WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Класний керівник - основи творчої діяльності - Реферат

Класний керівник - основи творчої діяльності - Реферат

"Зал відроджених цінностей". Виставка виробів з побутових і промислових відходів.

"Пункт термінової допомоги" - обмін досвідом, як лікувати різні недуги. Наприклад, як вилікувати нежить, що допоможе від зубного болю, як витягти скалку, як допомогти при опіках.

Становлення професійної позиції класного керівника

Ми переконані, що виховання - головна справа школи. Все інше - уроки, зміст навчальних дисциплін, програм, методики, управлінська діяльність - тільки засоби в розв'язанні благородної справи - виховання.

Учитель на уроці, після уроків, у поході, в театрі, на екскурсії - всюди, де він разом із учнями, має прагнути до створення сприятливих умов для їхнього розвитку. А як це зробити, якщо ти не знаєш, як відбувається процес розвитку, що гальмує його, що стимулює? Вважаємо, що виховання - це найвищий пілотаж педагогічної діяльності, який потребує від кожного з нас занурення в психологію й гуманістичну педагогіку.

Методика роботи з класними керівниками

Становленню професійної позиції класного керівника як вихователя сприяє система методичної роботи в школі. Вона покликана, з одного боку, акцентувати увагу педагогів на найбільш актуальних проблемах виховання та розвитку учнів, а з другого - компенсувати "проблемні больові точки" в оволодінні технологічними та методичними навичками та прийомами.

Які фактори виражають зміст методичної роботи з класними керівниками?

Це проблема навчального закладу та завдання всього педколективу, вимоги часу (нові підходи, нові технології, тенденції в розвитку дітей, соціальні умови регіону), побажання класних керівників.

Методичне навчання класних керівників має відбуватися не тільки на основі диференційовано-особистісного підходу щодо визначення "рівня компетентності" в царині виховання.

Для діагностування "рівня компетентності" використовуються різні методики спостереження, анкета-самоаналіз, співбесіди, аналіз планів позаурочної діяльності класного керівника. Це дає змогу вивчати коло проблем, що потребують розв'язання, й визначити напрями методичної допомоги класним керівникам.

Через які форми методичної роботи ми впливаємо на рівень професійної компетентності класних керівників?

Перелік їх дуже важливий: педради, конференції, семінари, методичні декади, тренінги, педагогічні студії, консультації заст. директора з виховної роботи, метод об'єднання класних керівників, самоосвіта, відкриті виховні заходи колег, власні відкриті виховні заходи, творчі групи, неформальна допомога колег, конкурси педагогічної майстерності, школи передового педагогічного досвіду.

Проте анкетування класних керівників, яке проводили працівники відділу громадянського виховання ДОІППО, дає змогу зробити висновки, що найбільш результативними формами роботи вважаються:

консультації заступника директора з виховної роботи;

тренінги;

неформальна допомога колег;

школа педагогічного досвіду;

власні відкриті виховні заходи.

На думку 75 % респондентів, зростанню педмайстерності класних керівників сприяє робота в методоб'єднаннях.

Зміст методичної роботи з класними керівниками

Особливості змісту методичної роботи з класними керівниками визначаються її тематикою, яка повинна охоплювати майже всі основні проблеми сучасної педагогіки. В умовах даного навчального закладу проблема перетворюється на тему.

Методи, форми та принципи методичної роботи

Міні-словник

Метод - це шлях, засіб просування до мети, істини.

Форма - трактується як внутрішня організація змісту.

Метод і форма - це той організаційний механізм, що забезпечує високу активність педагогів.

Методи

вербальні (лекція, розповідь, бесіда, дискусія);

наочні (комп'ютерні засоби, демонстрація кіно, фото, мальована наочність);

практичні (моделювання ситуації, спостереження за практичною діяльністю педагогів);

творчі (пошуковий, дослідний, продуктивний).

Форми

Традиційні - застосовують вербальні методи, традиційний зміст. Класична процедура: доповідь, виступи (обговорення), наприклад, семінар, конференція.

Інтенсифіковані - в традиційну вербальну форму вводяться форми, які інтенсифікують діяльність. Алгоритм: доповідь, повідомлення з практичним показом занять, використання відеоматеріалів, наприклад, семінар-практикум.

Активні. Це навчання в процесі спілкування, взаємодії, наприклад, ділова гра, методичні фестивалі, презентації, комунікативні вправи, тренінги.

Активні форми є найбільш ефективні. Наука андрогогіка (теорія навчання дорослих) твердить: дорослі краще засвоюють навчальний матеріал під час групового обговорення, вирішення проблем, ніж пасивно вислуховуючи інформацію.

Принципи

В організації методичної роботи мають бути закладені такі принципи:

актуальна зміна традиційних установок класних керівників на демократичні; спілкування з учителями треба вивести на рівень гуманних взаємин;

у цих умовах особливо цінним є засвоєння знань про психофізіологічні особливості дитини;

для забезпечення професійної компетенції класних керівників необхідно залучати їх до активного засвоєння нових технологій виховання;

навчати класних керівників самоаналізу, рефлексії, що дасть їм змогу правильно оцінити власні успіхи перспективу своїх дій.

