WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти - Реферат

Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти - Реферат

- правильно розуміти бажання, очікування й вимоги інших людей, ураховувати їхні права;

- розуміти, як з урахуванням окремих обставин і часу поводитися, беручи до уваги інтереси інших людей, власні вимоги;

- усвідомлювати, що соціальна компетентність не має нічого спільного з агресивністю й передбачає повагу прав і обов'язків інших.

Розвиваючи поняття життєвої компетентності, доктор філософії В. Циба наголошує, що осмислення свого призначення, своєї долі, життєвих цілей, смислу життя й організація життєвого шляху визначає зміст життєвої компетентності.

Додаток 2

Широке трактування поняття компетентності пов'язане з багатьма освітніми стратегічними програмами. Так, основні завдання, що ставлять перед собою програми, спрямовані на розвиток освіти впродовж життя (principal objectives for Lifelong Learning), у багатьох економічно розвинених країнах передбачають поняття культурної компетентності (Cultural competence), яка має охоплювати:

- розвиток набуття знань і вироблення навичок для продуктивної робочої сили та конкурентної світової економіки;

- сприяння розвитку творчості, інноваційному мисленню та підприємництву;

- підвищення та поширення рівня активної участі в навчанні;

- створення оточення, що сприяє інтеграції в життя суспільства;

- підвищення стандартів викладання та навчання;

- сприяння створенню суспільством знань;

- сприяння розумінню всіма громадянами важливості навчання впродовж життя у різних компонентах;

- створення бази даних зі стратегії та заходів, що сприятимуть доступу до навчання впродовж життя для всіх громадян;

- забезпечення та проведення стратегій щодо освітньої політики, отримання роботи, соціальне входження та інформатизація суспільства.

Додаток 3

Результати регіонального семінару в рамках проекту ПРООН "Інновація та оновлення освіти для покращення добробуту та зниження рівня бідності" у м. Тернополі (13.12.2002 р.) відзначились переважно такими рекомендаціями:

- розпочати широке обговорення того, як можуть бути сформовані компетентності в змісті освіти;

- широко застосувати впровадження інтегрованих курсів для реалізації компетентнісного підходу до змісту освіти;

- МОН відмовитись від монополії вибору змісту освіти.

Було також подано варіанти структурування ключових компетентностей за трьома групами:

- здоров'я особистості (збереження здоров'я та здоровий спосіб життя, сімейна сфера);

- професійна діяльність;

- соціальний аспект.

Було також запропоновано скласти перелік компетентностей (В. Уруський, заступник директора ТКІППО) за такою структурою.

1. Компетентність у сфері економічної діяльності:

- підприємливість;

- відповідальність;

- дисциплінованість;

- культ праці;

- гордість за якість виконаної роботи.

2. Правова компетентність:

- правова культура;

- усвідомлення потреби в дотриманні вимог законів;

- визнання рівності всіх людей;

- повага до свободи;

- відкритість.

3. Політична компетентність:

- активність і мобільність;

- громадянська активність;

- повага до рішення більшості;

- піклування про справи громадян.

4. Компетентність у сфері комунікативної діяльності:

- толерантність;

- сприйняття плюралізму;

- уміння цивілізовано відстоювати свої переконання перед опонентами.

5. Організаційна компетентність:

- раціональне врядування (самоврядування);

- ефективність менеджменту;

- ощадливе використання часу та інших ресурсів.

6. Технологічна компетентність:

- уміле використання технічних засобів (ставлення до ЗМІ);

- раціональне співіснування з техносферою;

- критичне ставлення до техносфери.

7. Екологічна компетентність:

- знання законів екології;

- гармонійне співіснування з довкіллям;

- збереження біосфери.

8. Компетентність у сфері повсякденного життя:

- повага до інших;

- навички співіснування;

- готовність прийти на допомогу;

- турбота про етику навколишнього життєвого простору.

