.

7.1. Гуманність

Зміст: доброта, турботливе ставлення до молодших; повага до старших; безкорислива допомога тим, кому вона необхідна; любов і турботливе ставлення до всього живого; нетерпимість до антигуманних вчинків.

Ситуації прояву: спілкування з товаришами, вчителями, вихователями; спілкування з дорослими, літніми та незнайомими людьми; ставлення до тварин, рослин, природи на уроках, у позакласній діяльності, вдома; поведінка і участь в акціях милосердя.

Практична модель: свідома відмова від грубих, насильницьких слів та дій у спілкуванні з людьми; уміння допомагати літнім людям, батькам удома; учителям і вихователям - в організації шкільного життя; уміння поважати особистість не лише в собі, а і в кожній людині; спілкування з природою, активний захист усього живого; участь в акціях милосердя.

7.2. Чесність

Зміст: правдивість, єдність слова і справи, добровільне визнання своїх помилок.

Ситуації прояву: у спілкуванні, у відносинах з учителем, батьками, товаришами, випадки прояву чесності або брехні.

Практична модель: уміння бути чесним, не боятися покарання за особисті помилки (практична модель відповідає змісту даної якості).

7.3. Патріотизм

Зміст: знання історії Батьківщини, її великих людей, її культури; інтерес до минулого та майбутнього своєї Батьківщини, її культури; бережливе ставлення до рідної природи, народних здобутків; пізнання та любов до рідної мови.

Ситуації прояву: вчинки та справи, пов'язані з існуванням та розвитком держави; участь у діяльності громадських організацій; заняття історією, літературою, мовою, іншими гуманітарними предметами.

Практична модель: відповідає змісту якості.

7.4. Інтернаціоналізм

Зміст: повага і визнання соціально-історичної та культурної спадщини інших народів.

7.5. Сміливість

Зміст: здатність переборювати почуття страху; готовність прийти на допомогу іншим з ризиком для себе; готовність відстоювати особистий погляд, рішучість.

Ситуації прояву: ситуації загрози, небезпеки, захисту іншої людини; ситуації висловлювання з принципового питання особистісного погляду, не відповідає загальноприйнятому чи погляду вчителя, керівника; ситуації вибору різних за складністю задач і справ.

Практична модель: відповідає змісту якості на рівні уміння.

7.6. Колективізм, товариство

Зміст: жива участь у всіх справах свого колективу, звичка допомагати товаришам.

Ситуації прояву: виконання загальнокласних справ, організація колективного життя; ситуації, які вимагають допомоги товаришам у складні моменти.

Практична модель: уміння бути добрим товаришем; уміння бути колективістом в обставинах, які мають значення для життя колективу; уміння долати індивідуалістичні тенденції; участь в організації життя класу, школи.

7.7. Працелюбність

Зміст: сумлінне навчання; висока якість результатів праці; систематична допомога вдома по господарству; інтерес до певної сфери діяльності і праця в ній.

Ситуації прояву: у навчанні, науковій роботі, домашній праці по самообслуговуванню в школі, упорядкуванню шкільного життя в цілому.

Практична модель: сумлінне виконання обов'язків по класу; збереження підвідомчої класу території в чистоті; трудових обов'язків удома; повага праці прибиральниці, своїх товаришів і свого; уміння організувати свою навчальну роботу.

7.8. Принциповість

Зміст: стійкість поглядів та переконань; звичка відкрито висловлювати, відстоювати свої думки; самокритичність; здатність оцінювати вчинки людей.

Ситуації прояву: при вирішенні та обговоренні світоглядних питань на уроках, у дискусіях, у спілкуванні з товаришами, вихователями.

Практична модель: відповідає змісту якості.

7.9. Естетичні почуття

Зміст: інтерес до літератури, мистецтва, знання та розуміння їх; бажання розвивати свої знання і розуміння прекрасного; висока культура мовлення та поведінки; естетичний зовнішній вигляд; уміння танцювати, музиціювати, інші художні уміння.

Ситуації прояву: ставлення до курсу естетичного циклу, поведінка на цих заняттях; відвідування театрів, виставок, концертів і зустрічі з творчими людьми; участь у роботі гуртків, клубів, об'єднань сприяють естетичному розвитку (літературних, музичних, танцювальних, народної творчості тощо).


 
 

Цікаве

Загрузка...