Творчі ідеї щодо методичного навчання класних керівників

Круглі столи:

"Нетрадиційні форми організації позаурочної діяльності учнів", "Педагогічні технології виховання й розвитку особистості", "Технології розвитку творчих здібностей учнів в системі позаурочної виховної роботи".

Тематика педагогічних рад з проблем виховання

"Аналіз виховного процесу як умова його оптимізації";

"Роль класного керівника у підвищенні рівня розвитку класного колективу й виховання кожного учня";

"Удосконалення позаурочної виховної роботи на основі індивідуального підходу";

"Педагогічне спілкування як особливий вид творчості";

"Організація діяльності дитячого колективу в умовах демократизації шкільного життя";

"Концептуальні основи діяльності класного керівника";

"Психологічні особливості педагогічної позиції класного керівника".

Лабораторія невирішених проблем (ЛНП)

Це ділова гра, учасники якої, виконуючи різні ролі, шукають розв'язання проблем. Ролі учасників: наукові лабораторії (обговорюють і досліджують проблему, яку пропонує ведучий), прес-центр (систематизує точку зору кожної "наукової лабораторії", випускає прес-бюлетені), аналітики (підводять підсумки кожного обговорення, аналізують чи повно та достатньо висвітлена проблема).

Теми для ЛНП:

Виховна робота в школі - якою вона повинна бути?

Що ви вважаєте за мету своєї педагогічної діяльності?

Що треба змінити у виховній системі школи, аби реалізувати дану мету?

Чи маєте ви умови для творчості?

Яку книжку, на вашу думку, треба обов'язково прочитати людині, яка має відношення до виховної роботи?

Що таке виховання?

Продовжіть речення "виховання - це..."

На які аспекти виховання дитини треба звернути увагу сім'ї та школі?

Які, на ваш погляд, пріоритети виховання?

Чи є сучасною педагогіка А. С. Макаренка? В. О. Сухомлинського?

Чи необхідна в школі посада заступника директора з виховної роботи?

Потрібна особистість!

Яку особистість ви хочете виховати сьогодні? (Перелічіть якості.)

Які якості важко або неможливо виховати?

Що особливо непокоїть вас у ваших учнях?

Що слід змінити в школі, аби з'явилися позитивні умови для формування особистості, яка відповідає Вашим очікуванням?

Тематика методоб'єднань класних керівників (трьохрічний цикл)

Особистість класного керівника

Характеристика особистих якостей. Педагогічна етика. Положення про класного керівника.

Вікові закономірності розвитку дитини

Особливості психічного розвитку. Форми психолого-педагогічної підтримки.

Виховні можливості дитячого колективу

Поняття: колектив, стадії розвитку колективу. Педагогічне управління розвитком колективу. Методика вивчення міжособистісних стосунків.

Самоврядування в класі

Самоврядування: поняття, мета, принципи. Форми організації самоврядування в класі. Роль педагога в організації дитячого самоврядування.

Правові основи виховної діяльності

Нормативно-законодавче регулювання виховного процесу. Правові аспекти діяльності педагога. Конвенція про права дитини.

Планування класного керівника

Технологія розробки виховної програми. Діагностика інтересів учнів. Форми планування.

Форми взаємодії суб'єктів виховного процесу

Особливості взаємодії: Робота з важкими підлітками. Аналіз критичних ситуацій.

Охорона життя і здоров'я

Нормативно-правова база забезпечення безпечної життєдіяльності учнів. Правила поведінки в екстремальних ситуаціях.

Педагогізація родинного виховання

Методика вивчення сімей. Форми психологічно-педагогічної освіти батьків. Справи сім'ї та школи, пов'язані з дозвіллям. Організація роботи батьківської ради класу.

Організація дозвілля учнів

Технологія конструювання виховних справ. Методика КТС. Конкурсно-ігрові програми. Метод проектів. Комунікативні моделі діяльності.

Класний керівник...

Його діяльність - це велика багатобарвна мозаїчна картина. В її створенні задіяно багато людей: це вихованці класного керівника, їхні батьки й всі ті, з ким зустрічаються на життєвому шляху. Тож нехай картина ця неоднозначно буде яскравою, барвистою. Звісно, на ній можуть проступати й темні барви - прикрості, розчарування, проте все ж таки нехай більше буде радісних фарб, які символізують осяяння, радість відкриття, успіхів учнів.

Сенс діяльності класного керівника є доволі простим - подарувати дитині цей чудовий світ, здивувати прекрасним, допомогти їй зрозуміти, що життя - це великий благословенний дар і кожна людина здатна в ньому знайти своє місце, стаючи справжнім громадянином, навчитися вірити в свої сили й жити в гармонії з собою.


 
 

Цікаве

Загрузка...