WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Контроль освітніх результатів - Реферат

Контроль освітніх результатів - Реферат

Критеріальна шкала для аналізу якісних характеристик, складених учителями:

1) віддзеркалення змін у кількості та якості освітніх продуктів учня;

2) віддзеркалення змін у розвитку здібностей учня;

3) характеристика рівня оволодіння освітніми стандартами;

4) оцінка ступеня реалізації творчого потенціалу учня.

Перераховані шкали служать орієнтовною основою діагностики й оцінки освітніх процесів.

Необхідність суб'єктивізму в оцінюванні.

Майбутній перехід школи до єдиного державного іспиту припускає зміну планованих результатів навчання школярів, у тому числі й таких, що визначаються у вигляді сукупності їх особових якостей та освітніх досягнень. Необхідно розробити вимоги до підготовки випускників школи, тобто описати в діяльнісно-особистій формі необхідний мінімум наочного змісту та спеціальних навчальних умінь, якими в обов'язковому порядку повинні оволодіти учні. Під діяльнісною формою тут маються на увазі вказівки на конкретні види та способи діяльності, за допомогою яких учень опановує навчальні дисципліни. Під особистою - указівка на той наочний зміст, який є результатом освітньої діяльності кожного окремого учня й вимагає особової індивідуалізованої оцінки.

Особовий підхід до освіти вимагає відновити у правах суб'єктивізм в оцінці освітніх досягнень учня, підвищити, а не знизити роль учителя в діагностиці й оцінці дійсних освітніх приростів учня. Необхідно знайти ефективне поєднання між суб'єктивною й об'єктивною системами оцінювання. Вимоги до результатів навчання спираються на зовнішню сторону діяльності школярів з наочним змістом, яка прямо витікає з особливостей кожної освітньої галузі. Контрольні освітні нормативи припускають наявність творчої освітньої діяльності разом з іншими видами навчальної діяльності. Рівень творчої самореалізації школяра повинен уважатися загальнонаціональним освітнім параметром, що перевіряється й оцінюється разом з іншими освітніми стандартами.

Відмітка за 5-бальною або іншою системою ніколи не передасть усього різноманіття результатів, що досягаються учнем із предмета, яке дозволяє виразити письмову характеристику. Освітня характеристика результатів навчання учня - це альтернатива відміткам у балах. Складена за спеціальними правилами, характеристика освітніх результатів учня вирішує комплекс задач, що відносяться до різних суб'єктів навчання.

Учителю допомагає співвіднести мету освітньої програми з предмета з реальними результатами кожного з дітей.

Батькові учня - дозволяє забезпечити ясне розуміння освітнього руху його дитини, її досягнень, змін, проблем.

Учню допомагає самоувага вчителя, який доброзичливо характеризує його результати. Сильну дію мають характеристики, адресовані у формі листа безпосередньо учню.

Учителям-колегам корисно знати про те, як їх учень займається з інших предметів і як оцінюють його інші педагоги.

Адміністрація школи за якісними характеристиками може уточнити педагогічні позиції вчителів, досягнення учнів, ступінь реалізації освітніх програм, загальний стан навчання у школі.

Складанню підсумкової освітньої характеристики учнів передують поточні записи у спеціальних документах: творчих книжках учнів, журналах особистих досягнень, діагностичних картах. Записи в журналі досягнень молодших учнів проводяться переважно з їх слів. Наприклад, у кінці заняття діти відповідають на запитання: що в мене сьогодні краще за все вийшло? Чого я досяг? На кожного учня в журналі відводяться окремі сторінки.

Розглянемо етапи створення освітньої характеристики, яка складається вчителем на кожного учня раз на чверть, півріччя чи рік. Спочатку вчитель установлює 3-5 пріоритетних параметрів, за якими відбуватимуться аналіз та оцінка освітніх результатів усіх учнів. Ці параметри витікають з мети освітньої програми вчителя. Такими параметрами можуть бути: знання учнем алфавіту, уміння ставити запитання, здатність до образної творчості.

Потім відбираються матеріали, що допомагають судити про зміни дітей за даними параметрами за час навчання:

Індивідуальні творчі роботи учнів та їх інші освітні продукти - учнівські тексти, зошити, альбоми, вироби й інша продукція, яка свідчить про зміни, що відбулись у них.

Протоколи підсумкових контрольних робіт (заліків), що показують рівень досягнення дітьми освітніх стандартів (наприклад, вимірювання швидкості читання на початку та наприкінці чверті).

Записи вчителя у щоденнику, психологічні, виховні чи інші дані. Якісні характеристики учнів за попередні навчальні відрізки та роки. Письмові записи рефлексій учнів. Анкети їхніх батьків.