Було також запропоновано виділити чотири групи компетентностей соціальної сфери, якими мають володіти випускники школи:

1. Політико-правові:

а) знання законодавчої бази;

б) знання принципів функціонування політичної системи та державної влади;

в) формування демократичної громадянської позиції;

г) правова відповідальність;

д) навички участі в політичному житті.

2. Культурологічні:

а) формування культури міжособистісних відносин;

б) оволодіння вітчизняною та світовою культурною спадщиною.

3. Соціальні:

а) система соціальних відносин;

б) мотивація соціальної поведінки;

в) набуття соціальних навичок.

4. Економічні:

а) розуміння суті ринкових відносин;

б) розуміння основних економічних відносин;

в) розуміння системи соціального забезпечення;

г) системи соціального захисту;

е) формування професіоналізму та професійної етики;

є) економічні навички.

5. Сфера особистого життя:

а) навички побудови стратегії та програми життя;

б) моделі конструктивної поведінки;

в) моделі психічно здорового способу життя;

г) моделі подолання критичних ситуацій, виходу із життєвої кризи;

д) моделі енергетично доцільної поведінки (спілкування) співіснування;

е) моделі самоосвіти.

Додаток 4

Діяльність Ради Європи спирається на багаторічний довід розроблення та впровадження освітніх проектів, що підтримують полікультурні традиції. Так, наприклад, одним з найуспішніших та ефективних проектів стало розроблення й упровадження Європейського мовного портфеля (European Language Portfolio), спрямованого на вивчення мов і запровадження мовної політики країн-членів ЄС. Вивчення європейських мов стало стратегічною метою не тільки за кордоном, а й в Україні, про що сьогодні проголошує Національна доктрина розвитку освіти.

У світлі цього проекту та політики Європейського мовного портфеля Рада Європи оголосила 26 вересня 2002 р. Європейським днем мов, метою якого було: привернути людство до важливості вивчення різних мов, покращити розуміння всіх про цінність мов у Європі, сприяти запровадженню політики навчання мовам упродовж життя. А темою саме цього року було "навчання мовам упродовж життя". Такі заходи сприяють толерантному ставленню громадян Європи один до одного, де сьогодні налічується близько 200 мов, а населення складається з вихідців із різних континентів. Саме мова та культура етносу вважається найбільшою цінністю й багатим ресурсом для поваги, розуміння й розвитку будь-якої нації. Вивчення мов різних народів - шлях допомоги для взаєморозуміння й поваги до культурного та етнічного розмаїття.

Оскільки сьогодні в Україні і школа, і вчителі, і громадськість висловлюють готовність до сприйняття таких ініціатив, а набуття громадянських цінностей є метою освіти, пропозиції щодо впровадження позитивного досвіду зарубіжних фахівців можуть стати значним внеском у реформування освіти в Україні і, що особливо важливо, сприятимуть інтеграції України в багатокультурне європейське та світове співтовариство.

Запровадження Європейського мовного портфеля супроводжується інноваційними підходами до здобуття знань, вироблення вмінь і визначення цінностей сучасною молоддю, використанням сучасних педагогічних технологій. Практичний досвід європейських освітніх кіл щодо створення мовного портфеля (European Language Portfolio) дає ефективні результати, а апробування запропонованих технологій на різних етапах показує сьогодні, що завдяки цим пропозиціям можливо створити умови для набуття учнями послідовно й поетапно необхідних компетентностей.

Концепція Європейського мовного портфеля сформувалась протягом десяти останніх років. Над його створенням працювали експерти Відділу мовної політики Ради Європи, починаючи з 1998, до 2000 р. Підходи до впровадження Європейського мовного портфеля передбачають:

- поглиблення взаєморозуміння і толерантності між громадянами Європи;

- підтримку та впровадження мовного й культурного різноманіття;

- упровадження мовних компетентностей та інтеркультурного навчання для багатомовності через розвиток навчальної відповідальності та автономії;

- чітке та прозоре запровадження компетентностей і кваліфікацій для полегшення мовного навчання та мобільності в Європі.


 
 

Цікаве

Загрузка...