WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дослідницька основа управлінської діяльності - Реферат

Дослідницька основа управлінської діяльності - Реферат

Отже, якість самоосвітніх умінь і навичок молодших школярів у період переходу до основної школи становить 72 %.

Організація виховного процесу вимагає, щоб у центрі уваги були особистість учня як суб'єкта виховання, розвиток його внутрішнього "Я", формування індивідуального стилю життя. У виховному процесі використовуються такі підходи: орієнтація на реалії сучасного життя людини; системність; опора на позитивний досвід у вихованні; толерантність; створення сприятливих умов у класних колективах.

Реалізація основних принципів виховання здійснювалась за такими пріоритетними напрямами: громадянське виховання; родинне виховання; моральне виховання; фізичне виховання; трудове виховання.

Аналіз результатів рівня вихованості учнів випускних класів при закінченні навчання в початковій школі показав:

Найбільш високий рівень вихованості спостерігається в учнів 4-В класу. Серед дітей має місце доброзичливе ставлення до оточуючих, відповідальне ставлення до навчання та праці, позитивне й активне ставлення до норм поведінки.

Учні 4-А та 4-Б класів мають середній рівень розвитку вихованості. Ставлення до норм поведінки в цих школярів має позитивний характер, але не досить стійкий. У різних ситуаціях можливі компроміси. Учні 4-А класу створюють конфлікті ситуації у спілкуванні з однолітками.

Нижче за середній рівень виявлені показники вихованості в учнів 4-Г класу. Серед школярів спостерігаються: конфліктність у спілкування з оточуючими, низький рівень відповідальності, особливо в навчальній діяльності, порушення норм і правил поведінки, низька культура слова.

Пропозиції:

Учителям початкових класів, класним керівникам 5-х класів, учителям-предметникам звернути увагу на учнів з низьким рівнем вихованості. Створити низку заходів, спрямованих на формування навичок культури поведінки, розвиток культури спілкування.

Психологу школи розробити систему профілактичної та корекційної роботи з окремими учнями, які не володіють у достатній мірі навичками спілкування та мають підвищений рівень конфліктності.

Учителям 4-х класів передбачати прогалини у знаннях учнів, своєчасно їх виявляти та корегувати.

У навчально-виховний процес початкової школи інтенсивно запроваджувати інтерактивні технології.

Програма проведення мікродослідження "Особистісні якості учнів 4-х класів"

Індивідуально-психологічні особливості учнів 4-х класів.

Мікроклімат класних колективів та соціальні ролі школярів.

Розвиток пізнавальних особливостей учнів: уваги, пам'яті, мислення.

Рівень і характер особистісної адаптації учнів.

Об'єкт дослідження:

риси характеру та темпераменту;

особистісна адаптація учнів;

пізнавальні процеси - пам'ять, увага, мислення;

соціальний статус.

Мета дослідження:

Створити за результатами діагностики психологічні портрети класів.

Визначити рівень готовності учнів до навчання в середній школі.

Розробити рекомендації для вчителів з роботи з кожним учнем 4-го класу.

Виявити потенційну "Групу ризику" дітей, навчання та виховання яких пов'язано з подальшими труднощами.

Забезпечити оптимальні умови переходу в середню школу для всіх учнів 4-х класів.

Увага до проблеми супроводу учнів початкової школи в основну є особливо необхідною, оскільки всі перехідні періоди висувають специфічні проблеми та потребують особливої уваги. Не є винятком і перехід учнів із початкової школи в основну. Мінливі умови навчання висувають більш високі вимоги до інтелектуального та особистого розвитку, до ступеня сформованості в них необхідних навчальних досягнень, навчальних дій, до рівня розвитку особистості тощо.

Однак цей рівень розвитку в учнів не однаковий: в одних він відповідає умовам успішності їх подальшого навчання, в інших тільки доходить до необхідної норми. Тому цей перехідний період може супроводжуватись появою різного виду складностей, які виникають не тільки у школярів, а й у педагогів.

Для попередження можливих негативних явищ необхідне проведення спеціальної роботи ще в 4-му класі початкової школи. Одним із напрямів є виявлення потенційної "Групи ризику" дітей, навчання та виховання яких пов'язано з подальшими труднощами. Інший не менш важливий аспект - забезпечення оптимальних умов переходу в середню школу для всіх учнів.

Результати досліджень

Висновки

У 4-А, 4-В, 4-Г класах провідним типом темпераменту є холеро-сангвінічний тип.

У 4-Б класі має перевагу холеричний тип темпераменту.

У кожному класі є незначна кількість учнів, які мають протилежний тип темпераменту, що суттєво відрізняється за стійкістю нервової системи та її гнучкістю.

Пропозиції:

З урахуванням результатів діагностики переважна більшість учнів потребує швидкого темпу уроку, більш жорстких умов при контролі знань.

Ураховуючи індивідуальні особливості характеру учнів із флегматичним і меланхолічним типом темпераменту, дотримуватись індивідуального підходу до школяра.

Ознайомити учнів з їх типом темпераменту за допомогою тренінгової програми "Я та мій темперамент".

Висновки

1. Серед учнів 4-х класів адаптованими до свого навколишнього середовища в сім'ї, у школі та неформальному оточенні є 77 учнів, що становить 75 % від загальної кількості.

2. Неадаптованими є 16 учнів - 16 %, серед них:

неочевидна адаптованість у 16-ти учнів,

очевидна - 0.

3. Проблеми з адаптацією у школі мають чотири учні.

4. У семи учнів на ситуацію адаптації впливають стосунки, які склались у родині.

5. П'ять школярів мають проблеми під час спілкування з однолітками в навколишньому середовищі.

6. Дезадаптованість виявлена в семи учнів - 7 %.

7. Проблеми з адаптацією у школі мають два учні.

8. У чотирьох учнів на ситуацію адаптації впливають стосунки, які склались у родині.

9. Троє школярів мають проблеми під час спілкування з однолітками в навколишньому середовищі.

ХІД ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

І. Протокольна частина

Порядок денний: методологічна переорієнтація навчально-виховного процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенні та самоствердженні в умовах реформування початкової школи.

Форма проведення: обговорення результатів психолого-педагогічних досліджень.

Регламент: виступ заступника директора з НВР - 12-15 хв; виступи представників від кожної творчої групи - 5-7 хв; для довідок - 1-2 хв.

ІІ. Психолого-педагогічні дослідження стану початкової освіти

Виступ заступника директора з НВР.

Тези для обговорення теми педради

Теза 1

Модернізація загальної середньої освіти передбачає реалізацію принципів гуманізації світи, її демократизації, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетентностей.

Відповідно до статей 12, 15, 31 закону України "Про загальну середню освіту" визначено перехід загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання в 2001/02 навчальному року.

Методологічною основою як загальної середньої освіти, так і початкової є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини.

Теза 2

Уперше в історії української освіти зміна мети, структури та змісту освіти відбулась на основі Державного стандарту початкової освіти, метою якого є всебічний розвиток і виховання особистості через формування в учнів повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, бажання та вміння вчитись.

Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови. Відповідно до мов навчання передбачено два типи навчальних планів для кожного ступеня навчання: для закладів з українською мовою навчання та закладів з навчанням мовами національних меншин. У початковій школі працюють україномовні класи, в яких учні набувають достатнього досвіду культури спілкування державною мовою та співпраці в різних видах навчальної діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...