WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дослідницька основа управлінської діяльності - Реферат

Дослідницька основа управлінської діяльності - Реферат

Дослідницька основа управлінської діяльності

Методологічна переорієнтація навчально-виховного процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенні та самоствердженні в умовах реформування початкової школи є нагальною потребою сьогодення

За умов демократизації управління школою та реформування освіти зростає роль педагогічної ради, на якій колегіально розв'язуються проблеми шкільного буття, приймаються рішення, що ведуть до позитивних педагогічних результатів. Змінились пріоритети навчально-виховного процесу - сучасна школа отримала самостійність у виборі своїх орієнтирів і цільових установок, спрямованих на формування життєспроможної особистості учня.

Нестандартне проведення педагогічних нарад сприяє не тільки кращому розв'язанню певних проблем, а й емоційному, творчому налаштуванню на подальшу роботу. Педрада-дослідження з проблеми наступності між початковою та середньою школою дає можливість залучити до її обговорення всіх фахівців: учителів початкової ланки, учителів-предметників, психолога тощо.

Результати мікродосліджень забезпечують уникнення труднощів у процесі адаптації учнів у перші тижні навчання у 5-му класі, підвищення мотиваційної діяльності, визначення шляхів корекції.

Перехідний період у житті та діяльності дітей молодшого підліткового віку висуває специфічні проблеми, які потребують уваги з боку дорослих - батьків, учителів, шкільних психологів. Щоб запобігти серйозним проблемам у цей період, полегшити навчальну, психологічну та соціальну адаптацію учнів, необхідно врахувати всі чинники, які впливають на якість навчання у 5-му класі, та забезпечити учням психолого-педагогічну підтримку.

Вирішенню тих чи інших проблем наступності підпорядкована обрана тема педагогічної ради - "Методологічна переорієнтація навчально-виховного процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенні та самоствердженні в умовах реформування початкової школи".

Мета педради: оцінити якість педагогічного процесу в період реформування початкової школи 2001-2005 років як результат науково-методичної роботи з педагогічними кадрами з формування методологічної культури вчителя; визначити рівень готовності вчителів-предметників до роботи у 5-х класах; спрогнозувати подальшу навчальну діяльність випускників початкової школи. Спланувати здійснення заходів, спрямованих на підготовку дітей до навчання в основній школі; внести корективи до моделі випускника початкової школи.

Форма проведення педради - дослідження.

ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДО ПЕДРАДИ

Завдання педколективу у зв'язку з переорієнтацією навчально-виховного

процесу на забезпечення потреб особистості в самовизначенні

та самоствердженні в умовах реформування початкової школи.

Організаційний етап

Розробити концептуальну модель педагогічної ради.

Підготувати анотований список нормативно-методичної літератури з даного питання.

Сформувати творчі групи зі здійснення мікродосліджень.

Підготувати матеріали для виставки педагогічних напрацювань учителів початкової школи, творчих робіт учнів випускних 4-х класів.

Створити експертну групу з оцінки роботи педради.

Етап аналітико-діагностичної діяльності

Підібрати інструментарій і визначити критерії оцінки мікродосліджень.

Провести методичний тиждень у початковій школі.

Організувати взаємовідвідування уроків, позакласних заходів у випускних класах початкової школи.

Провести анкетування учнів 4-х класів із проблеми наступності навчання в основній школі, опитування учителів, батьків.

Надати консультативну допомогу педагогам з обробки отриманих результатів і систематизації матеріалу з обраної проблеми.

Провести засідання методичних підрозділів із питань обговорення наступності навчання початкової та основної школи.

Підготувати стендові доповіді учасників педради.

Узагальнюючий етап

Провести обробку й аналіз результатів мікродосліджень.

Підготувати фіксовані тези виступів про обговорення на педраді.

Провести обговорення підготовлених матеріалів досліджень на засіданнях методичних об'єднань предметних кафедр.

