WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Керівні домінанти заступника - Реферат

Керівні домінанти заступника - Реферат

20. Проведення діагностичного анкетування.

21. Підготовити наказ про підсумки анкетування вчителів.

22. Вивчення досвіду роботи одного вчителя.

23. Проведення атестації вчителів.

24. Проведення самоопису власного досвіду з конкретних питань навчально-виховного процесу.

25. Підготовка та проведення педагогічної ярмарки-аукціона.

26. Прийняття звітів керівників шкільних методичних об'єднань і творчих груп.

27. Організація вивчення інструкції про екзамени з учителями, учнями, батьками.

28. Оформлення в кабінетах куточків до екзаменів.

29. Організація та проведення зустрічі дев'ятикласників дочірніх шкіл.

30. Перевірка та задача в архів класних журналів.

31. Підготовка та проведення свята "День учителя".

32. Підготовка та проведення свята "День школи".

33. Підготовка та проведення "Дня цивільної оборони у школі".

34. Підготовка та проведення балу відмінників навчання.

35. Підготовка та проведення загальношкільних батьківських зборів.

36. Підготовка та проведення зустрічі десятикласників із працівниками райвійськкомату.

37. Підбиття підсумків змагання "Живи, книго".

38. Підготовка та проведення методичного дня, присвяченого єдиним методичним темам району та школи.

39. Контроль роботи апеляційної комісії школи.

40. Підготовка та проведення психолого-педагогічного консиліуму у 5-х, 10-х класах.

41. Складання графіка чергових відпусток учителів.

42. Складання діагностичної карти школи та екрану оперативного контролю здійснення методичної роботи у школі.

43. Контроль проведення учнівських канікул, навчальної практики.

44. Написання звіту про методичну роботу за навчальний рік і здача його в РМК.

45. Підготовка та проведення свята "Прощання з Буквариком".

46. Контроль святкування державних свят.

47. Завершення атестації вчителів.

48. Проведення директорських контрольних робіт.

49. Підготовка списків учнів у розрізі вулиць міста (мікрорайону).

50. Контроль оформлення освітніх документів (свідоцтва, атестати).

Наукова організація посадової праці заступника (НОППЗ)

НОППЗ - це:

ретельний аналіз і оцінка існуючої організації праці завуча, доцільність витрачення матеріалів і засобів праці, робочого часу, ефективності прийомів і методів роботи, які б забезпечували високу результативність діяльності;

процес внесення в існуючу організацію праці здобутих наукою та практикою вдосконалень, що підвищують загальну продуктивність праці.

Хочете працювати за НОППЗом - тоді дотримуйтесь таких принципів:

1. Систематичне використання наукових даних (створення власної методичної бібліотеки, реклама нових видань, заняття ГНППІ, періодичне проведення педінформації і т. д.).

2. Наукове дослідництво та систематичний аналіз стану й оцінка навчального процесу та результатів своєї праці й навчальної праці вчителів і учнів (12-бальна система оцінювання, особистісно зорієнтоване навчання, блочна система подачі матеріалу, діагностичне анкетування, випуск методичних бюлетенів, циклограма роботи завуча, цифрограма річного плану роботи, картки пам'яті, комп'ютерний контроль і т. д.).

3. Доцільності (чітке, правильне, ясне усвідомлення мети того, що робиш; ведення зошита ВЧК (увічливість, чистота, культура), щоденна інформація про навчання й відвідування учнями школи).

4. Програмізації (усі види праці повинні бути спрограмовані - екран методичної роботи, екран ККДВ, тижневе планування роботи школи, щоденне планування роботи завуча і т. д.).

5. Зворотного зв'язку (постійний контроль виконання прийнятих рішень).

6. Лематизації (тематичне оцінювання, тематичний облік знань, тематичне планування, тематичне вивчення вихованості, тематичний ВШК і т. д.).

7. Перспективності (перспективне планування педрад, перспективний план роботи школи на п'ять років, перспективи методичної роботи).

8. Наступності (психолого-педагогічні консиліуми у 5-х, 10-х класах, призначення класних керівників майбутніх 5-х класів у ІІ семестрі поточного навчального року, урок-позакласна робота).

9. Оптимізації (досягнення максимального ефекту при мінімальних зусиллях, НОП учня та учителя, два дзвінки на урок, ППД).

10. Нормалізації (знання нормативних документів органів освіти).

11. Гуманізації (доброзичливість, взаємоповага, взаємодовіра, взаємодопомога, людяність, охорона праці, день народження вчителя - його вільний день (уроки замінюють колеги, безкоштовно).

12. Естетизації (внесення елементів краси у зміст, процес, обстановку та продукт праці, вплив на емоційну сферу, чистота та порядок (рейди, конкурси, озеленення, ВЧК)).

13. Індивідуалізації (акцент на індивідуальну роботу - дивись форми індивідуальної методичної роботи).

