WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комплект формалізованих документів, щодо участі колективу в управлінні школою - Реферат

Комплект формалізованих документів, щодо участі колективу в управлінні школою - Реферат

Комплект формалізованих документів, щодо участі колективу в управлінні школою

У процесі управління школою директору доводиться вирішувати завдання різної складності, як правило, в умовах дефіциту часу, перебуваючи у величезному потоці інформації, часто в ситуаціях, що раніше не зустрічалися

Делегування повноважень в управлінні школою

В останні десятиліття практично всі провідні промислові компанії в управлінні своєю діяльністю застосовують прийом делегування повноважень. Під цим розуміють такий процес, при якому частина обов'язків, відповідальності й повноважень щодо прийняття рішень передається на більш низький рівень організаційної структури. На практиці це означає, що представник більш високого рівня передає відповідальність за рішення якоїсь проблеми та владні повноваження для її рішення якому-небудь співробітнику (або групі співробітників) більш низького рівня.

Питання про необхідність делегування повноважень давно вже вирішене в західних компаніях.

По-перше, це потужний стимул для підвищення мотивації співробітників: вони, з одного боку, відчувають, що компанія уважно до них ставиться й довіряє їхній компетентності, а з іншого - задовольняють потреби за рахунок розширення обсягу своїх повноважень при збереженні колишнього посадового статусу.

По-друге, це ефективний спосіб підвищення потенціалу співробітників шляхом реалізації їхніх здібностей не тільки в основній діяльності.

По-третє, делегування повноважень необхідне для ефективного функціонування організаційної структури в сучасному динамічному середовищі.

Менеджер фізично не в змозі контролювати виконання всіх обов'язків, покладених на підрозділ, і тому вирішальна роль приділяється його підлеглим, які повинні опановувати навички самостійних дій. Менеджер у такій ситуації виступає як координатор процесів, що відбуваються в підлеглому йому підрозділі.

Проте на шляху ефективного застосування делегування повноважень виникають різного роду бар'єри. До них відносяться традиції організації, недовіра менеджера до якостей виконавців, низьке навантаження самого менеджера та відсутність чіткого плану дій з боку менеджерів. У той же час мінливість ринку робить необхідним подолання цих бар'єрів.

Школа - та ж організація зі своїми горизонталями та вертикалями влади, тими ж проблемами. У сучасному світі, що швидко змінюється, міняється і школа. Зміни охоплюють не тільки традиційні для неї сфери - методики та технології викладання, але тепер уже й саму систему управління нею. Усе більше й більше залучаються батьки та учні в раду школи, ті, хто тримає бюджет, у піклувальні ради навчальних закладів. Ці процеси йдуть і в нашій школі. Завдання проекту, що розглядається, інше, стосується насамперед професійних сторін діяльності педагогів, оцінки їхньої праці.

У процесі управління школою директору доводиться вирішувати завдання різної складності, як правило, в умовах дефіциту часу, перебуваючи у величезному потоці інформації, часто в ситуаціях, що раніше не зустрічалися. Вибір варіантів рішення відбувається в ситуації високого ступеня невизначеності, проте при недостатній інформованості про поточні події та непевності правильного прогнозу наслідків прийнятого в таких умовах управлінського рішення. На зміст рішення впливають і особистість, яка його приймає, її компетентність, зацікавленість у тому чи іншому результаті. Якщо ж рішення приймаються притягнутою групою осіб, і їхні інтереси не збігаються, то й результати не будуть улаштовувати всіх. Виникає питання, як же організувати процес управління школою в сучасних умовах? В умовах, коли до управління школою підключаються педагогічні колективи?

В останні 3-4 роки з'явилося кілька книг, присвячених проблемам управління школою. У даному проекті представлені власні позиції автора щодо цієї проблеми з демонстрацією спроби вирішення питання отримання, формалізації, систематизації інформації з контролю навчально-виховного процесу (НВП).

Із цією метою розроблено комплект із 75-ти формалізованих документів у електронному вигляді, що фіксують багато аспектів діяльності педагогів, учнів, класних колективів, директора школи, його заступників, методичних об'єднань, інших служб і структурних підрозділів.