Обладнання педагогічної ради:

таблиці з назвами груп, із зображенням шкільного корабля "Фрам", "Сучасний учитель очами вчителів";

виставка педагогічних напрацювань учителів із моніторингових досліджень і корекційних програм із різних предметів;

виставка творчих робіт учнів 4-х класів - вироби з бісеру, з кольорового тіста тощо;

портфоліо "Психолого-педагогічні портрети учнівських колективів випускних класів початкової школи";

проект рішення педради.

Поради керівникам аналітичних груп щодо організації мікродослідження

Визначення проблеми та її формування

Визначте коло проблем, які необхідно вирішувати та вивчати.

Поранжуйте ці проблеми за актуальністю, значущістю, можливістю вирішення.

Інтуїтивно передбачайте перешкоди, які виникають на практиці під час вирішення питань.

Визначте умови успішного виконання.

Сформулюйте проблему.

Вибір теми дослідження

Чітко визначте предмет вивчення.

Установіть, з якою метою саме цей предмет дослідження ви виокремили.

Чітко визначте, що треба вивчити та перетворити.

Установіть, якими будуть вплив і зміни на предмет вивчення в майбутньому.

Визначення мети дослідження

У формулюванні мети обов'язковими має бути чітко представлений предмет (що?) дослідження; названо спосіб вивчення (як?).

Підготовка та проведення мікродослідження

Для збору об'єктивної інформації необхідно:

використати сукупність методів;

порівняти оцінки вчителів та учнів одного й того ж предмета;

залучити до досліджень учителів, які комплексно вирішують проблеми;

порівняти думки компетентних експертів.

Під час розробки програм спостережень, анкет, питань для бесід необхідно:

визначити цілі спостережень, бесід тощо;

відобразити результати дослідження у вигляді добірки показників;

визначити, для кого передбачаються питання, завдання, критерії;

зорієнтувати окремі пункти програми дослідження на джерело інформації;

використовувати анкети закритого та відкритого типу.

Поради виступаючим представникам творчих груп

Цінуй час. Дотримуйся регламенту.

Виступай змістовно й конкретно.

Знай і пам ятай: проблеми школи - це і твої проблеми. Намагайся їх терміново розв'язати.

Будь активним учасником спілкування. Внеси зауваження, пропозиції.

Користуйся достовірною інформацією.

Будь обізнаним. Опирайся на літературні джерела, нормативно-правову базу.

Сприймай критику спокійно.

Програма проведення мікродослідження "Сформованість мотиваційної сфери учнів 4-х класів"

Об'єкт дослідження: наявність і характер мотивів і пізнавальних потреб учнів до навчання у школі ІІ ступеня.

Мета дослідження:

Визначити інтенсивність пізнавальних потреб учнів на момент їх переходу до навчання в основній школі.

Вивчити сформованість мотивів учнів до подальшого навчання та намітити шляхи формування умов, які би сприяли їх підвищенню.

Результати мікродослідження

Головна мета основної школи - розвиток пізнавальної, інтелектуальної активності, спрямованої на формування самоосвітніх умінь і навичок учнів.

Від пізнавальної діяльності залежить свідоме, міцне здобуття знань і взагалі розвиток інтересу до навчальної діяльності. Щоб намітити шляхи стимуляції пізнання, обрати ефективні форми та методи роботи, необхідно визначити рівень пізнавальної діяльності учнів на межі переходу від початкової до основної школи.

Аналіз матеріалів анкетування учнів з вивчення рівня пізнавальних потреб:

високий рівень - 21 учень (20 %);

середній рівень - 77 учнів (75 %);

низький рівень - 5 учнів (5 %).

Аналіз результатів навчальних досягнень учнів 4-х класів дозволяє зробити висновок про потенційні можливості випускників початкової школи до подальшого навчання.

В анкетуванні на предмет визначення рівня внутрішньої мотивації до навчання учнів у 5-му класі взяли участь 84 учня, що становить 83,3 % загальної кількості учнів 4-х класів. За результатами анкетування можна зробити висновок:


 
 

Цікаве

Загрузка...