WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дослідницька основа управлінської діяльності - Реферат

Дослідницька основа управлінської діяльності - Реферат

більша частина учнів готова до подальшого навчання;

перехід до основної школи викликає в більшості учнів скоріше радість, ніж страх і тривогу;

учні у 5-му класі бажають отримувати міцні знання, щоби покращити якість навчальної діяльності;

початкова школа сформувала позитивне ставлення до навчання, до вчителів, бо 70 учнів (83,3 %) хочуть, щоб учителі, які будуть навчати їх у 5-му класі, були схожі на першу вчительку.

Мотив - це усвідомлення дитиною внутрішнього спонукання до дії. І щоб учні займали позицію у процесі навчальної діяльності, вони повинні мати потужні джерела внутрішньої мотивації навчання. Наявність мотивів у школярів є поштовхом до пробудження та розвитку здібностей і нахилів. У педагогічних і методичних виданнях є багато прикладів використання таких форм і методів роботи з учнями, які формують у них позитивні мотиви у здобутті знань, умінь і навичок, викликають пізнавальний інтерес.

Процес формування внутрішньої мотивації починається з початкових класів. Тому майбутнє ставлення дитини до навчання цілком залежить від того, наскільки учитель початкових класів зумів спонукати дитину навчатись не примусово, а з радістю.

Пропозиції

Забезпечити емоційний комфорт навчально-виховного процесу. Надати пріоритет доброзичливим взаємним стосункам "учитель-учень".

Виконавці: учителі-предметники.

Організувати психолого-педагогічну допомогу учням з низьким рівнем мотиваційної сфери, зробити психологічний аналіз застосування позитивних мотивів навчальної діяльності школярів.

Виконавці: психолог.

Розробити рекомендації з упровадження методів мотивації навчальної діяльності школярів.

Виконавці: керівники методичних об'єднань учителів.

Урахувати рекомендації з упровадження пізнавальних, соціальних, емоційних методів мотивації під час проведення навчальних занять.

Виконавці: учителі-предметники.

Використовувати активні форми роботи з розвитку розумових здібностей, критичного мислення учнів, спрямувати діяльність підлітків на самостійну та самоосвітню діяльність.

Виконавці: учителі-предметники.

Програма проведення мікродослідження "Готовність учителів основної школи до роботи у 5-х класах"

Об'єкт дослідження: професійний рівень учителів-предметників, готовність до роботи в умовах запровадження Державного стандарту базової школи.

Мета дослідження:

Визначити рівень знань нормативних документів із забезпечення виконання навчальних програм 5-го класу вчителями-предметниками.

Визначити утруднення та проблеми вчителів основної школи в роботі з учнями 5-х класів.

Результати мікродосліджень

Потенційні можливості учнів вивчались методом експертної оцінки за такими напрямами:

методи управління роботою класу;

підтримка відповідної поведінки у класі;

методичні прийоми при даванні матеріалу та перевірці знань;

власні стратегії оцінки потреби успіху в дитини;

створення позитивного навчального мікроклімату у класі.

Кількість учителів, які постійно використовують різні методи стимулювання навчальної діяльності, - 15-100 %.

На оптимальному рівні володіють прийомами стимуляції 11-73 %.

На достатньому рівні - 4-27 %.

На низькому рівні - не виявлено.

Учителі-предметники, які будуть працювати з 5-ми класами, володіють прийомами виховної й освітньої роботи на високому та достатньому рівні.

Потрібні кардинальні зміни при формуванні власної стратегії оцінки потреби в успіху дитини у 53-х учителів.

Аналізуючи кадрове забезпечення у 5-х класах, можна зробити висновок, що професійний рівень учителів, які будуть працювати у 5-х класах, достатній.

Серед 20-ти вчителів мають:

5 учителів - вищу категорію та звання "Учитель-методист";

1 учитель - звання "Старший учитель";

10 учителів - першу кваліфікаційну категорію;

2 вчителі - другу кваліфікаційну категорію;

2 вчителі - спеціалісти.

Учителі обізнані зі змістом нових навчальних програм основної школи, знайомі з віковими особливостями учнів молодшого підліткового віку.