Подібний стиль роботи з наведеним тут комплектом можливий у колективі, де розподілені повноваження по управлінню школою й відповідальність за результати навчально-виховного процесу. Створення нової культури управління, розвиток колективу - процес довгий, можливий тільки тоді, коли педагоги залучені до конкретної діяльності, і ці ідеї не декларуються, а представляються в конкретному оформленому вигляді. З цією метою й створювалися наведені документи. Зараз вирішується нове завдання - створення програмних засобів для директорів школи на базі розробленого автором комплекту, в якому процес систематизації за зазначеними користувачем ознаками буде відбуватися автоматично, а результат представлятися у вигляді діаграм, моделей і прогнозів передбачуваного розвитку ситуації. Тобто директори шкіл, педагогічний колектив отримають новий та ефективний інструмент дослідження навчально-виховного процесу, що дозволить швидко та вірно реагувати на події, що виникають, запобігати негативним наслідкам помилкових рішень.

Комплект управлінської формалізованої документації

У нашій школі протягом 8-ми років експлуатується комплект управлінської формалізованої документації, що дозволяє, у тому числі в умовах дефіциту часу, приймати управлінські рішення, засновані на вивченні інформації про навчально-виховний процес. Його подальша розробка повинна додати йому нових споживчих якостей - автоматизований вигляд. При цьому час, витрачений на ухвалення рішення директором школи, буде менший, а управління більш ефективним.

Указуємо на деякі переваги в роботі директорів шкіл, що виникають при використанні цього пакета документів:

1. Директор, його заступники, педагоги працюють з документами, що мають установлену форму, де представлені питання, що вимагають дослідження. У "вікні", наявному в тексті, експерт виставляє відмітку (оцінку, знак). Ця операція не вимагає багато часу та високої кваліфікації експерта, отже участь у дослідженні НВП може взяти більша група вчителів. З'являється реальна можливість делегування частини повноважень адміністрації педагогам школи. Даний стиль управління дозволяє більшій частині колективу брати участь в управлінні організацією.

2. У цьому випадку директор школи (менеджер) є носієм організаційних змін, фахівцем, який може спонукати співробітників до досягнення цілей, а не змушувати їх. Інформаційні потоки доступні всім, і на рівні надходження інформації, і на рівні підготовки рішення, тому що співробітники беруть участь у його підготовці та реалізації. Виникають тенденції до психологізації управління, що створює атмосферу поваги, довіри й успіху кожного члена колективу.

3. Директору школи не доводиться витрачати багато часу на оперативно-управлінську діяльність і виконувати обов'язки своїх підлеглих, тому що в цьому випадку відсутній потік хаотичної та несистематизованої інформації, що недостовірно описує події, і в нього з'являється резерв часу для творчої роботи для розробки стратегічних напрямів розвитку школи.

4. При відповідній підготовці персоналу, що не віднімає таких дефіцитних ресурсів часу та грошей, багато хто з них може брати участь в управлінні не тільки на фазі збору інформації, а й у створенні проекту рішення. На цій підставі народжується позитивне управління, загальне бачення й узгодження цілей, що дозволяє застосовувати взаємопогоджувані методи управління.

5. У цьому випадку школа має можливість для створення нової культури управління та високої культури очікування колективу педагогів, учнів, батьків. Усе це в сукупності робить школу ефективною.

6. Інформація про навчально-виховний процес є елементом управління, має циклічний і системний значимий характер, мета й завдання нового періоду визначаються конкретно. Вивчається досягнутий рівень викладання та якості знань учнів, проводиться оцінка педагогічної ефективності виховної роботи, визначаються фактори, що позитивно й негативно впливають на підсумкові показники школи, розкриваються причини появи недоліків.

7. Перехід від вертикальної командно-адміністративної системи управління до професійної системи співробітництва, відповідальність за якість навчально-виховного процесу стають персоніфікованими. Позитивна культура управління й позитивна культура навчання дозволяють переходити від школи функціонуючої до школи, що розвивається.

8. Доступність інформації про хід навчально-виховної роботи кожному її учаснику (у тому числі учням та їхнім батькам) дозволяє приймати рішення, що коректують їх дії, тому що інформаційна база школи має відомості про кожного з її учнів з багатьох позицій.

9. При цьому відомості про учнів (у тому числі й психофізичні) можуть бути представлені в динаміці - для цього є інформація за кілька років навчання (на сьогодні за 6 років). На підставі цих даних у школі організовано навчання учнів за індивідуальними навчальними планами, у тому числі з учнями, які мають проблеми в навчанні. Для них інформація збирається за відповідними схемами. У цей час розробляється комплект для роботи з обдарованими дітьми з побудовою індивідуальної траєкторії розвитку.


 
 

Цікаве

Загрузка...