WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст та форми квалітативної освіти - Реферат

Зміст та форми квалітативної освіти - Реферат

Зміст та форми квалітативної освіти

У сучасних умовах усе більшого значення набуває проблема професійної компетентності адміністративних і педагогічних кадрів загальноосвітніх шкіл. Інноваційні процеси, що відбуваються в освітній системі, затребували нових знань, нових підходів до рішення проблем, які виникають у їх ході

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ТЕМ СТАЦІОНАРНОГО ВСТУПНОГО КУРСУ

Тема 1. Наукові основи постановки та рішення проблеми забезпечення якості освіти на рівні освітньої установи

Системологічні засади освітніх систем.

Загальна характеристика кваліології як триєдиної науки про якість. Теоретичні джерела й еволюція наукових поглядів на якість. Філософське трактування й обґрунтування поняття "якість освіти" як педагогічної та соціальної проблеми. Якість освіти в сучасній педагогіці. Методологічні аспекти постановки та рішення проблеми якості освіти.

Управління якістю в соціальних та економічних системах: досягнення й тенденції. Терміни та поняття якості й управління якістю в міжнародних стандартах якості ISO 9000 : 2000.

Концепція загального управління якістю (TQM) як основний напрям західної наукової школи в галузі якості. Характеристика основних тенденцій у менеджменті якості.

Загальна характеристика кваліметрії як науки про оцінку якості. Синтетична кваліметрія - новий етап у розвитку кваліметричних теорій. Педагогічна кваліметрія та кваліметрія освіти у складі предметних кваліметрій: досягнення, напряму розвитку.

Педагогічні системи управління якістю освітнього процесу в освітніх установах.

Огляд дисертаційних досліджень останніх років із напряму "якість освіти".

Тема 2. Якість освіти як найважливіший орієнтир у діяльності та розвитку освітньої установи

Якість освіти - підстава прогресивного розвитку нашого суспільства у XXI столітті. Квалітативні тенденції в освіті, їх прояв у теорії та практиці. Соціальний кругообіг якості. Місце й роль освітніх систем у соціальному кругообігу якості.

Загальна характеристика процесів розвитку системи освіти в Росії в аспектах реалізації ідеї якості освіти.

"Внутрішні" та "зовнішні" фактори й умови якості освіти, що забезпечуються освітньою установою. Система стандартів якості освіти, сформована в освітній установі. Проблеми забезпечення якості освіти в освітній установі в умовах її інноваційного розвитку. Реалізація освітньою установою прав і повноважень, зафіксованих у законі "Про освіту" та інших нормативних документах в аспекті забезпечення якості освіти.

Система формування вимог до якості освіти, що забезпечується освітньою установою. Модель національної премії у сфері якості.

Якість освіти в системі сучасних орієнтирів і пріоритетів розвитку й удосконалення освітніх установ. Досвід і досягнення вітчизняних освітніх установ у реалізації ідеї якості.

Тема 3. Системи забезпечення якості освіти в освітніх установах: нормативні основи, досвід упровадження та використання

Вимоги міжнародних стандартів якості ISO серії 9000 : 2000 до проектування та впровадження систем забезпечення (управління) якості в організаціях та установах. Проблема адаптації стандартів якості ISO стосовно задач упровадження систем забезпечення якості в освітніх установах.

Нормативно-методична документація з питань системи якості в освітній установі. Еволюція та критерії досконалості системи якості в освітній установі. Особливість "розгортання" робочих елементів системи якості в освітніх установах. Місце та роль системи якості в порівнянні з комплексом традиційних заходів і засобів забезпечення якості освіти на рівні освітньої установи.

Вітчизняний і закордонний досвід упровадження систем якості в освітніх установах.

Організаційні, управлінські, інформаційні й педагогічні аспекти системи забезпечення якості освіти в освітній установі (розподіл відповідальності, компетенції та повноважень, реалізовані види та функції управління якістю, функціонування інформаційних потоків тощо).

Основні підходи до створення механізму й органів сертифікації систем якості в освітніх установах.

Тема 4. Організаційні аспекти процедури самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі

Відповідальність і компетенція керівників, фахівців, лінійних і функціональних органів (підрозділів) освітньої установи з питань самоаналізу системи забезпечення якості.

Організаційний механізм процедури самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі. Зміст планування робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти. Залучення фахівців, експертів до виконання робіт із самоаналізу системи якості освітньої установи.

Застосування сучасних методів і форм координації, планування й виконання робіт при виконанні самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі. Особливості розробки робочої програми самоаналізу системи якості освітньої установи.

Тема 5. Комплексний аналіз і самооцінка системи якості освіти в освітній установі

Мета, задачі та мотиваційні підстави комплексного аналізу й самооцінки системи забезпечення якості освіти в освітній установі. Вимоги міжнародних стандартів якості ISO серії 9000 : 2000 до процедури самоаналізу системи якості організації (установи) та її робочих елементів, їх застосування по відношенню до освітньої установи.

Самоаналіз і самообстеження системи якості освіти в освітній установі у взаємозв'язку з різними варіантами її "зовнішнього" оцінювання й експертизи. Зміст й обсяг робіт із самоаналізу та самооцінки системи забезпечення якості освітньої установи в різних управлінських ситуаціях і на різних етапах її розгортання (упровадження).

Особливості аналізу та оцінки робочих елементів, документації системи забезпечення якості освіти в освітній установі, повноти її впровадження, ефективності й відповідності стандартам ISO. Проведення освітньою установою самообстеження при впровадженні системи якості на базі стандартів якості ISO серії 9000 : 2000.

Тема 6. Технології та методики, що застосовуються в ході виконання робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі

Напрями й особливості використання досягнень та апарату кваліметрії, предметних і спеціальних кваліметрій у ході виконання робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Тестові технології та методики у процедурах самоаналізу системи якості в освітній установі.

Використання методів формалізації, аналізу рішень, математичної статистики, експертизи, соціально-психологічного дослідження, контент-аналізу документальних джерел і педагогічного спостереження при проведенні самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Напрями технологізації та скорочення ресурсоємності робіт із самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі. Особливості технології самоаналізу систем забезпечення якості освіти в освітніх установах різних типів.

Технологія параметричного представлення об'єкта аналізу, побудови оціночно-діагностичних комплексів, експертно-аналітичних систем в інтересах самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Напрями й ефективність використання комп'ютерних технологій у процедурах самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Комплексні моніторингові дослідження у складі робіт із самоаналізу та самооцінки ефективності системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Тема 7. Інформаційні аспекти процедури самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі

Основні напрями реалізації діагностичної інформації, отриманої в ході самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Інформаційні технології у процесі самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі. Методи отримання діагностичної інформації в ході здійснення самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Організація збору, аналізу, представлення, інтерпретації й використання діагностичної інформації (система бланків, анкет, звітних та облікових документів; каталоги; комп'ютерні програми, бази даних і мережі; режими користування й порядок запиту аналітичної інформації). Документування результатів самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Технології прийняття управлінських рішень на базі використання аналітичної інформації, отриманої в ході самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Статистичні методи обробки діагностичної інформації самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.

Способи та прийоми "згортання" аналітичної інформації. Застосування досягнень математики, кваліметрії й комп'ютерної техніки для аналізу, інтерпретації та представлення інформації самоаналізу системи забезпечення якості освіти в освітній установі.


 
 

Цікаве

Загрузка...