Пропозиції

Визначити коло та форми взаємодії між адміністрацією школи, класними керівниками 5-х класів, учителями-предметниками, учителями початкових класів і батьками учнів.

Вивчити стандарти освіти у 5-х класах, виявити розбіжності старої та нової програм. Поглибити знання нормативних документів із забезпечення виконання навчальних програм 5-го класу.

Створити банк методичних прийомів освітньої та виховної діяльності.

Визначити наступність у питаннях створення портфоліо учнів і роботи з ним на етапі переходу з початкової школи до основної.

Розробити та провести тренінгове заняття для вчителів з оволодіння прийомами формування позитивної шкільної мотивації серед учнів.

Учителям, які будуть працювати у 5-х класах, поглибити знання з вікової психології дітей 9-10-річного віку.

Програма проведення мікро дослідження "Результати початкової освіти учнів 4-х класів"

Об'єкт дослідження:

Якість навчальних досягнень учнів 4-х класів.

Рівень вихованості випускників початкової школи.

Рівень сформованості самоосвітніх умінь і навичок учнів відповідно до їх індивідуальних можливостей.

Мета дослідження:

Визначити якість базової освіти з предметів "математика" й "українська мова".

Визначити рівень вихованості випускників початкової школи.

Визначити рівень сформованості самоосвітніх умінь і навичок учнів 4-х класів.

Спрогнозувати розвиток освітнього процесу у 5-х класах на підставі моніторингу якості освіти.

Результати мікродосліджень

1. Упровадження моніторингових технологій у шкільну практику набуває актуальності.

Відповідно до регіональної програми "Моніторинг якості освіти" протягом навчального року продовжувалась робота з відслідковування якості навчальних досягнень учнів початкових класів.

Мета моніторингових досліджень:

відслідковування рівня навчальних досягнень і сформованості предметних компетентностей випускників початкової школи;

відслідковування динаміки змін у рівнях навчальних досягнень учнів 4-х класів, визначення якості оволодіння учнями програмними знаннями та вміннями;

виявлення факторів, що впливають на якість мовної та математичної підготовки випускників початкової школи.

2. Обробка результатів діагностичної, поточної та підсумкової роботи висвітлила таку картину:

середній бал якості навчальних досягнень із математики не змінився або підвищився.

порівняльний аналіз просування навчальних досягнень учнів 4-х класів з математики показав, що на рівнях, крім середнього, відбувається зниження навчальних досягнень.

1 - поточна контрольна робота (вхідне діагностування);

2 - підсумкова контрольна робота (вихідне діагностування);

3 - приріст рівня навчальних досягнень.

Середній бал якості знань учнів з української мови в кожному класі підвищився.

Порівняльний аналіз просування навчальних досягнень учнів з української мови показав, що відбувається покращення якості знань на кожному рівні.

1 - поточна контрольна робота (вхідне діагностування);

2 - підсумкова контрольна робота (вихідне діагностування):

3 - приріст рівня навчальних досягнень.

3. Під час аналізу отриманих результатів міжрівневої динаміки відслідковується покращення результатів (у %) навчальних досягнень учнів з української мови, погіршення - з математики. Це свідчить про те, що вчителі, які працювали за підручником Л. Кочиної, не здійснили диференційованого підходу до опрацювання деяких змістовних ліній освітньої галузі та недостатньо чітко спланували корекційну роботу з метою усунення прогалин у набутих навчальних досягненнях учнів.

Самоосвітня компетентність учнів передбачає оволодіння вміннями на основі набутих знань і вироблених навичок. Основним шляхом, що допомагає оволодіти всім комплексом самоосвітньої діяльності, є відповідна організація навчальної роботи учнів. Для здійснення моніторингових досліджень діагностики самоосвітньої компетентності скористались регіональною програмою "Формування самоосвітньої компетентності учнів", запропонованою Донецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти. Визначили основні самоосвітні компетентності за п'ятьма блоками та стали проводити діагностику рівня сформованості досягнень учнів у сфері самоосвіти з першого класу, користуючись запропонованими критеріями оцінки.


 
 

Цікаве

Загрузка...