WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Контроль освітніх результатів - Реферат

Контроль освітніх результатів - Реферат

Дані, які одержують різні вчителі про одних і тих же учнів, обробляються й переходять у статистично значущі, котрі дають змогу судити про ефективність освітнього процесу як у цілому, так і по кожному учню окремо.

Діагностика особистих якостей. У табл. 1 наведено приклад узагальнених результатів рівня розвитку особистих якостей учнів однієї з експериментальних шкіл на початку й наприкінці навчального року.

Евристичне навчання припускає діагностику поточної освітньої продукції учнів. Наведемо приклад критеріїв оцінки освітніх результатів дослідження фундаментальних освітніх об'єктів. Як основні елементи аналізу учнівських робіт вибрані: цілепокладання, планування, бачення фактів, експериментальні здібності, формулювання запитань, пошук версій відповідей, здібності до рефлексії.

1. Формулювання учнем мети дослідження (здатність до цілепокладання):

репродуктивна мета - 1 бал;

пізнавальна мета - 2 бали;

дослідницька мета - 3 бали;

реалістичність мети, можливість її перевірки - додатково 1 бал;

цінність, значущість мети - додатково 1-2 бали;

місткість, повнота мети - додатково 1-2 бали.

2. Планування діяльності (здібність до самоорганізації):

немає плану - 0 балів;

план простий із 2-3 пунктів - 2 бали;

план коректувався в ході дослідження без погіршення результатів - 3 бали.

3. Пошук фактів про об'єкт (здатність бачити об'єкт):

знайдено й записано 0-3 факти - 0 балів;

знайдено й записано 4-7 фактів - 2 бали;

знайдено й записано більше 8 фактів - 3 бали.

Крім того, за кожний оригінальний і незвичайний факт - по 1 балу.

4. Досліди (здатність здійснити експеримент):

виконано 1 досвід з малюнком і фактом - 1 бал;

виконано 2 досвіди - 2 бали й т. д.

За кожний новий отриманий в досвіді факт - по 1 балу.

5. Формулювання запитань і проблем (здатність ставити запитання, бачити ключові проблеми):

поставлено 1-3 запитання - 1 бал;

поставлено 4-7 запитань - 2 бали;

поставлено більше 8 запитань - 3 бали;

оригінальні запитання - по 1 балу додатково;

запитання розвиває мету дослідження - 2 бали додатково;

у запитанні існує ємна проблема чи суперечність - 3 бали додатково.

6. Версії відповідей, гіпотези (здатність до прогнозу, моделювання результату):

запропоновано 1 версію - 1 бал і т. д.;

запропонована версія логічна й несуперечлива - 2 бали;

нова обґрунтована гіпотеза - 3 бали.

7. Здібності до рефлексії:

думки рефлексій відносяться до реально здійсненої діяльності - 1 бал;

усвідомлені способи діяльності й отримані результати - по 1 балу за кожний спосіб і результат;

висновки співвіднесені з поставленою метою дослідження - 3 бали.

Для оцінки рівня розвитку (прояву) кожного зі способів, що перевіряються, уважається, що 1-2 бали означає низький рівень розвитку; 3-5 балів - середній; більше 6 балів - високий.

Параметри діагностики освітніх результатів. Суб'єктами евристичної освітньої діяльності виступають не тільки учні, а й учителі, а також освітні установи. Діяльність суб'єктів кожної з даних груп перевіряється на основі аналізу їх освітньої продукції. Відповідність між параметрами діагностики, видами продукції та способами аналізу наводиться в табл. 2-4.

Аналіз та оцінка освітніх результатів відбуваються за критеріальними шкалами. Застосування шкал забезпечує порівняльний аналіз навчання, що проводиться в різних педагогічних умовах (класах, предметах).

Критеріальна шкала для аналізу учнівських творчих робіт (кожний параметр оцінюється за 10-бальною шкалою):

1) ступінь творчості роботи;

2) оригінальність роботи;

3) новизна.

4) рівень професіоналізму;

5) корисність і значущість роботи для автора та інших людей;

6) трудомісткість роботи;

7) якість оформлення роботи.

Критеріальна шкала для аналізу рівня розвитку особистих якостей учня:

1) високий рівень;

2) вище середнього;

3) середній;

4) нижче середнього;

5) низький.

Критеріальна шкала для аналізу самооцінок рефлексій учнів:

1) кількість виділених учнем особистих і колективних освітніх продуктів;

2) кількість прямих і непрямих згадок про евристичні види своєї діяльності та якості особи;

3) статистичне відображення особових якостей учня при складанні самооцінки рефлексії.

Таблиця 2

Параметри діагностики результатів діяльності учнів

Параметри діагностики

Вид продукції

Форми та способи аналізу

творчий освітній потенціал

творчі досягнення на уроках

Контент-аналіз змісту творчих робіт, рецензування й оцінка

базові освітні стандарти

контрольні роботи, тести, заліки, іспити

Поелементний аналіз, оцінна система

особисті якості учня

Записи рефлексій і самооцінки учнів, освітні характеристики та таблиці вчителів

Діагностика й оцінювання вчителями рівня розвитку особових якостей. Статистичні методи обробки результатів

індивідуальна освітня траєкторія

Індивідуальні освітні програми та записи рефлексій учнів, освітні характеристики вчителів

Аналіз відповідності програм і результатів. Ступінь відмінності освітніх результатів різних учнів

Таблиця 3

Параметри діагностики результатів діяльності вчителів

Параметри діагностики

Вид продукції

Форми та способи аналізу

Творчий педагогічний потенціал (креативні якості особи)

Розроблені авторські освітні програми, анкети, записи рефлексій

Поелементний аналіз творчих розробок. Аналіз модельованих занять і творчих робіт

Педагогічний світогляд

Науково-методичні роботи, виступи на семінарах

Участь в оргдіяльнісних семінарах, виступи на конференціях

Володіння організацією навчання (оргдіяльнісні якості особи)

Заняття евристичного типу з учнями. Захист своїх розробок на педагогічних семінарах

Відеозйомка занять, рефлексія й обговорення освітньої діяльності на семінарах

Інноваційна й експериментальна діяльність

Розроблені дидактичні системи, методики та прийоми

Аналіз та експертний висновок про розроблені матеріали

Володіння системою контролю й оцінювання результатів навчання

Якісні характеристики учнів

Поелементний аналіз освітніх характеристик

Таблиця 4

Параметри діагностики результатів діяльності шкіл

Параметри діагностики

Вид продукції

Форми та способи аналізу

Обґрунтованість концепції, програм і планів роботи школи, їх цілісність і системність

Освітня програма школи та інша документація

Експертна оцінка, порівняльний аналіз концепцій різних шкіл

Ефективність адміністративної системи організації освітнього процесу

Система організації евристичного навчання. Розклад організації навчального процесу протягом року, чверті, тижня, дня

Аналіз творчої продукції учнів, учителів, адміністраторів. Аналіз цілісності застосування системи навчання

Система педагогічної та батьківської підготовки

Документація та система організації діяльності вчителів і батьків

Аналіз забезпеченості умов для досягнення учнями творчих результатів

Ступінь відповідності документально виражених норм реальним освітнім процесам

Документація, орієнтована на творчу самореалізацію

Експертна оцінка, порівняльний аналіз різних концепцій, учнівська й педагогічна рефлексія освітньої діяльності школи


 
 

Цікаве

Загрузка...