WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Досвід взаємодії НМЦ і закладів освіти - Реферат

Досвід взаємодії НМЦ і закладів освіти - Реферат

Моніторингові дослідження, проведені педагогічними колективами СЗШ № 140, СЗШ № 197, 287, ліцею "Еко" № 198 та гімназії "Апогей", підтверджують високу результативність експериментальних програм "Росток", "Орієнтир", "Сходинки до інформатики", "Перспективна освіта" у забезпеченні якості освітнього простору району.

Оскільки сьогодення вимагає ґрунтовної підготовки учнів у галузі економічної освіти, педагогічні колективи СЗШ № 197, 96, 206 творчо працюють за експериментальною програмою "Орієнтир". Для успішної реалізації мети експерименту - розвитку в учнів економічного мислення та партнерської поведінки; здійснення ранньої індивідуальної профільної спрямованості учнів та ознайомлення із професіями підприємницької сфери - педагогічним колективом поставлені чіткі завдання на навчальний рік:

забезпечення учнів теоретичними знаннями з основ підприємництва;

створення умов для пошуково-дослідницької роботи, пов'язаної із формуванням ділових партнерських стосунків;

створення умов для застосування учнями набутої навчальної інформації у стосунках і спільній діяльності з ровесниками, близькими та незнайомими людьми.

За програмою "Орієнтир" учні досягають високої навчальної компетентності з основ економічної психології, ділового спілкування (українською та англійською мовами), партнерства, а в 6-8-х класах з основ інформатики. Названі предмети інтегруються та складають провідний навчальний предмет - економічну психологію.

Організація навчально-виховного та розвивального процесу базується на спільній діяльності учителів, батьків та учнів, що передбачає необхідну наукову, матеріальну, психологічну та моральну підтримку експерименту. Підготовка учнів за даною програмою є новою формою зв'язку школи з дійсністю - підготовкою дітей до підприємницької діяльності.

Ефективність проходження експерименту забезпечують управлінські можливості, компетентність учителів, робота психологічної служби школи, співпраця з іншими учасниками експерименту.

У більшості шкіл формується системний підхід в управлінні інноваціями, упроваджуються спеціально розроблені критерії ефективності роботи в забезпеченні якості загальної успішності учнів та за інноваційними програмами. Підвищується компетентність учителів як шляхом самоосвіти, так и створенням умов для творчої взаємодії. Учителями-експериментаторами щорічно організуються та проводяться для вчителів міста семінари за експериментальними програмами.

Слід відмітити, що подача матеріалу, формування відповідних навчальних компетентностей учнів у експериментальних класах суттєво впливають на підходи з підготовки особистісно зорієнтованого уроку за державною програмою, де вирішуються такі проблеми:

мотиваційна готовність і позитивне ставлення учня до навчальної діяльності на уроці;

актуалізація суб'єктивного досвіду кожного учня;

конкретність формування поставлених завдань;

можливість внесення змін учнями до цілей уроку, його архітектури;

стимулювання школярів до самостійної роботи, роботи парами, групою;

можливість вибору учнями певних видів із запропонованих завдань - репродуктивного, частково-пошукового, творчого характеру;

вираховування індивідуальних пізнавальних можливостей, темпу, стилю навчальної діяльності учнів;

створення ситуації задоволення та навчального успіху;

аналіз і самооцінка учнями власної діяльності на уроці;

обговорення з учнями підсумку уроку;

формування в учнів навичок самостійно планувати свою роботу, ставити перед собою цілі рефлексії, оцінювання.

Для забезпечення ефективності експерименту у школі створена методична батьківська рада з учителів-експериментаторів і батьків із класів, де ця програма вивчається. Методична рада проводить як інформаційно-аналітичну, так і дослідницько-пошукову роботу. У поточному навчальному році завершаємо створення бази для моніторингових вимірів навчальних досягнень учнів з різних предметів.

Учителі району оцінили переваги програми "Росток", в основі якої закладено інтегроване навчання, спрямоване на відкриття природних здібностей дитини, її можливостей, формування мотиваційної сфери навчання. За програмою "Росток" проводять експериментальні дослідження педагогічні колективи СЗШ № 131, 72, 185, 287, ліцею "Еко" № 198.

Зокрема в СЗШ № 287 наприкінці І семестру 2004/05 навчального року проводився моніторинг якості освіти учнів 3-11-х класів. Дослідження проводилося з метою визначення якості освіти по школі взагалі, за паралелями, по початковій, основній і старшій школі зокрема, а також за предметами. Особливу увагу було приділено порівняльному аналізу результатів у класах, що навчаються за програмою "Росток", і спеціалізованих англійських.

Як показав одержаний масив статистичної інформації, у класах "Росток" показники з усіх предметів вищі в порівнянні із загальними даними по школі та спеціалізованими класами. Особливо треба відзначити ті предмети, на яких акцентується увага у програмі розвивального навчання. Позитивні випереджаючі дані у класах розвивального навчання маємо майже з усіх предметів, що підтверджує висунуту гіпотезу про позитивний вплив інноваційної освітньої системи на загальний всебічний розвиток дитини.

Продовжено та запроваджено вивчення експериментальних курсів "Комп'ютерна азбука" у 1-х класах, "Сходинки до інформатики" у 2-4-х класах середньої загальноосвітньої школи № 206, спеціалізованих школах № 254, 304, 317, ШДС "Лісова казка" № 76, 83, 154, 215, ШДС "Євроленд", № 222, 235, 205.

Спостерігається тенденція до зростання кількості навчальних закладів, що беруть участь у впровадженні експериментальних програм.

Отже, педагогічні колективи навчальних закладів досліджують питання забезпечення якісної освіти, використовуючи у своїй роботі різні педагогічні експериментальні програми. За авторськими експериментальними програмами в районі працює 25 учителів (СЗШ № 83, 140, 281, 297, 287, гімназій східних мов № 1, "Апогей", "Прем'єр"). Інноваційна діяльність сприяє розвитку творчих здібностей і природних нахилів дітей, інтеграції та гуманізації навчально-виховного процесу, підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників і керівників навчальних закладів.

А стратегічним завданням НМЦ у цьому напрямку є надання допомогти вчителеві в якнайповнішому розкритті творчого потенціалу кожного учня, навчанні його пошуку, аналізу, аби необхідність постійного самовдосконалення стала невід'ємною рисою всього подальшого життя.

З метою виявлення й підтримки творчої праці вчителів району, популяризації педагогічних здобутків у листопаді-грудні кожного року організовано проводиться районний тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель року". Традиційним стало проведення святкового фіналу цього конкурсу. Починаючи з 2002 р., за сприяння депутата Верховної ради України В. Д. Бондаренко, депутатів Київради, голови райдержадміністрації В. О. Мазепи переможці районного туру отримують персональні комп'ютери, а з 2005 р. їх отримали й заклади, які підготували цих переможців.


 
 

Цікаве

Загрузка...