14. Особистої зацікавленості (моральні та матеріальні стимули, ветерани школи, книги пошани і т. д.).

15. Колективізму (колективне оформлення кабінету, суботники з батьками, дітьми, учителями), колективні творчі справи і т. д.).

16. Спеціалізації (чіткий розподіл обов'язків).

17. Економізації (план-календар, паспорти збереження шкільного майна, економія в усьому).

18. Комплексності (комплексній підхід до будь-якої справи).

19. Ефективності та якості (до уваги критерії діяльності школи та вчителя).

20. Моральності (не роби шкоди нікому).

21. Поєднання колегіальності з єдиноначальністю.

22. Компетентності (дуже багато треба знати й уміти, щоденно читати 50-70 сторінок).

23. Оперативності.

24. Конкретності.

25. Діловитості.

26. Виділення головного.

27. Варіативності.

28. Розумної міри.

29. Системності.

30. Орієнтації на кінцевий результат.

Циклограма на допомогу заступнику директора школи з навчально-виховної роботи

Циклограма - цілеспрямована програма дій, доведена до необхідного ступеня конкретизації, допомагає заступнику директора школи зі знанням справи планувати роботу школи. Лаконічність мови, зручність у користуванні - фактори, які переконують у доцільності саме такого планування.

Освітянський рік починається з серпня.

Серпень

1. Підготувати та провести:

педагогічну раду;

свято "Здрастуй, школо!";

інструктивну нараду з методичним активом школи;

інструктивно-методичну нараду вчителів, класних керівників (питання: нові нормативні документи; планування навчально-виховної роботи);

бесіди з новопризначеними вчителями;

збори батьків учнів-першокласників;

огляд готовності кабінетів, майстерень, спорткомплексу до початку нового навчального року.

2. Скласти:

план-календар роботи школи;

розклад уроків;

графік-режим шкільної їдальні.

3. Забезпечити навчальні кімнати у відповідності до санітарних вимог і правил техніки безпеки до прийому учнів.

4. Видати накази:

про затвердження навчального плану школи;

про розподіл навчального навантаження вчителів;

про закріплення класних керівників;

про організацію навчально-виховного режиму у школі;

про організацію внутрішньошкільної методичної роботи;

проаналізувати результати екзаменування учнів, які мали роботу на осінь.

5. Уточнити списки учнів по класах.

6. Забезпечити участь учителів у районних предметних секційних заняттях.

7. Провести докомплектацію шкільного методичного кабінету новими навчальними матеріалами, документами, методичними розробками та ін. Поповнити бібліографічну картотеку методкабінету.

8. Забезпечити вчителів програмами, методичними посібниками та ін.

9. Забезпечити класи необхідною документацією.

10. Поповнити Дошку пошани школи.

11. Випустити бюлетень "Назустріч новому навчальному".

12. Зібрати заявки від зав. кабінетами на поповнення кабінетів унаочненням на новий навчальний рік.

13. Опрацювати з учителями нові пояснювальні записки та методичні листи.

Вересень

1. Взяти участь у підготовці та проведенні:

загальношкільної конференції;

першого засідання школи молодого педагога;

колективної творчої справи;

бесіди з наставниками молодих учителів.

2. Скласти графік проведення звітно-виборних класних батьківських зборів.

3. Спільно з органами учнівського самоврядування скласти графік чергування класів по школі, в їдальні.

4. Скласти оперативну карту внутрішньошкільного контролю на перший семестр.

5. Організувати факультативні, курсові, гурткові заняття. Скласти графік їх роботи.

6. Підготувати статистичну звітність школи, тарифікацію вчителів.

7. Провести зондуючи контроль роботи у 5-х, 10-х, 11-х класах.

8. Перевірити стан оформлення особових справ учнів.

9. Перевірити ведення класних журналів та іншої шкільної документації.

10. Оперативний контроль стану техніки безпеки й охорони праці.

11. Видати накази:

про стажування молодих учителів;

про медичний огляд учнів.

12. Подати заявку в районну фільмотеку на навчальні кіно- відеофільми.

13. Скласти та подати табель на заробітну плату вчителів.

14. Відвідати уроки у класах, де введені нові навчальні предмети та програми.

15. Відвідати уроки молодих учителів. Дати їм поради про вдосконалення змісту, структури уроку, визначення цілей, підпорядкування ходу уроку цим цілям.

16. Щоденний контроль відвідування учнями школи.

17. Зібрати акти обстеження матеріально-побутових умов учнів.

18. Скласти координаційний графік проведення екскурсій.

19. Зробити розподіл навантаження учителів у позакласній роботі.

20. Опрацювати з учнями по класах правила для учнів і кодекс честі учня.

21. Забезпечити педагогічну координацію роботи органів учнівського самоврядування.


 
 

Цікаве

Загрузка...