WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти - Реферат

Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти - Реферат

Як вважають експерти ОЕСР, така класифікація визначає критерії, на яких базуються основні переліки ключових компетентностей. Розглянемо детальніше ці категорії.

Автономна дія передбачає дві центральних ідеї: розвиток особистості й автономії стосовно вибору та дії в заданому контексті. Ключові компетентності, що належать до цієї сфери.

- Здатність захищати та піклуватись про відповідальність, права, інтереси й потреби інших, що передбачає вміння робити вибір з позицій громадянина, члена сім'ї, робітника, споживача тощо.

- Здатність складати та здійснювати плани й особисті проекти, дозволяє визначити та обґрунтувати цілі, що є сенсом життя та співвідносяться з власними цінностями.

- Здатність діяти в значному / широкому контексті означає, що особа усвідомлює, як функціонують різні системи (контексти), власну позицію в них, можливі наслідки їх дії та взяття до уваги багатьох чинників для власних дій.

Інтерактивне використання засобів передбачає розуміння загалу засобів, що дають можливість особистості взаємодіяти з навколишнім світом.

- Здатність інтерактивно застосовувати мову, символіку й тексти означає ефективне використання мов і символів у різноманітних формах і ситуаціях для досягнення цілей, розвитку знань і власних можливостей. Це дає можливість розуміти світ і брати участь у діалогах, а також ефективно взаємодіяти з оточенням.

- Здатність використовувати знання й інформаційну грамотність означає ефективне використання інформації та знань, дає можливість особистості їх сприймати та застосовувати, використовувати їх як базис для формування власних можливих варіантів дії, позицій, прийняття рішень та активних дій.

- Здатність застосовувати (нові) інтерактивні технології передбачає не тільки технічні здібності, ІКТ-вміння, а й обізнаність у застосуванні нових форм взаємодії з використанням технології. Ця компетентність надає можливість особистості адаптувати власну поведінку до змін в повсякденному житті.

Уміння функціонувати в соціально гетерогенних групах передбачає здатність жити та взаємодіяти з іншими, що пов'язано з полікультурним суспільством у широкому сенсі (взаємодія з людьми, які спілкуються іншими мовами та відрізняються за поглядами тощо). Це особливо важливо для взаємодії із суспільством, що має іншу культуру, цінності та соціально-економічне підґрунтя.

- Здатність успішно взаємодіяти з іншими дозволяє індивідууму проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими.

- Здатність співпрацювати дозволяє людям спільно визначати цілі.

- Здатність вирішувати конфлікти дає можливість людині сприймати конфлікти як один з аспектів людських взаємин і виробляти в собі здатність розв'язувати їх конструктивно.

Експерти "DeSeCo" вважають також за необхідне створення бази даних (у порівнянні), яка буде корисним ресурсом для оброблення стратегії освітянських, соціальних та економічних секторів. Вони вважають, що така порівнювальна база даних дасть змогу визначити, як впливає або перешкоджає відсутність того чи іншого ступеня володіння компетентностями на розвиток ринку праці, соціальні процеси в країні. Моніторинг рівнів володіння компетентностями слугуватиме важливим показником ефективності системи освіти.

Процес, що відбувався завдяки програмі "DeSeCo", дав можливість країнам-учасницям (понад 18 країн) визначитися з переліком ключових компетентностей для кожного з них.

Країни-члени ОЕСР також зробили перші спроби оцінювання компетентностей через міжнародні тести РІSA (Involvement of EU Member States in Large-scale International Studies on Educational Studies on Educational Attainment). Так, у 2000 році саме для міжнародних тестів PISA було закладено оцінювання крос-змістових компетентностей, таких як мотивація учнів, деякі аспекти ставлення до навчання, уміння застосувати комп'ютер, саморегуляторне навчання. Крім того, було також розроблено план роботи впродовж 2000-2006 рр.

На майбутнє було заплановано продовжити цю практику з проведення екзаменів щодо навичок вирішувати проблеми та ІКТ-навичок.

Представивши різні підходи до визначення поняття ключових компетентностей, що склалися завдяки зусиллям міжнародних освітніх інституцій, а також оглянувши українські нормативні документи, програми та стандарти, слід зазначити, що на сьогодні немає однозначного визначення поняття ключових компетентностей. Дискусія, що відбувається впродовж останніх 10-ти років, дала можливість багатьом країнам зробити власні узагальнення та визначення, однак основна роль у розробленні визначень ключових компетентностей належить міжнародним організаціям, що зробили спробу узагальнити напрацювання педагогів з різних країн.