Коли необхідні матеріали підготовлено, складається план характеристики кожного конкретного учня. У цьому плані встановлюється набір внутрішніх якостей особи учня, про які піде мова при аналізі його досягнень і проблем, наприклад: універсальні якості (цілепокладання, рецензування, самоорганізація, рефлексія), креативні (уява, інтуїція, нормотворчість, самобутність), наочні (уміння проаналізувати склад слова, записати умову математичної задачі, досліджувати природний об'єкт, виконати фізичну вправу). У характеристиці записуються самобутні риси учня, досягнення та факти, які відтіняють його індивідуальність. Вони є "родзинками" характеристик, свідоцтвом того, що вчитель бачить у кожному учні індивідуальність. Характеристика з навчального предмета пишеться стисло, але ємко. У кожній пропозиції виражаються одна головна мета курсу й особливість її досягнення учнем. Наприклад: "Навчився знаходити 10-12 фактів про будь-який природний об'єкт". У характеристиці вказуються конкретні зміни учня, що відбулися за аналізований період, наприклад: "Розширив активний словниковий запас із 15 до 35-ти французьких слів".

Наведемо приклад освітньої характеристики з англійської мови учениці 1-го класу за перше навчальне півріччя у школі, де нами проводився експеримент.

У дівчинки дуже великий інтерес до вивчення іноземних мов. У своїй меті вона так і написала: "Хочу вивчити англійську, французьку й німецьку мови". Тому на заняттях дівчинка не відволікається, уважно слухає вчителя, включається в усі види діяльності.

Вимова. У дівчинки добрий слух, вона правильно вимовляє англійські звуки. За перше півріччя освоїла написання транскрипції деяких англійських звуків, у контрольній роботі припустилась однієї помилки.

Усна мова. Навчилася складати розповідь про себе з 4-5-ти речень самостійно за таким плану: ім'я, вік, з якої країни, що любить. За допомогою вчителя складає аналогічні розповіді про своїх батьків, однокласників. Проте в неї ще немає автоматичної навички в розрізненні займенників однини he і she, робота над якими вестиметься у другому півріччі. Дівчинка вміє поставити варіанти загального запитання "Ти любиш банани?" тощо. Вивчила 3 вірші.

Аудіювання. Дівчинка добре розуміє англійську мову вчителя й однокласників, правильно відповідає на поставлені запитання типу: "How are уоu?", "What season is it?", "What is уоur name?", "How old are уоu?", "Where are уоu from?".

Алфавіт. Вивчила 19 букв англійського алфавіту. Уміє називати їх як по порядку, так і в різнобій. Називати букви другої половини алфавіту вроздріб їй поки що важко.

У дівчинки найкращий у класі зошит-пропис, вона акуратно прописує букви, красиво оформлює зошит, знаходить у словнику нові слова на букву, що вивчається. Робота у власному альбомі-букварі також приносить Дзизі задоволення, оскільки дівчинка вчиться придумувати буквам свої образи, розвиваючи свою уяву й нестандартне мислення. Вона навчилась малювати "живі букви" на весь аркуш альбому, що на початку року викликало в неї ускладнення.

Чисельники. Навчилася швидко називати чисельники до 12-ти послідовно та вроздріб, контрольну роботу з написання чисельників виконала на вищий бал.

Якісні освітні характеристики доповнюються кількісними даними про результати навчання школярів: тематикою й оцінкою їх творчих робіт, рівнем розвитку особових якостей, рейтинговим та іншими показниками.

Перерахована документація має особистісно зорієнтований зміст і достатньою мірою відображає реальні освітні прирости учнів не тільки відносно базових освітніх стандартів, а і в їх творчій самореалізації. Батьки й самі діти зазвичай з нетерпінням чекають своїх якісних характеристик і свідоцтв, показують їх знайомим, дбайливо бережуть. Для школи подібні документи служать прекрасним аналітичним матеріалом, що використовується для діагностики та подальшого коректування освітнього процесу. Якісні освітні характеристики доповнюються кількісними даними про результати навчання школярів: тематикою й оцінкою їх творчих робіт, рівнем розвитку особових якостей, рейтинговим та іншими показниками.

Наприкінці навчального року учню видається свідоцтво, в якому фіксуються основні параметри його освітніх результатів. Важливо, щоби подібні свідоцтва не обмежувались фіксацією рівня засвоєння учнем освітніх стандартів, але включали досягнення учня в поглибленні й випередженні програмних вимог, відомості про рівень розвитку його особових якостей, про значущі творчі досягнення.


 
 

Цікаве

Загрузка...