У результаті аналізу, проведеного в рамках цього дослідження, було виявлено, що:

1) за визначенням багатьох міжнародних експертів, поняття ключових компетентностей належить до сфери узагальнених понять, що містять комплекс різних компонентів - знань, умінь, навичок, взаємовідносин, цінностей та інших чинників, що становлять особистісні та суспільні аспекти життя й діяльності людини і від яких залежить особистий та суспільний прогрес.

2) найдетальніше до розгляду та класифікації ключових компетентностей підійшли країни - члени Організації економічного співробітництва та розвитку шляхом широких дискусій серед світової педагогічної громадськості. Запропонована класифікація була прийнята багатьма країнами як стратегічна умова для впровадження освіти впродовж життя. Концептуальні положення, що стосуються набуття ключових умінь і компетентностей, увійшли до рекомендацій міжнародної спільноти (Біла книга, яку розробила Європейська Комісія, 1996; Меморандум з освіти впродовж життя, 2000; План дій Євросоюзу та Ради Європи, 2002; План дій з навичок та мобільності Єврокомісії, 2002, тощо).

3) українська освіта тільки починає оперувати поняттям компетентності в тому сенсі, який пропонують європейські країни. І хоча в проекті нових освітніх стандартів є спроби закласти досягнення учнями компетентностей в основу освітніх галузей, на сьогодні ще немає системного та взаємоузгодженого підходу до систематизації поняття компетентності й ключових компетентностей, що необхідно для забезпечення інтеграції української освіти до загальносвітових процесів.

Проаналізувавши процес відбору ключових компетентностей у європейських країнах (Австрія, Бельгія, Німеччина, Фінляндія, Нідерланди) (див. додаток 1), ми провели узагальнену класифікацію головних переліків ключових компетентностей, які розподілилися за трьома основними блоками (ключовими групами компетентностей): соціальні, мотиваційні та функціональні компетентності.

Цей перелік обговорено й доповнено на серії регіональних "круглих столів" і семінарів (Черкаси, Миколаїв, Тернопіль, Луганськ) серед педагогічної громадськості. Серед опитуваних 92 % респондентів вважають своєчасним і доцільним впровадження системи ключових компетентностей у зміст освіти української школи. Ця пропозиція була сприйнята як готовність і бажання розпочати поетапний процес обговорення переліків ключових компетентностей, а також як одна з основних стратегій покращення якості освіти в Україні.

Окрім того, учасники регіональних семінарів запропонували власні варіанти структурування груп компетентностей (здоров'я особистості, професійна діяльність, соціальна сфера), запропонували розпочати процес широкого обговорення того, як компетентності можуть бути відбиті в змісті освіти.

В опитуваннях зацікавлених сторін протягом дослідження проблеми компетентностей та в рамках проекту ПРООН "Інновація й оновлення освіти для покращення добробуту та зниження рівня бідності" було з'ясовано думку респондентів щодо того, яка частина навчального плану найефективніше сприятиме впровадженню даних трьох груп компетентностей: варіативна чи інваріантна? Із 72 отриманих відповідей близько половини опитуваних вважає, що всі три типи компетентностей мають переважно реалізуватись в інваріантній частині, решта - у варіативній. Тільки частина респондентів (близько 10 %) вважають, що комплекс компетентностей має бути забезпечений як варіативною, так й інваріантною частинами навчального плану. Таким чином, ми бачимо, що існує загальна згода з тим, що система ключових компетентностей може значно підвищити якість освіти у вітчизняній школі, однак серед педагогів існують розбіжності щодо шляхів і засобів їх упровадження в навчально-виховний процес. Вважаємо, що українська освіта та педагоги готові до обговорення всіх аспектів, які стосуються визначення та відбору ключових компетентностей, упровадження їх в освіту, і саме з цього виходимо в наших подальших пропозиціях.

Перелік варіантів політики

У ході дослідження подано такі рекомендації щодо перших кроків упровадження ключових компетентностей в освітній процес у вітчизняній школі.


 
 

Цікаве

Загрузка...